16-04-14

"Vurig in 't vuur"... maar "met de glimlach": het 6e Linie bataljon

Héél lang geleden - 37 jaar om precies te zijn - deed ik er elke week ongeveer 45 minuten over!

Het viaduct van Vilvoorde en de Ring rond Brussel waren nog niet af en de Craeybeckxtunnel bestond nog niet. Je moest van Grimbergen via de (toen redelijk nieuwe) vaartbrug en Vilvoorde-centrum naar de E19 en in Kontich er al weer af en dan dwars door Edegem via de Prins Boudewijnlaan en de Elisabethlaan en dan de Ring rond Antwerpen op. Die volgde je langs het Sportpaleis en de Luchtbal en aan het fort van Merksem reed je er weer af en sloeg je beneden op het kruispunt met de Bredabaan linksaf, de Kapelsesteenweg op. Vanaf daar was het iets meer dan 4 km pal rechtdoor, Sint-Mariaburg voorbij, de steenweg blijven volgen tot aan een kruispunt waar je links aan de dancing-waarvan-ik-de-naam-ben-vergeten kwam. Daar moest je aan de overkant rechtsaf de Hoogboomsteenweg in, dan de Zilveren Hoek voorbij en even verder was je er!

ABL 9.jpeg

Op het hoekje van de Kazerneweg lag café dancing Bonanza, waar Jetty Gitari en haar man André toen indertijd pinten pleegden te tappen en waar de jukebox kamerbreed de muzikale verwezenlijkingen van de bazin in 45 toeren beschikbaar stelde voor de nietsvermoedende miliciens en dat voor de luttele som van 5 frank voor twee plaatjes.

Jetty was enkele decennia eerder - in de jaren 50 - een soort Vlaamse diva geweest en zong een 40-tal hits bij mekaar. "Oh Heideroosje", aan de zijde van Ray Franki, was in 1954 haar grootste succes. de meesten van ons waren op het moment van de originele persing zelfs nog niet geboren, maar telkens den Andre zijn jukebox opende en (gratis) dat plakske opzette, kweelden wij massaal en uit volle borst mee tot de ruiten van den Bonanze daverden... maar eigenlijk deden we bazin Jetty het meest plezier met te kiezen voor haar "Waterval"!

In de zomer van 1977 werd het café telkens muisstil als dat stukje vinyl draaide, wij luisterden en keken ingetogen naar de bazin, die telkens zichtbaar genoot van het moment en we gaven nadien meestal een staande ovatie... en den Andre trakteerde alle zandstuivers in wording op een gratis rondje! Want dat waren we toen: milicien - infanterist!

Nu ik op terugdenk, 't was best een rare, maar toch ook een mooie tijd, mijn troeptijd!

ABL 8.jpeg

In 1977 was ik namelijk "onder de wapens" en lag - na een 5 maanden lange opleiding in de infanterieschool in Aarlen - in Hoogboom, van februari tot november 1977.

Als je aan den Bonanza indraaide, lag 100 meter verder het wachtlokaal van kazerne Bauwin, thuisbasis van het toenmalige roemrijke infanteriebataljon "6e Linie".

Als piepjonge kandidaat reserve-officier reed ik in februari 77, kort geknipt, stijf nieuwsgierig, vol verwachting en de battledress kraaknet gestreken, het bewuste kwartier Bauwin binnen, in mijn ouwe Taunus 17M V6. Een kazerne die er toen, vooral in de eerste dagen, wreed uitgestorven bleek bij te liggen!

ABL 7.jpeg

Wij, de Willy en ik, waren in Aarlen na het behalen van ons sterretje, toegewezen aan het enige bataljon lichte infanterie, dat onze binnenlandse strijdkrachten rijk was en kwamen dus in Ekeren toe als peletonscommandant-in-blijde-verwachting en adjudant KRO, enkele dagen voor de troepen zelf zouden arriveren. De volgende weken en maanden werd van ons verwacht dat we de soldaat-miliciens klaarstoomden tot stormfuselier... en daar slaagden we toen - soms tot onze eigen verbazing - redelijk goed in... al zeg ik het zelf!

ABL6.jpg

ABL2.jpg

ABL1.jpg

ABL4.jpg

ABL5.jpg

Ik was negen maanden lang de "four six", de commandant van het 4e peleton en leerde in die hoedanigheid mijn mannen onder andere de edele kunst van het kaartlezen en hoe ze lijf en leden dienden te camoufleren... en op het programma stonden verder sluipen - liefst door beken en plassen - en "vorderen onder dekking", "per rotten rechts" marcheren, "om-te-groeten-groet" salueren, demonteren en schoonmaken van de FAL 7.62, met mes en vork uit een gamel eten en vooral... het kot kuisen en proper houden!

ABL8.jpg

Ik heb het al gezegd, geloof ik, maar herhaal het graag: het was echt een mooie tijd, die legerdienst... de sfeer was goed, de pree verwaarloosbaar maar de kameraadschap onbetaalbaar en de Russen vielen in die bewuste - en voor mij toch wel cruciale periode - het vaderland (gelukkiglijk) niet binnen.. maar we zouden er klaar voor geweest zijn... habajaaa!

Bovendien was het een puike zomer, niet zo heet als die van het jaar ervoor in 76, maar in 1977 scheen de zon boven Ekeren-Hoogboom zowat alle dagen, behalve dan bij de uitreiking van de Brabo, het insigne van het 6e Linie dat de soldaat-miliciens kregen uitgereikt na hun opleiding. Ongebreideld foto's nemen was in die tijd absoluut niet aan de orde... het mocht ook zomaar niet altijd en overal peins ik... om redenen van landsverdediging. 

Er zijn dus zeer weinig beelden van die periode overgebleven, maar van dat soort speciale dagen heb ik toch nog een paar kiekjes gevonden!   

ABL7.jpg

Net die dag miezerde het van begin tot einde... en liepen wij in de parade met van die foeilelijke regenfrakken in een soort plastiek-rubber legering.

Als de Russen toen waren binnengevallen, ze hadden zich doodgelachen, peins ik nu... veel weerstand zouden we in het 6e Linie sowieso niet geboden hebben. Het leger bestond toen vooral uit piepjong volk en iets meer belegen materieel. Onze voertuigen, kledij en andere uitrusting waren meestal bijna even oud als de soldaten zelf en bij de "1in1" rantsoenen lag de uiterste houdbaarheidsdatum net achter het hoekje te grijnzen... wat niet belet dat ik nog altijd zo een doosje heb liggen in de kelder... als "souvenir"... de fabricatiedatum dateert uit de late jaren 60 en 't is nog altijd luchtdicht verpakt... maar 'k peins niet dat de inhoud nog te vreten gaat zijn!

De uitreiking van het Brabo insigne werd uiteindelijk wel een succes op het gebied van "parade" maar echt paraat waren we die dag niet. Vreemde mogendheden dienden zich met aandrang te onthouden van mogelijke invallen op het vaderlandse grondgebied, want op dergelijke festiviteiten zeulde de troep niet rond met FALs of ander wapentuig en staken wij - officieren - een soort namaak pistool in de holster, kwestie dat onze koppelriem niet te scheef ging hangen tijdens de schouwing der gelederen... het Oostblok bleef braaf achter het gordijn en terroristen, moslimstrijders of andere vijanden hadden we eigenlijk nog niet, maar op dat eigenste moment trokken wij het ons allemaal niet aan en marcheerden met fikse pas het plein op naar onze respectieve peletons... ik was de 3e van links... als ik het mij goed herinner.   

ABL14.jpg

De rest van de dienstplicht maakten we ons als officier zeer nuttig... met het onveilig maken van dancings en andere oorden van vermakelijkheid in Hoogboom, Kapellen, op de Bredabaan en bij uitbreiding in half Antwerpen-stad, met het opscharrelen van lieven, het verdedigen van het vaderland, het schieten met geweren en pistolen in Leopoldsburg, het lopen van wachten,

ABL10.jpg

Het rijden met (toen al) oude Unimogs, antieke Minerva-jeeps en andere militaire verplaatsingsmiddelen... de bataljonstakelwagen Ward LaFrance stamde uit 1944 en als hij uitrukte op een marktdag, daverde alle fruit en groente van de kraampjes op de grond en zwaaiden de gebraden kiekens in het rond op de markt in Ekeren...

en niet te vergeten... we hielden ons na de uren stichtelijk onledig met het aan de toog hangen bij Jetty in den Bonanza, dit alles meestal op zeer enthousiaste wijze.

Verder valt nog te noteren dat we met de regelmaat van de klok in peletonsverband deelnamen aan allerhande driedaagse en andere wandeltochten en dit onder het motto: "hoe verder weg van de kazerne en de compagniescommandant... hoe aangenamer en plezanter het troep leven is"  

ABL 3.jpeg

ABL 6.jpeg

ABL 1.jpeg

ABL12.jpg

ABL11.jpg

 

En bovendien waren we in de zomer weken bezig met het trainen voor de Wistofus. Dat was een toenmalige militaire wedstrijd "Wisselbeker Stormfuselier" die toen doorging in Leopoldsburg en waar ik met mijn peleton als eerste eindigde van ons bataljon... de Willy was er dagen niet goed van!

wistofus.jpg

De toen felbegeerde en zwaar gekoesterde badge ben ik jaren nadien stomweg kwijtgeraakt, toen ik mijn kostuum uitleende voor een toneelstuk... daar was ik dan weer dagen niet goed van!

Maar ondertussen is mijn gevoel voor "militarisme" zodanig afgesleten, dat het me worst zal wezen. Zelfs mijn vierdaagsekruis uit Nijmegen heb ik nog niet zolang geleden "verbouwd" tot een soort nekhangertje, toen ik meespeelde in "Allo Allo" in de rol van Duitse generaal.

GENERAAL VON SCHMELLING.jpg

En uiteindelijk lag al dat gedoe toch maar in kasten en schuiven te vegeteren: den troep is ondertussen al jaren geleden afgeschaft en ik kreeg toen een brief van dinges... van heuuu... van die CVP'er met zijn atoma-schriftjes, zijn door facteurs-gebouwde-villa en zijn zweetlip... de naam van de mens ontsnapt mij...

Nu ja, ik kreeg dus enkele jaren geleden een brief van die mens waarin werd gemeld dat ik als reservist definitief werd met pensioen gestuurd, "met behoud van graad en eretekens"... tja... als de Russen uiteindelijk toch nog zouden binnenvallen, dan kan ik er niks aan verhelpen... mijn kepie ligt op de vuilbak, want daar zat mot in, een deel van mijn kostuum hangt ergens in een theater in Vilvoorde op een rek en mijn eretekens... die liggen ontmanteld in een doos in de kelder. Enkel mijn legerbottinnen, die zijn onverslijtbaar en bleken tijdens de voorbij editie van "The Mission" nog probleemloos goed te zijn voor een hele nacht stappen zonder blaren!  

Zevendertig jaar geleden is het al en toen deed ik er dus met een Taunus 17M 1800S V6, bouwjaar 1964 ongeveer 45 minuten over... over die 60 km, waarvan nog geen 45 km snelweg...  zonder viaduct of Craeybeckxtunnel... die zijn er tegenwoordig allemaal wel en nu rijden we ook al enkele jaren met een YAMAHA XV750 bouwjaar 1994.

Toen ik dus onlangs besloot om eens met de moto naar mijn ouwe kazerne te bollen, had ik perfect kunnen vergelijken of het nu rapper en/of vlotter gaat dan toen... ware het niet dat we last-minute besloten om er met een ommetje naartoe te rijden... en eerst eens langs Beerzel te tuffen... het dorp waar mijn opa van moederskant zijn roots lagen.   

't is ergens begin maart en er hangt een serieuze mistbank boven Zaventem, als ik 's ochtends mijne moto opkruip... 't is fris en kouwelijk, maar ze hebben mooi zonnig weer voorspelt op het weerbericht en wie zijn wij om te twijfelen aan het woord van Sabine en Frank! 

001.JPG

Ze krijgen na een kwartiertje gelijk: tegen dat ik in Kampenhout-Sas een plaspauze houd, breekt de zon er door!

002.JPG

na een rustig tochtje arriveer ik rond half twaalf in het dorp van mijn voorvaderen... nu ja, toch die van ene kant...

003.JPG

Ik heb absoluut geen idee of er nog familie woont en zo ja, waar... en met of zonder mogelijke achterachternonkels of van ver aangetrouwde groottantes, eigenlijk is er in Beersel niet echt veel te beleven zo op een doordeweekse ochtend, zelfs niet als de lente er tracht door te komen...

004.JPG

Ik bestudeer het dorpsplan en ontwaar een aanduiding van de "Beerzelberg"... dát zegt mij nog iets... 'k heb er een heel vage herinnering van... uit mijn jeugd... dus trappen we ons in gang en bollen gezwind naar het natuurparkje even verderop... om ter plaatse te ondervinden dat het hobbeltje weliswaar toegankelijk is, maar daarmee is ook alles gezegd: dat er geen paarden in mogen, dat kan ik begrijpen, zoals al eerder gezegd, 'k moet die beesten niet, tenzij deftig uitgebeend, saignant gebakken en vergezeld een look- of ander sausje, fijne frietjes en een kommeke sla... bij De Kuyper bijvoorbeeld in Vilvoorde!

Maar fietsen en moto's mogen er ook niet op, je mag er niet jagen of rommel dumpen... en geen honden achterlaten, tenzij ze met een leiband werden vastgebonden... of zoiets!    

005.JPG

006.JPG

Maar 't is wel een proper stukje natuur!

007.JPG

Ik bestudeer uitgebreid mijn wegenkaart en besluit om over Lier, Koningshooikt en Boechout naar het noorden te bollen en daar dan zoals gepland een kijkje te gaan nemen in de streek van mijnen troep!  

008.JPG

 

In Lier houd ik een korte plaspauze op de Gasthuisvest, bewonder van ver de Sint Gummaruskerk en rij dan opgeruimd en monter richting centrum... en twee straten verder stomweg verkeerd. 't Is op verkeerstechnisch vlak een mottig stadje... vind ik... ik draai en keer doorheen saaie straatjes, dokker over kasseien en sta zelfs een tijdje in een file aan te schuiven, maar na een dik kwartier sukkelen merk ik plots aan de linkerkant een voetbalstadium... ik ben via de Lispersteenweg eigenlijk naar Emblem aan het bollen en 'k moet in Boechout zijn.

Via de ring - dat traject ken ik nog vanuit de tijd van F.C. De Kampioenen - geraak ik dan toch op de juiste baan, bol vlotjes langsheen de fabrieken van Van Hool en sta na een kwartiertje in Mortsel... ergens in de buurt van de luchthaven van Deurne slaag ik er weeral in om een beetje af te wijken van de vooropgestelde koers en kom na een tijdje plots tot mijn niet geringe verbazing aan het shoppingcenter van Wijnegem uit... gezien ik zonder leesbril geen knijt zie op de wegenkaart en bij het rijden een zonnebril prefereer en het bovendien nogal omslachtig is van om de haverklap van bril te wisselen, geraak ik bijwijlen al wel eens meer van de juiste weg af... de lust bekruipt een mens op dergelijke momenten om zich eindelijk eens een deftige GPS voor de moto aan te schaffen en in dat shoppingcentrum heben ze vermoedelijk alles wat een mens zoal onderweg kan nodig hebben... en nog veel meer... maar mijn aversie voor winkelcentra is veel groter dan de behoefte aan GPS'en en aanverwante apparatuur! 

Op mijn gemak en op het gevoel... en ook wel met een beetje chance... geraak ik op de Bredabaan en vandaar is het makkelijk... om één uur sta ik op het hoekje van de Hoogboomsteenweg, we zijn er bijna!

010.JPG

De vroegere dancing (waarvan de naam me nog steeds ontsnapt) ligt er wat verkommerd bij... 't is eigenlijk moeilijk te vatten dat we hier nog halve nachten aan de toog hebben gehangen!

009.JPG

We rijden eerst de Jagersdreef in, daar heb ik in 1977 maandenlang gewoond, in de mess-officieren, een statige villa met een grote tuin en twee inrijpoorten... maar op het eerste zicht vinden we die villa niet... en op het tweede zicht eigenlijk ook niet... 'k begin te geloven dat er serieus sleet komt op mijn zelfgeroemde en ooit onfeilbare orientatievermogen...

011.JPG

Hier en daar staat er wel een bouwsel dat er op trekt en in de loop der decennia kan er natuurlijk flink wat aan verbouwd zijn, maar toch, de mess-officieren is volgens mijn bescheiden mening vermist! Nergens meer te bespeuren... op de koop toe hebben ze van het eerste stuk van die Jagersdreef een éénrichtingsstraat gemaakt... we zijn dus verplicht om een overtreding te maken of een omweg... en opteren voor het eerste!

Maar één troost hebben we, die officierenvilla is dan misschien "verschwunden", het cafeetje op de hoek van de kazerneweg staat er nog wel!

013.JPG

012.JPG

Maar 't is wel geen café meer, maar een Italiaans restaurant verdorie! Nu maakte Jetty vroeger ook al wel eens eten - vooral voor de vaste klanten KRO's - en haar witloof-in-hesp-met-kaassaus-in-de-oven was wereldberoemd... vooral bij ons dan toch... maar de toenmalige "core-business" was pinten tappen en liedjes meezingen van de jukebox... en zo hoorde het ook voor een establissement vlak naast een kazerne!

Nu serveren ze pasta en pizza... niet aan KRO's en zo, want het leger is in Hoogboom al jaren geleden vertrokken... maar zeer vermoedelijk aan "nieuwe-belgen-in-wording"... aan "niefaniers" (het woord allochtoon dient tegenwoordig naar het schijnt gemeden wegens niet politiek correct).

Ik sta er de eerste momenten wat stilletjs bij te kijken, maar mijn vroegere kazerne is tegenwoordig blijkbaar omgebouwd tot een asielcentrum... en op de koop toe een asielcentrum in Kapellen... dat dorp heeft blijkbaar aan een soort gebiedsuitbreiding gedaan en stommelings grond afgepakt van een andere parochie... zowat de natte droom van onze fransdolle medemensen in de zuidrand rond Brussel, quoi!

De kazerne lag in mijn tijd in Ekeren, zeker weten... en nu dus in Kapellen begot... en dat allemaal zonder een steen te verplaatsen... hoewel... even later blijken er toch een heleboel stenen verplaatst te zijn!   

014.JPG

Het vroegere wachtlokaal is nu een soort kinderdagverblijf... maakt dat nu mee... wie had dat ooit gedacht! Ik ga eens aan het venster loeren en het lokaaltje waar 37 jaar geleden de officier van wacht zijn bed stond, daar ligt nu een hoop speelgoed rond mini-meubeltjes in pastelkleuren... slik!

015.JPG

Het betonbaantje van de wacht naar de dienstblokken en de mess-onderofficieren, dat is gewoon een straat geworden... met huizen... de sporthal links staat er nog, maar het eerste stuk van het vroegere paradeplein is gewoon verkaveld... er ligt een straat... met gewone huizen en voortuintjes... manmanman... ik sta er paf van!

De weg naar de voertuighangars, achter de CQMS en de mess, is nu vakkundig afgesloten met een hek en waar ooit de coiffeur huisde en de bibliotheek en zo, daar is nu het wachtlokaal van Fedasil!

016.JPG

Maar 't moet gezegd, de infrastructuur is er niet op verslechterd: waar vroeger enkel een stoffige parking was en de boefers-onderofficieren van het bataljon hun privéauto's parkeerden, staan er banken en zijn er haagjes... en er hangen zelfs gordijnen aan de vensters... in mijn tijd een ongekende luxe, zelfs voor KRO's en toen enkel - tot onze grote spijt - voorbehouden voor de slaapkamervensters van de vrouwelijke BV's van het 44e MP en de compagnie TTR...

"BV" betekende toen ook nog niet dat je bekend was enkel omdat je regelmatig met je kop op TV kwam, maar wou gewoon zeggen: beroepsvrijwilliger

017.JPG

We hebben thuis nadien getracht van het oude fotootje dat ik van de paradegrond heb, exact te situeren...

vroeger en nu:                                                                

ABL 7.jpeg 

ABL HOOGBOOM3.jpg

Ik kan er een paar meter naast zitten, maar veel zal 't niet zijn! 

Om het hoekje van de straat is er een stukje waar je zicht hebt op het oude terrein en de blokken

019.JPG

018.JPG

links was het stafgebouw met o.a. de mess en de bar onderofficieren en zo en in de grote blok rechts lag onze compagnie

020.JPG

Ongeveer op de plaats waar nu de straat ligt, stond een gebouw dat helemaal weg is waar onder meer de leslokalen in zaten en waar ik mijn mannen ooit de edele kunst van het kaartlezen bijbracht...

De foto met de "kuisploeg", een eindje hierboven, werd voor de deur van dat nu verdwenen bouwsel genomen en ik vond in een publicatie van een heemkring uit Kapellen nog een oude foto, vermoedelijk getrokken tijdens de bevelsoverdracht van het bataljon van kolonel Petitjean aan kolonel SBH Vermeiren.

paradeplein 1977.jpg

Ik sta met mijn peleton ergens achteraan, voor onze Unimogs en allemaal in groot tenue, met eretekens en vuurkoord en zelfs witte handschoenen. van de mannen die in het detachement van het vaandel liepen, herinner ik mij niet veel meer, maar als ik me niet vergis is de kerel op de foto links van het vaandel, adj. Rombouts, de CSM.

En het gebouw op de achtergrond, tja dat is dus datgene dat later roemloos zou sneuvelen tijdens het verkavelen.   

022.JPG

De compagnieblok ernaast, die recht voor de onze stond, die is er nog wel, daar zat toen een compagnie transmissietroepen, het 44e TTR, dat er een jaar of twee voordien was toegekomen uit Mechelen en zowat twee jaar na mijn afzwaaien werd ze ontbonden. De bar van die gasten was een zeer geliefde plek bij de KRO's, niet in het minst omdat er in die eenheid een heleboel dames zaten... je kon er als officier-infanterist wel enkel terecht op uitnodiging, het kwam er dus op aan goed te staan met minstens één van hen!

Er lag in 1977 in die blok trouwens ook een eenheid MP's: het C-peleton van de 4e compagnie en daar zaten ook dames bij, dames die zelfs beter met de moto konden rijden dan ondergetekende... maar eigenlijk hadden we daar niet zoveel contact mee, met die MP's... en dat wilden we trouwens graag zo houden!

Tegenwoordig is het een gemeentelijke lagere school... ik rij verder tot op de andere hoek, tot aan de ingang van het schoolgebouw en van daar kan je onze blok zien... daar staat de oude benaming "1e Cie" zelfs nog boven de deur... 

024.JPG

 

025.JPG

ik slik even en bol dan resoluut richting "Peleton Maintenance", dat in een hoek van het terrein was gelegen en ja hoor... het is er nog

026.JPG

't is te zeggen, er zit nu een gemeentelijk magazijn in... onder camerabewaking...maar zonder strooizout!

Tja dat hadden wij ook niet vroeger... geen zout en zeker geen camerabewaking.

Ik doe een praatje met de werkmannen, vertel waarom ik er een kijkje kom nemen en mag prompt - als ik wil -een oude roestige plaat meenemen die ze jaren geleden achter een kot hebben gevonden. Met een beetje goede wil kan je nog het logo en de letters Bauwin bespeuren tussen het vuil en de roest, maar ik zie het niet zitten om met zo een ding op mijn rug naar huis te rijden en bedank feestelijk, maar ga wel een kijkje nemen op het sportveld, dat achter de vroegere stafblok nog ongeveer op dezelfde locatie ligt.

028.JPG

029.JPG

De hindernissenpiste is nu een soort recreatiezone, met banken en BBQ's... en compostvaten... Onbeslist  

027.JPG

Maar op het sportveld staat nog steeds gras, dat heeft de bouw- en verkavelingsdrang weerstaan! 

't Is onderwijl halftwee, tijd om verder te bollen, ik heb het nu wel gehad met de kazerne Bauwin, of wat er van overblijft... 't was best een vreemde gewaarwording om hier terug te staan... de herinneringen zijn iets minder vaag geworden maar aan de andere kant is er nog weining dat herinnert aan vroeger... maar 'k ben blij dat ik er nu eens geweest ben! 

Hoogste tijd om nog een toertje door de streek te maken en dan rustig naar huis te bollen.

034.JPG

Aan het kerkje van Hoogboom staat tegenwoordig een raar standbeeld van Don Quichotte in een plantsoen, maar voor de rest is de omgeving redelijk hetzelfde. Hier links naast de kerk begint de Oude Grachtlaan, die zo goed als recht op recht 4 km verder uitkomt aan de laadkaai naast het militaire vliegveld van Brasschaat... waar de oude foto is genomen van de "lunch"... er stond toen pinazie met worst op het menu

ABL5.jpg

en waar wij als KRO's regelmatig ons peleton en ons eigenzelf verzamelden voor en na de oefeningen op het "Klein Schietveld" en na de culinaire gamellengeneugten een sigaretje pleegden te roken. ('t is ondertussen 15 jaar geleden dat ik stopte en telkens weer raar als ik foto's tegenkom waar ik mijzelf al dan niet openlijk zie smoren)

Van links naar rechts staan hieronder te babbelen: Sgt Smeyers een sectiecommandant en beroepsonderofficier en de Adj. KRO's Wilfried Van Linden (die het later tot reservekolonel schopte en onlangs - veel te vroeg - overleed), Willy De Mayer, ondergetekende, Paul Iliano en Jan Ketels... 'k ben die mannen na mijn troep eigenlijk nooit meer tegengekomen...  

ABL 4.jpeg

Via een ommetje geraak ik aan het fort van Kapellen, waar vroeger onze reservevoertuigen stonden en waar je als officier soms al eens mee spullen diende op te halen of te brengen of gewoon het zootje moest gaan nakijken... toen stond er in de hangars een heel bataljon antieke voertuigen te wachten op mogelijke mobilisatie... van Renaultjes Goulette en type R2057 over Ford F5, Bedford en Unimogs tot en met echte stoomlocomotieven... alles hielden ze hier gestockeerd... tegen dat het ooit zou nodig zjn om er mee buiten te komen... 't is gelukkig nooit nodig geweest, maar de vraag blijft dus wel hoeveel van die dingen echt tot aan het front zouden geraakt zijn... want wij reden voor de lol soms al eens een rondje met een of ander vehikel maar veel van die dingen kregen we toch niet aan de praat... maar dat kan gelegen hebben aan mijn absolute onkunde op voertuigtechnisch gebied.

Wat er tegenwoordig wordt opgeslagen weet ik niet maar je mag er - volgens bordjes aan de draad - in elk geval geen foto's van nemen... toch niet van te dicht bij!

035.JPG

Je merkt nog wel dat hier lang geleden spoorwegtroepen huisden... in de streek liggen nog een aantal vooroorlogse spoorlijntjes die de verschillende militaire kwartieren verbonden

036.JPG

En naast de echte spoorlijn in Kapellen staat zowaar een militair monument:

037.JPG

038.JPG

Ziezo, dat weten we dan ook weer!

Ik kruip weer op de moto, rij Kapellen uit en zet via Hoevenen en Leugenberg koers naar 't Stad, neem daar de "Konijnenpijp"... 't is de eerste keer dat ik er met de moto door bol en dat blijkt een leuke ervaring... de tunnel lijkt op die manier nog langer en vooral smaller... spijtig dat je hier maar 50 mag... 

Tegen half drie sta ik aan het strand van Sint Anneke naar  "'t Scheld" te kijken...

039.JPG

040.JPG

042.JPG

044.JPG

voor begin maart te zijn is het weer schitterend en de eerste sinjoren liggen dan ook al te zonnebaden 

043.JPG

Persoonlijk vind ik dát er een klein beetje over... zo heet is het nu toch echt nog niet, maar 't is inderdaad lekker lenteweer en ik kruip vrolijk op mijn machien, zet zonnebril op en kraag open en bol langs het Galgenweel richting Temse... en stop eerst even boven de Kennedytunnel voor een fotootje.

046.JPG

048.JPG

In Rupelmonde hou ik nog even een stop aan het eilandje en bewonder de Graventoren, Hanze- of Mercatortoren, het ding heeft blijkbaar verschillende namen... maar de getijdenmolen aan de andere kant heeft er maar eentje.

052.JPG

049.JPG

053.JPG

054.JPG

Langs kleine wegeltjes doorheen Steendorp en Oostberg geraak ik tot in Temse, steek daar de Schelde over en neem de "grote baan" richting Willebroek... 't is ondertussen tegen vieren aan het lopen, tijd om een tandje bij te steken... ik schakel op naar mijn bovenste versnelling en geef verkwistend gas... hetgeen bij die ouwe Virago vooral betekent dat hij een klein beetje rapper gaat en vooral fors meer lawaai maakt en zijn spiegels beginnen te bibberen... maar bol toch gezwind over de N16, neem aan het fort van Breendonk de A12 en sta een half uurtje later weer in Zaventem.

't is een mooie dag geweest: prachtig weertje en een fijne rit... en het was zelfs nog informatief ook: dat er geen troepen meer in Hoogboom legerden, dat hadden we wel ergens verwacht, maar dat de vroegere soldaten werden vervangen door een heel bataljon politieke vluchtelingen en andere asielzoekers... dat moet ik even laten bezinken... ze moeten die sukkelaars natuurlijk ergens onderdak geven maar... eigenlijk vond ik het toch plezanter in de tijd dat er nog miliciens waren!

 

11:43 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

07-04-14

Vlaanderens mooiste... en ik was er bij!

Ik heb het niet over één of andere welgevormde inheemse deerne, goed voorzien en van aanlokkelijk allooi, maar over de koers der koersen, hét wielermonument, de meest prestigieuze klassieker der Lage Landen en belendende contreien...

Ik heb het over de ronde van Vlaanderen, kortweg "DE RONDE"!

Gisteren mochten we de bus op met de VVB, om langs het parkoers mee kleine Leeuwenvlaggetjes te bedelen, grotere te slijten en met de forse exemplaren te wapperen... en tussendoor was er tijd en ruimte voor een pintje ook... een drukke dag ligt dus achter de rug, maar tevreden kijken we terug op deze speciale zon- en tevens absolute hoogdag!

Zes uur kwart: opstaan, douchke pakken...een jeans en knalgele polo aantrekken met zwart regenjasje...kwestie van de juiste kleur te bekennen! Fruitsapke gedronken, yogourt binnengelepeld en rats mijn pillekes vergeten te nemen wegens nog niet echt goed wakker en alert. De zon komt net op en het is droog maar frisjes. Met het dak open naar Dilbeek gebold en om half acht flink uitgewaaid en klaarwakker. Ik draai de parking op van de Westrand en er direct weer af: wegens kermis en stoet is er hier op het hele plein een parkeerverbod, maar op dit ochtendlijke uur vinden we plaats zat naast het plein. De bus is stipt op tijd, we vertrekken met minimale vertraging, gaan onderweg in Wetteren materiaal en volk oppikken en staan tegen negen uur in Brugge!

RVV VVB 001.JPG

RVV VVB 002.JPG

met vlag en wimpel trekken we de binnenstad in...

RVV VVB 004.JPG

In het spoor van reeds talrijke groepjes toeristen (van hun cruiseschip op daguitstap wordt gefluisterd), laten we het minnewater aan de zwanen en stevenen resoluut af op de Grote Markt. Die toeristen komen trouwens niet voor de koers-der-koersen maar gewoon voor Brugge... dat er wel wat somber bij ligt!

RVV VVB 006.JPG

Om half tien staan we op het hoekje van de markt en zijn duidelijk niet de eersten!

RVV VVB 009.JPG

RVV VVB 008.JPG

we verdelen ons rond het plein en ik vind een plaatsje net aan de startlijn... tof... vlak vor mijn neus verzamelen zich allerhande notabelen, beevees en drukdoeners en zelfs onze eigen minister van sport is van de partij...

RVV VVB 010.JPG

RVV VVB 011.JPG

RVV VVB 014.JPG

RVV VVB 013.JPG

Na een tijdje stopte het met miezeren en valt er echte regen... maar dat kan de pret niet drukken... iedereen staat verwachtingsvol te wachten... op Boonen en co en in de luidsprekers volgen we de voorstelling van de vedetten en dan duiken eindelijk de renners zelf ook op in ons vizier en ik denk "hier sta ik perfect, vlak voor de start, 'k ga seffens alles vanop de eerste rij goed kunnen zien!"

Een mens kan op een druilerige zondag soms al eens te optimistisch naief zijn. 

RVV VVB 016.JPG

De Leeuwenvlaggen van de collega's verderop krijg ik mooi gekadreerd, maar vlak voor onze neus staat er een podium van zowat een halve meter hoog... voor de pers... en tegen kwart na tien, als Landuyt aan de overkant een pistool in handen krijgt geduwd, staat er pal voor mijn neus een bonte maar vooral ondoordringbare meute journaille... zwaar in mijn zicht verdorie!

Ik hoor het startschot en voel aan de massa dat ze vertrokken zijn, steek mijn kodakske hoog boven mijn kop om te filmen en dat is 't... 

RVV VVB 018.JPG

De renners glibberen in massa over de klinkertjes de markt af, de volgwagens en motards stormen mee Vlaanderen in en 5 minuten later gaan de dranghekkens open en kan ik op mijn gemak een mooi fotootje nemen van de start... niet dat er nog één echte courreur te bespeuren valt, maar 'k heb dan toch maar mooi een kiekje van het spandoek newaar... en met twee Leeuwenvlaggen bij in beeld... als toemaatje!

RVV VVB 021.JPG

We verdelen onderweg massaal papieren "Leeuwtjes" en verzamelen weer op dezelfde hoek, verkopen onderweg ook nog een paar aktievlaggen en stappen welgemoed terug naar de bus...

RVV VVB 020.JPG

Nog even een korte plaspauze en dan op naar de Wolvenberg!

RVV VVB 022.JPG

De volgende afspraak is de Wolvenberg. Ik heb er persoonlijk nog nooit van gehoord, maar het blijkt een bultje te zijn ergens tussen Ename en Mater (en dát ken ik dan weer wel uit mijn beginperiode bij F.C. De Kampioenen: het zijn twee biersoorten van Brouwerij Roman waar dorpjes naar zijn vernoemd... of 't kan ook omgekeerd zijn... maar we wijken af!)  hier zal de Ronde straks voor de 12e keer over denderen...

Ik heb ook geen idee waar die "berg" precies op het parkoers ligt, maar gezien het voorziene uur van doortocht, is het volgens mij één van de eerste beklimmingen, maar dat weet ik niet zeker... sinds ze in lussen rijden snap ik absoluut niet meer wie waar wanneer passeert... maar 't is in elk geval confortabel vroeg in de finale want blijkbaar staan er daar nog géén VIP-tenten en aanverwante hindernissen en kunnen we dus als modale toeschouwer ongehinderd op de berg postvatten.

RVV VVB 023.JPG

RVV VVB 024.JPG

Onze chauffeur blijkt een ouwe rot in het vak en kent de streek op zijn duimpje en bijgevolg loodst hij zijn bus ongehinderd tot op enkele hectometers van de beklimming, waar we alles uitladen en met pak en zak - en in mijn geval ook 2 blikjes bier - naar de bewuste berg marcheren.

RVV VVB 025.JPG

Op de hoek geeft een plaatselijke diender de laatste instructies aan enkele al even plaatselijke stewards en maak ik me vrolijk over een affiche met reclame voor een (na luttele aanpassing) wel zeer speciaal soort toespijs!

Maar even verder besef ik dat het bittere ernst is!

Die Wolvenberg blijkt in de praktijk een baantje te wezen dat - voor mijn gevoel - verschrikkelijk steil is: op nog geen 500 meter gaat het hier meer dan 30 meter omhoog en het kwaadste stuk heeft een helling van - naar horen zeggen - bijna 20%!

 

RVV VVB 027.JPG

Als ik hier met de fiets naar boven zou moeten, val ik halfweg gewoon van mijn zadel, peins ik... de enige fysiek aanvaardbare manier om zo iets op te rijden is met de moto... in tweede! En die mannen vliegen hier straks vermoedelijk probleemloos over tegen een volwassen snelheid... mijn respect voor renners groeit met minstens 20%!  

RVV VVB 028.JPG

Veel volk staat er nog niet, vlaggetjes uitdelen is in die omstandigheden een vrij onnuttige bezigheid, maar we amuseren ons dan maar met het feestelijk versieren van de nadars... en komen dan zeer toevallig een soort pop-up kroeg tegen.

RVV VVB 029.JPG

Halfweg de Wolvenberg huist de vrije radio "Brouwer" en ter gelegenheid van de doortocht  van de Ronde hebben ze duidelijk beroep gedaan op een leverancier van dezelfde strekking als hun naam: de straat is uitgestorven maar op de achterkoer zit het vol volk... de pensen sudderen in het vet, de tapkraan loopt en de ambiance is navenant...

kortom, dit is het echte Ronde-gevoel, dáár doet de rechtgeaarde Vlaming het voor... voor de sfeer, de sossisen en de pinten... en als er dan nog koers passeert ook, is dat gelijk mooi meegenomen... mijn gedacht!

RVV VVB 031.JPG

Onze voorzitter trakteert een rondje - waarvoor dank - en verbroedert vlotjes met... met eeuuh... met één of andere autochtone motard.. of zoiets!

RVV VVB 030.JPG

En zo verloopt de middag vredig in een walm van braadworst en bier en amuseren wij ons stichtelijk... tot we plots om één uur worden weggerukt van ons glas door tumult op de baan: de publiciteitskaravaan komt er aan!

RVV VVB 033.JPG

RVV VVB 034.JPG

We loeren wat beaat naar allerhande auto's en camionettekes en persoonlijk wordt ik niet wild van dit soort toestanden... maar plots staat er hier en daar toch al wel wat volk aan de nadars... hoogste tijd om vlaggetjes uit te delen! Pascal trekt de kop en met fikse stap vorderen we richting kasseistrook boven op de Wolvenberg en delen onderweg Leeuwtjes uit.

RVV VVB 037.JPG

RVV VVB 035.JPG

RVV VVB 038.JPG

Onze grote vlaggen vinden trouwens ook gretig afzet en zelfs de motards in de koers hebben Leeuwtjes mee!

RVV VVB 039.JPG

RVV VVB 045.JPG

Hier en daar staat er al wel eens een toeschouwer met een verkeerde vlag, maar zelfs die gastjes nemen de kleine leeuwtjes enthousiast en met de glimlach aan! 

RVV VVB 042.JPG

Voor wie mocht twijfelen: de Ronde rijdt tegenwoordig rond en tot in Oudenaarde en dat vinden ze daar prachtig! 

RVV VVB 044.JPG

En wij vinden het dan weer prachtig dat de toeschouwers gretig onze vlaggen aannemen en/of kopen!

RVV VVB 046.JPG

In de Ruiterstraat, een kasseistrook net achter de Wolvenberg, besluiten we om ons strategisch op te stellen en hier te wachten op de doortocht... de renners zijn op komst dus hoogste tijd om de eigen vlaggen op te stellen!

RVV VVB 047.JPG

RVV VVB 048.JPG

 RVV VVB 049.JPG

en iets na half twee ontrolt het hoogtepunt van de dag zich voor mijn ogen en vooral vlak voor mijn voeten: eerst een kopgroepje en een paar minuten later het peleton en daarvoor, er tussenin en er achter vooral veel moto's en wagens die met een rotvaart luid toeterend over de kinderkopjes denderen... echt op centimeters van mijn schoenen vliegen ze langs en vooral in een wolk van stof... het publiek applaudiseert, roept luidkeels aanmoedigingen en hoest en rochelt nadien het fijn stof op uit keel en longen en 10 minuten later is alles voorbij...

ik trachtte de doortocht te filmen en vermoedelijk staat er wel iets op mijn schijfje, maar dat is voor één van dees dagen... morgen kan ik het zaakje niet monteren (wegens het feit toevallig jarig te zijn en afgesproken te hebben om met de madam en zoon te gaan tapas' eten achter het hoekje)

ondertussen zijn de tapas verteerd en de verjaardag helemaal op... en het filmpje af!

 

Ik trek na mijn gefilm nog wel een fotootje van een aantal camions die in het kielzog van de koers voorbij daveren...  we hebben ondertussen vernomen dat er al een hoop renners tegen de vlakte zijn gegaan... zijn dat misschien de bezemwagens? 

RVV VVB 050.JPG

We wandelen daarop weer naar beneden, laten deze keer braaf Radio Brouwer links liggen, laden onszelf en de rest weer in de bus en bollen gezwind naar het centrum van Oudenaarde... de term "gezwind" dient in deze context weliswaar met een redelijke grein zout te worden genuttigd: op deze zondag is er verkeersgewijs niks dat gezwind verloopt in en rond Oudenaarde, behalve dan de koers zelf! Maar na het doorworstelen van enkele files geraken we er toch en worden aan de brug over de Schelde door een nijvere en vooral behulpzame steward prompt een parking op gewuifd... hij verkeert - verkeerdelijk - in de kennelijke veronderstelling dat het een bus vol VIP's betreft en wie zijn wij om op dergelijke momenten de mensen tegen te spreken!

RVV VVB 052.JPG

We pakken voor de derde keer onze "winkel" uit en stappen met fikse pas naar de eindstreep.

RVV VVB 053.JPG

RVV VVB 055.JPG

In Oudenaarde is de plaatselijke VVB afdeling precies al wel gepasseerd met Leeuwenvlaggetjes... zelfs tot op redelijk hoog niveau!

RVV VVB 054.JPG

We hebben nog een uurtje of twee voor de boeg, maar kunnen ondertussen de laatste aktievlaggen aan de man brengen en hier en daar ook nog een papieren vlaggetje uitdelen als het mocht nodig zijn...

En misschien kunnen we iets drinken en eten ook! Mijn eigen boterhammen hebben daarstraks zelfs de start niet meer mogen meemaken en Pascal had boterkoeken bij voor de hele bende, die ondertussen ook allemaal soldaat zijn gemaakt... de boterkoeken bedoel ik...

Misschien tijd voor iets hartigs nu... een hamburger of een pakske friet of zo!

Dat valt echter vies tegen: ik heb geen idee hoeveel de uitbaters van de kraampjes moeten ophoesten om hier te mogen staan, maar hun prijzen zijn niet echt democratisch... om niet te zeggen wreed fors! 4 euro voor een klein kartonnen puntzakje friet en 5 euro voor een hamburger... en er staat dan nog file ook!

sjonge... ik noteer in gedachten: "volgende keer méér boterhammen meebrengen!"  

Positief is dan weer dat het vermakelijkheidspeil hier heel hoog ligt: je komt op zo een koers soms al wel eens vreemde kerels tegen!

RVV VVB 059.JPG

en ik bedoel daarmee niet enkel kerels uit de vreemde, zelfs uit heel verre vreemde, maar ook andere meer... hoe zal ik het zeggen... amusante kerels van dichterbij.

RVV VVB 057.JPG

En dan heb ik het niet over Pascal... niet dat dat geen aangename en plezante kerel is, maar de gehelmde Tom-Boonen-fan-met-coureurskes-op-zijn-zelfgemaakte-helm, tja, die klopt hem op dat gebied toch met meer dan een banddikte!

Zelfs onze voorzitter is duidelijk onder de indruk van zoveel creatieve inventiviteit... en dat wil wat zeggen!

RVV VVB 058.JPG

Ik verorber toch maar een broodje worst en bestel een pint aan de bar en dan is het tijd om ons op te stellen... we worden door de politie gebriefd en zoeken dan een plaatsje... 

RVV VVB 056.JPG

RVV VVB 060.JPG

Ik verover een stek net voor het bord van de 200 meter en besluit dat ik hier goed sta en niet meer verhuis! Het volgende uur blijf ik dus braaf wachten en luisteren: ik hoor wel de verslaggeving maar zie geen scherm... 't is dus een beetje zoals vanmorgen enkel geluid en geen beeld... en toch helemaal anders... 'k heb me weeral ergens gezet waar ik dacht goed te staan maar heb er weeral niet helemaal over door gedacht, nu ja, straks passeert hier de sprint en deze keer staan er toch geen persmannen in de weg... zeker weten!

RVV VVB 062.JPG

en aldus verlopen de laatste kilometers en staan wij te popelen aan de afsluiting en zwaaien met onze vlag en zijn getuige van het feit dan Cancellara vlak voor onze neus naar zijn derde overwinning raast...

RVV VVB 064.JPG

Ik heb het ook allemaal gefilmd met mijn kodakske... en ga dat eerstdaags trachten bij te voegen... maar in afwachting van een middagje prutsen met Adobe-elements, kan ik enkel melden dat de zondag verder heel goed eindigde... niet alleen voor Cancellara, maar ook voor ons: wij gingen afsluiten in het parochiecentrum van Etikhove waar er stapels jetons - en hotdogs en zwaar bier - beschikbaar waren voor de dappere vlaggers... maar waar ik wijselijk geen beelden meer van heb gemaakt.

We bleven nakaarten op het terrras tot een uur of zeven en net toen we de bus in stapten begon het weer te regenen... 't is dat het zo moest zijn!

Knipogen 

              

19:00 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-04-14

jawel, weer online!

We zijn er zowat een maandje uit geweest... geen inspiratie... "writers block" of gewoon de ballen goesting...

'k weet het eigenlijk niet zo goed wat er scheelde, maar kreeg blogsgewijs geen letter op het scherm... en het straffe is dat ik de laatste vier weken verdorie meer bezoekers had dan in de maanden dat ik hier wel zever lag te verkondigen... raar hoor... misschien vonden de modale surfers het wel best zo en kwamen ze gewoon regelmatig checken of ik wel braaf bleef zwijgen...

Tja, 't is spijtig, maar die hebben dan pech, want vandaag bekroop mij plots terug de goesting om iets te posten op dit medium... pas op, morgen kan het gedaan zijn hoor... 'k heb geen idee hoelang de bevlieging gaat duren...

En morgen hebben we sowieso toch geen tijd, want dan gaan we met de bus naar de Ronde Van Vlaanderen... 'k moet al om half acht paraat staan... aan de Westrand in Dilbeek!... met boterhammen, rugzakske en misschien best ook een regenfrakske... eerst naar de start in Brugge, dan op de Wolvenberg - waar dat ook moge zijn - de renners zien voorbijkomen en nadien naar de aankomst in Oudenaarde... neeje, 't is geen exorbitant luxueus VIP-arrangement, geschonken door één of andere vrijgevige sponsor, maar een fijn initiatief van de VVB... we gaan dus niet tussen omhooggevallen sportliefhebbers-voor-één-dag in tenten staan champagne hijsen en hapjes verorberen of druk netwerken met allerhande soortgenoten... maar gratis Vlaamse Leeuwenvlaggetjes uitdelen... en de grotere modellen trachten te slijten aan gelijkgezinde sportliefhebbers...

Verleden week waren we trouwens ook al in de weer voor de "Vlaamse zaak"... een verslag:

Ik ben de 30e maart al zeer vroeg uit de veren en op pad naar Brussel... 't is zondag en vandaag is 't manifestatie "Ja voor Vlaanderen"... We kregen wel, ondanks zogezegde beloftes van de minister haarzelve en consoorten, geen toelating tot betogen van het fransdolle linkse Brusselbestuur... verdraagzaamheid is bij die mannen niet hun strafste kant... maar we worden "gedoogd". Dus voor dag en dauw mijn jeans, legerbottinnen en TAK-bloeske aan en tegen dat de Flup (niet die van laken maar éne van de VVB en van Sterrebeek) voor mijn deur staat te toeteren, ben ik er helemaal gereed voor!

Veel volk is er op dat matinale uur wel nog niet op de been... en de schaarse dapperen houden zich druk onledig met het opzetten van tentjes en standjes en allerhande noodzakelijke toestanden en ik ben toevallig bevoorrechte getuige van de aankomst van de wc-rollen... De toiletten zelf zijn er op dat moment nog niet... maar het papier, daar kun je niet naast kijken... als de nood mocht hoog zijn kunnen we altijd in de bosjes gaan... aan de kant van de moskee bijvoorbeeld... achter het Paviljoen van de Menselijke Driften!  

JavoorVlaanderen 003.JPG

JavoorVlaanderen 004.JPG

JavoorVlaanderen 008.JPG

Om kwart voor negen arriveert de camion met het podium en de eerste manifesteerder met een bevlagd hoedje...

JavoorVlaanderen 005.JPG

En even later stopt de Michael, boegbeeld en bezieler van VVB-Hageland, met zijn camionetteke en een halve reus...de andere helft kon er niet bij wegens te groot... maar dat heb je wel meer bij reuzen... zodat Michael zijn Tijl Uilenspiegel in twee keer in Brussel dient te krijgen... 

JavoorVlaanderen 007.JPG

De tentjes krijgen ondertussen meer en meer vorm en in het Jubelpark arriveerden stilletjes meer en meer mensen... en vooral voertuigen van allerhande slag...

JavoorVlaanderen 015.JPG

ik bewonder een koppel Catalaanse motards, die mannen zijn in twee dagen hier geraakt en sliepen onderweg in Orleans... bij de gelijknamige maagd peins ik... want ze zien er zeer tevreden en gelukkig uit... in elk geval, speciaal van Barcelona komen gebold om een paar uurtjes te betogen: respect!

JavoorVlaanderen 017.JPG

en nadat ik mij vergaap aan de zware motoren, help ik wat mee met het versieren van een iets lichter, maar daarom niet minder opvallend, TAK-autootje.

JavoorVlaanderen 009.JPG

Onze VVB-bus rijdt statig het park binnen... en de dubbeldekker van de Catalanen... en nog een boel andere vehikels... van motorhomes uit Venetie tot camionetten uit Zuid-Tirol en zelfs een Seatje uit...? waar dát vandaan komt, dat is me niet helemaal duidelijk! Stoer   

JavoorVlaanderen 016.JPG

JavoorVlaanderen 024.JPG

 

JavoorVlaanderen 027.JPG

om kwart na negen is er briefing, krijgen wij - van de ordedienst - een fluo hesje aan en worden we in groepen ingedeeld... ik moet straks mee vooraan rechts oprukken... in de kop van de stoet!

JavoorVlaanderen 010.JPG

JavoorVlaanderen 022.JPG

De Michael deponeert even nadien zijn andere helft - van de reus Tijl bedoel ik - voor het podium en met vereende krachten slagen we er in om het ding in mekaar te krijgen... van die gewaagde operatie heb ik geen beelden want 'k heb op dat moment mijn handen vol reus!  

JavoorVlaanderen 020.JPG

De reus staat dus paraat en de toiletten ook... die worden in één keer afgeladen... met een grote camion en wij helpen de brave WC-meneer, hulpvaardig als we zijn, met die dingen strak in het gelid te plaatsen... ze mogen komen nu... de hordes Catalanen, Schotten, Basken en andere regionalisten... hoe die dingen straks - als ze vol zijn - weer op die camion moeten geraken, dat snap ik niet goed, maar ik neem me alvast voor om op dat moment niet in de buurt te wezen... mijn hulpvaardigheid is groot... maar ze heeft grenzen!

JavoorVlaanderen 014.JPG

Je kan trouwens niet blijven rond die WC-kottekes drentelen... ze staan er en ze staan goed volgens de eigenaar(?), wij worden bedankt en mogen beschikken en gezien die stoet pas rond de middag vertrekt, is er nu nog een zee van tijd en ik besluit me nuttig te maken door eens naar de parking achter de Triomfboog te wandelen...

'k heb een megafoon meegekregen op de briefing, misschien kan ik daar aan de autocars wat gepast lawaai gaan maken!

JavoorVlaanderen 030.JPG

JavoorVlaanderen 032.JPG

JavoorVlaanderen 033.JPG

JavoorVlaanderen 034.JPG

Het lukt vrij goed... lawaai maken bedoel ik... er is wel stevige concurrentie van het trommelkorps van Nijlen, die van jetje geven van zodra ze uit de bus kruipen, maar ik slaag er megafoongewijs toch in om de betogers-in-spe te overtuigen naar de start te trekken!

JavoorVlaanderen 037.JPG

JavoorVlaanderen 040.JPG

JavoorVlaanderen 041.JPG

JavoorVlaanderen 039.JPG

Tegen elven staan er een paar duizend manifestanten klaar aan het podium en ligt het gazon vol vlaggen en spandoeken, maar het eerste wat ze daar vanop dat podium vernemen is, dat iedereen weer naar boven moet, tot aan de triomfboog, om daar letters te gaan vormen... vanop het dak van de boog, hetgeen uitzonderlijk mag, en vanuit de lucht met een drone, hetgeen absoluut niet mag, zal men dan trachten fotootjes te nemen van het woord SELF DETERMI NATION

JavoorVlaanderen 044.JPG

JavoorVlaanderen 045.JPG

JavoorVlaanderen 046.JPG

JavoorVlaanderen 047.JPG

JavoorVlaanderen 048.JPG

JavoorVlaanderen 051.JPG

Het blijkt een zware opdracht... probeer maar eens 4 a 5000 man binnen lijntjes te dirigeren en ze daar te houden... en ik heb geen idee hoe het er uitziet van bovenaf... in elk geval blijft niet iedereen braaf binnen de voorziene krijtlijnen, maar zoeken er een heleboel hogere regionen op!

JavoorVlaanderen 049.JPG

JavoorVlaanderen 050.JPG

JavoorVlaanderen 053.JPG

JavoorVlaanderen 058.JPG

JavoorVlaanderen 057.JPG

ik tracht door mijn megafoon mee te zorgen voor wat sturing en sommeer de massa voor mij beleefd en vriendelijk doch kordaat om op de juiste plaats te gaan staan en daar te blijven, maar 't is onbegonnen werk... er is wel één lichtpunt: in het gewoel kom ik plots de delegatie tegen van N-VA Zaventem...

JavoorVlaanderen 056.JPG

Uiteindelijk schijnt het toch redelijk gelukt: op een Catalaanse website vond ik een fotootje van bovenaf... de kleuren zijn wat raar, maar de letters zijn - mits een beetje goede wil - leesbaar.

 self determination.jpg

Wat mij betreft mogen ze er om twaalf uur kwart aan beginnen en even later is het van dat... onder leiding van de Drumband "Kempenland" uit Nijlen trekt de stoet zich op gang.

JavoorVlaanderen 059.JPG

JavoorVlaanderen 060.JPG

De kleurrijk gemotoriseerde Catalanen geven nog gauw de "finishing touch" aan hun Seatje en onder het waakzame oog van een soort brussels zwaantje trekt onze bus de kop van de stoet...

JavoorVlaanderen 064.JPG

JavoorVlaanderen 061.JPG

JavoorVlaanderen 063.JPG

en 100 meter verder staan we weer stil... ik heb wel een megafoon maar geen radio en weet dus niet wat er scheelt... een dik kwartier lang komt er geen schot in de zaak... we vorderen voor geen meter en zelfs de politieman naast mij weet niet wat er scheelt... 't is er nogthans eentje met veel strepen en kroontjes en zo...

Later zal ik vernemen dat de Catalaanse kopvrouw niet helemaal tevreden was met de opstelling van de verschillende delegatieleiders, vlak achter het eerste spandoek en dat ze niet wilde vertrekken vooraleer iedereen naar haar goesting stond... tja... Catalaans temperamentje zeker?

JavoorVlaanderen 065.JPG

De rest van de optocht verloopt zo goed als rimpelloos, we trekken door quasi uitgestorven straten rond het Europees Parlement... de dames en heren Europese vertegenwoordigers hebben vermoedelijk vrijdag al vroeg in- en direct weer uitgechekt, streken daardoor traditiegetrouw fluks hun exorbitante dagpremie op en spoedden zich vervolgens spoorslags naar trein, vliegtuig of klaarstaande limousine... en de Chinese president, die is onderweg naar de Panda's... of naar Volvo... 'k wil er vanaf, maar 't is toch naar iets van de Chinezen zelf... het normale brusselse zondagsverkeer wordt door de politie vakkundig uit de buurt gehouden en de schaarse inwoners zal het precies worst wezen wie er nu weeral door hun straten trekt...

JavoorVlaanderen 068.JPG

JavoorVlaanderen 072.JPG

JavoorVlaanderen 074.JPG

JavoorVlaanderen 073.JPG

JavoorVlaanderen 077.JPG

Aan de Maria-Louizasquare is er eventjes wat commotie als één of andere onnozele brusselse madam het plots nodig vindt net op dat moment haar ouwe driekleur te luchten... dat lijkt een beetje op provocatie en de politie gaat haar dan ook vriendelijk vragen het ding binnen te halen... kwestie van per abuus geen ruiten te doen sneuvelen bij de geburen bijvoorbeeld... maar wij zijn geen linkse onverdraagzamen van het genre AFF of soortgelijke ambrasmakers, die durven al eens andersgezinden te lijf te gaan en schuwen daarbij geen geweld, zoals deze week nog bleek in de Sint Hubertusgalerij. Wij, wij willen gewoon Vlaamse onafhankelijkheid bereiken en dat op democratische wijze, zonder dat er ruiten van niet al te slimme madammen sneuvelen en zo een belgisch vlagske is onderweg slechts reden tot betrekkelijk lichte ergernis... we zingen dus een strijdliedje en draaien dan de rug naar het mens en haar vlag! 

JavoorVlaanderen 078.JPG

en de stoet... zij stapt voort!

JavoorVlaanderen 080.JPG

Aan het Berlaimontgebouw merken we dat de federale troepen toch paraat zijn en even verder staan de friese ruiters ook klaar... maar dat is misschien al in functie van de festiviteiten van volgende week... als de Afrikanen betogen of de dokwerkers... of de Chinezen... of wie er nog moge komen...  

JavoorVlaanderen 083.JPG

JavoorVlaanderen 084.JPG

Wij stappen op het gemak en waardig rond het Schumannplein en zijn even later weer in het park... 

JavoorVlaanderen 086.JPG

Ik rep mij naar het drankstandje voor een frisse pint en een broodje... 't is wel handig als je helemaal vooraan loopt, je bent bediend voor de grote massa toestroomt!

JavoorVlaanderen 089.JPG

JavoorVlaanderen 091.JPG

en dan is het tijd voor speeches en toespraken en muziek en nog meer redevoeringen... in allerhande talen...

 JavoorVlaanderen 092.JPG

JavoorVlaanderen 094.JPG

JavoorVlaanderen 099.JPG

JavoorVlaanderen 096.JPG

Ik kom in het gewoel nog enkele notabele N-VA dames tegen...

JavoorVlaanderen 097.JPG

en heren van stand

JavoorVlaanderen 103.JPG

en trakteer mezelf nog op een broodje... terwijl anderen gaan shoppen aan de Catalaanse kraampjes...   

JavoorVlaanderen 101.JPG

JavoorVlaanderen 104.JPG

We versieren nog een blikje aan de stand van TAK-VVB...

JavoorVlaanderen 105.JPG

Kortom, de sfeer is goed... zeer goed!

JavoorVlaanderen 106.JPG

en tegen een uur of vier zit het er op... de vlaggen worden gestreken en de laatste pinten gedronken

JavoorVlaanderen 108.JPG

de ene rijdt blij naar huis met een verzameling vlaggetjes...

JavoorVlaanderen 110.JPG

de andere eet de laatste boterhammen op... moe maar tevreden!

JavoorVlaanderen 100.JPG

En Michael zijn reus wacht op transport naar huis... weer naar het Hageland... en weer in twee keer!

JavoorVlaanderen 107.JPG

We zijn heel even op het nieuws geweest en er staat een korte reportage op "deredactie.be", maar de volgende dag(en) zoek ik vruchteloos in mijn gazet naar een artikel... die staat - zoals meestal - barstensvol met wereldschokkend nieuws... over een camion in een gracht... en de premier die met de president de panda's bezoekt... en dat er een vroege paaseierenjacht is in Brussel... en over pipo's die kamperen voor de deur van de DIV om net die gepersonaliseerde nummerplaat van hun natte dromen vast te krijgen... en de Laurent die nog een week moet in de kliniek blijven en Jean-Luc, die start met therapie... zelfs het feit dat één of andere playmate moet schadevergoeding betalen aan één of ander oud lief die tennis pleegt te spelen... dat staat allemaal in het lang en breed in mijn gazet... maar "Ja voor Vlaanderen" haalt amper twee zinnetjes... enkel dan nog in de digitale versie... in de krant zelf geen woord... een mens vraagt zich bijwijlen af waarom hij nog een abonnement heeft op het Nieuwsblad... 'k zou beter overschakelen op het Pallieterke, peins ik soms!

    

23:51 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |