15-11-13

beetje reclame tussendoor

't is nog lang... maar alvast toch al eens wat publiciteit maken zie:

flyer drinken de goden duvel.jpg

 

16:24 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

14-11-13

And now for something completely different: "Wendy in Space"!

 

Jaaaaren vóór ze de Laurent of Franske kende, heb ik toch maar samen met haar gezongen... op TV!

(wat een mens allemaal soms al surfend tegenkomt)

Lachen 

12:53 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

12-11-13

sprakeloos!

Volgens de eigen familie - en ook wel anderen uit mijn min of meer nabije omgeving - kan ik het goed uitleggen... meestal babbel ik (te) veel, (te) lang en (te) uitbundig en 't is niet altijd even verstandige praat dat er dan uitkomt... alweer volgens diezelfde familieleden en dichte of verre kennissen! Maar deze keer - verleden week! - overkwam er me iets waarbij ik echt sprakeloos achterbleef... als het ware met verstomming geslagen. 

 't Heeft een paar dagen geduurd eer ik er iets over kwijt kon... echt waar... 'k heb er een paar nachten moeten over slapen, alvorens in staat te zijn een bescheiden verslag te plegen over die bewuste "voorstelling"!

En met voorstelling bedoel ik niet "The Beauty Queen of Leenane"... dat is het stuk dat momenteel loopt in theater Stalstudio in Vilvoorde en alwaar wij verleden zaterdag gingen tappen op de première. We konden daardoor enkel nog maar de try-out op vrijdag bijwonen en zagen dat het goed was.

Ik werd zelf niet echt overdonderd en hier en daar waren er wat "schoonheidsfoutjes" en ik snapte tussendoor ook niet alles wat er verteld werd, dat laatste kan aan mij liggen(?!), maar 't is een goed stuk en een mooie voorstelling, een voorstelling die ongetwijfeld de volgende weken nog beter gaat worden... een aanrader dus!

http://www.stalstudio.be/

Nee, als ik het heb over een ander stukje theater, eentje dat me werkelijk sprakeloos achterliet, dan heb ik het over de persvoorstelling van het nagelnieuwe schepencollege in Zaventem... verleden vrijdag... een heel straf staaltje toneel!

Het stuk speelde zich af in de raadszaal en de scene was bewust niet te theatraal opgevat, geen dekor, geen muziek of lichteffecten maar enkel een doelbewuste(?) sobere aankleding: één rij notabele figuranten achter een lange tafel... de meesten met weinig of geen tekst.  

Een absolute glansrol was bijgevolg weg gelegd voor de zittende burgemeester, die de twijfelachtige eer genot om een vol jaar na de verkiezingen (én na moeizame wekenlange onderhandelingen) zijn "ploeg" voor te stellen aan de aanwezige pers en bij uitbreiding de rest van de buitenwereld en dit middels een lange monoloog.

PERSBERICHT 008.JPG

Zowat iederéén in Zaventem weet ondertussen precies hoe de vork in de steel zat... en zit... wij hebben er trouwens regelmatig over bericht in de pers, in ons huis-aan-huisblaadje en via de website (http://zaventem.n-va.be/index.php)

Zodra de liberalen merkten dat hun krampachtige verzet toch onontvankelijk bleekt, werden eindelijk de voorbije maand in het diepste geheim onderhandelingen opgestart met (een deel van de) liberalen, de katholieken en de N-VA... en het bleken al dra zeer zware en moeizame onderhandelingen, want de liberalen wilden eigenlijk wat graag de zetelverdeling vastleggen op basis van de behaalde gemeenteraadszitjes. Hetgeen wat moeilijk lag bij de rest: zoals we allen weten is - onder leiding van de voorzitter! - de halve partij verleden jaar "overgelopen" en wou toen een eigen coalitie vormen onder leiding van Wierinck... en dus zonder de huidige burgemeester. Die kwam de snode plannen echter net op tijd te weten, redde zijn postje en stelde prompt orde op zaken... en sloot toen ook maar ineens een nieuwe bestuursovereenkomst, zonder N-VA. Een deel van de notabele verkozenen tekende dus vlotjes twee voordrachten... en dát, dat mag niet!

Ze werden daarvoor terecht teruggefloten door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en nadien passend gestraft door de Raad van State... maar dat blijkt bij nader inzien een triviaal detail te wezen in het (blauwe) licht van de eeuwigheid... Elf man werden verkozen, dus de fractie is elf man zwaar, zo simpel is 't volgens de ene kant!

De heer burgemeester kan in de praktijk echter slechts beroep doen op 7 "eigen" handtekeningen... de rest van zijn partijgenoten mag, wil of kan niet meer tekenen en aldus is de open-VLD fractie eigenlijk gereduceerd tot de omvang van bijvoorbeeld N-VA fractie, zes verkozenen groot, die allemaal wel mogen, kunnen en willen tekenen. Zo simpel is 't volgens de andere kant!

Het water tussen beide kanten was - en bleef lange tijd - vrij diep... en de tjeven zorgden als toemaatjes ook voor hoge golven en baren... en zo dobberden de besprekingen voort... avonden en avonden lang!

Kortom, er is een massa tijd verscheten en er werden hele etmalen vergaderd, zonder deftig resultaat, enkel omdat de heer burgemeester halsstarrig vasthield aan een aantal blauwe postjes. Hij had vermoedelijk aan meer volk beloftes gedaan dan dat er blauwe jobkes te begeven waren en bovendien moest hij ongetwijfeld achter de schermen druk zetten op de onwillige achterban opdat die alsnog een paar handtekeningen zouden leveren. Quod non!

De ultieme landingsdatum werd keer op keer verlegd en de heren draafden telkens weer naar het gemeentehuis om achter gesloten deuren dappere pogingen te doen om tot een compromis te komen... en verleden week kwam het dan toch, dat compromis. Blijkbaar heeft iedereen uiteindelijk zoveel water in zijn wiskey gedaan, dat elke partij zonder al te veel gezichtsverlies het afgesloten akkoord aan zijn achterban kon slijten. 

Tja... persoonlijk vind ik dat er méér in zat... dat Vermeiren heel goed weg komt... maar beter een iets minder goed akkoord dan helemaal géén... we hebben het dus met enige reserve goedgekeurd, al was het maar opdat Zaventem eindelijk weer deftig zou bestuurd kunnen worden!

En verleden vrijdag was het dan eindelijk de grote dag... zelfs de TV stond paraat toen wij het park binnenwandelden en ons tegen tweeën naar de raadszaal begaven.

PERSBERICHT 001.JPG

PERSBERICHT 002.JPG

PERSBERICHT 004.JPG

PERSBERICHT 007.JPG

PERSBERICHT 009.JPG

PERSBERICHT 006.JPG

En dus heb ik hierboven gewoontegetrouw weer (te) veel "babla" verteld, gewoon om uitgelegd te krijgen dat die persbijeenkomst echt wel een straf staaltje theater was!

De burgervader slaagde er in om met uitgestreken gezicht en zonder souffleur zijn ploeg kamerbreed voor te stellen en wou op de koop toe het volgende kwijt: het heeft misschien allemaal wel wat langer geduurd dan voorzien, maar zulks was enkel en alleen omdat de onderhandelingen langer duurden dan voorzien... in het belang van de burger! De besprekingen waren zo moeizaam verlopen omdat hij het beste voorheeft met Zaventem - en zijn bevolking - en de vertragingen waren enkel te wijten aan het feit dat hij heel hard en onverdroten gewerkt heeft met maar één enkel doel voor ogen: de best mogelijke coalitie uit de grond stampen die Zaventem op de best mogelijke wijze zou besturen... en trouwens, al die maanden zonder deftig college waren absoluut niet negatief gebleken voor de stadskas... en dus de burger, want er was het voorbije jaar door die voorlopige twaalfden minder opgesoupeerd dan normaal.

Ik werd heel even oprecht geroerd door zoveel blijken van onbaatzuchtige en ronduit altruistische bekommernis... een vlaag van mateloze bewondering borrelde vanachter mijn boordeknoopjes op voor deze dienaar des volks! Er werd dus al die dagen en weken niet gepalaverd over postjes of berekeningen van zitpenningen of bepalen van waardepunten voor burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter, de lucratieve zitjes in intercommunales waren dus géén onderwerp van verhitte discussies en de verdeling der bevoegdheden gaf geen enkele aanleiding tot discussie, naijver of frustratie...

Wij dachten van wel, maar hoe fout kan een mens zijn... 't was allemaal in het belang van ons geweest... de gewone burgers! Lichtjes beschaamd en volstrekt sprakeloos bleven we achter na dit toch wel indrukwekkende exposé van onze geliefde burgervader...

Voor meer "technische" details betreffende wie er wat en wanneer gaat welke bevoegdheden opnemen, verwijs ik graag naar de website van een ander zeer aandachtig toehoorder: http://www.johanslembrouck.be/ 

PERSBERICHT 012.JPG

PERSBERICHT 014.JPG

Er werd nadien - blijkbaar tegen de vooraf gemaakte afspraken in - nog flink wat geleuterd door de heer EVR, zelfverklaard Vlaams voorman, plaatselijk oppertjeef, ooit gordelaar in foute outfit en tegenwoordig vooral N-VA-basher en gezien onze eigen kopman dan ook niet kon achterblijven, placeerde die ook nog even een woordje... maar vooral de heroische boodschap van de burgervader bleef wat mij betreft oorverdovend en allesoverheersend nazinderen. 

PERSBERICHT 015.JPG

PERSBERICHT 018.JPG

Ik strompelde dus na het adembenemende discours en de obligate groepsfoto, buiten op de trap, zwaar onder de indruk weer naar binnen en naar de toog, alwaar er gelukkiglijk gratis pinten werden verstrekt... en terwijl ik met een fikse en frisse teug de krop in mijn keel doorslikte... bleef één geruststellende gedachte door mijn warrige hoofd spoken:

De volgende 5 jaar zijn we toch weer in goede handen!  

PERSBERICHT 019.JPG

16:54 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-11-13

MISKOM

Er wordt op één van de Ferraris-kaarten in 1770 al melding gemaakt van het dorp "Miscum", een plaatsje in een oostelijke uithoek van Brabant... en tijdens het Ancien Régime bestond het als een onafhankelijk dorpje, maar in 1825 werd de gemeente samengevoegd met het naburige Kersbeek en bij de fusie van 1977 werd Kersbeek-Miskom ingelijfd bij Kortenaken. 

Miskom kan je bezwaarlijk als metropool bestempelen, er is al lang geen school meer, je vindt er peins ik geen winkel, geen post- of politiekantoor, geen dokter of apotheek, geen cafe of restaurant en zelfs geen feestzaal... nu ja, een deftige gemeentelijke zaal hebben ze in Zaventem-dorp eigenlijk ook niet echt meer, maar we wijken af.

Miskom dus... het dorp is eigenlijk maar anderhalve straat groot. Op de heerbaan - de steenweg van Glabbeek naar het gehucht Vroente - komt een zijstraat uit, heel toepasselijk Miskom-Dorp genoemd en daarop komen dan weer enkele al dan niet doodlopende wegeltjes uit. Meer is het niet.

Er wonen in Kersbeek en Miskom samen ook maar dik 1300 mensen... en toch staat het onooglijke Miskom met stip bovenaan mijn lijstje van zeer belangrijke plaatsen!

't Is namelijk het dorp van mijn grootouders... de "roots" van onze familie Lambrechts ligt er... ooit stond de boerderij van mijn grootvader in Miskom-dorp... 150 meter voorbij de kerk en het schooltje...

De boerderij maakte 40 jaar geleden al plaats voor een bungalow en ondertussen is de laatste telg van de Lambrechtsen ook al een tijdje weg, maar toch... de herinneringen bleven vrij levendig in mijn geest hangen... herinneringen aan een oud woonhuis met links de grote keuken en rechts de "goei plaats" en daarin halfweg de achterwand een paar trapjes op naar twee deurtjes die uitgaven op de slaapkamers... en achter de keuken een valluik naar de kelder en naast de deur naar het erf het antieke kappersmeubel van mijn grootvader... die was ooit cafebaas-coiffeur-landbouwer geweest. cafe deden ze toen al lang niet meer peins ik, maar de kapperstoel en bijhorende tafel en spiegel had hij nog wel en wanneer wij op bezoek kwamen, werd meestal van de gelegenheid gebruik gemaakt om mijn broske bij te scheren... met een handtondeuze die duidelijk betere tijden had gekend... ik zag "pa" - mijn grootvader - niet veel, maar 'k zag hem graag... behalve het kwartier dat hij mijn haar fatsoeneerde... en 'k heb nog jaren nadien een afkeer gehad van kappers en vooral van tondeuzen.

Maar de sfeer op de boerderij maakte toen wel alles direct weer goed!

Het weerzien van de nichtjes en neefjes... en Jim, de waakhond in zijn omheinde betonnen kot... waar de hele familie schrik van had... behalve ik... ik was zijn vriend en mocht het beest aaien... tot groot afgrijzen van tantes die toevallig getuige waren van mijn toenadering! En daarna maakten we ons vuil op de mesthoop, pompten water op om in de goot op het erf papieren bootjes te laten varen, zochten eitjes in het kippenhok, bewonderden het varken, schudden appels uit de bomen en speelden in de hooischuur paracommando... 

En 's avond reden we langs Scherpenheuvel terug naar huis en stopten daar dan om "noppen" te kopen...

Het is minstens 15 jaar geleden dat ik er nog kwam, maar verleden woensdag gaf de weerman zonnig en droog weer en besloot ik om de moto uit te halen en eens naar Miskom te bollen...

"Back to the roots" als het ware!

Gezien er lang geleden nog geen snelweg lag, reden we altijd over de toenmalige kasseiwegen langs Kortenberg, Leuven, Boutersem en Tienen naar "moe" en "pa" in Miskom en ik besluit dezelfde weg te volgen...

De kasseiwegen werden lang geleden gebetonneerd of geasfalteerd, maar je kan nog perfect dezelfde route volgen... in Leuven pas ik op voor Tobback zijn talrijke flitscamera's, tuf braaf tegen 50 rond het centrum en word op de Geldenaakse Vest bijna overhoop gereden door een onnozelaar die plots merkt dat hij rechtsaf moet en die mij - zonder pinker of verpinken - vakkundig tracht de berm in te kegelen... ik kan hem nog net ontwijken en honderd meter verder heb ik alweer bijna prijs... een stevig soort 4x4 snijdt me rakelings de pas af om voor te sorteren naar de Tiensesteenweg... blijkbaar zijn al die camera's absoluut géén garantie op veilig verkeer en/of worden de plaatselijke zwakzinnigen op woensdag gelost om boodschappen te doen of zo... in elk geval, ik kan me inhouden en stamp niet in deuren of tegen lichten, maar de claxon van mijn Virago werkt nog perfect... 't is weer even geleden dat ik het ding heb uitgetest, maar 'k ben er nu zeker van... hij doet het nog heel goed! 

Ik geraak uiteindelijk zonder blutsen of builen tot op de baan naar Tienen en volg daar braaf de file. De bewuste - toen al lintbebouwde - steenweg is na al die jaren onherkenbaar veranderd... maar dat kan ook aan mijn slechts fragmentarische herinnering liggen.

Ik bol door Korbeek-Lo, Lovenjoel en Boutersem en plots zie ik iets voor Tienen aan de rechterkant de spoorlijn liggen en dát herinner ik me wel: als je de spoorlijn zag, was je bijna in Tienen en daar moest je dan eerst langs een laan met bomen en dan linksaf een steenweg op!

Het klopt als een bus en aan het kruispunt van de Albertvest - met de bomen! - en de Diestsesteenweg stop ik even voor een fotootje

MISKOM 001.JPG

Je volgt dan de kaarsrechte N29 richting Bekkevoort en na 6 kilometer kom je in Glabbeek aan de afslag naar Kersbeek-Miskom! 't Is dus maar 6 minuten rijden, toch als je geen diesel hebt. In Bunsbeek staat namelijk een controlepost van de douane... één camionetteke met een paar nijvere dienders naast, die geconcentreerd het passerende verkeer monsteren en 500 meter verder een tweede camionette, waar sommigen opzij worden gewuifd... ik mag door... wat ze ook mogen controleren... 't is iets waar ik vermoedelijk niet in kan foefelen(?) 

MISKOM 003.JPG

Attenrode-Wever, Meensel-Kiezegem, Tielt-Winge, Glabbeek-Zuurbemde, Kersbeek-Miskom: de streek ligt hier vol dorpjes die al lang voor de fusies samengevoegd werden...  

Ik rij door Glabbeek en even verder door Zuurbemde en passeer Kersbeek en dan is het zo ver!

MISKOM 004.JPG

We zijn er! 'k heb precies 50 km op de teller (die plaat "70" klopt dus niet!) en heb er iets langer dan een uur op gezet... langs de "oude baan"! Mooi gereden, denk ik bij mezelf, draai even verder Miskom-Dorp op en parkeer me aan de Sint -Germanuskerk!

MISKOM 011.JPG

Er is op de straat geen kat te zien... ze zijn hier nochtans vrij diervriendelijk... als ik het plaatje tegen een huisgevel aan de overkant van de Kerkstraat mag geloven... maar dat plaatje hangt er al héél lang peins ik!

MISKOM 010.JPG

Ik beklim de trappen van het kerkhof en kijk rond: hier liggen ergens mijn grootvader en -moeder begraven en ook nog een tante... maar waar? 

MISKOM 009.JPG

MISKOM 012.JPG

De kerk is dicht en kan blijkbaar buiten de wekelijkse mis enkel op speciaal verzoek bezichtigd worden niet. We kunnen dus niet te rade bij een pastoor of koster maar hebben tijd genoeg, dus besluiten we om het hele kerkhof af te wandelen en 'k heb geluk, in de schaduw achter de kerk is een dame een steen aan het poetsen. Ze bekijkt me lichtjes verbaast... vermoedelijk komen er hier niet echt veel "vreemden" een kijkje nemen, zelfs niet in de week voor Allerheiligen, maar ik stel haar gerust en leg uit dat ik naar het graf van mijn grootouders op zoek ben.

MISKOM 008.JPG

Terwijl ze aandachtig luistert naar mijn uitleg, realiseer ik me plots dat pal voor mijn neus mijn grootvader ligt. Ze komt prompt een kijkje nemen en is opgetogen dat ik een Lambrechts ben. Ze wil precies weten van welke van de zoons van Fons ik afkomstig ben en blijkt mijn vader ook nog gekend te hebben... ze is wel bijna 10 jaar jonger, maar hij zal het zich waarschijnlijk wel herinneren, hoopt ze en ik moet dus zeker de groeten doen van "Alice-van-Dehert". Ik beloof plechtig dat ik niet zal mankeren!

MISKOM 019.JPG

We babbelen wel een klein half uurtje over wie er momenteel waar woont en hoe en ik kom te weten dat ze blijkbaar zelfs van héél ver aangetrouwde familie is van mij: ze is een nicht of achternicht van de zuster van Emma Gijpen, mijn grootmoeder, als ik me de ingewikkelde uitleg goed herinner.

Da's straf... 'k heb zelfs nooit geweten dat mijn grootmoeder een zuster had... en nu ik er over nadenk, 'k heb ook nooit geweten of mijn grootvader broers of zusters had... of er nog ergens Lambrechtsen rondlopen die afstammen van een mogelijke andere tak van mijn overgrootvader... de keren dat we op bezoek waren op de boerderij, liep er zo al volk genoeg rond met enkel de ooms, tantes, neven en nichten.  

Onder het waakzame oog van Alice neem ik een paar foto's... 

MISKOM 006.JPG

MISKOM 014.JPG

MISKOM 013.JPG

MISKOM 007.JPG

MISKOM 015.JPG

MISKOM 016.JPG

We staan samen even in stilte te mijmeren voor de graven... ik denk aan de plezante momenten en goede herinneringen van héél lang geleden en Alice vindt even later dat ik eigenlijk niet echt trek op mijn grootvader: de meesten van mijn nonkels hadden ook een vrij scherp gezicht, meent ze zich te herinneren, maar ik heb een veel dikkere kop... ik kan enkel - deemoedig - beamen!

Zo een lederen motorpak verslankt niet echt, maar er mag inderdaad overal wat af... niet enkel aan de kop... en ik neem me voor straks alvast géén noppen te kopen in Scherpenheuvel!                   

Na dit moment van bezinning informeer ik naar het ouderlijk huis... de bungalow staat er nog, twee huizen verder, vlak achter het schooltje... en dat laatste is ondertussen een museum geworden.

Ik sta verstomd: Miskom heeft een Museum voor Volksdevotie.  http://www.kortenaken.be/site/460/default.aspx

Daar sta ik echt even van te kijken. 't Is maar een paar dagen per maand open maar blijkbaar is het een succes want er zijn plannen om het uit te breiden en een deel van de collectie over te brengen naar de kerk. Daar gaan de missen definitief worden stopgezet wegens te weinig volk... dus dat zou een prachtige bestemming kunnen worden voor het museum, volgens Alice... en volgens een andere buurvrouw, die er ondertussen is komen bijstaan.

Ik zeg dat het ook voor mij een heel aanvaardbaar plan lijkt (zolang ze er maar geen moskee van maken, denk ik bij mezelf) en 'k beloof dat ik een volgende keer op bezoek kom op de 1e of 3e zondag van de maand en dan het museum zal bezoeken!   

Ik neem afscheid, ga de moto halen en rij 50 meter verder tot op de binnenkoer van het schooltje-nu-museum.

MISKOM 020.JPG

MISKOM 021.JPG

MISKOM 022.JPG

MISKOM 023.JPG

Langs een deurtje kom je in de kruidentuin terecht en daar is dan weer een andere doorgang en zo kom je weer op het kerkhof...

MISKOM 024.JPG

Ik zeg nog eens dag tegen mijn nieuwe kennissen en rij nog 100 meter verder... tot op de exacte plaats waar de boerderij stond...

MISKOM 025.JPG

Geen mesthoop meer, geen groentetuin, hondehok, boomgaard, hooischuur, koestal, varken of kiekens... en vermoedelijk geen toilet meer buiten op het erf... achter een halve deur met een hartje in... enkel een bungalow in verbouwing met een voortuin... en vermoedelijk ook een heel grote achtertuin. Maar 't zijn heel vriendelijke mensen, dat wel!   

MISKOM 026.JPG

Om halftwee kijk ik nog een laatste keer naar de betonnen baan... de andere kant is tegenwoordig ook al goed volgebouwd, kruip dan weer op de moto en wend de steven resoluut naar het noorden.

Langs Waanrode, Bekkevoort, Diest en Kaggevinne bol ik naar Scherpenheuvel, tank onderweg even vol en parkeer om precies twee uur aan de basiliek, pal onder een Leeuwenvlag.

MISKOM 027.JPG

MISKOM 028.JPG

MISKOM 031.JPG

Ik wandel helemaal rond het gebouw en bijhorend plantsoen en ontdek aan de zijkant onder andere een waterput... het ding dateert uit 1682 en was origineel 62 meter diep... als je water wou moest je ooit zelf in een groot wiel lopen om je emmer boven te halen... en er nog voor betalen ook!   

MISKOM 029.JPG

De bevolking had toen weinig keuze: er was blijkbaar maar één put met (drink)water want toen die instortte en jarenlang onbruikbaar bleef, moest iedereen naar Zichem voor zijn water... hoe ze dat dan flikten met al die horden vermoeide, stoffige en dorstige bedevaartgangers, dat is me wat onduidelijk, maar tegenwoordig is dát probleem wel van de baan: de pelgrims hebben een ruime keuze aan staminees om zich te verfrissen met plat- of bruiswater... en veel meer en straffer! 

MISKOM 034.JPG

Ik laat de kelk met zware en andere bieren aan mij voorbij gaan, koop dus doelbewust ook géén noppen en rij fluks richting Zichem, neem een fotootje van de mooie groene markt, kom geen enkele "witte" tegen en tuf dan maar verder naar Averbode.

MISKOM 036.JPG

MISKOM 039.JPG

Een schoon streek daar... die verre Brabantse uithoek... groen en ongerept! 

MISKOM 038.JPG

MISKOM 037.JPG

Hoewel... halfweg de abdijkerk ligt de grens met Limburg... en Tessenderlo doet mij toch niet direct denken aan natuurschoon... eerder aan chemiefabrieken en zware vervuiling.

Ik wil trouwens helemaal niet naar Limburg... toch vandaag niet... 'k heb weliswaar jaren geleden al mogelijke inentingen gehad en heb al mijn papieren bij, maar 't is ondertussen half drie gepasseerd, een tochtje doorheen de Limburg lijkt me op dit namiddaglijk uur wat te veel van het goede en dus draai ik net voor de grens af en rij richting Aarschot.

In Aarschot zie ik de kans om op het kruispunt met de "Ring" rechtdoor te rijden, in de plaats van rechtsaf richting Witte Molen en Werchter te kiezen... ik tuf dus tegen 30 het hele centrum door en kom na anderhalve kilometer uit op de Diestsestraat en even verder op de Diestsesteenweg. Ik heb geen motoGPS mee, maar dat lijkt me toch niet helemaal juist... Diest... ik kom uit die richting begot... ik sta op het kruispunt te overleggen met mijneigen zelve en naast mij stopt een politiecombi.

Hoewel ik van mezelf meestal - geheel terecht trouwens - denk dat mijn orientatievermogen onfeilbaar is, vraag ik voor alle zekerheid toch beleefd de weg, word naar links verwezen en kom na een paar minuten weer voorbij datzelfde kruispunt... nu ja... daarmee heb ik de binnenkant van Aarschot ook eens gezien... voor al wie al dan niet toevallig toch de juiste afslag mocht nemenals hij van Langdorp komt: veel mis je niet hoor!

In Werchter zie ik een pijl staan naar Keerbergen en draai prompt die weg op... 't is een ommetje maar we gaan nog eens voorbij mijn oude school rijden. Ik heb vandaag al een paar plaatsen uit mijn jeugd "gedaan", als afsluiter eens een foto trekken aan het internaat van de KAK, dat lijkt me een strak plan!

MISKOM 040.JPG

MISKOM 041.JPG

De ingang met het bureel van den Blotte -  de internaatbeheerder- ligt er nog hetzelfde bij, maar de poort is wel nieuw... 'k ben ooit met mijn 2pk nog eens tegen de oude gereden... in de lente van 1974 denk ik... mijn voorvleugel was gedeukt, maar de poort had toen niks...  

MISKOM 042.JPG

De blok met drie armen van het internaat staat er ook nog zoals 40 jaar geleden. De oude dennebomen en het minigolfterrein zijn wel weg... en de prikkeldraad rondom het domein is vernieuwd!

MISKOM 044.JPG

MISKOM 045.JPG

De witte villa - ooit ambtswoning van de beheerder - doet nu precies dienst als klaslokaal voor de afdeling kantoor en de tuin is verwilderd... en er staan tegenwoordig zelfs schoolbussen geparkeerd op de plaats waar wij ooit voetbalden met een piepklein balletje ... nu ja... "wij"... ik voetbalde wel niet mee, ik deed aan sport!

We hadden toen een vrij succesvolle atletiekploeg en wonnen ooit zelfs het scholenkampioenschap 8x400 meter aflossing. En mijn allerbeste tijd op de 100 meter was toen 11.2... handgestopt, maar met te veel rugwind... op een meeting in Leuven.

Even verder is er zelfs een "kiss & ride" zone aangelegd voor de poort van de basisschool... verdikkeme nog aan toe... als intern kon je daar in mijn tijd voor buitenvliegen... voor "kiss" en vooral voor "ride"... tja... 't kan verkeren!    

Terwijl dergelijke nostalgische gedachten door mijn hoofd dwarrelen, trap ik de moto weer op gang en sta even later in Haacht bijna vijf volle minuten in de file aan te schuiven... voor nog 400 meter... akkoord, 't is er markt op woensdagnamiddag en volgens mijn bescheiden mening zijn die verkeerslichten op de koop toe mottig afgesteld op dat kruispunt , maar 5 minuten voor 400 meter... 41 jaar geleden deden we dat een héél pak rapper... te voet!

Onbeslist

16:14 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |