31-03-15

TERUG NAAR AFZENDER!

Gisteren hebben wij - in een onbewaakt moment - zowaar ons goed hart laten zien. We hebben het hier al wel verteld, maar even ter herinnering: de voorbije dagen kreeg elke burger in Zaventem ongevraagd een papiertje in zijn bus geschoven, met de melding dat er een vereniging werd opgericht om de bevolking te helpen, bij te staan en te leiden en er voor te zorgen dat hun (taal)rechten worden gerespecteerd.

Op het eerste zicht een onbetwistbaar en bijzonder eervol initiatief, ware het niet dat het schrijfsel ééntalig in het Frans was opgesteld en zich dus heel specifiek richt naar de medeburgers die bij ons liever deze vreemde taal bezigen. Wat ze onder mekaar doen, dat zal me worst wezen, elke burger is compleet vrij om te communiceren in welke taal dan ook... maar in Vlaanderen is de bestuurstaal het Nederlands en hebben alle inwoners trouwens dezelfde rechten, welke taal ze thuis ook plegen te babbelen... daar hoeft een burgemeester uit een ander gewest zich echt niet mee te moeien... dankzij de toenmalige laksheid van een aantal traditionele "politiek-correcte" partijen genieten sommige gemeenten weliswaar van faciliteiten, die door dezelfde laksheid grondwettelijk werden gebetonneerd... maar Zaventem hoort daar niet bij, dat ligt in Vlaanderen, punt!

Op het tweede zicht bleek de afzender - zoals eerder uitgelegd - een in Zaventem wonende FDF-politicus, zijn alle bestuursleden FDF'ers en ligt het kantoor van de ASBL héél toevallig in Sint Lambrechts Woluwé, in een gebouw waar verschillende gemeentediensten zijn ondergebracht. Ze zitten dus zowat op de schoot van Mangain en worden door hem gesponsord. De plaatselijke politiekers in Woluwe - Maingain op kop - weten van niks... zeggen ze, maar even googelen leert ons dat diezelfde heren eind 2013 wel duidelijk het initiatief namen om de bewuste vereniging op te richten. zie peripherie-_19-11-13-_site_pol.pdf

Ik citeer een passage uit de tekst:

A l'initiative de son président, Olivier Maingain, et de son conseil d'administration, l'asbl WoluInternational, chargée de soutenir les activités menées dans le cadre des relations extérieures de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, soutiendra, notamment financièrement, deux associations actives en périphérie :

L'association « Citoyens de Zaventem » dont le but est d’aider la population de Zaventem ou des communes voisines ne maîtrisant pas suffisamment la langue administrative de la région, - pour ses démarches administratives - de veiller au respect des droits linguistiques de ces populations, - de leur assurer des services sur le plan social et culturel. Le choix de Zaventem provient de sa proximité géographique avec Woluwe-Saint-Lambert et du fait qu'en tant que commune sans facilité, les services aux citoyens ne maîtrisant pas suffisamment le néerlandais, malgré leur nombre important, y sont très limités.  

Ofwel liegen ze daar dat ze zwart zien ofwel hebben ze bij het FDF precies een selectief geheugenprobleem... hopelijk is 't geen begin van Alzheimer, want dan kunnen we in de toekomst nog een paar keer krek hetzelfde "CitoyendeZaventem" kaartje in de bus krijgen... en ééntje vinden we echt al genoeg! 

Wenkbrauw ophalen

En om terug te komen op die kaartjes.

Thuis heb ik geleerd dat je van andermans spullen moet afblijven... zelfs al krijg je per abuus iets toegestopt dat niet van jou is, het past niet om in dergelijk geval te gebaren van krommenhaas, beter en correcter is om de eigenaar op te sporen en hem zijn spullen terug te bezorgen... eerlijk is eerlijk en dat duurt het langst!

Dat hebben we dan de voorbije dagen ook gedaan: we recupereerden kaartjes die per ongeluk in Vlaamse bussen werden gestopt, want gezien de doelgroep duidelijk fransdolle medemensen betrof, had het gros van de Vlaamse bevolking eigenlijk geen recht op dergelijk schrijfsel... om maar te zwijgen van mogelijke toekomstige illegale geldelijke, morele of juridische ondersteuning door Maingain en co.

Het was een eerbare maar echt geen makkelijke opdracht, want een meerderheid van de dorpsgenoten had het bewuste document al prompt bij ontvangst gestoken waar het volgens velen eigenlijk thuishoort: in de kelder bij het oud papier...

de enkele honderden exemplaren die we konden redden, wilden we echter graag teruggeven aan de bereikbare eigenaars, namelijk UF-dames die in de gemeenteraad zetelen en tegelijk bestuurslid zijn van de ASBL Citoyens de Zaventem.

Nu vind ik het persoonlijk wat ongemakkelijk, om zomaar bij een vreemde dame aan te gaan bellen... zo goed ken ik ze nu ook weer niet, die "francofonen" en 't was ook logistiek niet echt evident, want mijne moto draait nog wat vierkant en de madam heeft de auto nodig omdat de oma in de kliniek ligt... dus beslisten we om de (kleine) papierberg te voet te gaan overhandigen en wanneer kon dat beter zijn dan vlak voor het begin van de gemeenteraad... ze zaten er dan toch allebei samen en er stonden maar een punt of tien op de agenda...

we beloofden onszelf de boel niet te storen en beleefd te blijven en uiteindelijk hebben we - uit respect - even gewacht tot een nieuw UF-lid was ingezworen, kwestie van die mens zijn "moment de gloire" niet te neig te verdisterweren... maar nadien kregen ze hun bezit braaf terug... en er nog een korte positieve boodschap en enkele goedbedoelde raadgevingen bovenop.

IMG_0542.JPG

IMG_0544.JPG

IMG_0563.JPG

En denkt ge nu dat die blij waren? Noop, nee hoor, juist niks! Doe dan al maar eens iets voor een medemens!

P3301269.JPG

Ze waren in tegendeel direct opgesmeten en wilden precies hun eigen folderkes niet meer terughebben... akkoord, die waren wat verfrommeld van in de zak te zitten, maar eigenlijk nog perfect leesbaar.

P3301270.JPG

Sjonge... kwaad worden, schelden roepen en tieren... ons verwijten dat ze geen vuilbak waren... dat was ons deel... volgens mij hebben ze het allemaal weeral niet echt goed gesnapt.

Hoog tijd dus dat die madammen zich integreren en deftig Nederlands leren, het zal voor iedereen handiger zijn! In afwachting blijven we waakzaam en zullen niet nalaten hen te helpen met hun inburgering.

Maar de weg naar communautaire vrede is nog lang en bochtig... denk ik!   

We zijn ondertussen wel in de gazet én bij Ring TV geraakt... en dat is toch weeral fijn... zodat ook de geïnteresseerde medemensen die niet naar de gemeenteraad komen, nu op stroom zijn!

?utm_campaign=regio-r-link&utm_medium=social&utm_...

 

tak-bezorgt-folders-%E2%80%98citoyens-de-zaventem%E2%80%9...

 

 

 

 

  

 

 

13:17 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-03-15

AUX ARMES CITOYENS

Onze fransdolle medeburgers zijn blijkbaar weeral op communautair oorlogspad.

Deze week kreeg de nietsvermoedende Zaventemse bevolking plots een kaartje in de bus gepropt, vanwege een nagelnieuwe(?) organisatie "Citoyens de Zaventem" en gericht aan de "francophonen" in de entiteit Zaventem. Volgens de verantwoordelijke uitgever Patrick Van Cauwenberghe - in een vroeger leven plaatselijk FDF-gemeenteraadslid voor UF en vooral onaangepaste Franstalige ambraszoeker - is het de bedoeling dat deze vennootschap de Franstalige medeburgers helpt en informeert over hun rechten.

FOLDER UF.jpg

Duidelijk niet gehinderd door enige geografische of staatkundige kennis, gaan de initiatiefnemers - tegelijk oprichters van de gelijknamige ASBL - er blijkbaar een beetje foutief van uit dat Zaventem niet langer in Vlaanderen ligt, maar eigenlijk een soort faciliteitengemeente is(?). Franstaligen dienen hier dus spoorslags geholpen en in de juiste richting geleid, kwestie van er zeker van te zijn dat er respect is voor hun "droits linguistiques".

En in één moeite worden ze - indien gewenst - ook gedirigeerd naar francofone culturele en sportieve evenementen in de naburige "Franstalige" buurgemeenten. Welwelwel...

Als ik het goed begrijp dienen onze minder polyglotte en dus meestal Nederlands-onkundige dorpsgenoten zich in de toekomst, volgens de grote lichten van het FDF, fluks te reppen naar Genval of Waterloo om hun kroost te laten shotten, turnen of volleyballen, of om zelf naar de cinema te gaan, een expositie mee te pikken, toneel te spelen of een cursus bloemschikken te volgen... ze kunnen bijvoorbeeld ook naar Pécrot, Hamme-mille of Burettes (tegen Bevekom), maar ik ben niet zeker of deze oorden een overweldigend cultureel en sportief gamma aan mogelijkheden bieden.  

Pas op, ik gis maar wat, want welke gemeenten dat dan effectief zijn, dat is me vooralsnog niet echt helemaal duidelijk. Eén ding is zeker: buurgemeenten Kraainem, Wezembeek zijn Vlaamse gemeenten - weliswaar spijtig genoeg met gebetonneerde faciliteiten - en Woluwe en de rest van de Brusselse gemeenten in de buurt zijn tot nader order officiëel tweetalig.. en dus blijft er enkel Waals-Brabant over... zo ver zat ik er daarnet dus niet naast!

De sukkelaars moeten dus volgens de "Citoyens de Zaventem" minstens 20 kilometer ver bollen om hun sportieve en/of culturele heil te gaan zoeken... en de Ring staat nu al alle dagen zo vol! Goed bezig!

Een belbus inleggen is ook niet direct een optie meer... misschien kunnen ze een dienstcamionnetteke van S.L.Woluwe inschakelen? 

Alle gekheid op een stokje... je zal verdorie maar Franstalig burger in Zaventem wezen...  als het van Van Cauwenberghe en zijn trawanten afhangt, wordt dergelijk statuut een tijdrovende en dure affaire!

De plaatselijke N-VA afdeling is trouwens - zeer terecht - ook niet echt opgezet met dit initiatief en verspreidde gisteren onmiddellijk volgende persmededeling:

PERSMEDEDELING

N-VA Zaventem

27/3/2015

 N-VA verontwaardigd over "Citoyens de Zaventem"

 

Brusselse gemeente actief in de Vlaamse Rand: het tegendeel van integratie en pacificatie

 

Met verbazing en verontwaardiging neemt de N-VA-afdeling van Zaventem kennis van een in de gemeente verspreide folder die een nieuw initiatief "Citoyens de Zaventem" aankondigt. Het initiatief gaat uit van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe en qua provocatie kan het tellen. Afdelingsvoorzitter Philippe Laeremans en Vlaams parlementslid Lieve Maes willen een signaal van de gemeente Zaventem en van de Vlaamse Regering.

 

Het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe beschouwt de gemeente Zaventem blijkbaar als een soort wingebied waarin mensen zich vooral niet moeten integreren en de kennis van het Nederlands niet echt van belang is, en zelfs niet nodig”, dat zegt afdelingsvoorzitter Philippe Laeremans. “De personen achter dit pamflet, met name de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, willen helemaal geen communautaire vrede.”

De burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe Olivier Maingain plande bij het begin van deze lokale legislatuur initiatieven “en faveur des populations de la périphérie bruxelloise”. Hij is nu duidelijk bezig met het waarmaken van die ambitie.

 De folder die vorige week in de  Zaventemse bussen viel is uitsluitend in het Frans en verwijst naar www.citoyensdezaventem.be. Vlaams volksvertegenwoordiger Lieve Maes: “De provocaties zijn stevig. De zaken die men in deze folder aanbiedt aan Franstaligen uit Zaventem (gerechtelijke hulp, taalrechten verdedigen, administratieve hulp, …), hebben een ondertoon van ‘integreer u vooral niet, Nederlands is echt niet zo belangrijk, want wij helpen u wel’. Men wil inwoners van Zaventem zelfs richting andere, Franstalige, gemeenten leiden voor hun culturele en sportieve activiteiten (“des passerelles culturelles et sportives”). Meer dan één brug te ver.

Lieve Maes vindt dan ook dat de folder lijnrecht ingaat tegen alle inspanningen die minister Ben Weyts in de Vlaamse Regering doet om burgers in de Vlaamse Rand rond Brussel zoveel mogelijk aan te sporen Nederlands te leren om zo de kansen op een job te vergroten, meer aansluiting te vinden bij het Nederlandstalige gemeenschapsleven en zo voort. “Schandalig, eigenlijk”.

Lieve Maes zal minister Ben Weyts ondervragen over het dossier en vragen contact op te nemen met de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Afdelingsvoorzitter Philippe Laeremans vraagt dat de gemeente Zaventem hetzelfde zou doen. “Met polarisatie is niemand gebaat. Dit initiatief is wellicht geen al te lang leven beschoren. Maar productief is het allerminst. 

 

De nationale politiek correcte media zijn meestal wat afkerig als het Vlaamse "randproblemen" betreft, maar deze keer schoten zij prompt wakker, want vandaag stond er in mijn krant - bij de regionale pagina's - al een artikeltje over deze onverkwikkelijke zaak.

artikel nieuwsblad.jpg

Onze plaatselijk politici zijn er met mij dus duidelijk van overtuigd dat dit gewoon (nog maar eens) een poging is om de burgers in Zaventem tegen mekaar op te zetten en dat het hele initiatief een communautaire provocatie is, die achter de schermen wordt georkestreerd en gefinancierd door Maingain.

We kunnen alleen beamen dat onze eigen schepen Erik Rennen - en zelfs Eric Van Rompuy - hoogstwaarschijnlijk overschot aan gelijk hebben.

Pas op... ik geef de heer EVR niet graag gelijk... die zelfverklaarde Vlaamse strijder zit al eeuwen in de pluchen zetels in Brussel en heeft er via zijn partij dus decennia lang mee voor gezorgd dat de Vlaming stiefmoederlijk werd en wordt behandeld en als orgelpunt hebben de tjeven ons onlangs de 6e staatshervorming door de strot geduwd, iets waar hij ten gepaste en ongepaste tijden geweldig trots over toetert, zodra hij de kans krijgt begint hij er over hoe straf ze dat wel hebben opgelost, een oplossing die in de praktijk op niks trekt... maar we wijken af... ik geef hem dus echt niet graag gelijk... maar nu voor één keer wel.   

Maingain was volgens mijn gazet gisteren niet bereikbaar voor commentaar... hetgeen heel raar is, want meestal heeft die veel praat op, zeker als het erom gaat Vlamingen uit te dagen of te pesten... en zijn schepen Xavier Liénart was verbaasd en verklaarde dat hij niet op de hoogte was van dit initiatief.

En dát vinden wij nog veel "raarder".

Liénart is namelijk o.a. schepen van "relaties met de burgers van de Brusselse rand". Eigenlijk is het "de Vlaamse rand rond Brussel", maar over dat foutje gaan we nu niet te veel zeuren.

Een initiatief dat echter als doelgroep duidelijk de burgers uit een buurgemeente in de rand beoogt, valt volgens mij geheel onder zijn bevoegdheid... het is dus onwaarschijnlijk dat hij van niks wist.

Aandachtige lezers zullen stellen dat ik dwaal, want dat het epistel niet uitgaat van een schepen uit Woluwe, maar dat als verantwoordelijke uitgever Patrik Van Cauwenberghe staat vermeld. Dat klopt als een zwerende vinger, maar... als je iets dieper ingaat op de zaak, moet de schepen er van geweten hebben, omdat het hele zaakje bijna vlak voor zijn neus is opgezet en uitgewerkt. Tenzij er op bestuursniveau zulke geheime dingen gebeuren dat zelfs de schepenen van de eigen lijst van de burgemeester niet op de hoogte worden gebracht van wat er zich allemaal afspeelt in de gebouwen waar de gemeente huist.   

Ter verduidelijking: Van Cauwenberghe woont - volgens de info op de officiële FDF-stek - in Sterrebeek, maar vermeld op de folder als adres Tomberg 123, 1200 Woluwe Saint Lambert

Nu ja, persoonlijk vind ik Sint Lambrechts Woluwe véél schoner klinken, maar soit... elke vogel zingt zoals hij gebekt is en bij die fransdolle onaangepasten is vals of uit de toon zingen zowat de regel!

Maar als we even nakijken wie er dan wel woont op dat adres, komen we tot de verbluffende vaststelling dat dit dus een gebouw is recht tegenover het gemeentehuis, waar bovendien een aantal gemeentelijke diensten zijn in ondergebracht. 

De dienst Informatie en communicatie zit er ergens, op het eerste verdiep huist de dienst Stedebouw, waar een achterachterachterkozijn (of toch ongeveer dat) van mijn madam schepen is... ik wil wel even duidelijk stellen dat het geen FDF'er betreft maar een CDH'er... niets om over te stoefen, maar toch al iets minder erg.

Schamen

En verder vind je er nog de dienst Gezin en de dienst Huisvesting en Leefmilieu. Allemaal op datzelfde adres... broederlijk te samen met ene "ASBL Citoyens de Zaventem". En de schepen bevoegd voor begroting en financiën zou niet weten welke vennootschappen er nog allemaal in die blok zitten... staan daar dan geen namen op de bellen?  

Even terzijde: er is in het Woluwe van Maingain zelfs een schepen die onder meer verantwoordelijk is voor de relaties met de "fédération Wallonie-Bruxelles", die mens - Grégory Matgen, om hem niet te noemen - is dus verantwoordelijk voor contacten met iets dat officieel niet bestaat. Er zijn in dat gewest toch politiekers die heel plezant en gemakkelijk hun (dik belegde) boterham verdienen!    

Terug naar de kern van de zaak: die vennootschap werd daar dus opgericht door een aantal dorpspolitici van FDF strekking, die ogenschijnlijk niks met Woluwe (Sint Lambrechts!) vandoen hebben!? Raar... heel raar!

En ontkennen heeft weinig zin. Je vindt vlotjes de oprichtingsakte op de website van het staatsblad: hierna blad 1 ter info.

CDZ.jpg

Het kan natuurlijk wreed toeval zijn dat een aantal FDF'ers uit de Vlaamse gemeenten Zaventem en Steenokkerzeel, een Brusselse gemeente uitkozen om hun algemene vergadering te houden... veel zalen zijn er bij ons tegenwoordig niet meer... 't is dus geen sinecure om een fuif, een feest of een vergadering te organiseren... ze waren weliswaar maar met een man of zeven, een grote zaal bliefden ze niet echt, maar ze vonden misschien intern niemand bereid om zijn living open et stellen en te zeulen met chips en drank en 't was dan nog op een vrijdag de dertiende ook! Je mag het lot niet te veel tarten!

Onbeslist

Na een lange zoektocht naar een geschikte locatie kwamen ze dan misschien toevallig uit in Woluwe, waar toch wel toevallig een FDF-burgemeester de plak zwaait zeker... en daar stootten ze misschien - alweer toevallig - toch wel op een nog beschikbaar én betaalbaar zaaltje, toevallig in een gebouw vlakbij het gemeentehuis van diezelfde Maingain in Woluwe, een gebouw dat toevallig ook dienst doet als kantoorruimte voor een aantal gemeentelijke diensten... het kan allemaal toeval zijn... maar ook niet... mijn gedacht!

Ik vind wat deze ASBL betreft trouwens nergens een spoor van inkomsten terug... die mannen leven dus van liefde en Gini(?)... l'amour et limonade... of zoiets...

Maar ze hebben wel fondsen om deze week duizenden kaartjes te laten bussen in Zaventem... en Maingain liet verleden jaar weten dat hij op kosten van zijn eigen parochianen 100.00 euro ging vrijmaken voor steunmaatregelen aan Franstaligen in de Vlaamse buurgemeenten.     

Ik kan me vergissen, maar toch... als je al deze feiten en toevalligheden allemaal optelt, kan je niet anders dan besluiten dat het FDF opnieuw de aanval heeft ingezet: Zaventem moet en zal verfransen als het van die gasten afhangt.

Aan ons - Vlamingen - om waakzaam te zijn en te blijven!

En dat foldertje, wel dat krijgen ze braaf terug. Er gebeurt zo al genoeg verspilling van papier.

Maandag is 't gemeenteraad en dan geef ik het exemplaar, dat per abuus in mijn Vlaamse brievenbus terecht kwam, braaf terug aan de aanwezige UF-verkozenen van FDF-strekking... 't is ondertussen al wat beschadigd, eigenlijk meer verfrommeld, dat papiertje, maar ik hou er toch aan het te "retourneren"... want eerlijk duurt het langst: iets dat duidelijk niet voor jou bestemd is... daar moogt ge volgens mij niet blijven mee rondlopen! 

't Begint normaal om half acht in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Diegemstraat, die gemeenteraad en er staan maar een puntje of tien op de agenda... 't zal dus rap gedaan zijn!

Misschien tot maandag... met uw folderke? 

Knipogen

13:43 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

04-03-15

Martha en Mathilda

Het voorbije weekend viel er op de koer van het Atheneum een waarlijk volwassen opstoot van bedrijvigheid te bespeuren... er werd namelijk twee dagen lang intensief getimmerd, gesleurd, pizza gesmikkeld, gemonteerd, genageld, gelijmd, gepast, gemeten, gediscussieerd en gezaagd door de decorploeg van Plankenkoorts!

En ondergetekende trachtte vooral niet in de weg te lopen en het gebeuren digitaal te vereeuwigen, ter bewaring voor het nageslacht... en dit door middel van het trekken van min of meer scherpe foto's... iets waar ik niet altijd helemaal in slaagde!  

IMG_4833.JPG

IMG_4839.JPG

IMG_4857.JPG

IMG_4841.JPG

IMG_4834.JPG

IMG_4844.JPG

IMG_4845.JPG

IMG_4847.JPG

IMG_4848.JPG

IMG_4856.JPG

IMG_4858.JPG

IMG_4863.JPG

IMG_4866.JPG

IMG_4849.JPG

IMG_4861.JPG

IMG_4862.JPG

IMG_4864.JPG

IMG_4867.JPG

IMG_4869.JPG

IMG_4872.JPG

IMG_4874.JPG

IMG_4876.JPG

IMG_4878.JPG

De oude deuren werden in de kelder vakkundig gedemonteerd, de gloednieuwe decorpanelen zijn al af en de trap (vollen eik) ook, de dito deuren worden momenteel nog op de koer onder het afdak in mekaar gestoken (we kampen de voorbije en huidige week wat met overbevolking in het gemeentelijk auditorium: ballet en KAZ-varieté en zo), maar zaterdag doen we naarstig voort en vanaf zondag kunnen we op de scène beginnen...

Uw kloekmoedige blogverteller en dienaar - en ook regisseur en zo - is er al dagen voltijds mee bezig... prentjes in kaders steken, oude koffers, salon- en terrastafels uit hoeken en kanten van onze weelderige woning én uit het tuinhuis opdiepen, die laatsten door de hof sleuren en een beetje toonbaar maken... vermoedelijk nuttige rekwisietenrommel zoeken en ontdekken in kelders en op zolder... geluidjes en muziek beluisteren en downloaden en bewerken tot het met mijn goesting is (deze productie niet zo makkelijk als voorheen, wegens het dienst weigeren van mijn "adobe première elements" applicatie... stom programma dedju!) en ook opschrijven welke dingetjes beter kunnen op de scène en mijn hoofd breken over hoe ik dat allemaal "last-minute" nog aan mijn acteurs en actrices diets ga maken...

maar ondertussen zit de rest van de "crew" ook niet stil: we hadden wat last van pech en werden ondermeer geteisterd door afwezigheden allerhande, ziektes van snotvallingen tot griep, sterfgevallen in de familie, sociale onrust op het werk, prille ontluikende liefdes die voorgingen, moeten overwerken, examens op school, verkeershinder onderweg, dubbele boekingen van de zaal door de gemeente... maar moeilijk gaat ook!

De schmink staat gereed, rekwisieten worden verzameld, drank en eten besteld, gebruik van zjatten en teloren en klaslokalen geregeld, vrijwillige medewerkers geronseld, kostuums gepast en aangepast, pruiken getest, de tekst druk gerepeteerd thuis (hoop ik toch)... en we moeten nog spots en andere lampen hangen en stoelen zetten en kabels trekken en decor bouwen en behangen en schilderen en vermoedelijk nog honderd en één andere kleine en minder kleine dingetjes in orde brengen... en hebben ook nog drie repetities... maar dan is het zover... de première van "Martha en Mathilda" 

Het gaat dus wel lukken... we gaan er stáán... tegen vrijdag de 13e(!)      

't zal schoon worden... én plezant!

U komt toch ook?

 

2014-2015 Scapino Affiche.jpg 

16:11 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |