12-11-13

sprakeloos!

Volgens de eigen familie - en ook wel anderen uit mijn min of meer nabije omgeving - kan ik het goed uitleggen... meestal babbel ik (te) veel, (te) lang en (te) uitbundig en 't is niet altijd even verstandige praat dat er dan uitkomt... alweer volgens diezelfde familieleden en dichte of verre kennissen! Maar deze keer - verleden week! - overkwam er me iets waarbij ik echt sprakeloos achterbleef... als het ware met verstomming geslagen. 

 't Heeft een paar dagen geduurd eer ik er iets over kwijt kon... echt waar... 'k heb er een paar nachten moeten over slapen, alvorens in staat te zijn een bescheiden verslag te plegen over die bewuste "voorstelling"!

En met voorstelling bedoel ik niet "The Beauty Queen of Leenane"... dat is het stuk dat momenteel loopt in theater Stalstudio in Vilvoorde en alwaar wij verleden zaterdag gingen tappen op de première. We konden daardoor enkel nog maar de try-out op vrijdag bijwonen en zagen dat het goed was.

Ik werd zelf niet echt overdonderd en hier en daar waren er wat "schoonheidsfoutjes" en ik snapte tussendoor ook niet alles wat er verteld werd, dat laatste kan aan mij liggen(?!), maar 't is een goed stuk en een mooie voorstelling, een voorstelling die ongetwijfeld de volgende weken nog beter gaat worden... een aanrader dus!

http://www.stalstudio.be/

Nee, als ik het heb over een ander stukje theater, eentje dat me werkelijk sprakeloos achterliet, dan heb ik het over de persvoorstelling van het nagelnieuwe schepencollege in Zaventem... verleden vrijdag... een heel straf staaltje toneel!

Het stuk speelde zich af in de raadszaal en de scene was bewust niet te theatraal opgevat, geen dekor, geen muziek of lichteffecten maar enkel een doelbewuste(?) sobere aankleding: één rij notabele figuranten achter een lange tafel... de meesten met weinig of geen tekst.  

Een absolute glansrol was bijgevolg weg gelegd voor de zittende burgemeester, die de twijfelachtige eer genot om een vol jaar na de verkiezingen (én na moeizame wekenlange onderhandelingen) zijn "ploeg" voor te stellen aan de aanwezige pers en bij uitbreiding de rest van de buitenwereld en dit middels een lange monoloog.

PERSBERICHT 008.JPG

Zowat iederéén in Zaventem weet ondertussen precies hoe de vork in de steel zat... en zit... wij hebben er trouwens regelmatig over bericht in de pers, in ons huis-aan-huisblaadje en via de website (http://zaventem.n-va.be/index.php)

Zodra de liberalen merkten dat hun krampachtige verzet toch onontvankelijk bleekt, werden eindelijk de voorbije maand in het diepste geheim onderhandelingen opgestart met (een deel van de) liberalen, de katholieken en de N-VA... en het bleken al dra zeer zware en moeizame onderhandelingen, want de liberalen wilden eigenlijk wat graag de zetelverdeling vastleggen op basis van de behaalde gemeenteraadszitjes. Hetgeen wat moeilijk lag bij de rest: zoals we allen weten is - onder leiding van de voorzitter! - de halve partij verleden jaar "overgelopen" en wou toen een eigen coalitie vormen onder leiding van Wierinck... en dus zonder de huidige burgemeester. Die kwam de snode plannen echter net op tijd te weten, redde zijn postje en stelde prompt orde op zaken... en sloot toen ook maar ineens een nieuwe bestuursovereenkomst, zonder N-VA. Een deel van de notabele verkozenen tekende dus vlotjes twee voordrachten... en dát, dat mag niet!

Ze werden daarvoor terecht teruggefloten door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en nadien passend gestraft door de Raad van State... maar dat blijkt bij nader inzien een triviaal detail te wezen in het (blauwe) licht van de eeuwigheid... Elf man werden verkozen, dus de fractie is elf man zwaar, zo simpel is 't volgens de ene kant!

De heer burgemeester kan in de praktijk echter slechts beroep doen op 7 "eigen" handtekeningen... de rest van zijn partijgenoten mag, wil of kan niet meer tekenen en aldus is de open-VLD fractie eigenlijk gereduceerd tot de omvang van bijvoorbeeld N-VA fractie, zes verkozenen groot, die allemaal wel mogen, kunnen en willen tekenen. Zo simpel is 't volgens de andere kant!

Het water tussen beide kanten was - en bleef lange tijd - vrij diep... en de tjeven zorgden als toemaatjes ook voor hoge golven en baren... en zo dobberden de besprekingen voort... avonden en avonden lang!

Kortom, er is een massa tijd verscheten en er werden hele etmalen vergaderd, zonder deftig resultaat, enkel omdat de heer burgemeester halsstarrig vasthield aan een aantal blauwe postjes. Hij had vermoedelijk aan meer volk beloftes gedaan dan dat er blauwe jobkes te begeven waren en bovendien moest hij ongetwijfeld achter de schermen druk zetten op de onwillige achterban opdat die alsnog een paar handtekeningen zouden leveren. Quod non!

De ultieme landingsdatum werd keer op keer verlegd en de heren draafden telkens weer naar het gemeentehuis om achter gesloten deuren dappere pogingen te doen om tot een compromis te komen... en verleden week kwam het dan toch, dat compromis. Blijkbaar heeft iedereen uiteindelijk zoveel water in zijn wiskey gedaan, dat elke partij zonder al te veel gezichtsverlies het afgesloten akkoord aan zijn achterban kon slijten. 

Tja... persoonlijk vind ik dat er méér in zat... dat Vermeiren heel goed weg komt... maar beter een iets minder goed akkoord dan helemaal géén... we hebben het dus met enige reserve goedgekeurd, al was het maar opdat Zaventem eindelijk weer deftig zou bestuurd kunnen worden!

En verleden vrijdag was het dan eindelijk de grote dag... zelfs de TV stond paraat toen wij het park binnenwandelden en ons tegen tweeën naar de raadszaal begaven.

PERSBERICHT 001.JPG

PERSBERICHT 002.JPG

PERSBERICHT 004.JPG

PERSBERICHT 007.JPG

PERSBERICHT 009.JPG

PERSBERICHT 006.JPG

En dus heb ik hierboven gewoontegetrouw weer (te) veel "babla" verteld, gewoon om uitgelegd te krijgen dat die persbijeenkomst echt wel een straf staaltje theater was!

De burgervader slaagde er in om met uitgestreken gezicht en zonder souffleur zijn ploeg kamerbreed voor te stellen en wou op de koop toe het volgende kwijt: het heeft misschien allemaal wel wat langer geduurd dan voorzien, maar zulks was enkel en alleen omdat de onderhandelingen langer duurden dan voorzien... in het belang van de burger! De besprekingen waren zo moeizaam verlopen omdat hij het beste voorheeft met Zaventem - en zijn bevolking - en de vertragingen waren enkel te wijten aan het feit dat hij heel hard en onverdroten gewerkt heeft met maar één enkel doel voor ogen: de best mogelijke coalitie uit de grond stampen die Zaventem op de best mogelijke wijze zou besturen... en trouwens, al die maanden zonder deftig college waren absoluut niet negatief gebleken voor de stadskas... en dus de burger, want er was het voorbije jaar door die voorlopige twaalfden minder opgesoupeerd dan normaal.

Ik werd heel even oprecht geroerd door zoveel blijken van onbaatzuchtige en ronduit altruistische bekommernis... een vlaag van mateloze bewondering borrelde vanachter mijn boordeknoopjes op voor deze dienaar des volks! Er werd dus al die dagen en weken niet gepalaverd over postjes of berekeningen van zitpenningen of bepalen van waardepunten voor burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter, de lucratieve zitjes in intercommunales waren dus géén onderwerp van verhitte discussies en de verdeling der bevoegdheden gaf geen enkele aanleiding tot discussie, naijver of frustratie...

Wij dachten van wel, maar hoe fout kan een mens zijn... 't was allemaal in het belang van ons geweest... de gewone burgers! Lichtjes beschaamd en volstrekt sprakeloos bleven we achter na dit toch wel indrukwekkende exposé van onze geliefde burgervader...

Voor meer "technische" details betreffende wie er wat en wanneer gaat welke bevoegdheden opnemen, verwijs ik graag naar de website van een ander zeer aandachtig toehoorder: http://www.johanslembrouck.be/ 

PERSBERICHT 012.JPG

PERSBERICHT 014.JPG

Er werd nadien - blijkbaar tegen de vooraf gemaakte afspraken in - nog flink wat geleuterd door de heer EVR, zelfverklaard Vlaams voorman, plaatselijk oppertjeef, ooit gordelaar in foute outfit en tegenwoordig vooral N-VA-basher en gezien onze eigen kopman dan ook niet kon achterblijven, placeerde die ook nog even een woordje... maar vooral de heroische boodschap van de burgervader bleef wat mij betreft oorverdovend en allesoverheersend nazinderen. 

PERSBERICHT 015.JPG

PERSBERICHT 018.JPG

Ik strompelde dus na het adembenemende discours en de obligate groepsfoto, buiten op de trap, zwaar onder de indruk weer naar binnen en naar de toog, alwaar er gelukkiglijk gratis pinten werden verstrekt... en terwijl ik met een fikse en frisse teug de krop in mijn keel doorslikte... bleef één geruststellende gedachte door mijn warrige hoofd spoken:

De volgende 5 jaar zijn we toch weer in goede handen!  

PERSBERICHT 019.JPG

16:54 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.