28-10-13

toch wel in beeld geweest!

Dit voorbije weekend was - zeker voor een mens in "verlof voor pensioen" - een verbazend drukke bedoening: gisteren kwamen de zoon en zijn lief én de schoonmoeder op bezoek en waaide het al redelijk stormachtig... pas op, voor alle duidelijkheid: het één had wel niks te maken met het ander!

En zaterdag gingen we 's ochtends affiches hangen ter promotie van de komende nieuwe produktie van Stalstudio: The Beauty Queen Of Leenane (http://www.stalstudio.be/) en werden halfweg onze plaktrip op de Vilvoordse Grote Markt zowaar staande gehouden door een groepje "Groenen" - met belendende cameraploeg - die graag wilden weten wat ik zoal vond van de files in het algemeen en vooral van die in onze regio en of ik mijn mening ook even wou geven betreffende de geplande uitbreiding van de Ring... ze hadden duidelijk absoluut niet door dat ik N-VA'er ben, want er werd door de journalist van dienst geen enkele verwijzing gemaakt naar de veer die zou gebroken zijn of bijvoorbeeld naar vroegere speechen van Jambon en ik kreeg zelfs geen sjagrijnige uitlatingen over plezante jeugdfotootjes van Ben Weyts... ik diende ook geen uitleg te geven over het feit dat we ons naar het schijnt gaan moeien met de walen en - nadat ik had verklaard woonachtig te zijn in Zaventem - werd er zelfs geen woord vuil gemaakt aan de uitspraken van de Raad van State en bijhorende schorsingen van sommige wat onkoosjere politieke lieden uit mijn dorp... nee hoor, ze wilden enkel en vooral horen dat een verbreding van de Ring géén goede oplossing is... niet voor het fijne stof en niet voor de iets minder fijne files! En wie zijn wij om daar dan tegenin te gaan! 

Persoonlijk vinden we wel dat we ons beter vooraf hadden geschoren... en er mogen echt wel een paar kilootjes af... niet iedereen heeft breedbeeld TV... maar we hebben toch maar lekker een close-up gehad nietwaar!

intervieuw VRT.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en als je op de foto klikte, kwam je bij het filmke uit... maar ondertussen hebben ze dat blijkbaar bij de VRT aangepast ... tja, ze zullen toch door hebben dat ik N-VA er ben zeker... tommetoch...voor één keer dat ik de geheime wegen der informatica dacht door te hebben, is mijne link al niet meer juist... ) Tong uitsteken

  

en toen nadien op het terras van de Koning van Spanje onze ice tea op was - na de afficheslag! - bolden we vrolijk naar het Noordstation in Brussel, alwaar een betoging tegen die vermaledijde GAS-boetes in de maak was.

Ondergetekende had namelijk de zeer twijfelachtige eer om enkele jaren geleden ook te genieten van deze onrechtvaardige geldklopperij: volledig akkoord dat je beboet wordt als je voor overlast zorgt en tegen de kerk pist of je vuil in andermans voortuin deponeert en zo... maar ik werd opgepakt toen ik foto's maakte van een ludieke TAK-aktie aan het paleis in Brussel, werd prompt een namiddag de doos ingedraaid en kreeg nadien 75€ "GAS-boete" aan mijn been gesmeerd.

Wij - en met ons TAK en de VVB - zijn van oordeel dat politieke akties resorteren onder het recht op vrije meningsuiting en zeker niet kunnen/mogen bestraft worden op dergelijke manier... zelfs de minister vond het toen een geval van "oneigenlijk gebruik" en ondertussen heeft de politierechtbank in Brussel het ook eindelijk begrepen: we zijn in hoger beroep vrijgesproken!

Maar we wilden zaterdag graag onze steun gaan betuigen aan iedereen die op ludieke wijze wenst te protesteren tegen het mogelijke misbruik van dit soort boetes...

We parkeerden dus onze moto in de schaduw van ons vroegere Belgacombureau, loerden eens naar het venster op de eerste verdieping waar we de laatste jaren beroepshalve resideerden en mengden ons dan opgewekt onder de aanwezige massa... om dra tot de vaststelling te komen dat we precies op het verkeerde feestje waren verzeild geraakt!

26102013349.jpg

26102013357.jpg

26102013353.jpg

26102013352.jpg

26102013354.jpg

Na enig speurwerk - en met de hulp van enkele ondertussen goed gekende federale agenten - ontdekte ik dat tussen de tientallen soorten linkse groeperingen er toch ook enkele gelijkgezinden zaten... helemaal weggestopt op een hoekje van het plein! 

26102013355.jpg

gas betoging1.jpg(foto TAK)

Ik sloot me aan bij de vrienden van TAK-VVB en liet deze keer wel mijn vest wel breed openhangen... er liep wel wat TV-volk rond, maar veel intervieuws zou ik vanmiddag niet meer moeten geven, dacht ik... en dat klopte!

26102013356.jpg

De leiding van TAK-VVB was blijkbaar de dag voordien door de organisatie gesommeerd zeker niet mee op te stappen... we waren niet gewenst op hun evenement(!)... blijkbaar mogen in ons land enkel linkse verenigingen protesteren tegen GAS-boetes(?)

Een beetje raar en volgens mij een redelijke onverdraagzame houding vanwege een politieke kant die schier onophoudelijk en kamerbreed "verdraagzaamheid" hoog in het vaandel voert... maar die verdraagzaamheid geldt vermoedelijk enkel ten aanzien van de eigen - precies nogal franstalige en multiculturele - linkerzijde...  Vlamingen van onze strekking vallen blijkbaar buiten het plaatje en moeten enkel zwijgen en oprotten... zelfs desnoods met geweld verwijderd worden!

Ondanks dat "verbod" namen we ons voor toch mee op te stappen, maar toen we het TAK-spandoek ontrolden, werd de sfeer in de directe omgeving redelijk grimmig: enkel rode rakkers stonden eerst met open mond te gapen naar het spandoek en de bordjes en toen een Leeuwenvlag werd ontplooid maakten sommigen al aanstalten om abras te komen zoeken.

Er volgde druk overleg en de eigen "ordedienst" van de organisatie trok dan maar een soort "cordon sanitaire" op tussen ons groepje en de rode meute... en enkele leden van die zogezegd ordedienst vonden het bovendien opportuun om de lichtjes verbouwereerde gapers aan de andere kant met veelzeggende gebaren duidelijk dat wij "fascisten" waren... een "ordedienst" van een betoging die zelf anderdenkende deelnemers ophitst... 'k heb het nog niet te dikwijls meegemaakt!

En zeggen dat wij eigenlijk niet mee mochten opstappen omdat we "voor verdeeldheid zorgen"! Ge moet het maar kunnen uitleggen. 

gasboetes2.jpgfoto TAK

En zo stonden we - toen de stoet vertrok - te kijken op een rijtje jongelui die het duidelijk stoer vonden om arm in arm met zwarte jekkertjes en dito kappen en sjaals voor het gezicht ons uitdagend te fixeren op vrij vijandige wijze...

Ondertussen waren er wel een aantal onopvallende doch potige kerels - met rugzakje en oortje - in de buurt komen postvatten... lang geleden dat ik nog zo tevreden was dat mijn doen en laten van nabij werd opgevolgd door politie in burger... maar eigenlijk hoefde de hele betoging toen al niet meer voor mij.

Ik heb later gezien dat de Vlaamse kameraden toch nog veilig zijn mee rondgestapt en nadien zelfs weggeraakt, bewaakt een waar politiecordon in gevechtstenue, maar toen de optocht op gang kwam, ben ik naar mijn moto gewandeld en reed op het gemak weer naar Stalstudio!

Solidair zijn met de jeugd en protesteren tegen GAS-boetes is één ding, maar mij laten uitdagen door een piepjong hoopje onnozele "politiek korrekte" heethoofden, daar stond mijn kop absoluut niet naar!  

Ondertussen is de storm al wat uitgeraast en zijn we terug van de markt...

28102013367.jpg

28102013364.jpg

28102013365.jpg

28102013366.jpg

Een markt waar vandaag - door die storm - bijzonder weinig kramen stonden en we dus heel rap rond waren... en bijgevolg veel tijd over hadden om in de Z uitgebreid te babbelen over files, betogingen en stormen en vooral pinten te drinken me de kennissen want de "echten" - Marc van de kiekens en Bollé van de schoenen - stonden er wel vandaag en even voordien was 'k bij de bakker juist weg met de allerlaatste picolo en pistolé... meer moet dat niet zijn!

14:30 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.