28-03-15

AUX ARMES CITOYENS

Onze fransdolle medeburgers zijn blijkbaar weeral op communautair oorlogspad.

Deze week kreeg de nietsvermoedende Zaventemse bevolking plots een kaartje in de bus gepropt, vanwege een nagelnieuwe(?) organisatie "Citoyens de Zaventem" en gericht aan de "francophonen" in de entiteit Zaventem. Volgens de verantwoordelijke uitgever Patrick Van Cauwenberghe - in een vroeger leven plaatselijk FDF-gemeenteraadslid voor UF en vooral onaangepaste Franstalige ambraszoeker - is het de bedoeling dat deze vennootschap de Franstalige medeburgers helpt en informeert over hun rechten.

FOLDER UF.jpg

Duidelijk niet gehinderd door enige geografische of staatkundige kennis, gaan de initiatiefnemers - tegelijk oprichters van de gelijknamige ASBL - er blijkbaar een beetje foutief van uit dat Zaventem niet langer in Vlaanderen ligt, maar eigenlijk een soort faciliteitengemeente is(?). Franstaligen dienen hier dus spoorslags geholpen en in de juiste richting geleid, kwestie van er zeker van te zijn dat er respect is voor hun "droits linguistiques".

En in één moeite worden ze - indien gewenst - ook gedirigeerd naar francofone culturele en sportieve evenementen in de naburige "Franstalige" buurgemeenten. Welwelwel...

Als ik het goed begrijp dienen onze minder polyglotte en dus meestal Nederlands-onkundige dorpsgenoten zich in de toekomst, volgens de grote lichten van het FDF, fluks te reppen naar Genval of Waterloo om hun kroost te laten shotten, turnen of volleyballen, of om zelf naar de cinema te gaan, een expositie mee te pikken, toneel te spelen of een cursus bloemschikken te volgen... ze kunnen bijvoorbeeld ook naar Pécrot, Hamme-mille of Burettes (tegen Bevekom), maar ik ben niet zeker of deze oorden een overweldigend cultureel en sportief gamma aan mogelijkheden bieden.  

Pas op, ik gis maar wat, want welke gemeenten dat dan effectief zijn, dat is me vooralsnog niet echt helemaal duidelijk. Eén ding is zeker: buurgemeenten Kraainem, Wezembeek zijn Vlaamse gemeenten - weliswaar spijtig genoeg met gebetonneerde faciliteiten - en Woluwe en de rest van de Brusselse gemeenten in de buurt zijn tot nader order officiëel tweetalig.. en dus blijft er enkel Waals-Brabant over... zo ver zat ik er daarnet dus niet naast!

De sukkelaars moeten dus volgens de "Citoyens de Zaventem" minstens 20 kilometer ver bollen om hun sportieve en/of culturele heil te gaan zoeken... en de Ring staat nu al alle dagen zo vol! Goed bezig!

Een belbus inleggen is ook niet direct een optie meer... misschien kunnen ze een dienstcamionnetteke van S.L.Woluwe inschakelen? 

Alle gekheid op een stokje... je zal verdorie maar Franstalig burger in Zaventem wezen...  als het van Van Cauwenberghe en zijn trawanten afhangt, wordt dergelijk statuut een tijdrovende en dure affaire!

De plaatselijke N-VA afdeling is trouwens - zeer terecht - ook niet echt opgezet met dit initiatief en verspreidde gisteren onmiddellijk volgende persmededeling:

PERSMEDEDELING

N-VA Zaventem

27/3/2015

 N-VA verontwaardigd over "Citoyens de Zaventem"

 

Brusselse gemeente actief in de Vlaamse Rand: het tegendeel van integratie en pacificatie

 

Met verbazing en verontwaardiging neemt de N-VA-afdeling van Zaventem kennis van een in de gemeente verspreide folder die een nieuw initiatief "Citoyens de Zaventem" aankondigt. Het initiatief gaat uit van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe en qua provocatie kan het tellen. Afdelingsvoorzitter Philippe Laeremans en Vlaams parlementslid Lieve Maes willen een signaal van de gemeente Zaventem en van de Vlaamse Regering.

 

Het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe beschouwt de gemeente Zaventem blijkbaar als een soort wingebied waarin mensen zich vooral niet moeten integreren en de kennis van het Nederlands niet echt van belang is, en zelfs niet nodig”, dat zegt afdelingsvoorzitter Philippe Laeremans. “De personen achter dit pamflet, met name de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, willen helemaal geen communautaire vrede.”

De burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe Olivier Maingain plande bij het begin van deze lokale legislatuur initiatieven “en faveur des populations de la périphérie bruxelloise”. Hij is nu duidelijk bezig met het waarmaken van die ambitie.

 De folder die vorige week in de  Zaventemse bussen viel is uitsluitend in het Frans en verwijst naar www.citoyensdezaventem.be. Vlaams volksvertegenwoordiger Lieve Maes: “De provocaties zijn stevig. De zaken die men in deze folder aanbiedt aan Franstaligen uit Zaventem (gerechtelijke hulp, taalrechten verdedigen, administratieve hulp, …), hebben een ondertoon van ‘integreer u vooral niet, Nederlands is echt niet zo belangrijk, want wij helpen u wel’. Men wil inwoners van Zaventem zelfs richting andere, Franstalige, gemeenten leiden voor hun culturele en sportieve activiteiten (“des passerelles culturelles et sportives”). Meer dan één brug te ver.

Lieve Maes vindt dan ook dat de folder lijnrecht ingaat tegen alle inspanningen die minister Ben Weyts in de Vlaamse Regering doet om burgers in de Vlaamse Rand rond Brussel zoveel mogelijk aan te sporen Nederlands te leren om zo de kansen op een job te vergroten, meer aansluiting te vinden bij het Nederlandstalige gemeenschapsleven en zo voort. “Schandalig, eigenlijk”.

Lieve Maes zal minister Ben Weyts ondervragen over het dossier en vragen contact op te nemen met de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Afdelingsvoorzitter Philippe Laeremans vraagt dat de gemeente Zaventem hetzelfde zou doen. “Met polarisatie is niemand gebaat. Dit initiatief is wellicht geen al te lang leven beschoren. Maar productief is het allerminst. 

 

De nationale politiek correcte media zijn meestal wat afkerig als het Vlaamse "randproblemen" betreft, maar deze keer schoten zij prompt wakker, want vandaag stond er in mijn krant - bij de regionale pagina's - al een artikeltje over deze onverkwikkelijke zaak.

artikel nieuwsblad.jpg

Onze plaatselijk politici zijn er met mij dus duidelijk van overtuigd dat dit gewoon (nog maar eens) een poging is om de burgers in Zaventem tegen mekaar op te zetten en dat het hele initiatief een communautaire provocatie is, die achter de schermen wordt georkestreerd en gefinancierd door Maingain.

We kunnen alleen beamen dat onze eigen schepen Erik Rennen - en zelfs Eric Van Rompuy - hoogstwaarschijnlijk overschot aan gelijk hebben.

Pas op... ik geef de heer EVR niet graag gelijk... die zelfverklaarde Vlaamse strijder zit al eeuwen in de pluchen zetels in Brussel en heeft er via zijn partij dus decennia lang mee voor gezorgd dat de Vlaming stiefmoederlijk werd en wordt behandeld en als orgelpunt hebben de tjeven ons onlangs de 6e staatshervorming door de strot geduwd, iets waar hij ten gepaste en ongepaste tijden geweldig trots over toetert, zodra hij de kans krijgt begint hij er over hoe straf ze dat wel hebben opgelost, een oplossing die in de praktijk op niks trekt... maar we wijken af... ik geef hem dus echt niet graag gelijk... maar nu voor één keer wel.   

Maingain was volgens mijn gazet gisteren niet bereikbaar voor commentaar... hetgeen heel raar is, want meestal heeft die veel praat op, zeker als het erom gaat Vlamingen uit te dagen of te pesten... en zijn schepen Xavier Liénart was verbaasd en verklaarde dat hij niet op de hoogte was van dit initiatief.

En dát vinden wij nog veel "raarder".

Liénart is namelijk o.a. schepen van "relaties met de burgers van de Brusselse rand". Eigenlijk is het "de Vlaamse rand rond Brussel", maar over dat foutje gaan we nu niet te veel zeuren.

Een initiatief dat echter als doelgroep duidelijk de burgers uit een buurgemeente in de rand beoogt, valt volgens mij geheel onder zijn bevoegdheid... het is dus onwaarschijnlijk dat hij van niks wist.

Aandachtige lezers zullen stellen dat ik dwaal, want dat het epistel niet uitgaat van een schepen uit Woluwe, maar dat als verantwoordelijke uitgever Patrik Van Cauwenberghe staat vermeld. Dat klopt als een zwerende vinger, maar... als je iets dieper ingaat op de zaak, moet de schepen er van geweten hebben, omdat het hele zaakje bijna vlak voor zijn neus is opgezet en uitgewerkt. Tenzij er op bestuursniveau zulke geheime dingen gebeuren dat zelfs de schepenen van de eigen lijst van de burgemeester niet op de hoogte worden gebracht van wat er zich allemaal afspeelt in de gebouwen waar de gemeente huist.   

Ter verduidelijking: Van Cauwenberghe woont - volgens de info op de officiële FDF-stek - in Sterrebeek, maar vermeld op de folder als adres Tomberg 123, 1200 Woluwe Saint Lambert

Nu ja, persoonlijk vind ik Sint Lambrechts Woluwe véél schoner klinken, maar soit... elke vogel zingt zoals hij gebekt is en bij die fransdolle onaangepasten is vals of uit de toon zingen zowat de regel!

Maar als we even nakijken wie er dan wel woont op dat adres, komen we tot de verbluffende vaststelling dat dit dus een gebouw is recht tegenover het gemeentehuis, waar bovendien een aantal gemeentelijke diensten zijn in ondergebracht. 

De dienst Informatie en communicatie zit er ergens, op het eerste verdiep huist de dienst Stedebouw, waar een achterachterachterkozijn (of toch ongeveer dat) van mijn madam schepen is... ik wil wel even duidelijk stellen dat het geen FDF'er betreft maar een CDH'er... niets om over te stoefen, maar toch al iets minder erg.

Schamen

En verder vind je er nog de dienst Gezin en de dienst Huisvesting en Leefmilieu. Allemaal op datzelfde adres... broederlijk te samen met ene "ASBL Citoyens de Zaventem". En de schepen bevoegd voor begroting en financiën zou niet weten welke vennootschappen er nog allemaal in die blok zitten... staan daar dan geen namen op de bellen?  

Even terzijde: er is in het Woluwe van Maingain zelfs een schepen die onder meer verantwoordelijk is voor de relaties met de "fédération Wallonie-Bruxelles", die mens - Grégory Matgen, om hem niet te noemen - is dus verantwoordelijk voor contacten met iets dat officieel niet bestaat. Er zijn in dat gewest toch politiekers die heel plezant en gemakkelijk hun (dik belegde) boterham verdienen!    

Terug naar de kern van de zaak: die vennootschap werd daar dus opgericht door een aantal dorpspolitici van FDF strekking, die ogenschijnlijk niks met Woluwe (Sint Lambrechts!) vandoen hebben!? Raar... heel raar!

En ontkennen heeft weinig zin. Je vindt vlotjes de oprichtingsakte op de website van het staatsblad: hierna blad 1 ter info.

CDZ.jpg

Het kan natuurlijk wreed toeval zijn dat een aantal FDF'ers uit de Vlaamse gemeenten Zaventem en Steenokkerzeel, een Brusselse gemeente uitkozen om hun algemene vergadering te houden... veel zalen zijn er bij ons tegenwoordig niet meer... 't is dus geen sinecure om een fuif, een feest of een vergadering te organiseren... ze waren weliswaar maar met een man of zeven, een grote zaal bliefden ze niet echt, maar ze vonden misschien intern niemand bereid om zijn living open et stellen en te zeulen met chips en drank en 't was dan nog op een vrijdag de dertiende ook! Je mag het lot niet te veel tarten!

Onbeslist

Na een lange zoektocht naar een geschikte locatie kwamen ze dan misschien toevallig uit in Woluwe, waar toch wel toevallig een FDF-burgemeester de plak zwaait zeker... en daar stootten ze misschien - alweer toevallig - toch wel op een nog beschikbaar én betaalbaar zaaltje, toevallig in een gebouw vlakbij het gemeentehuis van diezelfde Maingain in Woluwe, een gebouw dat toevallig ook dienst doet als kantoorruimte voor een aantal gemeentelijke diensten... het kan allemaal toeval zijn... maar ook niet... mijn gedacht!

Ik vind wat deze ASBL betreft trouwens nergens een spoor van inkomsten terug... die mannen leven dus van liefde en Gini(?)... l'amour et limonade... of zoiets...

Maar ze hebben wel fondsen om deze week duizenden kaartjes te laten bussen in Zaventem... en Maingain liet verleden jaar weten dat hij op kosten van zijn eigen parochianen 100.00 euro ging vrijmaken voor steunmaatregelen aan Franstaligen in de Vlaamse buurgemeenten.     

Ik kan me vergissen, maar toch... als je al deze feiten en toevalligheden allemaal optelt, kan je niet anders dan besluiten dat het FDF opnieuw de aanval heeft ingezet: Zaventem moet en zal verfransen als het van die gasten afhangt.

Aan ons - Vlamingen - om waakzaam te zijn en te blijven!

En dat foldertje, wel dat krijgen ze braaf terug. Er gebeurt zo al genoeg verspilling van papier.

Maandag is 't gemeenteraad en dan geef ik het exemplaar, dat per abuus in mijn Vlaamse brievenbus terecht kwam, braaf terug aan de aanwezige UF-verkozenen van FDF-strekking... 't is ondertussen al wat beschadigd, eigenlijk meer verfrommeld, dat papiertje, maar ik hou er toch aan het te "retourneren"... want eerlijk duurt het langst: iets dat duidelijk niet voor jou bestemd is... daar moogt ge volgens mij niet blijven mee rondlopen! 

't Begint normaal om half acht in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Diegemstraat, die gemeenteraad en er staan maar een puntje of tien op de agenda... 't zal dus rap gedaan zijn!

Misschien tot maandag... met uw folderke? 

Knipogen

13:43 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

04-03-15

Martha en Mathilda

Het voorbije weekend viel er op de koer van het Atheneum een waarlijk volwassen opstoot van bedrijvigheid te bespeuren... er werd namelijk twee dagen lang intensief getimmerd, gesleurd, pizza gesmikkeld, gemonteerd, genageld, gelijmd, gepast, gemeten, gediscussieerd en gezaagd door de decorploeg van Plankenkoorts!

En ondergetekende trachtte vooral niet in de weg te lopen en het gebeuren digitaal te vereeuwigen, ter bewaring voor het nageslacht... en dit door middel van het trekken van min of meer scherpe foto's... iets waar ik niet altijd helemaal in slaagde!  

IMG_4833.JPG

IMG_4839.JPG

IMG_4857.JPG

IMG_4841.JPG

IMG_4834.JPG

IMG_4844.JPG

IMG_4845.JPG

IMG_4847.JPG

IMG_4848.JPG

IMG_4856.JPG

IMG_4858.JPG

IMG_4863.JPG

IMG_4866.JPG

IMG_4849.JPG

IMG_4861.JPG

IMG_4862.JPG

IMG_4864.JPG

IMG_4867.JPG

IMG_4869.JPG

IMG_4872.JPG

IMG_4874.JPG

IMG_4876.JPG

IMG_4878.JPG

De oude deuren werden in de kelder vakkundig gedemonteerd, de gloednieuwe decorpanelen zijn al af en de trap (vollen eik) ook, de dito deuren worden momenteel nog op de koer onder het afdak in mekaar gestoken (we kampen de voorbije en huidige week wat met overbevolking in het gemeentelijk auditorium: ballet en KAZ-varieté en zo), maar zaterdag doen we naarstig voort en vanaf zondag kunnen we op de scène beginnen...

Uw kloekmoedige blogverteller en dienaar - en ook regisseur en zo - is er al dagen voltijds mee bezig... prentjes in kaders steken, oude koffers, salon- en terrastafels uit hoeken en kanten van onze weelderige woning én uit het tuinhuis opdiepen, die laatsten door de hof sleuren en een beetje toonbaar maken... vermoedelijk nuttige rekwisietenrommel zoeken en ontdekken in kelders en op zolder... geluidjes en muziek beluisteren en downloaden en bewerken tot het met mijn goesting is (deze productie niet zo makkelijk als voorheen, wegens het dienst weigeren van mijn "adobe première elements" applicatie... stom programma dedju!) en ook opschrijven welke dingetjes beter kunnen op de scène en mijn hoofd breken over hoe ik dat allemaal "last-minute" nog aan mijn acteurs en actrices diets ga maken...

maar ondertussen zit de rest van de "crew" ook niet stil: we hadden wat last van pech en werden ondermeer geteisterd door afwezigheden allerhande, ziektes van snotvallingen tot griep, sterfgevallen in de familie, sociale onrust op het werk, prille ontluikende liefdes die voorgingen, moeten overwerken, examens op school, verkeershinder onderweg, dubbele boekingen van de zaal door de gemeente... maar moeilijk gaat ook!

De schmink staat gereed, rekwisieten worden verzameld, drank en eten besteld, gebruik van zjatten en teloren en klaslokalen geregeld, vrijwillige medewerkers geronseld, kostuums gepast en aangepast, pruiken getest, de tekst druk gerepeteerd thuis (hoop ik toch)... en we moeten nog spots en andere lampen hangen en stoelen zetten en kabels trekken en decor bouwen en behangen en schilderen en vermoedelijk nog honderd en één andere kleine en minder kleine dingetjes in orde brengen... en hebben ook nog drie repetities... maar dan is het zover... de première van "Martha en Mathilda" 

Het gaat dus wel lukken... we gaan er stáán... tegen vrijdag de 13e(!)      

't zal schoon worden... én plezant!

U komt toch ook?

 

2014-2015 Scapino Affiche.jpg 

16:11 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-02-15

The Mission 2015... accomplished!

Zoals hier eerder gemeld vertrokken we gisteren gepakt, gezakt en gelaarsd in de late achternoen naar Poepkapelle, dat dit jaar in Waals-Brabant lag... en 't moet gezegd... het was zoals elk jaar een groot succes en dit jaar zelfs ook voor ons eigen ploegske "10pk"!

De foto's van onderweg trekken op niks (heb ik vanmorgen gemerkt), maar voor de rest was alles dik in orde... het weer viel mee, de tocht liep langs mooie wegeltjes, de slijk kwam bijna nergens hoger dan de knoesels, de bottinnen bleven waterdicht, de Martino sandwiches smaakten onderweg... de Blonde "Waterloo" - in een stenen pot-  na aankomst ook, de soep van Fabienne was lekker, de sfeer was goed en we liepen zo goed als niet verloren... kortom de doelstelling werd bereikt!  

Het is dus met bijna onverholen trots en kamerbrede voldoening dat wij vandaag omstandig verslag durven te geven van deze heroïsche missie...

Om vier uur begin ik met de ultieme voorbereiding... de legerbottinnen staan al dagen klaar, maar de broodjes dienen gesmeerd en in zilverpapier gedraaid, de energiedrankjes ingepakt en ik prop verder mijn rugzak vol met een paar reserveschoenen en droge kousen, mijn dikke sjaal en muts van de "Flandriens", een half rolletje wc-papier, mijn nieuw zaklampje van in den Blokker, mijn leatherman, een bic en een potlood, mijn kodakske en een reservebatterij, mijn GSM, handschoenen, het techniekenboekje van The Mission en nog wat andere "onmisbare" prullaria... die ik vermoedelijk absoluut niet vandoen ga hebben... maar een mens kan beter te veel dan te weinig bij hebben is mijn leuze.

Ik trek om vijf uur mijn oude leren motorjas aan, zet mijn muts op en zeg dag tegen de zieke achterblijver (mijn eega ligt in bed met de griep!) en rij dan fluks tot op de Zaventemse markt waar we met het team hebben afgesproken om half zes. Het motregent heel zachtjes...

Ik sta nog geen vijf minuten te wachten als Sandu wordt afgezet... zijn madam gaat dit jaar niet mee - wegens hoogzwanger - maar ik beloof goed op hem te passen en hem zeker - zo mogelijk ongeschonden - terug te brengen!

Micheline arriveert even later redelijk onopvallend... ze heeft namelijk een nieuwe auto... maar zodra ze haar (ook al nieuwe) Finse muts opzet, zijn we er betrekkelijk zeker van: de rest van de avond gaat ze met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid NIET onopvallend in de massa opgaan! Ha zo een muts... mooi, héél mooi en speciaal en vermoedelijk warm... een beetje zoals die van de Dalai Lama... maar dan in 't wit!   

Tjob komt toe en verklaart dat hij zelf gaat rijden en Geert ook... we hebben dus vervoer te veel, want je mag volgens het "Mission reglement" enkel met goed gevulde auto's parkeren in Poepkapelle...

De start ligt zoals gezegd in Waals-Brabant, op de parking van de Fondation Folon, ergens verscholen tussen het domein Solvay met kasteel van Terhulpen en Argenteuil... in de iets duurdere coté van de Brabant-Wallon quoi!

Geert en Sonja komen toe met een kwartiertje vertraging, Micheline kruipt daar achterin en ik laat mijn Peugeotje staan en rij samen met Sandu mee met Tjob... die moet wel beloven dat hij de Sandu straks afzet bij zijn schoonma... maar dat zijn zorgen voor later... eerst moet er nog een halve nacht flink gemarcheerd worden!

Op een klein half uurtje staan we aan de start...  de bussen staan al klaar op de grote baan... nu ja... grote baan... op een baantje dat naar het gehucht Gaillemarde loopt en wij worden naar de parking van de Fondation Folon gedirigeerd. Het is ondertussen pikdonker geworden, terwijl Geert, Sonja en Tjob zich in hun bottinnen en dikke frakken wurmen, check ik mijn uitrusting en merk dat het goed is... we zijn er helemaal klaar... mijn rood knipperlichtje op de rugzak werkt, en mijn lampje van den Blokker ook... maar daar zie ik niks mee op de baan... 't is handig om straks de opdrachten te lezen en dingen in te vullen en zo... maar je ziet er geen steek mee op de grond... Micheline heeft echter een soort zoeklicht op haar Finse muts gemonteerd en dat schijnsel blijkt ruim voldoende om meters ver de weg te verlichten... we benoemen haar prompt tot koploper.

Na een klein kilometertje wandelen, zien we de vuurtjes en tenten van de inschrijving van verre staan... ik laat onze aankomst registeren, geef een zoen aan Jolien, teken de nodige documenten, verdeel de stickertjes en merk dan tot mijn verbijstering dat het hele gedoen zich afspeelt op de terreinen van een manège... ik heb het al bij herhaling op deze blog verkondigd... er is één soort beesten waar ik niet tegen kan... nee, eigenlijk twee soorten... konijnen en paarden... ik word er echt ziek van, moet hoesten en niezen, mijn ogen zwellen op en 'k heb geen asem meer... kortom, konijnen en paarden zorgen bij mij standaard voor een zware opstoot van astma... ik ga heel even een kijkje nemen in de zaal waar iedereen moet samenkomen om straks The Mission te starten... maar het blijkt de overdekte baan waar ze in normale omstandigheden rondjes rijden te paard...

IMG_4756.JPG

Na een paar minuten voel ik de eerste kriebels in de keel... en ga er spoorslags vandoor... ik verwittig Stef en mijn team dat ik mezelf ga evacueren naar de buitenlucht wegens "paardenallergie" en spreek af dat ik in de bus zal wachten...

De rest van de deelnemers wordt opgezweept wordt door de knappe sfeer en lichtshow en ondergaat een welkomstwoord van de Keizer lui-même, die te paard binnenkomt gereden om de menigte toe te spreken... en ik zit een uurtje gezellig te keuvelen met de chauffeur van bus "Golf"... een schoolbus... de mens is van Diest en heeft gisteren nog met "Standard" supporters gereden... dorstige gasten maar braaf...gisteren wel wat uitgelaten want Standard heeft gewonnen met 3-0... maar hij vertrouwt me toe dat ze in principe niet graag met deze schoolbus gaan, want hier is eigenlijk geen plaats om bakken bier te stouwen...

Ik meld dat ik geen knijt afweet van voetbal en zelfs geen idee heb wie er gewonnen heeft... maar verzeker hem dat het vandaag ook heel rustige klantjes gaan zijn... de meesten hebben vermoedelijk enkel Redbull, Nalu, een thermos koffie of iets anders van die strekking mee... en straks gaan ze te moe zijn om veel ambras te maken... denk ik toch...

Ik eet alvast een broodje martino, da's al eentje minder om mee te zeulen in de rugzak... en neem een selfie...

IMG_4759.JPG

en wacht... en wacht... en iets voor achten krijgen we plots bericht dat ze gaan starten binnen 13 minuten... ik check nog maar eens mijn materiaal en hou mezelf verder in bedwang: de doos met omslagen staat vlak voor mijn neus op het dashbord en de verleiding is groot om eens te piepen... maar dát zou deontologisch niet Koosjer zijn... en dat willen we niet... we gaan er voluit voor en willen beter doen dan vorig jaar... de doelstelling is dus minstens een voorlaatste plaats... maar 't moet wel eerlijk gebeuren... zonder gefoefel... anders ben ik nog liever weer laatste!

De dertien minuten worden een kwartier en zelfs iets meer, maar uiteindelijk zien we toch in de spiegels de troepen aankomen gewandeld... en zodra de zes ploegen aan boord zijn, krijgen we groen licht voor vertrek... het helpt wel als je in een schoolbusje zit... die kan net de rest van de rij passeren... volgens de begeleider is 't een 10 kilometer bollen... tot in de buurt van Lasne... en ik neem onderweg een fotootje van (een deel van) mijn team

IMG_4761.JPG

Ik weet het niet zeker, maar vermoed dat we ergens in de buur van Céroux-Mousty worden gedropt... ik krijg de omslag met de opdrachten en een blad met instructies wat betreft het doorzenden van de juiste oplossingen en een viertal noodbrieven... en steek die laatsten direct in mijn binnenzak... dit jaar zijn we niet - ik herhaal - niet van zin om daar gebruik van te maken... we beraadslagen even en checken de kompaskoers en trekken dan de nachtelijke velden in...

Het tempo logt vrij hoog... voor ons doen... we stappen gezwind langs veld- en andere wegeltjes, doorkruisen schier verlaten wijken en steken hier en daar al eens een bosje door en staan na een dik uur aan de eerste controlepost, vinden daar direct de oplossing en krijgen even later het verlossende bericht: het antwoord was correct... op naar de volgende!

De sfeer wordt almaar beter... het weer ook... in het begin sneeuwt het heel zachtjes... mijn zwarte muts krijgt er zowaar een wit laagje van... dat blijft liggen op de koop toe... maar gaandeweg wordt het droger... er is bijna geen wind en de maan komt op... ideaal weer dus om flink te marcheren... hetgeen we dan ook met overtuiging doen... de volgende "checkpoints" en bijhorende opdrachten vinden we eveneens naadloos

 

Ik tracht een fotootje te nemen - ergens onderweg in een villawijk van Maransart - en dat blijkt niet evident... die fluo-hesjes laten zich echt niet deftig trekken!

Zonder flits is het te donker en wordt alles "flou"... en met flits is 't precies nog erger!

IMG_4763.JPG

IMG_4762.JPG

We steken ons toestelletje dan maar weg... zonder fotografisch bewijs zal het thuisfront ook wel geloven dat we goed bezig zijn... en hoe langer we onderweg zijn, hoe uitbundiger het enthousiasme wordt en plots beseffen we dat het nog heel goed mogelijk is dat we ergens de mist in gaan... figuurlijk dan, want het is een heldere nacht.

En zo geraken we ongehinderd en aan een strak tempo tot aan het voorlaatste checkpoint en daar loopt het plots een beetje fout: we hebben de opdracht eigenlijk niet helemaal goed gelezen, zoeken ons een bult naar een rode postbus, merken dan dat we het laatste stukje info om één of andere reden over het hoofd hebben gezien en staan even later toch op de juiste plaats.   

We zijn eigenlijk tot dan nog geen meter fout gelopen... nu ja, daarstraks zagen we aan een bos het juiste zijwegje even niet in het donker, maar beseften bijna onmiddellijk dat we te ver door waren gestapt... en we kropen tevoren ook al eens door een holle weg een steile helling op, om boven dan rechtsomkeer te moeten maken en krek dezelfde weg terug naar beneden te sukkelen, maar die laatste operatie kaderde helemaal in correct opvolgen van het bolleke-pijl op dat stuk parcours en was dus volstrekt legitiem.

We volgen nauwgezet de voorlaatste opdracht die ons door het in diepe slaap verzonken Couture-Saint-Germain leidt... een oord waar ik voor vannacht nog nooit van gehoord had... en 'k heb precies tot nu toe niks gemist... wat we even verder wel missen, dat is het juiste pad... er zou op een gegeven moment een paadje moeten lopen dwars doorheen het veld, maar de boer heeft duidelijk lak aan paadjes, veld- en andere trage wegen op zijn akker en heeft het hele zootje gewoon mee omgeploegd... we staan wat onzeker te turen naar de nachtelijke horizon als we plots in de verte - aan de overkant van de akker - zaklampjes zien verschijnen... op deze dropping volgen verschillende ploegen soms dezelfde stukken traject en toevallig is er een andere ploeg op deze route bezig, maar in omgekeerde richting... we halen opgelucht adem en stappen gezwind het veld op en komen even later de tegenliggers tegen die al een tijdje aan het dwalen waren door deze velden en ook maar wat blij waren toen ze ons zagen staan... we wensen mekaar succes en vinden even later het laatste checkpoint... ik stuur de correcte oplossing door en nu rest ons nog enkel het laatste gedeelte af te haspelen... de weg zoeken volgens principe N(iet) L(inks) N(iet) R(echts)... 't is iets na twaalven... tegen één uur zouden we zeker kunnen binnen zijn... denken we wat overmoedig en welgemoed beginnen we aan de laatste horde... we volgen braaf de aanwijzingen en zijn op anderhalve kilometer van het centrum van Lasne, als we - volgens Asterix en Obelix - op een gegeven moment rechtsaf moeten draaien aan een bordje "dinges et cavales" (het eerste woord ontgaat me)... we volgen dan een smal paardenwegeltje dat steil naar beneden loopt en komen na 700 meter uit in een woonwijk... waar we ontdekken dat geen enkele info meer klopt... de school die we zouden moeten passeren is er niet en de zone dertig al evenmin... we zitten dus verkeerd... parbleu... daarboven aan die "cavale"-wegwijzer zijn we vermoedelijk mis afgeslagen... we kunnen nu weer die 700 meter naar boven klauteren en om daar te trachten de juiste route weer op te pikken, maar na intense beraadslaging, komen we tot een alternatieve oplossing: we gaan gewoon de weg volgen rechtdoor en zien waar we uitkomen... niet echt de meest professionele manier van doen maar 't is bergaf en dat speelt zeker mee in de besluitvorming!

Na tien minuten staan we aan de de Route de l Etat, de grote baan die linksaf recht naar Lanse loopt, maar om één of andere reden nemen we alweer een twijfelachtig besluit: recht voor ons ligt op een heuvel een kerkje te baden in het licht en als motten worden we er blijkbaar door aangetrokken. We zouden moeten beseffen dat er in het gat waar nu naartoe klimmen geen zier te beleven is, laat staan dat daar het eindpunt van de dropping zou zijn... van een kilometer ver merk je dat het hele oord in diepe zaterdagavondse rust ligt verzonken... maar we zien plots wel een grote wandelkaart hangen op een infobord...

Stafkaarten en GPS en andere technische hulpmiddelen mogen niet gebruikt worden, maar van het raadplegen van dorpsplannen langs de baan, daar staat niks van in het reglement... we verzamelen voor het plan, lichten het ding bij in het schijnsel van onze verenigde led- en andere lichtjes en ontdekken dat we weer in Couture-machin-chose staan, in het "centrum" deze keer en dat we op anderhalve kilometer van Lasne zitten en hier onder de kerk een baantje kunnen inslaan, dat zo goed als recht op recht naar Lasne loopt.  

Het einde is dus bijna in zicht... we zetten er fiks de pas in en denderen met warpsnelheid langsheen de nietsvermoedende slapende Couture-Saint-Germainezen... Warp snelheid lijkt op het eerste zicht misschien wat overdreven, maar dankzij Sonja gingen de gesprekken onderweg soms al eens over logica en er schuilt volgens mijn bescheiden mening een verpletterende logica achter deze boude bewering: de straffe koplamp van Micheline schijnt nog steeds op volle kracht voluit voor ons de baan af... zoals iedereen weet verplaatst het licht - ook dat van ledlampjes - zich met lichtsnelheid én wij kunnen het schijnsel volgen... niet geheel moeiteloos, maar dat ligt dan weer aan het nachtelijke uur, de reeds doorstane ontberingen en de staat van verhitte voeten en licht verzuurde spieren... maar toch... gezien we het schijnsel kunnen volgen, mogen we besluiten dat "Warp 1" hier van toepassing is... "it's only logical"   

Onbeslist

Om iets voor half twee staan we in Lasne... ik heb het nadien opgezocht op Google Earth: als we de juiste weg hadden gevolgd, waren we op het moment dat we nu fout afsloegen op minder dan 1200 meter van het eindpunt, we hebben echter een ommetje gemaakt van een kleine 4 kilometer, dus eigenlijk hebben we pakweg bijna 3 kilometer te veel gestapt... tommetoch... we zijn er zeker een uur mee verloren... In Lasne kunnen we rechtsaf en dan na 200 meter het eindpunt bereiken, maar besluiten het fair te spelen en de juiste route te volgen... we stappen dus langs de oude tramstatie, gaan onder de witte poort door en en steken dan weer de grote baan over en staan om precies 1.49u aan La Tartine... waar de boterhammen en soep van Fabienne op ons wachten!

Buiten even poseren voor de groepsfoto en dan binnen trots de documenten afgeven en een plaatsje zoeken... we zijn inderdaad trots maar ook weer niet helemaal... we hebben geen idee hoeveelste we zijn, maar voorlopig staan we vrij goed genoteerd en het besef groeit oorverdovend: we hadden nog veel beter gekund, als we die laatste route niet hadden gebroddeld... tja... als...

Je kan er echter niks aan veranderen en uiteindelijk zijn we best tevreden... moe maar tevreden... en we gaan alvast géén laatste meer zijn!

IMG_4767.JPG

 

De soep smaakt in elk geval ook heel goed en ik mag zelfs de portie van Tjob oplepelen... waarvoor dank! 

IMG_4766.JPG

IMG_4768.JPG

De blonde Waterloo blijkt een fris en smaakvol biertje... we blijven nog wat nakaarten, maar rond half drie is het welletjes geweest... we moeten nog de bus op tot aan de parking en dan nog een half uurtje naar huis rijden... tijd om een punt te zetten achter deze missie!

De bus geraak ik nog redelijk vlot op en af en in de auto van Tjob kruipen, lukt me ook nog net... maar tegen dat we in Zaventem zijn, doet mijn halve lijf pijn... de adrenaline van onderweg is vermoedelijk helemaal opgebruikt en nu ik zit worden de spieren hoe langer hoe stijver... ik geraak met veel steunen en zuchten toch in mijn Peugeot en strompel even later thuis van de garage naar de voordeur en dan moeizaam de keuken in... slaag er na enig hijgend gefrutsel toch in om die verdomde bottinnen uit te krijgen en gooi de frak de rugzak en de andere rommel in de veranda... da's iets voor morgen.... nu wil ik enkel nog even in de zetel bekomen en dan slapen...

The Mission... de organisatie was onberispelijk, de pre-mission spannend en de tocht zelf zat bijster goed in mekaar, dikke pluim voor die mannen... echt waar!

Afgezien dan van dat "paardenuitschuivertje"... maar dat konden ze onmogelijk weten nietwaar, dat ik algerisch ben voor die beesten, bedoel ik.

Kortom, het was weeral heel plezant en spannend en fysiek een uitdaging... want als bijna zestigjarige in een vrij modderige conditie moet je echt wel alles uit de kast halen... maar 'k ben toch blij dat ik mee mocht... mijn limieten liggen precies toch nog iets verder dan dat ik dacht... want het is weeral gelukt!

Harry Callahan zei het al in 1973... "A mans's got to know his limitations"!

Op naar editie 2016!

Yesss

Stoer       

 

15:29 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

06-02-15

Martha, Mathilda en Mission...

Martha en Mathilda zijn de twee pronte "deernen" van iets over de middelbare leeftijd, waarmee ik tegenwoordig een groot deel van mijn avonden doorbreng... en met mij een aanzienlijk aantal andere Zaventemse toneelliefhebbers...

De beide dames zijn namelijk de hoofdfiguren in ons nieuwste theaterproductie... meer info volgt binnenkort op deze eigenste blog en op de website van Plankenkoorts: http://www.plankenkoortsers.be

02022015985.jpg

Je zou het - afgaande op dit fotootje - misschien zo op het eerste zicht niet zeggen... en op het tweede zicht nog niet... maar we repeteren de laatste weken zo fel dat het zweet in onze schoenen staat... moet ook wel, want binnen 5 weken is 't zover!

Tussendoor prepareren we ons dan ook nog voor activiteiten die vermoedelijk gaan leiden tot iets minder zweet in de schoenen... nog één keer slapen en we trekken namelijk op pad met "The Mission"... een winters nachtje door bos en veld kuieren met rugzak, kompas en zaklampje... en met het "10 PK"team en vooral met wanten, muts, dikke pul, zware leren motorfrak, legerbottinnen, twee paar kousen en heel veel goede moed...

Ze geven voor zaterdagnacht frisjes weer: -2 graden, maar gevoelstemperatuur -4, noordenwind en lichte regen of motregen die kan aanvriezen, maar later tijdens de nacht wordt het droger en de maan komt op om 20 voor tien en gaat dus het landschap hopelijk nog iets of wat bijlichten... 't was gisterennacht volle maan, geloof ik... kortom... ideaal weer voor een droppingske...

We gaan afzien... mijn gedacht!

 

14:41 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-01-15

vandaag gedichtendag...

spreuk.jpg

19:23 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

28-01-15

De zwarte bottinnen staan klaar!

Ze staan voor het venster van de veranda helemaal paraat en in slagorde te wachten... mijn ABL-bottinnen! 

28012015979.jpg

Niet om ermee door de Brusselse straten te marcheren, zoals Laurette onlangs nog hysterisch zat te gillen in het parlement.

Nee hoor, we gaan ermee op dropping!

We zijn voor de tweede keer in ons leven geselecteerd voor "The Mission". Na weken van moeilijke raadsels oplossen en antwoorden zoeken op ingewikkelde vragen en uren rondsnuffelen op het internet naar coördinaten en allerhande andere gegevens, stegen we gisteren tot op de hoogste trap en kregen het verlossende bericht: op 7 februari worden we in de vooravond verwacht in "Poepkapelle", waar traditiegetrouw de tocht van start gaat.  

'k heb dus verleden week mijn oude legerbottinnen uit de kelder gehaald en grondig gepoetst en er verleden weekend al zelfs eens mee op training geweest: een wandeltochtje langs Nossegem en Sterrebeek, om eens te testen hoe het met de conditie zat... een wandeling van een goeie 9 km... maar met maar één paar - veel te dunne - kousen aan mijn voeten. 

resultaat: op elke hiel nadien een dikke blaar en een rode lichtjes opgezwollen kleine teen aan de linker voet... en de dag nadien spierpijn tot bijna voorbij mijn achterwerk en nog een dag later krampen in de buik... maar dat laatste was niet van 't wandelen maar van iets anders.

Het wordt dus vermoedelijk een hele opdracht om mezelf die 7e februari doorheen de nacht te slepen... maar moeilijk gaat ook en het moreel is goed ... de uitdaging is dan ook niet min: vorig jaar hadden we wat pech in het begin en werden we niet echt gehinderd door enige kennis van kompaskoersen, bolleke-pijl en andere droppingstechnieken en eindigden we bijgevolg helemaal laatste... met uren vertraging, maar zonder blaren of ander lichamelijk ongemak... (tenzij "grote dorst" onder die categorie kan gesorteerd worden)

Dit jaar leggen we de lat hoog, bekeken alvast diagonaal - en dus misschien ietwat vluchtig(?) - het boekje met technieken en gaan resoluut voor de vóórlaatste plaats... zeker weten... voor minder doen we echt niet!!

Lachen

     

14:44 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

25-01-15

't is waarschijnlijk politiek en cultureel weeral niet correct, maar wel goed gemaakt en o zo plezant!


10:47 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-01-15

't is gedaan!

De laatste dag zijn we vroeg op... het boek uit de hotelbibliotheek is net op tijd uit en moest er dus niet bij, maar voor de rest zijn de valiezen gisteren al wel voor het grootste deel gevuld, de laatste spullen worden er bij gemoffeld en de handbagage klaargemaakt en alle kastjes en de kluis gecheckt en zo...

IMG_4688.JPG

IMG_4687.JPG

IMG_4686.JPG

ik neem buiten nog een kijkje... neem een kiekje van ons terras... en van de tuinen...

IMG_4685.JPG

IMG_4683.JPG

IMG_4684.JPG

en nog eentje van de badkamer... als we dan toch bezig zijn...

IMG_4689.JPG

en tegen half negen staan de valiezen buiten op de stoep klaar en wandelen we voor de laatste keer door de prachtige tuinen en gladgeschoren gazons naar het hoofdgebouw voor het ontbijt...

IMG_4690.JPG

IMG_4691.JPG

IMG_4692.JPG

waar ik mij een "omelet special" laat klutsen en bakken "two eggs, a little of everything and spicy"!

IMG_4694.JPG

we moeten er straf opstaan, want het wordt een lange dag en het eten op het vliegtuig stelt meestal niet veel voor... ik smeer mij dus een paar broodjes, met charcuterie, eet mijn ei helemaal op, ga dan nog eens langs bij de warme worstjes in ajuin en paprika, neem een gevulde tomaat als versiering en nadien nog een kommetje corn-flakes... en moffel drie koffiekoeken in papieren serviëtten... voor straks onderweg!

en dan is het tijd om uit te checken en af te rekenen... op mijn rekening staat sowieso de fles "champagne"... dat grapje kost me omgerekend een kleine 40€... voor die prijs schonken ze ons zowat de slechtste schuimwijn uit mijn hele culinaire carriëre... "cash sir?" de sir wenst inderdaad cash af te rekenen en ik diep een briefje van 50 op en krijg even later 6 euro terug in mijn pollen gestopt... dat lijkt me echt weinig dus bekijk ik iets grondiger mijn factuur en ontdek dat er nog een andere rekening op staat voor 30 pond... iets van verleden week in een bar... we kunnen ons geen van beiden herinneren waar en wanneer er verleden week iets besteld werd na twaalven... of buiten het all-inclusive arrangement... en we vragen om het bonnetje even te mogen bekijken... maar dat blijkt spoorloos... ik bevestig dat ik nooit iets voor dat bedrag heb getekend en toch graag een bewijsje zou willen zien en na enige interne discussie tussen de baliemedewerker en één of andere chef, wordt het papier plots met stift aangepast, krijg ik 4 euro meer toegestopt en verdwijnt de factuur achter de toog in de vuilbak... case closed!

We lopen nog even binnen in de shishabar naast de receptie... waar we dit jaar geen enkel keer hebben gezeten... en dat is maar goed ook, want het zien er mooie meubels uit, maar die zetels zitten vreselijk slecht!

IMG_4695.JPG

IMG_4696.JPG

IMG_4701.JPG

we zoeken een salonnetje in de receptieruimte en installeren ons en bestuderen dan een tijdje de andere "vertrekkenden"... een van mijn meer favoriete bezigheden is "mensjes kijken"... we maken er op congé meestal een echte sport van en ontdekken zo - mits een beetje fantasie - regelmatig mensen die we van haar nog pluim kennen, maar die volgens ons gelijken op bekende vedetten... of op mensen die we zelf wel kennen...

er liep hier de voorbije week bijvoorbeeld onder meer een Italiaanse rond, waarvan ik vond dat ze wreed geleek op Sandra Bullock... en zij wist het van haarzelf ook denk ik... aan haar "geste" te zien... en een andere die veel weg had van N-VA minister Homans... en zelfs een familie waarvan de vader echt trok op mijn garagist en zijn zoon op de broer van mijn garagist... heel raar... want 't waren Duitsers... en er was er eentje dit jaar die we de eretitel gaven van "Robert De Niro zijne kozijn"... de echte is zo groot als ik en deze was een klein onderdeurtje, maar zijn gezicht geleek sprekend De Niro... zonder puist en met bril, maar voor de rest kon hij volgens mij - mits een paar verhoogde zolen onder zijn schoenen- moeiteloos stand-in spelen... en terwijl we daar zitten, komt die "De Niro zijne kozijn" toevallig ook toe met zijn familie... hij vertrekt ook naar huis... naar Corleone, op Sicilië denk ik dan...!

Onbeslist 

IMG_4700.JPG

er gaat vandaag dus veel volk naar huis... vermoedelijk gaat het weeral vol zijn op het vliegveld... denken we bij onszelf en weten op dat moment nog niet hoe juist dat vermoeden wel gaat uitkomen.

IMG_4697.JPG

Er vertrekken duidelijk vooral Italianen... hele rijen valiezen staan klaar en vanaf een uur of tien schuiven de bussen in de rij aan om volk op te pikken

IMG_4702.JPG

IMG_4698.JPG

ik check onze bagage en die staat klaar, helemaal opzij... we zijn met een man of tien... om half elf - Gorgonia tijd - is onze bus daar, we nemen uitgebreid afscheid van de nieuwe vrienden en zwaaien dag en blijven dan staan met de bus... er blijven namelijk twee valiezen van ons rijtje alleen achter op de stoep... die zouden met ons mee moeten, maar de eigenaars zijn spoorloos... niemand weet wie het koppel precies is, aan de balie kunnen ze ook niet meer info geven en van de labels wordt ook al niemand wijzer... we wachten 10 minuten en dan besluit onze Neckermann verantwoordelijke om zonder hen door te rijden... een uur is een uur, ze zijn niet op de afspraak en moeten dus maar een taxi bellen, willen ze in Port Ghalib geraken.

En wij weg... met een kleine vertraging, maar ook deze chauffeur is weeral vast van plan om de "retard" in een mum van tijd recht te zetten... het moet gezegd... in een grote bus voel ik me iets veiliger... en ik amuseer me onderweg met het trekken van foto's van het landschap... en van verlaten controlehokjes en van onafgewerkte hotels en van winkelcentra in aanbouw en van werven voor woningen in Marsa Alam centrum... kortom, er staan aan de Rode Zee redelijk wat dingen in de steigers... honderden bouwwerven passeer je en bijna nergens valt er activiteit te bespeuren... sommige projecten staan er zo al jaren... en het ziet er niet naar uit dat daar direct veel verandering gaat in komen!

IMG_4703.JPG

IMG_4704.JPG

IMG_4705.JPG

IMG_4706.JPG

IMG_4707.JPG

IMG_4708.JPG

IMG_4709.JPG

IMG_4710.JPG

IMG_4711.JPG

IMG_4712.JPG

IMG_4713.JPG

IMG_4714.JPG

IMG_4715.JPG

IMG_4716.JPG

IMG_4717.JPG

we passeren ook een soort bunkers... vermoedelijk militaire installaties en voor en na het centrum van Marsa Alam de obligate controleposten... waar je normaal geen foto's mag van maken... denk ik... nu ja, toch niet als ze het zien!

IMG_4718.JPG

IMG_4719.JPG

IMG_4720.JPG

we pikken nog een paar mensen op onderweg en om half twaalf arriveren we op de luchthaven van Port Ghalib... waar we in een nog grotere heksenketel terecht komen dan veertien dagen geleden...

IMG_4724.JPG

IMG_4725.JPG

Iedereen is blijkbaar ongeveer op hetzelfde moment gelost uit de bussen en moet ongeveer op hetzelfde moment inchecken... en dat blijkt echt veel meer volk te zijn dan de luchthaven aan kan... we worden naar de achterste rij gedirigeerd, tegen de muur en zien honderden Italianen naast ons voorbij schuiven... als je vlucht vroeg vertrekt, mag je voorbij steken!

Wij vragen ons af waarom we géén prioriteit krijgen en de rest allemaal wel, maar horen dan in de file dat onze vlucht minstens twee uur vertraging heeft, ze mocht in Zaventem niet op tijd opstijgen, omdat hier het luchtruim te vol ging zitten en we hebben dus geen voorrang... de verschillende Italiaanse begeleiders en Egyptische functionarissen schreeuwen ononderbroken onverstaanbare info uit over de massa... wij begrijpen er uit dat die voor Verona nu eerst binnen mogen... en 't is precies of alle Italianen plots naar Verona willen!

IMG_4726.JPG

IMG_4727.JPG

IMG_4728.JPG

IMG_4729.JPG

Als we na 25 minuten nog steeds geen meter zijn opgeschoven en merken dat ze nu rechtstreeks vanaf de parking een rij hebben gevormd die zomaar tussen de file in mag schuiven, word ik wat kregelig en ik ben niet de enige... maar we staan nu eenmaal in de foute file... er zit niks beweging in... er zit niks anders op dan te wachten... tot er plots het gerucht opsteekt dat "Bruselas" aan de beurt is... we weten het niet helemaal zeker, want het tumult is niet van die aard dat je vlot de omgeroepen mededelingen kan verstaan, maar we draaien prompt ons karretje en rijden helemaal rond de file tot aan de ingang waar één of andere oververhitte hostess iets staat te schreeuwen... ik knik en schreeuw volmondig "si" terug en even later mogen we het touw onderdoor en staan binnen... waar de chaos zo mogelijk nog groter is!

IMG_4730.JPG

IMG_4731.JPG

er wordt duchtig heen en weer gelopen door allerhande ambtenaren en controleurs en lieden met een kostuum en een klak op en daar doorheen jengelen kinderen, discuteren opgewonden families en duwen ongedurigaards met hun karretje tegen mekaars schenen... ik schuif mee aan, naast Andrée en Pierre, het koppel waar we maatjes mee werden deze week en we snijden vakkundig alle ambetante en andere potientiële voorkruipers achter ons de pas af... we worstelen ons doorheen de veiligheidscontrole en de paspoortcontrole en geraken aan de check in, schuiven nadien iets vlotter doorheen de volgende controle en staan uiteindelijk in de laatste file... die aan de koffiebar, net op het moment dat we normaal hadden moeten opstijgen...   

IMG_4734.JPG

Ik eet mijn koffiekoeken op en amuseer mij met de incheckende troepen beneden aan de gate in het oog te houden en zo schuift de tijd langzaam voorbij... we zetten ons uur op Egyptische tijd... en even later alvast op Europese tijd... en zo blijven we een hele tijd hangen rond twee uur...

IMG_4735.JPG

hoewel we een mooi uitzicht hebben op de gate, ontgaat de oproep ons in het rumoer compleet... ik wil net nog even een sanitair bezoekje gaan plegen, als ik beneden plots merk dat onze vlucht op het bordje staat en de rest al bijna helemaal buiten in de bus zit... we spurten weg en weer en pikken Martine op en even later geraken we toch nog net op tijd op het vliegtuig... 'k heb het niet zien aankomen... maar we zijn blij dat het er geraakt is!

IMG_4737.JPG

Om 15.00u plaatselijk tijd - 16.00u Gorgonia time - vertrekken we voor een vlucht van bijna 6 uur... 't is wind tegen!

IMG_4738.JPG

IMG_4741.JPG

IMG_4743.JPG

de vlucht verloopt vlotjes... geen noemenswaardige turbulentie... hetgeen wij zeer positief vinden... eerst langer dan een uur over de woestijn ten westen van de Nijl, iets links van Alamein komen we aan de kust, vliegen nadien over de oostelijke kant van Kreta en dan pal boven de Peloponnesos en aan de kust van Albanië gaat buiten het licht uit...

Na vijf uur en half vliegen beginnen we aan de daling naar Zaventem en landen op de 25L, net achter onze hof... de bagage komt vlotjes en de bus die staat te wachten als we buiten komen, blijkt toevallig een goeie... iets na achten zijn we thuis... waar het frisjes is... wreed fris!

Het zit er op... aftellen dus naar de volgende congé... al weten we nog niet wanneer en naar waar dat gaat zijn!       

 

10:50 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-01-15

3 Quads... for 2 hours... and no tea!

De allerlaatste volle dag besluiten wij - en dat zijn Alexis, Thierry en ikzelf - om toch eens iets of wat aan lichaamsbeweging te doen... Thierry duikt wel alle dagen, maar boven water ligt hij ook meestal te lezen... en dus hebben we drie quads gereserveerd... tegen iets voor half twee moeten we aan hun balie zijn naast de Garden Bar, waar één van die gasten ons zal opwachten. Ik ben vroeg gaan lunchen op het strand (friet met een soort keftaballekes en geroosterde groene paprikas) en sta dus om kwart na één al rond te draaien aan die balie, om vast te stellen dat er daar geen mens is... 't is een nieuwe firma met zo te zien nagelnieuwe quads en ze boezemden ons bij het reserveren redelijk vertrouwen in... twee jaar geleden heb ik hier namelijk ook zo eens een quadtochtje gedaan, met de vorige verhuurders... de machientjes van toen waren doodop en versleten en een "3 hour" trip doorheen de woestijn bleek toen een tochtje van 35 minuten tot aan een tent ergens tussen de heuvels, daar een uur wachten en thee slurpen, terwijl een andere groep - die op "woestijnsafari" was - een tocht deed met jouw quad en dan een half uurtje terug naar het hotel... die gastjes verhuurden ongegeneerd hun machientjes twee keer tegelijk en wij voelden ons redelijk bekocht want de "3 hour" tocht bleek uiteindelijk maar een uurtje lang effectief rijden te bevatten.

Zoals gezegd zagen deze kerels - en vooral de quads - er iets betrouwbaarder uit bij de boeking... maar ze zijn nu wel ferm onzichtbaar... ik wandel voor alle zekerheid eens tot aan de ingang aan de grote baan, waar die dingen staan en passeer onderweg de feesttent... of wat er van overblijft.  

IMG_4649.JPG

er staat een stevige bries - 5 beaufort schat ik - maar dat weerhoudt de werkmannen er niet van om de zeilen los te maken en op te plooien en de rest van het ding af te breken...

IMG_4650.JPG

IMG_4651.JPG

IMG_4652.JPG

onder het afdakje van de quadverhuurder heerst diepe rust, zo na de noen... 

IMG_4653.JPG

de machientjes staan in slagorde te wachten... op ons(?) maar er is op het eerste zicht geen levende ziel te vinden... ik pruts wat aan de dichtstbijzijnde quad tot er plots in een hoek onder een grijze deken beweging komt en een lange, smalle baardige kerel in een groezelige grijze djellaba met kap zijn kop opsteekt... ik leg hem - met veel moeite en brede armgebaren - uit dat we komen rijden en een afspraak hebben met drie man om iets voor half twee... nu dus... en we ons afvragen waar we juist moeten zijn... en dat blijkt daar, bij hem... meen ik met enige moeite te begrijpen.

Ik trek dus met forse stap weer naar de Garden Bar om de andere twee te verwittigen dat ze - als ze daar blijven staan - gaan wachten op Godot... hoewel... Godot is bij die quads ook niet direct te bespeuren... tenzij Samuel Beckett een smalle Arabier met een baard en grijze djellaba met kapke voor ogen had...

iets na half twee staan we alle drie paraat en wachten...

IMG_4654.JPG

met een vertraging van nog geen 10 minuten komt eindelijk de kerel die ons de tocht heeft verkocht aangewandeld... hij checkt de vouchers, we leggen uit dat we maar met drie zijn en betalen uiteindelijk 5 euro per kop minder dan de afgesproken prijs voor drie man, maar de verantwoordelijke smeert me nog wel gauw een hoofddoek aan... ik heb een pareo van Martine rond mijn kop geknoopt, maar dat vindt hij maar niks... "no good for dust" bezweert hij me en wijst hoofdschuddend naar mijn pastelkleurige hoofdbeschutting... bij nader inzien is die lichtblauwe pareo eigenlijk ook wel een wat belachelijke uitrusting om de woestijn in te trekken, denk ik zelf...

voor de modeste som van 5 euro ben ik dus even later de gelukkige eigenaar van een rode/wit geblokte hoofddoek... hij "pluscht" een beetje en ruikt niet echt fris... maar dat is vermoedelijk omdat hij nieuw is en al lang in dat kastje ligt!?

Stoer

IMG_4656.JPG

we kiezen ons elk een quad en herhalen de gemaakte afspraken: geen theegedrink onderweg, geen oponthoud aan berber- of andere tenten, geen gezever... enkel gas geven... we willen gewoon twee uur rijden met dat ding!

IMG_4655.JPG

Om kwart voor twee tuffen we het hotel uit... braaf op een rijtje achter die met zijn grijze djellaba aan... want dat blijkt onze gids... met een gezapig gangetje toeren we door het stof en houden hier en daar halt voor een pits- plas- en fotostop...

IMG_4659.JPG

IMG_4657.JPG

IMG_4658.JPG

Thierry heeft zijn "gopro" cameraatje mee en filmt zowat de hele trip... maar hoe en wanneer ik aan die beelden ga geraken, dat is nog niet echt afgesproken... ik trek voor alle zekerheid tussendoor alvast eens mijn eigen ook

IMG_4660.JPG

't is wel een mooie tocht doorheen een buitenaards landschap... je waant je op sommige momenten werkelijk op een andere planeet... het tempo ligt minder hoog dan gehoopt, maar we amuseren ons toch en wisselen regelmatig van positie: als je je even een paar tientallen meter laat afzakken kan je tussendoor eens even flink gas geven en de rest voorbijsteken.. enkel de gids, die moet op kop blijven... daar mag je niet over...

IMG_4662.JPG

IMG_4663.JPG

IMG_4664.JPG

IMG_4665.JPG

IMG_4666.JPG

  en op één van de stops krijg ik de gids zo ver dat hij een foto neemt van ons allemaal...

IMG_4667.JPG

de gids is ook een verstokte kettingroker... we pauzeren dus zowat om de 20 minuten om even een sigaretje te smoren... Alex vindt dat niet echt erg... maar voor mezelf als niet-roker betekent het wel allemaal minder tijd om te rijden... 

IMG_4668.JPG

IMG_4661.JPG

en een mens zou dan denken, na deze stop gaan we seffens eens even lekker doortrekken, maar we blijven aan een heel rustig tempo rond hobbelen... nu ja... harder rijden zou nog meer stof opwerpen en ik zie nu al door mijn brilletje bijna niet meer waar ik rij... er hangt een dikke laag zand op... soms stop ik eens voor een foto... en neem er gelijk maar twee om zeker te zijn dat er eentje niet al te onscherp gaat zijn... en laat de rest ondertussen een eind rijden en ga er dan in vliegende vaart achteraan... plezant... en je maakt dan nog meer stof... maar wel achter jou!

Lachen

IMG_4669.JPG

IMG_4670.JPG

de twee foto's blijken nadien allebei even goed... of slecht...

IMG_4671.JPG

en zo rijden we op een rijtje een dik uur probleemloos rond tot plots de gids vooraan nogal brusk stopt... ogenschijnlijk zonder speciale reden... Alexis die tweede rijdt, remt ook af en ik kan nog net op tijd stoppen achter Alexis, maar Thierry is op dat moment net iets aan zijn linkerkant aan het bewonderen, ziet te laat dat de colonne voor hem stil staat en knalt vrolijk achter in mijn gat... van de quad wel te verstaan... 't is een fameuze dreun en ik schrik me bijna een ongeluk... onze quads blijken in mekaar gehaakt: zijn voorste bagagedrager heeft mijn achterste exemplaar geramd en zit van de slag vast... muurvast... de gids komt niet echt tevreden van zijn machientje gekropen en kordaat naar achter gemarcheerd... we hebben hem van de hele middag nog niet zo kwiek zien bewegen... en hij bestudeerd de situatie... we doen teken dat alles in orde is, maar krijgen de quads niet uiteen... pas met vereende krachten slagen we er in om - heel voorzichtig - de twee voertuigjes uit mekaar te halen en evalueren de schade... die blijkt mee te vallen... in zijn voorste metalen "bullbar" zit een deuk(je) en aan mijn achterkant is niks aan... de carrosserie zat wel geplooid, maar na de ontwarring van de twee komt de plastieken(?) vleugel terug braaf in model... er is een minuscuul streepje rode verf af... de moeite niet om over te zeveren... denken wij zelf. 

IMG_4672.JPG

IMG_4673.JPG

de kerel is wel niet echt tevreden met het incident en vanaf dan zakt de gemiddelde snelheid nog wat meer... we stoppen nog wel even verder om van het panorama te genieten, maar vanaf dan gaat het héél rustig doorheen de valleien weer richting hotel... wij durven niet echt meer achter zijn gat te slalommen of flink op te trekken en haasje over te spelen... we blijven braaf in het rijtje! 

Om kwart na drie staan we weer in Gorgonia... we hebben een goed anderhalf uur rond getuft... stops inbegrepen... weeral niet helemaal wat er op voorhand was afgesproken, maar 't was toch plezant... en we hebben zo goed als geen accidenten gehad... en géén thee moeten drinken... de balans is dus gematigd positief en we trekken een beetje stijf en stoffig naar de zwembadbar om de respectieve familieleden haarfijn uit te gaan leggen wat we allemaal hebben meegemaakt... en ook wel een beetje om een gin-tonic te proberen!  

na een zwemmeke - in het "warme" zwembad - is het meeste stof er al afgespoeld maar 's avonds sta ik lang onder de douche... want we hebben weer volop warm water!

IMG_4675.JPG

IMG_4676.JPG

en terwijl Martinneke ook uitgebreid in de badkamer bezig is, kijk ik naar Star Trek... de originele versie, maar met Arabische ondertitels... en dat blijkt wreed ambetant: in plaats van gewoon goed te luisteren, heb je als Vlaming de neiging om de ondertitels te willen lezen... jarenlang ben je daarop geconditioneerd... en dat gaat er op een paar avonden in Egypte echt niet uit.

Na een aperitiefje of twee schuiven we aan voor het laatste avondmaal... in Gorgonia... van deze congé... en kom ik tot de verbluffende vaststelling dat ik dit jaar nog geen kiekjes nam van het eten...

IMG_4677.JPG

IMG_4678.JPG

IMG_4680.JPG

IMG_4682.JPG

IMG_4681.JPG

IMG_4679.JPG

iets wat we prompt ter plekke in orde maken!

De foto's zijn misschien niet denderend, maar je eet niet slecht in Gorgonia... helemaal niet... smaakvol, warm genoeg, veel keus en redelijk gevarieerd en alle dagen andere spulletjes op de bbq... en zelfs een "healthy corner"... en lekkere, maar dan ook echt lekkere desserts... van die mierzoete honinggebakjes en zo...

ik vrees voor een aanzienlijke gewichtstoename... zoals altijd... maar dat zijn zorgen voor morgenavond... thuis op de weegschaal... de rest van de laatste avond wijden we ons uitgebreid en intensief aan het afscheid nemen van mekaar onder het nuttigen van ettelijke glazen ouzo... en gin-tonic.. en brandy... en slapen nadien als een roos!

   

 

11:27 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-01-15

frisfrisfris

Op Nieuwjaarsdag zijn we vroeg paraat, het klinkt wat tegenstrijdig, maar het voordeel van dergelijke all-inclusive toestanden is, dat er minder alcohol in de spullen zit dan je thuis gewoon bent en na twaalf uur de rondjes plots peperduur worden... zodat je de dag nadien echt wel géén kater hebt.

De lucht is diepblauw, de zon brandt ongenadig en er is weinig wind... één van mijn goede voornemens voor 2015 was om een duik te nemen in het grote zwembad... en ik hou mij direct aan mijn eigen belofte...

IMG_4639.JPG

't is wel fris... het water bedoel ik... hoop en al 20 graden... een pak frisser dan de zee, maar wel niet zo koud als de douche gisterenavond... eens je onder bent, valt het eigenlijk best mee... en je hebt op zo een speciale dag het hele zwembad voor jou alleen!

IMG_4640.JPG

IMG_4642.JPG

op andere dagen ook, want ik heb op die twee weken zo goed als niemand gezien die zo zot was om dáár te gaan zwemmen...

IMG_4643.JPG

ik plodder een minuut of tien in het water en dat geeft één voordeel... als je het kromme muurtje rechts over kruipt en je dan laat rollen in de "heated pool", is 't precies of je in een warm bad terecht komt... 

de rest van de dag lees ik in een nieuw boek... 'k heb gisteren in de hotelbib toevallig een andere Nederlandstalige avonturenroman gevonden " Vrije val" van Kyle Mills, de schrijver was me volledig onbekend, maar 't is spannend en 't moet uit voor morgenavond... anders ben ik seffens nog verplicht om het ding mee te zeulen in de valies om thuis het einde te weten te komen...

Ik lees dus stevig voort, hetgeen weeral zorgt voor "bewonderende" commentaar van de animator... denk ik toch...

IMG_4644.JPG

IMG_4646.JPG

we eten 's middags buiten op het terras... nu het nog kan, moeten we er zwaar van profiteren, want thuis gaat het de eerste maanden vermoedelijk géén terrasjesweer zijn!

IMG_4647.JPG

IMG_4648.JPG

ik lees nadien vlot verder en tegen het aperitief zit ik een eind over de helft... 't is dus met een gerust gemoed dat we verzamelen in de bar om met de hele bende samen te klinken op het nieuwe jaar - de Pierre heeft een fles Ricard mee, den Thierry een paar flessen wijn en wij besluiten het jaar te beginnen in stijl en ons in de "sjampieter" te smijten... of wat er daarvoor moet doorgaat... nu ja... 't is maar één keer Nieuwjaar!

Ik teken dus vlotjes een bonnetje van 350 EGP voor een fles...  ik heb geen idee wat de wisselkoers Egyptische Pond > Euro is... een mens heeft in een all inclusive hotel normaal geen behoefte aan het weten van de waarde van het plaatselijke geld... we zullen wel zien op de eindafrekening morgen...  

 

10:03 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |