16-04-14

"Vurig in 't vuur"... maar "met de glimlach": het 6e Linie bataljon

Héél lang geleden - 37 jaar om precies te zijn - deed ik er elke week ongeveer 45 minuten over!

Het viaduct van Vilvoorde en de Ring rond Brussel waren nog niet af en de Craeybeckxtunnel bestond nog niet. Je moest van Grimbergen via de (toen redelijk nieuwe) vaartbrug en Vilvoorde-centrum naar de E19 en in Kontich er al weer af en dan dwars door Edegem via de Prins Boudewijnlaan en de Elisabethlaan en dan de Ring rond Antwerpen op. Die volgde je langs het Sportpaleis en de Luchtbal en aan het fort van Merksem reed je er weer af en sloeg je beneden op het kruispunt met de Bredabaan linksaf, de Kapelsesteenweg op. Vanaf daar was het iets meer dan 4 km pal rechtdoor, Sint-Mariaburg voorbij, de steenweg blijven volgen tot aan een kruispunt waar je links aan de dancing-waarvan-ik-de-naam-ben-vergeten kwam. Daar moest je aan de overkant rechtsaf de Hoogboomsteenweg in, dan de Zilveren Hoek voorbij en even verder was je er!

ABL 9.jpeg

Op het hoekje van de Kazerneweg lag café dancing Bonanza, waar Jetty Gitari en haar man André toen indertijd pinten pleegden te tappen en waar de jukebox kamerbreed de muzikale verwezenlijkingen van de bazin in 45 toeren beschikbaar stelde voor de nietsvermoedende miliciens en dat voor de luttele som van 5 frank voor twee plaatjes.

Jetty was enkele decennia eerder - in de jaren 50 - een soort Vlaamse diva geweest en zong een 40-tal hits bij mekaar. "Oh Heideroosje", aan de zijde van Ray Franki, was in 1954 haar grootste succes. de meesten van ons waren op het moment van de originele persing zelfs nog niet geboren, maar telkens den Andre zijn jukebox opende en (gratis) dat plakske opzette, kweelden wij massaal en uit volle borst mee tot de ruiten van den Bonanze daverden... maar eigenlijk deden we bazin Jetty het meest plezier met te kiezen voor haar "Waterval"!

In de zomer van 1977 werd het café telkens muisstil als dat stukje vinyl draaide, wij luisterden en keken ingetogen naar de bazin, die telkens zichtbaar genoot van het moment en we gaven nadien meestal een staande ovatie... en den Andre trakteerde alle zandstuivers in wording op een gratis rondje! Want dat waren we toen: milicien - infanterist!

Nu ik op terugdenk, 't was best een rare, maar toch ook een mooie tijd, mijn troeptijd!

ABL 8.jpeg

In 1977 was ik namelijk "onder de wapens" en lag - na een 5 maanden lange opleiding in de infanterieschool in Aarlen - in Hoogboom, van februari tot november 1977.

Als je aan den Bonanza indraaide, lag 100 meter verder het wachtlokaal van kazerne Bauwin, thuisbasis van het toenmalige roemrijke infanteriebataljon "6e Linie".

Als piepjonge kandidaat reserve-officier reed ik in februari 77, kort geknipt, stijf nieuwsgierig, vol verwachting en de battledress kraaknet gestreken, het bewuste kwartier Bauwin binnen, in mijn ouwe Taunus 17M V6. Een kazerne die er toen, vooral in de eerste dagen, wreed uitgestorven bleek bij te liggen!

ABL 7.jpeg

Wij, de Willy en ik, waren in Aarlen na het behalen van ons sterretje, toegewezen aan het enige bataljon lichte infanterie, dat onze binnenlandse strijdkrachten rijk was en kwamen dus in Ekeren toe als peletonscommandant-in-blijde-verwachting en adjudant KRO, enkele dagen voor de troepen zelf zouden arriveren. De volgende weken en maanden werd van ons verwacht dat we de soldaat-miliciens klaarstoomden tot stormfuselier... en daar slaagden we toen - soms tot onze eigen verbazing - redelijk goed in... al zeg ik het zelf!

ABL6.jpg

ABL2.jpg

ABL1.jpg

ABL4.jpg

ABL5.jpg

Ik was negen maanden lang de "four six", de commandant van het 4e peleton en leerde in die hoedanigheid mijn mannen onder andere de edele kunst van het kaartlezen en hoe ze lijf en leden dienden te camoufleren... en op het programma stonden verder sluipen - liefst door beken en plassen - en "vorderen onder dekking", "per rotten rechts" marcheren, "om-te-groeten-groet" salueren, demonteren en schoonmaken van de FAL 7.62, met mes en vork uit een gamel eten en vooral... het kot kuisen en proper houden!

ABL8.jpg

Ik heb het al gezegd, geloof ik, maar herhaal het graag: het was echt een mooie tijd, die legerdienst... de sfeer was goed, de pree verwaarloosbaar maar de kameraadschap onbetaalbaar en de Russen vielen in die bewuste - en voor mij toch wel cruciale periode - het vaderland (gelukkiglijk) niet binnen.. maar we zouden er klaar voor geweest zijn... habajaaa!

Bovendien was het een puike zomer, niet zo heet als die van het jaar ervoor in 76, maar in 1977 scheen de zon boven Ekeren-Hoogboom zowat alle dagen, behalve dan bij de uitreiking van de Brabo, het insigne van het 6e Linie dat de soldaat-miliciens kregen uitgereikt na hun opleiding. Ongebreideld foto's nemen was in die tijd absoluut niet aan de orde... het mocht ook zomaar niet altijd en overal peins ik... om redenen van landsverdediging. 

Er zijn dus zeer weinig beelden van die periode overgebleven, maar van dat soort speciale dagen heb ik toch nog een paar kiekjes gevonden!   

ABL7.jpg

Net die dag miezerde het van begin tot einde... en liepen wij in de parade met van die foeilelijke regenfrakken in een soort plastiek-rubber legering.

Als de Russen toen waren binnengevallen, ze hadden zich doodgelachen, peins ik nu... veel weerstand zouden we in het 6e Linie sowieso niet geboden hebben. Het leger bestond toen vooral uit piepjong volk en iets meer belegen materieel. Onze voertuigen, kledij en andere uitrusting waren meestal bijna even oud als de soldaten zelf en bij de "1in1" rantsoenen lag de uiterste houdbaarheidsdatum net achter het hoekje te grijnzen... wat niet belet dat ik nog altijd zo een doosje heb liggen in de kelder... als "souvenir"... de fabricatiedatum dateert uit de late jaren 60 en 't is nog altijd luchtdicht verpakt... maar 'k peins niet dat de inhoud nog te vreten gaat zijn!

De uitreiking van het Brabo insigne werd uiteindelijk wel een succes op het gebied van "parade" maar echt paraat waren we die dag niet. Vreemde mogendheden dienden zich met aandrang te onthouden van mogelijke invallen op het vaderlandse grondgebied, want op dergelijke festiviteiten zeulde de troep niet rond met FALs of ander wapentuig en staken wij - officieren - een soort namaak pistool in de holster, kwestie dat onze koppelriem niet te scheef ging hangen tijdens de schouwing der gelederen... het Oostblok bleef braaf achter het gordijn en terroristen, moslimstrijders of andere vijanden hadden we eigenlijk nog niet, maar op dat eigenste moment trokken wij het ons allemaal niet aan en marcheerden met fikse pas het plein op naar onze respectieve peletons... ik was de 3e van links... als ik het mij goed herinner.   

ABL14.jpg

De rest van de dienstplicht maakten we ons als officier zeer nuttig... met het onveilig maken van dancings en andere oorden van vermakelijkheid in Hoogboom, Kapellen, op de Bredabaan en bij uitbreiding in half Antwerpen-stad, met het opscharrelen van lieven, het verdedigen van het vaderland, het schieten met geweren en pistolen in Leopoldsburg, het lopen van wachten,

ABL10.jpg

Het rijden met (toen al) oude Unimogs, antieke Minerva-jeeps en andere militaire verplaatsingsmiddelen... de bataljonstakelwagen Ward LaFrance stamde uit 1944 en als hij uitrukte op een marktdag, daverde alle fruit en groente van de kraampjes op de grond en zwaaiden de gebraden kiekens in het rond op de markt in Ekeren...

en niet te vergeten... we hielden ons na de uren stichtelijk onledig met het aan de toog hangen bij Jetty in den Bonanza, dit alles meestal op zeer enthousiaste wijze.

Verder valt nog te noteren dat we met de regelmaat van de klok in peletonsverband deelnamen aan allerhande driedaagse en andere wandeltochten en dit onder het motto: "hoe verder weg van de kazerne en de compagniescommandant... hoe aangenamer en plezanter het troep leven is"  

ABL 3.jpeg

ABL 6.jpeg

ABL 1.jpeg

ABL12.jpg

ABL11.jpg

 

En bovendien waren we in de zomer weken bezig met het trainen voor de Wistofus. Dat was een toenmalige militaire wedstrijd "Wisselbeker Stormfuselier" die toen doorging in Leopoldsburg en waar ik met mijn peleton als eerste eindigde van ons bataljon... de Willy was er dagen niet goed van!

wistofus.jpg

De toen felbegeerde en zwaar gekoesterde badge ben ik jaren nadien stomweg kwijtgeraakt, toen ik mijn kostuum uitleende voor een toneelstuk... daar was ik dan weer dagen niet goed van!

Maar ondertussen is mijn gevoel voor "militarisme" zodanig afgesleten, dat het me worst zal wezen. Zelfs mijn vierdaagsekruis uit Nijmegen heb ik nog niet zolang geleden "verbouwd" tot een soort nekhangertje, toen ik meespeelde in "Allo Allo" in de rol van Duitse generaal.

GENERAAL VON SCHMELLING.jpg

En uiteindelijk lag al dat gedoe toch maar in kasten en schuiven te vegeteren: den troep is ondertussen al jaren geleden afgeschaft en ik kreeg toen een brief van dinges... van heuuu... van die CVP'er met zijn atoma-schriftjes, zijn door facteurs-gebouwde-villa en zijn zweetlip... de naam van de mens ontsnapt mij...

Nu ja, ik kreeg dus enkele jaren geleden een brief van die mens waarin werd gemeld dat ik als reservist definitief werd met pensioen gestuurd, "met behoud van graad en eretekens"... tja... als de Russen uiteindelijk toch nog zouden binnenvallen, dan kan ik er niks aan verhelpen... mijn kepie ligt op de vuilbak, want daar zat mot in, een deel van mijn kostuum hangt ergens in een theater in Vilvoorde op een rek en mijn eretekens... die liggen ontmanteld in een doos in de kelder. Enkel mijn legerbottinnen, die zijn onverslijtbaar en bleken tijdens de voorbij editie van "The Mission" nog probleemloos goed te zijn voor een hele nacht stappen zonder blaren!  

Zevendertig jaar geleden is het al en toen deed ik er dus met een Taunus 17M 1800S V6, bouwjaar 1964 ongeveer 45 minuten over... over die 60 km, waarvan nog geen 45 km snelweg...  zonder viaduct of Craeybeckxtunnel... die zijn er tegenwoordig allemaal wel en nu rijden we ook al enkele jaren met een YAMAHA XV750 bouwjaar 1994.

Toen ik dus onlangs besloot om eens met de moto naar mijn ouwe kazerne te bollen, had ik perfect kunnen vergelijken of het nu rapper en/of vlotter gaat dan toen... ware het niet dat we last-minute besloten om er met een ommetje naartoe te rijden... en eerst eens langs Beerzel te tuffen... het dorp waar mijn opa van moederskant zijn roots lagen.   

't is ergens begin maart en er hangt een serieuze mistbank boven Zaventem, als ik 's ochtends mijne moto opkruip... 't is fris en kouwelijk, maar ze hebben mooi zonnig weer voorspelt op het weerbericht en wie zijn wij om te twijfelen aan het woord van Sabine en Frank! 

001.JPG

Ze krijgen na een kwartiertje gelijk: tegen dat ik in Kampenhout-Sas een plaspauze houd, breekt de zon er door!

002.JPG

na een rustig tochtje arriveer ik rond half twaalf in het dorp van mijn voorvaderen... nu ja, toch die van ene kant...

003.JPG

Ik heb absoluut geen idee of er nog familie woont en zo ja, waar... en met of zonder mogelijke achterachternonkels of van ver aangetrouwde groottantes, eigenlijk is er in Beersel niet echt veel te beleven zo op een doordeweekse ochtend, zelfs niet als de lente er tracht door te komen...

004.JPG

Ik bestudeer het dorpsplan en ontwaar een aanduiding van de "Beerzelberg"... dát zegt mij nog iets... 'k heb er een heel vage herinnering van... uit mijn jeugd... dus trappen we ons in gang en bollen gezwind naar het natuurparkje even verderop... om ter plaatse te ondervinden dat het hobbeltje weliswaar toegankelijk is, maar daarmee is ook alles gezegd: dat er geen paarden in mogen, dat kan ik begrijpen, zoals al eerder gezegd, 'k moet die beesten niet, tenzij deftig uitgebeend, saignant gebakken en vergezeld een look- of ander sausje, fijne frietjes en een kommeke sla... bij De Kuyper bijvoorbeeld in Vilvoorde!

Maar fietsen en moto's mogen er ook niet op, je mag er niet jagen of rommel dumpen... en geen honden achterlaten, tenzij ze met een leiband werden vastgebonden... of zoiets!    

005.JPG

006.JPG

Maar 't is wel een proper stukje natuur!

007.JPG

Ik bestudeer uitgebreid mijn wegenkaart en besluit om over Lier, Koningshooikt en Boechout naar het noorden te bollen en daar dan zoals gepland een kijkje te gaan nemen in de streek van mijnen troep!  

008.JPG

 

In Lier houd ik een korte plaspauze op de Gasthuisvest, bewonder van ver de Sint Gummaruskerk en rij dan opgeruimd en monter richting centrum... en twee straten verder stomweg verkeerd. 't Is op verkeerstechnisch vlak een mottig stadje... vind ik... ik draai en keer doorheen saaie straatjes, dokker over kasseien en sta zelfs een tijdje in een file aan te schuiven, maar na een dik kwartier sukkelen merk ik plots aan de linkerkant een voetbalstadium... ik ben via de Lispersteenweg eigenlijk naar Emblem aan het bollen en 'k moet in Boechout zijn.

Via de ring - dat traject ken ik nog vanuit de tijd van F.C. De Kampioenen - geraak ik dan toch op de juiste baan, bol vlotjes langsheen de fabrieken van Van Hool en sta na een kwartiertje in Mortsel... ergens in de buurt van de luchthaven van Deurne slaag ik er weeral in om een beetje af te wijken van de vooropgestelde koers en kom na een tijdje plots tot mijn niet geringe verbazing aan het shoppingcenter van Wijnegem uit... gezien ik zonder leesbril geen knijt zie op de wegenkaart en bij het rijden een zonnebril prefereer en het bovendien nogal omslachtig is van om de haverklap van bril te wisselen, geraak ik bijwijlen al wel eens meer van de juiste weg af... de lust bekruipt een mens op dergelijke momenten om zich eindelijk eens een deftige GPS voor de moto aan te schaffen en in dat shoppingcentrum heben ze vermoedelijk alles wat een mens zoal onderweg kan nodig hebben... en nog veel meer... maar mijn aversie voor winkelcentra is veel groter dan de behoefte aan GPS'en en aanverwante apparatuur! 

Op mijn gemak en op het gevoel... en ook wel met een beetje chance... geraak ik op de Bredabaan en vandaar is het makkelijk... om één uur sta ik op het hoekje van de Hoogboomsteenweg, we zijn er bijna!

010.JPG

De vroegere dancing (waarvan de naam me nog steeds ontsnapt) ligt er wat verkommerd bij... 't is eigenlijk moeilijk te vatten dat we hier nog halve nachten aan de toog hebben gehangen!

009.JPG

We rijden eerst de Jagersdreef in, daar heb ik in 1977 maandenlang gewoond, in de mess-officieren, een statige villa met een grote tuin en twee inrijpoorten... maar op het eerste zicht vinden we die villa niet... en op het tweede zicht eigenlijk ook niet... 'k begin te geloven dat er serieus sleet komt op mijn zelfgeroemde en ooit onfeilbare orientatievermogen...

011.JPG

Hier en daar staat er wel een bouwsel dat er op trekt en in de loop der decennia kan er natuurlijk flink wat aan verbouwd zijn, maar toch, de mess-officieren is volgens mijn bescheiden mening vermist! Nergens meer te bespeuren... op de koop toe hebben ze van het eerste stuk van die Jagersdreef een éénrichtingsstraat gemaakt... we zijn dus verplicht om een overtreding te maken of een omweg... en opteren voor het eerste!

Maar één troost hebben we, die officierenvilla is dan misschien "verschwunden", het cafeetje op de hoek van de kazerneweg staat er nog wel!

013.JPG

012.JPG

Maar 't is wel geen café meer, maar een Italiaans restaurant verdorie! Nu maakte Jetty vroeger ook al wel eens eten - vooral voor de vaste klanten KRO's - en haar witloof-in-hesp-met-kaassaus-in-de-oven was wereldberoemd... vooral bij ons dan toch... maar de toenmalige "core-business" was pinten tappen en liedjes meezingen van de jukebox... en zo hoorde het ook voor een establissement vlak naast een kazerne!

Nu serveren ze pasta en pizza... niet aan KRO's en zo, want het leger is in Hoogboom al jaren geleden vertrokken... maar zeer vermoedelijk aan "nieuwe-belgen-in-wording"... aan "niefaniers" (het woord allochtoon dient tegenwoordig naar het schijnt gemeden wegens niet politiek correct).

Ik sta er de eerste momenten wat stilletjs bij te kijken, maar mijn vroegere kazerne is tegenwoordig blijkbaar omgebouwd tot een asielcentrum... en op de koop toe een asielcentrum in Kapellen... dat dorp heeft blijkbaar aan een soort gebiedsuitbreiding gedaan en stommelings grond afgepakt van een andere parochie... zowat de natte droom van onze fransdolle medemensen in de zuidrand rond Brussel, quoi!

De kazerne lag in mijn tijd in Ekeren, zeker weten... en nu dus in Kapellen begot... en dat allemaal zonder een steen te verplaatsen... hoewel... even later blijken er toch een heleboel stenen verplaatst te zijn!   

014.JPG

Het vroegere wachtlokaal is nu een soort kinderdagverblijf... maakt dat nu mee... wie had dat ooit gedacht! Ik ga eens aan het venster loeren en het lokaaltje waar 37 jaar geleden de officier van wacht zijn bed stond, daar ligt nu een hoop speelgoed rond mini-meubeltjes in pastelkleuren... slik!

015.JPG

Het betonbaantje van de wacht naar de dienstblokken en de mess-onderofficieren, dat is gewoon een straat geworden... met huizen... de sporthal links staat er nog, maar het eerste stuk van het vroegere paradeplein is gewoon verkaveld... er ligt een straat... met gewone huizen en voortuintjes... manmanman... ik sta er paf van!

De weg naar de voertuighangars, achter de CQMS en de mess, is nu vakkundig afgesloten met een hek en waar ooit de coiffeur huisde en de bibliotheek en zo, daar is nu het wachtlokaal van Fedasil!

016.JPG

Maar 't moet gezegd, de infrastructuur is er niet op verslechterd: waar vroeger enkel een stoffige parking was en de boefers-onderofficieren van het bataljon hun privéauto's parkeerden, staan er banken en zijn er haagjes... en er hangen zelfs gordijnen aan de vensters... in mijn tijd een ongekende luxe, zelfs voor KRO's en toen enkel - tot onze grote spijt - voorbehouden voor de slaapkamervensters van de vrouwelijke BV's van het 44e MP en de compagnie TTR...

"BV" betekende toen ook nog niet dat je bekend was enkel omdat je regelmatig met je kop op TV kwam, maar wou gewoon zeggen: beroepsvrijwilliger

017.JPG

We hebben thuis nadien getracht van het oude fotootje dat ik van de paradegrond heb, exact te situeren...

vroeger en nu:                                                                

ABL 7.jpeg 

ABL HOOGBOOM3.jpg

Ik kan er een paar meter naast zitten, maar veel zal 't niet zijn! 

Om het hoekje van de straat is er een stukje waar je zicht hebt op het oude terrein en de blokken

019.JPG

018.JPG

links was het stafgebouw met o.a. de mess en de bar onderofficieren en zo en in de grote blok rechts lag onze compagnie

020.JPG

Ongeveer op de plaats waar nu de straat ligt, stond een gebouw dat helemaal weg is waar onder meer de leslokalen in zaten en waar ik mijn mannen ooit de edele kunst van het kaartlezen bijbracht...

De foto met de "kuisploeg", een eindje hierboven, werd voor de deur van dat nu verdwenen bouwsel genomen en ik vond in een publicatie van een heemkring uit Kapellen nog een oude foto, vermoedelijk getrokken tijdens de bevelsoverdracht van het bataljon van kolonel Petitjean aan kolonel SBH Vermeiren.

paradeplein 1977.jpg

Ik sta met mijn peleton ergens achteraan, voor onze Unimogs en allemaal in groot tenue, met eretekens en vuurkoord en zelfs witte handschoenen. van de mannen die in het detachement van het vaandel liepen, herinner ik mij niet veel meer, maar als ik me niet vergis is de kerel op de foto links van het vaandel, adj. Rombouts, de CSM.

En het gebouw op de achtergrond, tja dat is dus datgene dat later roemloos zou sneuvelen tijdens het verkavelen.   

022.JPG

De compagnieblok ernaast, die recht voor de onze stond, die is er nog wel, daar zat toen een compagnie transmissietroepen, het 44e TTR, dat er een jaar of twee voordien was toegekomen uit Mechelen en zowat twee jaar na mijn afzwaaien werd ze ontbonden. De bar van die gasten was een zeer geliefde plek bij de KRO's, niet in het minst omdat er in die eenheid een heleboel dames zaten... je kon er als officier-infanterist wel enkel terecht op uitnodiging, het kwam er dus op aan goed te staan met minstens één van hen!

Er lag in 1977 in die blok trouwens ook een eenheid MP's: het C-peleton van de 4e compagnie en daar zaten ook dames bij, dames die zelfs beter met de moto konden rijden dan ondergetekende... maar eigenlijk hadden we daar niet zoveel contact mee, met die MP's... en dat wilden we trouwens graag zo houden!

Tegenwoordig is het een gemeentelijke lagere school... ik rij verder tot op de andere hoek, tot aan de ingang van het schoolgebouw en van daar kan je onze blok zien... daar staat de oude benaming "1e Cie" zelfs nog boven de deur... 

024.JPG

 

025.JPG

ik slik even en bol dan resoluut richting "Peleton Maintenance", dat in een hoek van het terrein was gelegen en ja hoor... het is er nog

026.JPG

't is te zeggen, er zit nu een gemeentelijk magazijn in... onder camerabewaking...maar zonder strooizout!

Tja dat hadden wij ook niet vroeger... geen zout en zeker geen camerabewaking.

Ik doe een praatje met de werkmannen, vertel waarom ik er een kijkje kom nemen en mag prompt - als ik wil -een oude roestige plaat meenemen die ze jaren geleden achter een kot hebben gevonden. Met een beetje goede wil kan je nog het logo en de letters Bauwin bespeuren tussen het vuil en de roest, maar ik zie het niet zitten om met zo een ding op mijn rug naar huis te rijden en bedank feestelijk, maar ga wel een kijkje nemen op het sportveld, dat achter de vroegere stafblok nog ongeveer op dezelfde locatie ligt.

028.JPG

029.JPG

De hindernissenpiste is nu een soort recreatiezone, met banken en BBQ's... en compostvaten... Onbeslist  

027.JPG

Maar op het sportveld staat nog steeds gras, dat heeft de bouw- en verkavelingsdrang weerstaan! 

't Is onderwijl halftwee, tijd om verder te bollen, ik heb het nu wel gehad met de kazerne Bauwin, of wat er van overblijft... 't was best een vreemde gewaarwording om hier terug te staan... de herinneringen zijn iets minder vaag geworden maar aan de andere kant is er nog weining dat herinnert aan vroeger... maar 'k ben blij dat ik er nu eens geweest ben! 

Hoogste tijd om nog een toertje door de streek te maken en dan rustig naar huis te bollen.

034.JPG

Aan het kerkje van Hoogboom staat tegenwoordig een raar standbeeld van Don Quichotte in een plantsoen, maar voor de rest is de omgeving redelijk hetzelfde. Hier links naast de kerk begint de Oude Grachtlaan, die zo goed als recht op recht 4 km verder uitkomt aan de laadkaai naast het militaire vliegveld van Brasschaat... waar de oude foto is genomen van de "lunch"... er stond toen pinazie met worst op het menu

ABL5.jpg

en waar wij als KRO's regelmatig ons peleton en ons eigenzelf verzamelden voor en na de oefeningen op het "Klein Schietveld" en na de culinaire gamellengeneugten een sigaretje pleegden te roken. ('t is ondertussen 15 jaar geleden dat ik stopte en telkens weer raar als ik foto's tegenkom waar ik mijzelf al dan niet openlijk zie smoren)

Van links naar rechts staan hieronder te babbelen: Sgt Smeyers een sectiecommandant en beroepsonderofficier en de Adj. KRO's Wilfried Van Linden (die het later tot reservekolonel schopte en onlangs - veel te vroeg - overleed), Willy De Mayer, ondergetekende, Paul Iliano en Jan Ketels... 'k ben die mannen na mijn troep eigenlijk nooit meer tegengekomen...  

ABL 4.jpeg

Via een ommetje geraak ik aan het fort van Kapellen, waar vroeger onze reservevoertuigen stonden en waar je als officier soms al eens mee spullen diende op te halen of te brengen of gewoon het zootje moest gaan nakijken... toen stond er in de hangars een heel bataljon antieke voertuigen te wachten op mogelijke mobilisatie... van Renaultjes Goulette en type R2057 over Ford F5, Bedford en Unimogs tot en met echte stoomlocomotieven... alles hielden ze hier gestockeerd... tegen dat het ooit zou nodig zjn om er mee buiten te komen... 't is gelukkig nooit nodig geweest, maar de vraag blijft dus wel hoeveel van die dingen echt tot aan het front zouden geraakt zijn... want wij reden voor de lol soms al eens een rondje met een of ander vehikel maar veel van die dingen kregen we toch niet aan de praat... maar dat kan gelegen hebben aan mijn absolute onkunde op voertuigtechnisch gebied.

Wat er tegenwoordig wordt opgeslagen weet ik niet maar je mag er - volgens bordjes aan de draad - in elk geval geen foto's van nemen... toch niet van te dicht bij!

035.JPG

Je merkt nog wel dat hier lang geleden spoorwegtroepen huisden... in de streek liggen nog een aantal vooroorlogse spoorlijntjes die de verschillende militaire kwartieren verbonden

036.JPG

En naast de echte spoorlijn in Kapellen staat zowaar een militair monument:

037.JPG

038.JPG

Ziezo, dat weten we dan ook weer!

Ik kruip weer op de moto, rij Kapellen uit en zet via Hoevenen en Leugenberg koers naar 't Stad, neem daar de "Konijnenpijp"... 't is de eerste keer dat ik er met de moto door bol en dat blijkt een leuke ervaring... de tunnel lijkt op die manier nog langer en vooral smaller... spijtig dat je hier maar 50 mag... 

Tegen half drie sta ik aan het strand van Sint Anneke naar  "'t Scheld" te kijken...

039.JPG

040.JPG

042.JPG

044.JPG

voor begin maart te zijn is het weer schitterend en de eerste sinjoren liggen dan ook al te zonnebaden 

043.JPG

Persoonlijk vind ik dát er een klein beetje over... zo heet is het nu toch echt nog niet, maar 't is inderdaad lekker lenteweer en ik kruip vrolijk op mijn machien, zet zonnebril op en kraag open en bol langs het Galgenweel richting Temse... en stop eerst even boven de Kennedytunnel voor een fotootje.

046.JPG

048.JPG

In Rupelmonde hou ik nog even een stop aan het eilandje en bewonder de Graventoren, Hanze- of Mercatortoren, het ding heeft blijkbaar verschillende namen... maar de getijdenmolen aan de andere kant heeft er maar eentje.

052.JPG

049.JPG

053.JPG

054.JPG

Langs kleine wegeltjes doorheen Steendorp en Oostberg geraak ik tot in Temse, steek daar de Schelde over en neem de "grote baan" richting Willebroek... 't is ondertussen tegen vieren aan het lopen, tijd om een tandje bij te steken... ik schakel op naar mijn bovenste versnelling en geef verkwistend gas... hetgeen bij die ouwe Virago vooral betekent dat hij een klein beetje rapper gaat en vooral fors meer lawaai maakt en zijn spiegels beginnen te bibberen... maar bol toch gezwind over de N16, neem aan het fort van Breendonk de A12 en sta een half uurtje later weer in Zaventem.

't is een mooie dag geweest: prachtig weertje en een fijne rit... en het was zelfs nog informatief ook: dat er geen troepen meer in Hoogboom legerden, dat hadden we wel ergens verwacht, maar dat de vroegere soldaten werden vervangen door een heel bataljon politieke vluchtelingen en andere asielzoekers... dat moet ik even laten bezinken... ze moeten die sukkelaars natuurlijk ergens onderdak geven maar... eigenlijk vond ik het toch plezanter in de tijd dat er nog miliciens waren!

 

11:43 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

Geen wonder dat je de mess Officieren niet kon vinden. Na de ontbinding van 6 Li kwam dat gebouw leeg te staan en werd het op een bepaald moment ook gekraakt. Later werd het verkocht aan een Nederlander die het gelijk maakte met de grond. Een nieuwbouw kwam in de plaats. Ik denk dat een bijgebouw (garage of zo) er wel nog is.

KRO tijdens de jaren '80 wanneer de Bonanza de Nachtwacht geworden was en er geen vrouwen meer waren....

Gepost door: KRO | 15-05-14

Nooit gedacht van zo te kunnen genieten van je commentaar over die toffe periode. Met plezier volgde ik ook je aanwezigheid tijdens uitzendingen van de kampioenen! Maar vooral dank je dat je me 's nachts met Gisla naar Brasschaat hebt gevoerd, want je moest je weg terug zoeken - alleen - en ik moest na een memorabele nacht te voet terug. Monty

Gepost door: Jean-Pierre Rogiest | 03-10-14

@ J.P. Rogiest: 'k heb even moeten nadenken wie je was, maar inderdaad, je naam deed inderdaad een belletje rinkelen: je was al enkele maanden Olt toen wij binnenkwamen en je had (in mijn herinnering) meestal een brede smile en een bril. Ik heb mijn archieven doorzocht en zelfs nog een foto gevonden waar je ook opstaat. 'k heb nogal reacties gehad van o.a. een mail van Willy De Mayer, dus één dezer ga ik een vervolg posten op mijn vertelsels over het 6e Linie en meer foto's publiceren. Hou het maar in de gaten, je gaat zeker ook op eentje staan!

Gepost door: yvesken | 04-10-14

Ik ben zeer blij dat iemand deze geschiedenis in leven wil houden! Mooie foto's en met gemengde gevoelens denk ik aan mijn opleiding van februari 1985.
We hadden een sergeant Paesen en adjudant Gemoeds (Gemoedts)?
Jammer dat dit stukje Belgische geschiedenis moest wijken voor nieuwe woningen en opvang van nieuwe --beter betaalde-- 'rekruten met rechten zonder plichten'
Ik heb vooral heimwee naar die tijd... We konden alles aan, we waren jong en gezond en het leven was mooi zonder dat we het beseften! De tijden waren anders...
Kon ik morgen maar wakker worden in 1985.. Bij het 6de linie of het 11 de genie Burcht waar ik na de opleiding terecht kwam. Je weet pas wat je mist als het er niet meer is!!

Gepost door: JP | 04-12-14

1 februari 1983 kwam ik binnen in deze kazerne voor mijn opleiding.
ik ben er gebleven tot eind november,eerst als stormfuselier en de laatste maanden als barman van de onderofficier.
10 maanden dik tegen mijn goesting en de langste maanden van mijn leven.
ik kan nog veel herinneren van deze tijd,de slechte en vooral(want die waren er ook) goede momenten.
jongens van mijn peleton waren guy vermalen,frans fransen,jan stroex, danny van hoof, manuel van hoof, guy scheirs, eric van den borre, jan timmermans en de andere jongens ben ik met naam vergeten.
toch vond ik het leuk om de foto's van de kazerne nog eens terug te zien na 32 jaar geleden te zijn.
ik ben er ook nog eens geweest over een jaar of 10 en vond het spijtig dat er niet veel meer overbleef van de kazerne waar je toch een hele tijd hebt gezeten en veel hebt meegemaakt.
ook de vrienden die je er toen hebt gemaakt en nooit iets meer hebt van gehoord.
groeten
Francis van hoof soldaat milicien uit 1983

Gepost door: francis van hoof | 14-01-15

De commentaren zijn gesloten.