28-03-15

AUX ARMES CITOYENS

Onze fransdolle medeburgers zijn blijkbaar weeral op communautair oorlogspad.

Deze week kreeg de nietsvermoedende Zaventemse bevolking plots een kaartje in de bus gepropt, vanwege een nagelnieuwe(?) organisatie "Citoyens de Zaventem" en gericht aan de "francophonen" in de entiteit Zaventem. Volgens de verantwoordelijke uitgever Patrick Van Cauwenberghe - in een vroeger leven plaatselijk FDF-gemeenteraadslid voor UF en vooral onaangepaste Franstalige ambraszoeker - is het de bedoeling dat deze vennootschap de Franstalige medeburgers helpt en informeert over hun rechten.

FOLDER UF.jpg

Duidelijk niet gehinderd door enige geografische of staatkundige kennis, gaan de initiatiefnemers - tegelijk oprichters van de gelijknamige ASBL - er blijkbaar een beetje foutief van uit dat Zaventem niet langer in Vlaanderen ligt, maar eigenlijk een soort faciliteitengemeente is(?). Franstaligen dienen hier dus spoorslags geholpen en in de juiste richting geleid, kwestie van er zeker van te zijn dat er respect is voor hun "droits linguistiques".

En in één moeite worden ze - indien gewenst - ook gedirigeerd naar francofone culturele en sportieve evenementen in de naburige "Franstalige" buurgemeenten. Welwelwel...

Als ik het goed begrijp dienen onze minder polyglotte en dus meestal Nederlands-onkundige dorpsgenoten zich in de toekomst, volgens de grote lichten van het FDF, fluks te reppen naar Genval of Waterloo om hun kroost te laten shotten, turnen of volleyballen, of om zelf naar de cinema te gaan, een expositie mee te pikken, toneel te spelen of een cursus bloemschikken te volgen... ze kunnen bijvoorbeeld ook naar Pécrot, Hamme-mille of Burettes (tegen Bevekom), maar ik ben niet zeker of deze oorden een overweldigend cultureel en sportief gamma aan mogelijkheden bieden.  

Pas op, ik gis maar wat, want welke gemeenten dat dan effectief zijn, dat is me vooralsnog niet echt helemaal duidelijk. Eén ding is zeker: buurgemeenten Kraainem, Wezembeek zijn Vlaamse gemeenten - weliswaar spijtig genoeg met gebetonneerde faciliteiten - en Woluwe en de rest van de Brusselse gemeenten in de buurt zijn tot nader order officiëel tweetalig.. en dus blijft er enkel Waals-Brabant over... zo ver zat ik er daarnet dus niet naast!

De sukkelaars moeten dus volgens de "Citoyens de Zaventem" minstens 20 kilometer ver bollen om hun sportieve en/of culturele heil te gaan zoeken... en de Ring staat nu al alle dagen zo vol! Goed bezig!

Een belbus inleggen is ook niet direct een optie meer... misschien kunnen ze een dienstcamionnetteke van S.L.Woluwe inschakelen? 

Alle gekheid op een stokje... je zal verdorie maar Franstalig burger in Zaventem wezen...  als het van Van Cauwenberghe en zijn trawanten afhangt, wordt dergelijk statuut een tijdrovende en dure affaire!

De plaatselijke N-VA afdeling is trouwens - zeer terecht - ook niet echt opgezet met dit initiatief en verspreidde gisteren onmiddellijk volgende persmededeling:

PERSMEDEDELING

N-VA Zaventem

27/3/2015

 N-VA verontwaardigd over "Citoyens de Zaventem"

 

Brusselse gemeente actief in de Vlaamse Rand: het tegendeel van integratie en pacificatie

 

Met verbazing en verontwaardiging neemt de N-VA-afdeling van Zaventem kennis van een in de gemeente verspreide folder die een nieuw initiatief "Citoyens de Zaventem" aankondigt. Het initiatief gaat uit van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe en qua provocatie kan het tellen. Afdelingsvoorzitter Philippe Laeremans en Vlaams parlementslid Lieve Maes willen een signaal van de gemeente Zaventem en van de Vlaamse Regering.

 

Het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe beschouwt de gemeente Zaventem blijkbaar als een soort wingebied waarin mensen zich vooral niet moeten integreren en de kennis van het Nederlands niet echt van belang is, en zelfs niet nodig”, dat zegt afdelingsvoorzitter Philippe Laeremans. “De personen achter dit pamflet, met name de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, willen helemaal geen communautaire vrede.”

De burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe Olivier Maingain plande bij het begin van deze lokale legislatuur initiatieven “en faveur des populations de la périphérie bruxelloise”. Hij is nu duidelijk bezig met het waarmaken van die ambitie.

 De folder die vorige week in de  Zaventemse bussen viel is uitsluitend in het Frans en verwijst naar www.citoyensdezaventem.be. Vlaams volksvertegenwoordiger Lieve Maes: “De provocaties zijn stevig. De zaken die men in deze folder aanbiedt aan Franstaligen uit Zaventem (gerechtelijke hulp, taalrechten verdedigen, administratieve hulp, …), hebben een ondertoon van ‘integreer u vooral niet, Nederlands is echt niet zo belangrijk, want wij helpen u wel’. Men wil inwoners van Zaventem zelfs richting andere, Franstalige, gemeenten leiden voor hun culturele en sportieve activiteiten (“des passerelles culturelles et sportives”). Meer dan één brug te ver.

Lieve Maes vindt dan ook dat de folder lijnrecht ingaat tegen alle inspanningen die minister Ben Weyts in de Vlaamse Regering doet om burgers in de Vlaamse Rand rond Brussel zoveel mogelijk aan te sporen Nederlands te leren om zo de kansen op een job te vergroten, meer aansluiting te vinden bij het Nederlandstalige gemeenschapsleven en zo voort. “Schandalig, eigenlijk”.

Lieve Maes zal minister Ben Weyts ondervragen over het dossier en vragen contact op te nemen met de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Afdelingsvoorzitter Philippe Laeremans vraagt dat de gemeente Zaventem hetzelfde zou doen. “Met polarisatie is niemand gebaat. Dit initiatief is wellicht geen al te lang leven beschoren. Maar productief is het allerminst. 

 

De nationale politiek correcte media zijn meestal wat afkerig als het Vlaamse "randproblemen" betreft, maar deze keer schoten zij prompt wakker, want vandaag stond er in mijn krant - bij de regionale pagina's - al een artikeltje over deze onverkwikkelijke zaak.

artikel nieuwsblad.jpg

Onze plaatselijk politici zijn er met mij dus duidelijk van overtuigd dat dit gewoon (nog maar eens) een poging is om de burgers in Zaventem tegen mekaar op te zetten en dat het hele initiatief een communautaire provocatie is, die achter de schermen wordt georkestreerd en gefinancierd door Maingain.

We kunnen alleen beamen dat onze eigen schepen Erik Rennen - en zelfs Eric Van Rompuy - hoogstwaarschijnlijk overschot aan gelijk hebben.

Pas op... ik geef de heer EVR niet graag gelijk... die zelfverklaarde Vlaamse strijder zit al eeuwen in de pluchen zetels in Brussel en heeft er via zijn partij dus decennia lang mee voor gezorgd dat de Vlaming stiefmoederlijk werd en wordt behandeld en als orgelpunt hebben de tjeven ons onlangs de 6e staatshervorming door de strot geduwd, iets waar hij ten gepaste en ongepaste tijden geweldig trots over toetert, zodra hij de kans krijgt begint hij er over hoe straf ze dat wel hebben opgelost, een oplossing die in de praktijk op niks trekt... maar we wijken af... ik geef hem dus echt niet graag gelijk... maar nu voor één keer wel.   

Maingain was volgens mijn gazet gisteren niet bereikbaar voor commentaar... hetgeen heel raar is, want meestal heeft die veel praat op, zeker als het erom gaat Vlamingen uit te dagen of te pesten... en zijn schepen Xavier Liénart was verbaasd en verklaarde dat hij niet op de hoogte was van dit initiatief.

En dát vinden wij nog veel "raarder".

Liénart is namelijk o.a. schepen van "relaties met de burgers van de Brusselse rand". Eigenlijk is het "de Vlaamse rand rond Brussel", maar over dat foutje gaan we nu niet te veel zeuren.

Een initiatief dat echter als doelgroep duidelijk de burgers uit een buurgemeente in de rand beoogt, valt volgens mij geheel onder zijn bevoegdheid... het is dus onwaarschijnlijk dat hij van niks wist.

Aandachtige lezers zullen stellen dat ik dwaal, want dat het epistel niet uitgaat van een schepen uit Woluwe, maar dat als verantwoordelijke uitgever Patrik Van Cauwenberghe staat vermeld. Dat klopt als een zwerende vinger, maar... als je iets dieper ingaat op de zaak, moet de schepen er van geweten hebben, omdat het hele zaakje bijna vlak voor zijn neus is opgezet en uitgewerkt. Tenzij er op bestuursniveau zulke geheime dingen gebeuren dat zelfs de schepenen van de eigen lijst van de burgemeester niet op de hoogte worden gebracht van wat er zich allemaal afspeelt in de gebouwen waar de gemeente huist.   

Ter verduidelijking: Van Cauwenberghe woont - volgens de info op de officiële FDF-stek - in Sterrebeek, maar vermeld op de folder als adres Tomberg 123, 1200 Woluwe Saint Lambert

Nu ja, persoonlijk vind ik Sint Lambrechts Woluwe véél schoner klinken, maar soit... elke vogel zingt zoals hij gebekt is en bij die fransdolle onaangepasten is vals of uit de toon zingen zowat de regel!

Maar als we even nakijken wie er dan wel woont op dat adres, komen we tot de verbluffende vaststelling dat dit dus een gebouw is recht tegenover het gemeentehuis, waar bovendien een aantal gemeentelijke diensten zijn in ondergebracht. 

De dienst Informatie en communicatie zit er ergens, op het eerste verdiep huist de dienst Stedebouw, waar een achterachterachterkozijn (of toch ongeveer dat) van mijn madam schepen is... ik wil wel even duidelijk stellen dat het geen FDF'er betreft maar een CDH'er... niets om over te stoefen, maar toch al iets minder erg.

Schamen

En verder vind je er nog de dienst Gezin en de dienst Huisvesting en Leefmilieu. Allemaal op datzelfde adres... broederlijk te samen met ene "ASBL Citoyens de Zaventem". En de schepen bevoegd voor begroting en financiën zou niet weten welke vennootschappen er nog allemaal in die blok zitten... staan daar dan geen namen op de bellen?  

Even terzijde: er is in het Woluwe van Maingain zelfs een schepen die onder meer verantwoordelijk is voor de relaties met de "fédération Wallonie-Bruxelles", die mens - Grégory Matgen, om hem niet te noemen - is dus verantwoordelijk voor contacten met iets dat officieel niet bestaat. Er zijn in dat gewest toch politiekers die heel plezant en gemakkelijk hun (dik belegde) boterham verdienen!    

Terug naar de kern van de zaak: die vennootschap werd daar dus opgericht door een aantal dorpspolitici van FDF strekking, die ogenschijnlijk niks met Woluwe (Sint Lambrechts!) vandoen hebben!? Raar... heel raar!

En ontkennen heeft weinig zin. Je vindt vlotjes de oprichtingsakte op de website van het staatsblad: hierna blad 1 ter info.

CDZ.jpg

Het kan natuurlijk wreed toeval zijn dat een aantal FDF'ers uit de Vlaamse gemeenten Zaventem en Steenokkerzeel, een Brusselse gemeente uitkozen om hun algemene vergadering te houden... veel zalen zijn er bij ons tegenwoordig niet meer... 't is dus geen sinecure om een fuif, een feest of een vergadering te organiseren... ze waren weliswaar maar met een man of zeven, een grote zaal bliefden ze niet echt, maar ze vonden misschien intern niemand bereid om zijn living open et stellen en te zeulen met chips en drank en 't was dan nog op een vrijdag de dertiende ook! Je mag het lot niet te veel tarten!

Onbeslist

Na een lange zoektocht naar een geschikte locatie kwamen ze dan misschien toevallig uit in Woluwe, waar toch wel toevallig een FDF-burgemeester de plak zwaait zeker... en daar stootten ze misschien - alweer toevallig - toch wel op een nog beschikbaar én betaalbaar zaaltje, toevallig in een gebouw vlakbij het gemeentehuis van diezelfde Maingain in Woluwe, een gebouw dat toevallig ook dienst doet als kantoorruimte voor een aantal gemeentelijke diensten... het kan allemaal toeval zijn... maar ook niet... mijn gedacht!

Ik vind wat deze ASBL betreft trouwens nergens een spoor van inkomsten terug... die mannen leven dus van liefde en Gini(?)... l'amour et limonade... of zoiets...

Maar ze hebben wel fondsen om deze week duizenden kaartjes te laten bussen in Zaventem... en Maingain liet verleden jaar weten dat hij op kosten van zijn eigen parochianen 100.00 euro ging vrijmaken voor steunmaatregelen aan Franstaligen in de Vlaamse buurgemeenten.     

Ik kan me vergissen, maar toch... als je al deze feiten en toevalligheden allemaal optelt, kan je niet anders dan besluiten dat het FDF opnieuw de aanval heeft ingezet: Zaventem moet en zal verfransen als het van die gasten afhangt.

Aan ons - Vlamingen - om waakzaam te zijn en te blijven!

En dat foldertje, wel dat krijgen ze braaf terug. Er gebeurt zo al genoeg verspilling van papier.

Maandag is 't gemeenteraad en dan geef ik het exemplaar, dat per abuus in mijn Vlaamse brievenbus terecht kwam, braaf terug aan de aanwezige UF-verkozenen van FDF-strekking... 't is ondertussen al wat beschadigd, eigenlijk meer verfrommeld, dat papiertje, maar ik hou er toch aan het te "retourneren"... want eerlijk duurt het langst: iets dat duidelijk niet voor jou bestemd is... daar moogt ge volgens mij niet blijven mee rondlopen! 

't Begint normaal om half acht in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Diegemstraat, die gemeenteraad en er staan maar een puntje of tien op de agenda... 't zal dus rap gedaan zijn!

Misschien tot maandag... met uw folderke? 

Knipogen

13:43 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

De FDF politici beweren dat ze de taalwetten stipt naleven. In Watermaal-Bosvoorde, 6 mandaten met FDF-burgemeester, moeder en dochter Payfa, waren er voor aanvragen in de 3 verenigingen van sociale woningen, enkel Franstalige formulieren ter beschikking. Hoeveel tweetalige ambtenaren zijn er in de Brusselse gemeentediensten, Ongeveer 30%

Gepost door: André Libin | 30-03-15

Enkele weken geleden ben ik in Kraainem (of moet het Craainhem zijn), in de Bosstraat, naar het gemeentelijk stadion geweest om mijn kleinzoon te zien voetballen. Alle aanwijzingen waren er uitsluitend in het Frans. Welke wetten worden hier toegepast?

Gepost door: André Libin | 06-04-15

Het FDF vindt dat overal in Vlaanderen een Franstalige officiële documenten in zijn taal moet krijgen. Dit geldt dan ook voor Vlamingen in Wallonië? In de jaren dertig zijn er duizenden Vlamingen uitgeweken naar Wallonië. Dat zijn allemaal Walen geworden. Spijtig dat het FDF toen niet bestond... om de Vlamingen daar te verdedigen!

Gepost door: André Libin | 12-04-15

Ik ben blijkbaar de enige die reageert!

Gepost door: André Libin | 21-04-15

De commentaren zijn gesloten.