28-06-13

Raad van State... een bezoekje waard!

Verleden dinsdag dienden een aantal N-VA notabelen - en ook enkele verkozenen van het linkse kartel én de liberale would-be-putschisten - zich aan te melden in Brussel, om als getuige verhoord te worden in de zaak van de dubbele handtekeningen op de voordrachten...

Zoals eerder al gemeld, trachtte direct na de verkiezingen een liberale afscheuring een coalitie te vormen en tekende toen een voordracht met Wierinck als burgemeester... N-VA, de sossen en de twee kerels van Groen en Leef tekenden mee, maar "last-minute" kwam het vermetele plan ter ore van Vermeiren, zittend burgemeester, die prompt in een donkerblauwe colère schoot... én in zijn zware Audi... en "Piet" onder zware druk zette, zodat die laatste in lichte paniek vroeg om zijn handtekening weer in te trekken...

Nu ja, 't kan ook Jan, Joris of Corneel geweest zijn hoor... in het navolgende mailverkeer was er weliswaar sprake van een Piet die "wel had getekend, maar daar onder druk wou op terugkomen", maar dat bleek - toch volgens de blauwe voorzitter - een louter hypothetische vraag, gesteld op vraag van kopvrouw Wierinck en volgens deze laatste had ze weliswaar Piet gezegd, maar 't kon evengoed iemand anders zijn... en voor de rest kon ze zich het niet goed meer herinneren...

Het gevolg van dit alles was dat Vermeiren toch burgemeester bleef, de blauwe rangen - naar de buitenwereld toe - weer werden gesloten en er dus eigenlijk twee verschillende voordrachten werden gemaakt en er twee maal werd getekend door een deel van de liberalen (de dissidenten) en de twee sossen... wij van de N-VA werden vakkundig buiten spel gezet, maar konden bij mevrouw Gille nog net een copie vastkrijgen van het stuk waarop onze mandatarissen en o.a. ook Gille - SPa kopvrouw - haar handtekening had gezet... mijn gedacht heeft ze dáár al geweldig veel spijt van gehad... dat ze toen - na het zelf te hebben getekend - dat document naar onze kopman heeft doorgestuurd... haar advokaat is trouwens ook zeer kwaad op ons en beticht ons zelfs van een soortement verraad, omdat wij toen al zouden geweten hebben dat de putsch was mislukt... ge moet het toch maar kunnen uitleggen als advokaat peins ik dan...!

Maar de andere pagina van het document, waarop 6 namen en handtekeningen prijkten van liberalen... tja, dat verdween plots op zeer raadselachtige wijze... het bestaan van dat document wordt sindsdien trouwens kamerbreed en zeer halsstarrig ontkend door de hele blauwe garde!

N-VA voelde zich terecht bedrogen, diende klacht in en kreeg gelijk...

Wat volgde was wel allemaal wreed ingewikkeld - vooral de wat bizarre uitleg van de liberalen - maar de Raad van Verkiezingsbetwistingen had er ook zo zijn gedacht van en veroordeelde de foefelaars...

Die stapten daarop boos naar de Raad van State, maar daar geraakten ze er zelfs na enkele maanden onderzoek(?) ook niet echt wijs uit... de auditeur zag wel geen enkele reden om Piet en de rest niet te benoemen... maar de Raadsheren zelf wilden alle protagonisten toch wel eens lijfelijk aan de tand voelen en zodus was de hele bende opgeroepen om deze week te komen getuigen... al dan niet onder ede... en dát wilden wij niet missen!

Voor een uitgebreid en deskundig verwoord verslag van deze zitting verwijs ik weeral graag door naar de website van de heer Slembrouck: http://www.johanslembrouck.be

en ja, ik verwijs regelmatig door naar die mens en neen, ik krijg geen sponsoring van Johan en hij betaalt me daar niet speciaal meer pinten voor... we geven ieder op toer een rondje als we mekaar tegenkomen... maar zijn uitleg is gewoon goed! 

Wat ik wel even wou meegeven - in een dertiental puntjes - is mijn persoonlijke impressie van zo een namiddagje Raad van State...

1. Als je met de trein naar Brussel spoort en overstapt in het Noord, ben je op een dik half uur in Schuman... en van daar is het nog 500 meter wandelen... en vooral goed opletten voor fietsende ambtenaren, die met een rotvaart de Wetstraat af sjezen... ter info... als je met de wagen komt, moet je zeker genoeg geld in de parkeermeter steken.. gesteld dat je er in de buurt al een parkeerplaatsje gevonden hebt! 

RVS 001.JPG  

 2. Je kan zo maar het statige gebouw van deze instelling binnenstappen: de poort staat open, binnen is 't naar rechts de trappen op en de dubbele deur door... er zit wel een bode die de identiteit van de opgeroepen checkt, maar als "toerist" stap je geheel ongehinderd zomaar een zittingszaal in...

RVS 003.JPG

3. er zijn twee zalen op het gelijkvloers... eentje rechts... voor de royalisten peins ik... aan de kaders te zien... en eentje links... waar de niet zo koningsgezinden(?) mogen zitten in een meer romantisch kader... de zitting gaat doorgaan in de linkse zaal en de opgeroepen worden verzameld in de andere waar ze dienen te wachten op hun beurt... en dit onder het waakzame oog van een bode... en van Albert en Paola die hen - in kleur - in de gaten houden! 

Waarom dat koppel enkel in de rechtse zaal hangt en niet in die van ons, dat is me een raadsel... misschien was de stock foto's op of het voorziene budget... of misschien zijn die statieportretten er wel op raadselachtige wijze verdwenen... een beetje zoals die in het gemeentehuis van Steenokkerzeel... of zoals die eerste voordrachtsakte van de Zaventemse liberalen... ooit wel degelijk bestaan... maar plots met de noorderzon "veschwunden"?   

RVS 002.JPG

We gaan het misschien nooit weten... en van dat soort foto's gesproken... 'k heb net nog een set verkocht van het vorige paar... die kreeg ik 25 jaar geleden om in het dekor te hangen van een toneelstuk in Vilvoorde en ze stonden sindsdien stof te verzamelen in mijn kelder... en eigenlijk dik in de weg ook... en net deze week vond ik een koper.... die mens was dolblij met zijn royale aanwinst... en ik ook omdat we er eindelijk vanaf waren voor een goed prijsje... maar had ik het geweten... 't zijn wel zwart/witte van het vorige koppel, maar als ze wilden hadden die mannen van de Raad van State ze gerust mogen hebben... wel tegen een billijke vergoeding natuurlijk!

IMG_8724.JPG IMG_8722.JPG

maar we wijken af...

4. het WC is boven... de monumentale trap op en dan rechtdoor... discreet weggestopt achter een spiegeldeur...   

5. als de raadsheren binnenkomen, roept de bode luid "RAAD" en dan moet je rechtstaan 

6. het gaat er wel iets minder formeel aan toe dan gedacht: terwijl je nog maar half rechtgekrabbeld bent en tracht de wegschuivende regenjas op je knieën vast te grabbelen, wuift de voorzitter al met zijn hand dat je rustig mag gaan zitten... de raadsleden hebben géén pruik op, maar toch een toga aan, net zoals de auditeur (die vanuit de zaal gezien links zit) en de griffier (die rechts zit en - druk met twee vingers typend - verslag opmaakt op een laptop van Dell)... de bode in het hoekje aan de deur, is gehuld in een soort vrijetijdskledij en zorgt voor genoeg printpapier en roept zoals gezegd tussendoor "RAAD" en tevens getuigen binnen en deelt documenten rond en zo... 

en enkel de auditeur blijkt van vrouwelijke kunne... de rest zijn mannen... en één van de raadsheren heeft een oorbelletje in het linker oor... een briljantje of diamantje denk ik, aan de schittering te zien... op de auditeur haar oren heb ik niet gelet... die kijkt trouwens de hele tijd strak voor zich uit... ze bekijkt met moeite de getuigen, laat staan het publiek in de zaal...       

7. sommige getuigen dienen hun verklaring af te leggen onder ede... andere niet, wegens "betrokken partij"... in de praktijk komt het er op neer dat zowat alle N-VA'ers onder ede staan en Gille en de open VLD'ers niet... uitgezonderd dan de heer Desloovere Wim... die moet het ook blijkbaar onder ede komen uitleggen 

8. de eerste getuigenis neemt zowat 20 minuten in beslag... 't is een N-VAer in zijn zondags kostuum en lichtjes nerveus... hij krijgt eerst een woordje uitleg, moet dan de eed afleggen, ondervraagd worden, wachten op de finalisering van het schriftelijk verslag, op het uitprinten van het document, het nalezen en ondertekenen...

er zijn er zestien opgeroepenen... aan dit tempo gaan we zeker een uur of 5 bezig zijn... vrezen wij in het publiek... en achter de tafel hebben ze ook door dat het op die manier (te) lang gaat duren... ze besluiten de volgende al op te roepen terwijl de vorige in de zaal zijn verslag naleest...

9. 't is een enorm gebouw van buitenaf gezien, maar de gekozen zittingzaal blijkt wel een maatje te klein voor de publieksopkomst van vandaag... 't is natuurlijk de eerste keer dat de Raad van State dergelijk getuigenverhoor organiseert, ze konden moeilijk inschatten hoeveel ramptoeristen en ander volk er ging op afkomen... maar de zaal zit bomvol... de eerste nalezers dienen telkens op de bank van de advokaten (die van de N-VA) te kruipen bij gebrek aan plaats...

10. ik heb al gezegd dat het er redelijk gemoedelijk aan toe gaat... je mag in het publiek zelfs (al fluisterend) opmerkingen geven en zeveren tegen mekaar en meewarig met de ogen draaien en het hoofd schudden... en voluit de liberalen smalend uitlachen... dat mag allemaal zonder buiten te vliegen... 'k ben ooit op gemeenteraden al voor minder terechtgewezen... maar dat was dan wel door UF'ers!  

't is nodig ook dat we smalend reageren... want de complete blauwe troep zit gewoon te liegen dat ze zwart zien en herinnert zich collectief niet meer dat er ooit een voordracht voor Wierinck werd opgemaakt, laat staan getekend... het enige dat ze ooit tekenden was een voordracht voor Vermeiren-Wierinck op 28 oktober... waarom hun voorzitter dan in hemelsnaam die bewuste avond vlak na de verkiezingen de ronde deed langs het N-VA lokaal en de linkse kartelpartners en waarom die voorzitter de andere partijen duidelijk wel iets liet tekenen... dat wordt hen niet gevraagd... en of ze wel van dat feit op de hoogte waren dat er onderhandelingen waren geweest met anderen om Wierinck als burgemeester voor te dragen... dat wordt hen ook niet gevraagd... ze staan bovendien niet onder ede en komen gewoon allemaal hetzelfde "vanbuitengeleerde" antwoord geven... en ze komen daarmee eigenlijk heel makkelijk weg volgens mijn bescheiden mening... 'k had iets meer diepgang verwacht vanwege die Raadsheren... 

11. de "L" in open VLD staat vanaf nu voor leugenaar, dat is een feit dat zeker is... maar de meesten mochten dus blijkbaar zeggen wat ze wilden... hetgeen ze dan ook deden... de heer Desloovere stond echter wel onder ede maar meldde doodleuk - doch zichtbaar zenuwachtig - dat hij ook nooit een voordracht heeft laten ondertekenen door zijn eigen partijgenoten... waarom hij met een blanco blad naar de coalitiepartners zou getrokken zijn en hoe hij die dan kon overtuigen mee te stappen in een verhaal waar zijn eigen partij zogezegd nog niet op de hoogte of in elk geval niet overtuigd van was... daar heeft hij geen zinnige uitleg voor...

alle N-VA'ers verklaren onder ede dat ze wel degelijk een door de 6 liberalen ondertekend document hebben gezien, die bewuste avond in het lokaaltje in de Stationsstraat... maar voor die tegenstrijdigheid heeft hij ook geen verklaring, net zomin als voor de mails die hij stuurde in verband met een zekere Piet... die mails betroffen een hypothetische vraag naar het provinciebestuur(?) toe... moest het zijn dat iemand die nog niet getekend had, maar misschien later wel zou tekenen en daar dan misschien onder druk zou op willen op terugkomen, wel hoe het dan in dat geval zou verder moeten... dat wilden ze weten... niet meer niet minder... maar 't was wat slecht uitgedrukt... en Piet was eerst "eender wie", bleek dan nadien toch Ockerman te wezen, maar eigenlijk was er nooit contact tussen Piet en hemzelf... niet tevoren en niet nadien... vanwaar dan die grote twijfel kwam en welke druk dat zou moeten geweest zijn... dat weet hij eigenlijk niet uitgelegd te krijgen...

voor mijn theatergevoel is dit een sterk staaltje pure kafka... maar dan  "far above and beyond"...  

de hele mailaffaire gebeurde bovendien niet op zijn eigen initiatief maar in opdracht van mevrouw Wierinck en verder had hij zich daar geen vragen over gesteld maar misschien de zinnetjes wel wat ongelukkig geformuleerd maar feitelijk bedoelde hij absoluut niet met die mails dat er al iemand had getekend en is er trouwens ook met geen enkele Piet later nog gesproken over de mogelijke terugtrekking van onbestaande handtekeningen... en de rest kan hij zich niet herinneren... 

Ik heb in een onbewaakt moment de man ooit Wimokkio genoemd, maar 'k moet deemoedig toegeven: dit is veel straffer dan de film en Wims neus wordt er op dat moment toch niet langer van, maar zijn nek wel roder en zweteriger en wij in het publiek geloven geen snars van het hele verhaal, uitgezonderd dan mevrouw Desloovere, die pal achter mij zit en naast de Philippe en zichtbaar ambetant wordt van ons verontwaardigd gesnuif en gezucht... als we het aandurven om de absurde uitleg van haar echtgenoot ronduit in twijfel te trekken, fluistert ze ons kwaad toe "hij zal het zelf toch wel weten zeker!"   

Wij waren er toen niet bij in de Stationsstraat... maar durven haar stelling toch sterk in twijfel te trekken! 

12. als laatste komt mevrouw Wierinck - momenteel volksvertegenwoordiger en binnen twee jaar en half burgemeester(?) - aan het woord... ze wist toen en weet nog altijd van niks en heeft absoluut zeker nooit weet gehad van enige burgemeestervoordracht voor haar eigenzelve... haar voorzitter is blijkbaar toen de hort op gegaan om bij Vlaamsnationalisten, rode en groene partijtjes en zelfs bij de brave dokter van Leef stemmen te ronselen voor een voordracht... en allemaal zonder enige garantie tot medewerking vanuit eigen rangen en vooral zonder dat ze daar zelf op de hoogte van was...

stel dat de blauwe putsch wel was gelukt en ze wel plots burgemeester was geworden... dát zou voor betrokkene nogal een straffe verrassing geweest zijn...

Schamen

nu ja... 'k ben vrij nieuw in de dorpspolitiek en hoewel het over liberalen gaat... dit vind ik toch een beetje raar!

13. er zijn twee opschortingen nodig, een hoop bekertjes water en enkele bezoekjes aan de toiletspiegeltent op het eerste, om de middag doorgesparteld te raken... en na de getuigenverhoren mogen de advokaten dan nog even van jetje geven... maar zo rond een uur of zeven is het moment gekomen waarop de auditeur het woord krijgt!

Ze vindt het mailverkeer weliswaar wat eigenaardig... vooral omdat het enkel over Piet ging en niet over de anderen... het detail dat enkel Piet zijn zogezegd hypothetische geplaatste handtekening wou terugtrekken en de rest niet... dat is haar blijkbaar geheel ontgaan...

ik vond al dat ze er wat afwezig bij zat tijdens de verhoren...

Bij de ene partij verklaarden ze onder ede allemaal dat er wel een document bestaat (of in elk geval bestond) en de anderen - niet onder eed - kwamen zeggen dat ze enkel maar herinnering hebben van een andere en veel latere getekende voordracht... ze wisten verder van helemaal niks maar herinnerden zich wel direct allemaal de precieze datum van ondertekenen: 28 oktober... weeral een vreemd geval van collegiale en selectieve amnesie... daar moeten toch pillekes voor bestaan volgens mij... hebben ze bij die gasten geen kennis die apotheker is of zo?

Maar na een hele middag dergelijke getuigenissen te aanhoren, vindt mevrouw de auditeur toch nog steeds dat er niet genoeg argumenten zijn om te besluiten dat er wel degelijk dubbel getekend werd... zij vraagt dan ook dat de Raad van State het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen zou vernietigen! 

Hopelijk hebben die raadsleden wel door hoe de vork in de steel zit...

Wij - van de N-VA - wachten nu met spanning het verdict van deze heren af... en vermoeden dat ze aan de andere kanten ook met evenveel of zelfs meer spanning op hun zetel zitten te draaien... zeker aan de blauwe kant... maar daar zijn ze het onderwijl gewoon peins ik dat er soms al eens een beetje spanningen zijn... tussen Jan, Piet, Joris, Corneel, Jef, Pol en klein Pierke... tussen wie het hypothetisch ook allemaal moge wezen...  spanningen hebben ze daar genoeg... vooral intern... van horen zeggen hoor!

Tong uitsteken

Als dat maar goed komt voor de gemeente!

 

12:30 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

21-06-13

Vrijzinnig Brussel... tof... héél tof!

Gisteren nog eens naar Brussel geweest... (nog) niet naar de Raad van State, dat is iets voor de volgende week... gisteren zijn we gaan bootjevaren: het huisvandeMens Brussel organiseerde zijn jaarlijkse ontmoetingsdag voor alle vrijzinnige vrijwilligers die het afgelopen jaar in meer of mindere mate de handen uit de mouwen staken... en als er iets te doen is, tja dan zij wij er meestal gaarne bij nietwaar!

Die mannen hadden voor ons bij Rivertours een hele boot afgehuurd - inclusief gids en veel eten en drinken - en aldus spoorden wij gisteren in de late noen met een gratis treincouponneke (waar een Belgacomverleden al niet goed voor is!) naar "het Noord" om aldaar de hoofdstad te doorkruisen tot aan de kaai op de Havenlaan...

onderweg ontdekten we dat ze bij de liberalen echt een grote kuis aan het houden zijn... de vakbond heeft enkele tonnen papier buitengezet en daar zat tot onze verbazing open en bloot hier en daar precies ook al eens een dossiertje tussen... we hebben alles schoon laten liggen waar het lag want 'k weet niet of dat wel allemaal in orde is op privacygebied als ge op de stoep iets van een vuilhoop haalt... trouwens... misschien staat er enkel zever in de rechtskundige dossiers van A.C.L.V.B. militanten en aanverwanten... maar 'k ben toch wel wreed content dat ikzelf nooit vakbondslid ben geweest bij die mannen!

20062013245.jpg

20062013244.jpg

er waren niet alleen de overvolle en vuile voetpaden... het was bovendien zwoel en zweterig weer en we scheepten aldaar om half zeven welgemoed doch zeer dorstig in op het fiere schip Mozart...

20062013250.jpg

" een stijlvol en comfortabel tweedekspassagiersschip met capaciteit tot 130 personen - diner tot 94 pers" zoals ze het in hun foldertje zelf beschrijven... we waren dus met een kleine 100 vrijzinnigaards bijeen... het weerzien met de vrienden was uitbundig, de sfeer direct goed, het weer zonnig-met-dreigende-wolken-maar-voorlopig-droog en de cava fris en van een zeer redelijke kwaliteit...

20062013248.jpg

20062013249.jpg

er was trouwens redelijk wat verkeer op dat kanaal en tot mijn niet geringe verbazing zijn ze een enborme woontoren aan het optrekken, pal naast de oever... toen ik de laatste keer naar Brussel reed heb ik dat din niet zien staan... 'k moet eens meer komen peins ik... de toren wordt 42 verdieping hoog... ge moogt peins ik geen hoogtevrees hebben om daar een penthouse te kopen...   

20062013246.jpg

stipt om zeven uur gooiden ze de trossen los en stoomden we op richting Lakenbrug en verder... een grensoverschrijdend tochtje heen en weer helemaal tot in Vlaanderen en meer bepaald tot in de "haven" van mijn geboortestad Vilvoorde... ooit ontstaan ergens in de jaren 700 aan een doorwaadbare plaats op de Zenne... de Zenne doorwaden is al enkele eeuwen geen echt gezonde bezigheid meer... ondanks het zuiveringsstation naast de Budabrug... en het kanaal doorwaden lijkt me ook geen fantastisch plan... 't is trouwens te diep... want - volgens de gids - kunnen zeeschepen tot 4500 ton helemaal tot in de voorhaven van Brussel geraken 

het eerste uur ben ik er niet meer toe gekomen om foto's te trekken... buiten regende het en binnen waren ze niet echt spaarzaam met cava en dienden we al zowat direct ook aan te schuiven aan het buffet...

20062013247.jpg

we waren dus al een gewestgrens gepasseerd en twee keer het buffet alvorens de zon er terug door kwam en ik een kijkje ging nemen op het voordek... 't was de eerste keer in mijn 58-jarig bestaan dat ik Vilvoorde van op het water bewonderde, maar 'k heb verdorie allengs geen foto's van de nieuwe vaartbrug of de watersite of de Borcht en de Kasseiënberg getrokken... dat gaat echt niet met je een vol glas wijn in je hand... we waren dus al een eind op de terugweg en passeerden net onder de Ring als ik er toch aan dacht een paar kiekjes te nemen...     

20062013251.jpg

 20062013252.jpg

De Budabrug ging voor ons weer even omhoog en wij repten ons nog eens naar het buffet voor een balleke en kriekjes en zo...

20062013255.jpg

20062013257.jpg

20062013256.jpg

 20062013254.jpg

20062013259.jpg

tegen half negen bewonderden we opnieuw de verbrandingsoven... en even later voeren we weer onder de Van Praetbrug door en bestudeerden met aandacht de soliede muur rond de wel heel grote hof van Albert (zou Delphine daar nu al binnen mogen?)

20062013261.jpg

en aan "den Bassin Vergote" ontdekten we waar ze zoal blijven met de oude trams van de MIVB...

20062013263.jpg

20062013266.jpg

ik merkte ook dat het oude TBR gebouw van Belgacom - waar ik in mijn RTT-jaren nog heb gezeten - helemaal naakt staat te pronken... 't is gestript tot op den bloten beton begot...   

en terwijl ik mijmerend over vroegere tijden - toen we nog (deden alsof we) werkten - aan de reling van de Mozart stond, amuseerde mijn madam zich stichtelijk...

20062013260.jpg

Om stipt negen uur legden we weer aan en ging het dessertenbuffet open... en concentreerden we ons op de rode wijn en op kaas, gebak, chocomouse, appeltaart, rijstpap en... rode wijn...

toen de prachtige avond teneinde liep was het zowat donker buiten... foto's trekken werd zeer moeilijk... trouwens... we moesten ons wreed reppen om de trein te halen... plakkerig maar zeer voldaan kropen we thuis onder de douche... en volgend jaar... weer of geen weer... gaan we weer mee!      

13:51 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

18-06-13

volgende week gaan we eens een dagje naar Brussel...

't moet niet altijd naar de Marollen, de Ilot Sacré, de zuidmarkt of het Vossenplein zijn... we gaan gewoon een pint gaan drinken in de geburen van het Belgacom gebouw... met de oud-collega's... en dan ergens iets gaan eten... en nadien eens een zittingske bijwonen van de Raad van State... of zo...  't is weer eens iets anders nietwaar! 

http://www.ringtv.be/videos/rvs-ondervraagt-zaventemse-ge...

10:49 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-06-13

33 jaar!

Wat doet een mens in (pre)pensioen... wel...

de laatste dagen hebben we bijvoorbeeld tenten rechtgezet op jaarmarkten... onder het waakzame oog van de wet...

03062013201.jpg

JAARMARKT.jpg

(foto: N-VA Zaventem - K. Schryvers)

en nadien veel pinten "Vlaamsche Leeuw" geserveerd aan sympathiserende medeburgers... en zelfs aan enkele open VLD notabelen... en er zelf tussendoor ook een paar genuttigd... en nadien naar het terras voor het Volkshuis geweest... en naar de Uiver... en naar de kermis... en hier en daar nog iets gedronken... en zo...

wat nog...

gaan eten bij een koppel vrienden... en daar zijn nieuwe oldtimer bewonderd (prachtige Porsche 928 van enkele decennia geleden)... en uit zijn dubbele strips mijn manco's mogen halen... en heel lekkere eendeëieren gekregen en rabarber om confituur van te maken...

en verder...

naar dorpspolitieke vergaderingen van mijn eigen partij geweest en daarvan omstandige doch formidabel interessante verslagen gemaakt... die we natuurlijk niet zomaar gaan publiceren op deze blog!

Waar we ons soms wel aan ergeren, dat is aan tweetalige  - en dus onwettige - signalisatie in het dorp...

27052013183.jpg

Dat kan hier allemaal... je zou hetzelfde eens in de Walen moeten doen... pek en veren waren je deel denk ik... Het wordt hoog tijd dat de heer EVR - ooit gordelaar in foute outfit en tegenwoordig een wat verzuurd en sjagrijnig medemens - als plaatselijke schepen van onder andere Vlaamse Aangelegenheden actie onderneemt tegen dit soort "wantoestanden"...

't is volgens mijn bescheiden mening niet voldoende om bij elke gelegenheid luidkeels te staan roepen dat je een goede (zij het zelfverklaarde) Vlaming bent... je moet als politieker eigenlijk ook echt iets doen om een beetje geloofwaardig over te komen! Maar dat is mijn gedacht... ik kan daar mis in zijn!  

en verder...

we hebben ook nog tekst geblokt voor een toneelstukje... en flink gerepeteerd... we zijn wel heel tevreden en opgetogen dat het ondertussen gefilmd werd en goed bevonden door de schrijfster zelve en haar ma/regisseuse... en dat het dus zal dienen als examenwerk van Eenke... in de Stedelijke Academie in Vilvoorde... richting "literaire creatie"... Cannes gaan we dus niet halen... maar 't was toch plezant om mee te doen! 

en verder...

eergisteren bloemen gekocht en cava koud gezet en gisteren 33 jaar huwelijk gevierd... drieendertig begot... we worden oud... 

en voorts...

naar rommel- en andere markten in de buurt geweest... onder andere naar die in Humelgem...

09062013235.jpg

09062013236.jpg

09062013238.jpg

09062013239.jpg

'k weet niet of het zo direct opvalt, maar in Steenokkerzeel hebben ze sinds de voorbije verkiezingen een redelijk Vlaamsgezind burgervader aan het roer staan... die zo te zien een hele stock "Vlaamse Leeuw" aktievlaggen heeft ingedaan...

en gezien de moto nog altijd voor herstelling binnen is, doen we onze verplaatsingen buiten het eigen dorp tegenwoordig meestal met de fiets... waarbij het begrip "oud" van daarnet toch enigzins dient gerelativeerd...  we geraken hoe langer hoe vlotter de hellingen op in Steenokkerzeel aan de 127-bis en in Diegem-Lo... waar we ons trouwens wel afvragen wat die enorme hoop grond daar al maanden ligt te doen...

14042013127.jpg

14042013128.jpg

In Zaventem hebben de mannen van de luchthaven enkele maanden geleden alle bomen gerooid langsheen de oude spoorwegbedding... want ze stonden naar het schijnt te dicht bij de afsluiting en de piste(s) en het stoorde voor de radar...

30112012002.jpg

30112012001.jpg

en in Diegem hebben ze een massieve heuvel aangelegd van wel tien meter hoog en 150 meter lang, vlak achter de 25R... dat stoort daar dan geen radar?

 Onbeslist 

rare jongens... die van "Brussels Airport"... een geluk dat het Zaventemse bestuur trouwens nog geen Finse piste had aangelegd in die oude bedding... de mensen zouden gevallen zijn over de takken... maar ons bestuur is tegenwoordig niet echt rap... er gebeurt eigenlijk niks op bestuurlijk vlak... ze verstoppen zich (ten onrechte) achter het feit dat het nieuwe schepencollege en de burgemeester nog altijd niet benoemd zijn geraakt... gezien de lopende klacht van N-VA over gefoefel met dubbele handtekeningen... het dossier zit ondertussen zelfs al bij de Raad van State... en de auditeur had onlangs te kennen gegeven dat de klacht volgens haar niet zwaar genoeg woog voor vervolging... een lichte euforie overspoelde prompt de "gestraften" bij de sp.a en open-VLD... maar volgende week worden alle betrokkenen opgeroepen om onder ede een verklaring af te leggen... dat wordt lachen... 'k ben stijf benieuwd hoe al die blauwe, rode en groene dames en heren - verleden keer massaal geteisterd door tijdelijke en selectieve amnesie  - zich daar gaan uitbabbelen! 

Liegen tegen de mensen in Zaventem... OK...  trouwens... de meeste mensen hebben hen ondertussen wel door peins ik... maar gaan liegen tegen zo een troep raadsheren in toga... onder ede... dat is andere koek... 't is een openbare zitting... ik ga kijken denk ik!

en voor diegenen die een meer omstandige uitleg wensen over deze zaak, verwijs ik graag naar de website van de heer Slembrouck: http://www.johanslembrouck.be/ 

15:15 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |