28-06-13

Raad van State... een bezoekje waard!

Verleden dinsdag dienden een aantal N-VA notabelen - en ook enkele verkozenen van het linkse kartel én de liberale would-be-putschisten - zich aan te melden in Brussel, om als getuige verhoord te worden in de zaak van de dubbele handtekeningen op de voordrachten...

Zoals eerder al gemeld, trachtte direct na de verkiezingen een liberale afscheuring een coalitie te vormen en tekende toen een voordracht met Wierinck als burgemeester... N-VA, de sossen en de twee kerels van Groen en Leef tekenden mee, maar "last-minute" kwam het vermetele plan ter ore van Vermeiren, zittend burgemeester, die prompt in een donkerblauwe colère schoot... én in zijn zware Audi... en "Piet" onder zware druk zette, zodat die laatste in lichte paniek vroeg om zijn handtekening weer in te trekken...

Nu ja, 't kan ook Jan, Joris of Corneel geweest zijn hoor... in het navolgende mailverkeer was er weliswaar sprake van een Piet die "wel had getekend, maar daar onder druk wou op terugkomen", maar dat bleek - toch volgens de blauwe voorzitter - een louter hypothetische vraag, gesteld op vraag van kopvrouw Wierinck en volgens deze laatste had ze weliswaar Piet gezegd, maar 't kon evengoed iemand anders zijn... en voor de rest kon ze zich het niet goed meer herinneren...

Het gevolg van dit alles was dat Vermeiren toch burgemeester bleef, de blauwe rangen - naar de buitenwereld toe - weer werden gesloten en er dus eigenlijk twee verschillende voordrachten werden gemaakt en er twee maal werd getekend door een deel van de liberalen (de dissidenten) en de twee sossen... wij van de N-VA werden vakkundig buiten spel gezet, maar konden bij mevrouw Gille nog net een copie vastkrijgen van het stuk waarop onze mandatarissen en o.a. ook Gille - SPa kopvrouw - haar handtekening had gezet... mijn gedacht heeft ze dáár al geweldig veel spijt van gehad... dat ze toen - na het zelf te hebben getekend - dat document naar onze kopman heeft doorgestuurd... haar advokaat is trouwens ook zeer kwaad op ons en beticht ons zelfs van een soortement verraad, omdat wij toen al zouden geweten hebben dat de putsch was mislukt... ge moet het toch maar kunnen uitleggen als advokaat peins ik dan...!

Maar de andere pagina van het document, waarop 6 namen en handtekeningen prijkten van liberalen... tja, dat verdween plots op zeer raadselachtige wijze... het bestaan van dat document wordt sindsdien trouwens kamerbreed en zeer halsstarrig ontkend door de hele blauwe garde!

N-VA voelde zich terecht bedrogen, diende klacht in en kreeg gelijk...

Wat volgde was wel allemaal wreed ingewikkeld - vooral de wat bizarre uitleg van de liberalen - maar de Raad van Verkiezingsbetwistingen had er ook zo zijn gedacht van en veroordeelde de foefelaars...

Die stapten daarop boos naar de Raad van State, maar daar geraakten ze er zelfs na enkele maanden onderzoek(?) ook niet echt wijs uit... de auditeur zag wel geen enkele reden om Piet en de rest niet te benoemen... maar de Raadsheren zelf wilden alle protagonisten toch wel eens lijfelijk aan de tand voelen en zodus was de hele bende opgeroepen om deze week te komen getuigen... al dan niet onder ede... en dát wilden wij niet missen!

Voor een uitgebreid en deskundig verwoord verslag van deze zitting verwijs ik weeral graag door naar de website van de heer Slembrouck: http://www.johanslembrouck.be

en ja, ik verwijs regelmatig door naar die mens en neen, ik krijg geen sponsoring van Johan en hij betaalt me daar niet speciaal meer pinten voor... we geven ieder op toer een rondje als we mekaar tegenkomen... maar zijn uitleg is gewoon goed! 

Wat ik wel even wou meegeven - in een dertiental puntjes - is mijn persoonlijke impressie van zo een namiddagje Raad van State...

1. Als je met de trein naar Brussel spoort en overstapt in het Noord, ben je op een dik half uur in Schuman... en van daar is het nog 500 meter wandelen... en vooral goed opletten voor fietsende ambtenaren, die met een rotvaart de Wetstraat af sjezen... ter info... als je met de wagen komt, moet je zeker genoeg geld in de parkeermeter steken.. gesteld dat je er in de buurt al een parkeerplaatsje gevonden hebt! 

RVS 001.JPG  

 2. Je kan zo maar het statige gebouw van deze instelling binnenstappen: de poort staat open, binnen is 't naar rechts de trappen op en de dubbele deur door... er zit wel een bode die de identiteit van de opgeroepen checkt, maar als "toerist" stap je geheel ongehinderd zomaar een zittingszaal in...

RVS 003.JPG

3. er zijn twee zalen op het gelijkvloers... eentje rechts... voor de royalisten peins ik... aan de kaders te zien... en eentje links... waar de niet zo koningsgezinden(?) mogen zitten in een meer romantisch kader... de zitting gaat doorgaan in de linkse zaal en de opgeroepen worden verzameld in de andere waar ze dienen te wachten op hun beurt... en dit onder het waakzame oog van een bode... en van Albert en Paola die hen - in kleur - in de gaten houden! 

Waarom dat koppel enkel in de rechtse zaal hangt en niet in die van ons, dat is me een raadsel... misschien was de stock foto's op of het voorziene budget... of misschien zijn die statieportretten er wel op raadselachtige wijze verdwenen... een beetje zoals die in het gemeentehuis van Steenokkerzeel... of zoals die eerste voordrachtsakte van de Zaventemse liberalen... ooit wel degelijk bestaan... maar plots met de noorderzon "veschwunden"?   

RVS 002.JPG

We gaan het misschien nooit weten... en van dat soort foto's gesproken... 'k heb net nog een set verkocht van het vorige paar... die kreeg ik 25 jaar geleden om in het dekor te hangen van een toneelstuk in Vilvoorde en ze stonden sindsdien stof te verzamelen in mijn kelder... en eigenlijk dik in de weg ook... en net deze week vond ik een koper.... die mens was dolblij met zijn royale aanwinst... en ik ook omdat we er eindelijk vanaf waren voor een goed prijsje... maar had ik het geweten... 't zijn wel zwart/witte van het vorige koppel, maar als ze wilden hadden die mannen van de Raad van State ze gerust mogen hebben... wel tegen een billijke vergoeding natuurlijk!

IMG_8724.JPG IMG_8722.JPG

maar we wijken af...

4. het WC is boven... de monumentale trap op en dan rechtdoor... discreet weggestopt achter een spiegeldeur...   

5. als de raadsheren binnenkomen, roept de bode luid "RAAD" en dan moet je rechtstaan 

6. het gaat er wel iets minder formeel aan toe dan gedacht: terwijl je nog maar half rechtgekrabbeld bent en tracht de wegschuivende regenjas op je knieën vast te grabbelen, wuift de voorzitter al met zijn hand dat je rustig mag gaan zitten... de raadsleden hebben géén pruik op, maar toch een toga aan, net zoals de auditeur (die vanuit de zaal gezien links zit) en de griffier (die rechts zit en - druk met twee vingers typend - verslag opmaakt op een laptop van Dell)... de bode in het hoekje aan de deur, is gehuld in een soort vrijetijdskledij en zorgt voor genoeg printpapier en roept zoals gezegd tussendoor "RAAD" en tevens getuigen binnen en deelt documenten rond en zo... 

en enkel de auditeur blijkt van vrouwelijke kunne... de rest zijn mannen... en één van de raadsheren heeft een oorbelletje in het linker oor... een briljantje of diamantje denk ik, aan de schittering te zien... op de auditeur haar oren heb ik niet gelet... die kijkt trouwens de hele tijd strak voor zich uit... ze bekijkt met moeite de getuigen, laat staan het publiek in de zaal...       

7. sommige getuigen dienen hun verklaring af te leggen onder ede... andere niet, wegens "betrokken partij"... in de praktijk komt het er op neer dat zowat alle N-VA'ers onder ede staan en Gille en de open VLD'ers niet... uitgezonderd dan de heer Desloovere Wim... die moet het ook blijkbaar onder ede komen uitleggen 

8. de eerste getuigenis neemt zowat 20 minuten in beslag... 't is een N-VAer in zijn zondags kostuum en lichtjes nerveus... hij krijgt eerst een woordje uitleg, moet dan de eed afleggen, ondervraagd worden, wachten op de finalisering van het schriftelijk verslag, op het uitprinten van het document, het nalezen en ondertekenen...

er zijn er zestien opgeroepenen... aan dit tempo gaan we zeker een uur of 5 bezig zijn... vrezen wij in het publiek... en achter de tafel hebben ze ook door dat het op die manier (te) lang gaat duren... ze besluiten de volgende al op te roepen terwijl de vorige in de zaal zijn verslag naleest...

9. 't is een enorm gebouw van buitenaf gezien, maar de gekozen zittingzaal blijkt wel een maatje te klein voor de publieksopkomst van vandaag... 't is natuurlijk de eerste keer dat de Raad van State dergelijk getuigenverhoor organiseert, ze konden moeilijk inschatten hoeveel ramptoeristen en ander volk er ging op afkomen... maar de zaal zit bomvol... de eerste nalezers dienen telkens op de bank van de advokaten (die van de N-VA) te kruipen bij gebrek aan plaats...

10. ik heb al gezegd dat het er redelijk gemoedelijk aan toe gaat... je mag in het publiek zelfs (al fluisterend) opmerkingen geven en zeveren tegen mekaar en meewarig met de ogen draaien en het hoofd schudden... en voluit de liberalen smalend uitlachen... dat mag allemaal zonder buiten te vliegen... 'k ben ooit op gemeenteraden al voor minder terechtgewezen... maar dat was dan wel door UF'ers!  

't is nodig ook dat we smalend reageren... want de complete blauwe troep zit gewoon te liegen dat ze zwart zien en herinnert zich collectief niet meer dat er ooit een voordracht voor Wierinck werd opgemaakt, laat staan getekend... het enige dat ze ooit tekenden was een voordracht voor Vermeiren-Wierinck op 28 oktober... waarom hun voorzitter dan in hemelsnaam die bewuste avond vlak na de verkiezingen de ronde deed langs het N-VA lokaal en de linkse kartelpartners en waarom die voorzitter de andere partijen duidelijk wel iets liet tekenen... dat wordt hen niet gevraagd... en of ze wel van dat feit op de hoogte waren dat er onderhandelingen waren geweest met anderen om Wierinck als burgemeester voor te dragen... dat wordt hen ook niet gevraagd... ze staan bovendien niet onder ede en komen gewoon allemaal hetzelfde "vanbuitengeleerde" antwoord geven... en ze komen daarmee eigenlijk heel makkelijk weg volgens mijn bescheiden mening... 'k had iets meer diepgang verwacht vanwege die Raadsheren... 

11. de "L" in open VLD staat vanaf nu voor leugenaar, dat is een feit dat zeker is... maar de meesten mochten dus blijkbaar zeggen wat ze wilden... hetgeen ze dan ook deden... de heer Desloovere stond echter wel onder ede maar meldde doodleuk - doch zichtbaar zenuwachtig - dat hij ook nooit een voordracht heeft laten ondertekenen door zijn eigen partijgenoten... waarom hij met een blanco blad naar de coalitiepartners zou getrokken zijn en hoe hij die dan kon overtuigen mee te stappen in een verhaal waar zijn eigen partij zogezegd nog niet op de hoogte of in elk geval niet overtuigd van was... daar heeft hij geen zinnige uitleg voor...

alle N-VA'ers verklaren onder ede dat ze wel degelijk een door de 6 liberalen ondertekend document hebben gezien, die bewuste avond in het lokaaltje in de Stationsstraat... maar voor die tegenstrijdigheid heeft hij ook geen verklaring, net zomin als voor de mails die hij stuurde in verband met een zekere Piet... die mails betroffen een hypothetische vraag naar het provinciebestuur(?) toe... moest het zijn dat iemand die nog niet getekend had, maar misschien later wel zou tekenen en daar dan misschien onder druk zou op willen op terugkomen, wel hoe het dan in dat geval zou verder moeten... dat wilden ze weten... niet meer niet minder... maar 't was wat slecht uitgedrukt... en Piet was eerst "eender wie", bleek dan nadien toch Ockerman te wezen, maar eigenlijk was er nooit contact tussen Piet en hemzelf... niet tevoren en niet nadien... vanwaar dan die grote twijfel kwam en welke druk dat zou moeten geweest zijn... dat weet hij eigenlijk niet uitgelegd te krijgen...

voor mijn theatergevoel is dit een sterk staaltje pure kafka... maar dan  "far above and beyond"...  

de hele mailaffaire gebeurde bovendien niet op zijn eigen initiatief maar in opdracht van mevrouw Wierinck en verder had hij zich daar geen vragen over gesteld maar misschien de zinnetjes wel wat ongelukkig geformuleerd maar feitelijk bedoelde hij absoluut niet met die mails dat er al iemand had getekend en is er trouwens ook met geen enkele Piet later nog gesproken over de mogelijke terugtrekking van onbestaande handtekeningen... en de rest kan hij zich niet herinneren... 

Ik heb in een onbewaakt moment de man ooit Wimokkio genoemd, maar 'k moet deemoedig toegeven: dit is veel straffer dan de film en Wims neus wordt er op dat moment toch niet langer van, maar zijn nek wel roder en zweteriger en wij in het publiek geloven geen snars van het hele verhaal, uitgezonderd dan mevrouw Desloovere, die pal achter mij zit en naast de Philippe en zichtbaar ambetant wordt van ons verontwaardigd gesnuif en gezucht... als we het aandurven om de absurde uitleg van haar echtgenoot ronduit in twijfel te trekken, fluistert ze ons kwaad toe "hij zal het zelf toch wel weten zeker!"   

Wij waren er toen niet bij in de Stationsstraat... maar durven haar stelling toch sterk in twijfel te trekken! 

12. als laatste komt mevrouw Wierinck - momenteel volksvertegenwoordiger en binnen twee jaar en half burgemeester(?) - aan het woord... ze wist toen en weet nog altijd van niks en heeft absoluut zeker nooit weet gehad van enige burgemeestervoordracht voor haar eigenzelve... haar voorzitter is blijkbaar toen de hort op gegaan om bij Vlaamsnationalisten, rode en groene partijtjes en zelfs bij de brave dokter van Leef stemmen te ronselen voor een voordracht... en allemaal zonder enige garantie tot medewerking vanuit eigen rangen en vooral zonder dat ze daar zelf op de hoogte van was...

stel dat de blauwe putsch wel was gelukt en ze wel plots burgemeester was geworden... dát zou voor betrokkene nogal een straffe verrassing geweest zijn...

Schamen

nu ja... 'k ben vrij nieuw in de dorpspolitiek en hoewel het over liberalen gaat... dit vind ik toch een beetje raar!

13. er zijn twee opschortingen nodig, een hoop bekertjes water en enkele bezoekjes aan de toiletspiegeltent op het eerste, om de middag doorgesparteld te raken... en na de getuigenverhoren mogen de advokaten dan nog even van jetje geven... maar zo rond een uur of zeven is het moment gekomen waarop de auditeur het woord krijgt!

Ze vindt het mailverkeer weliswaar wat eigenaardig... vooral omdat het enkel over Piet ging en niet over de anderen... het detail dat enkel Piet zijn zogezegd hypothetische geplaatste handtekening wou terugtrekken en de rest niet... dat is haar blijkbaar geheel ontgaan...

ik vond al dat ze er wat afwezig bij zat tijdens de verhoren...

Bij de ene partij verklaarden ze onder ede allemaal dat er wel een document bestaat (of in elk geval bestond) en de anderen - niet onder eed - kwamen zeggen dat ze enkel maar herinnering hebben van een andere en veel latere getekende voordracht... ze wisten verder van helemaal niks maar herinnerden zich wel direct allemaal de precieze datum van ondertekenen: 28 oktober... weeral een vreemd geval van collegiale en selectieve amnesie... daar moeten toch pillekes voor bestaan volgens mij... hebben ze bij die gasten geen kennis die apotheker is of zo?

Maar na een hele middag dergelijke getuigenissen te aanhoren, vindt mevrouw de auditeur toch nog steeds dat er niet genoeg argumenten zijn om te besluiten dat er wel degelijk dubbel getekend werd... zij vraagt dan ook dat de Raad van State het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen zou vernietigen! 

Hopelijk hebben die raadsleden wel door hoe de vork in de steel zit...

Wij - van de N-VA - wachten nu met spanning het verdict van deze heren af... en vermoeden dat ze aan de andere kanten ook met evenveel of zelfs meer spanning op hun zetel zitten te draaien... zeker aan de blauwe kant... maar daar zijn ze het onderwijl gewoon peins ik dat er soms al eens een beetje spanningen zijn... tussen Jan, Piet, Joris, Corneel, Jef, Pol en klein Pierke... tussen wie het hypothetisch ook allemaal moge wezen...  spanningen hebben ze daar genoeg... vooral intern... van horen zeggen hoor!

Tong uitsteken

Als dat maar goed komt voor de gemeente!

 

12:30 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Het federale België heeft het record onderhandelen verbroken met 541 dagen crisis. Het lijkt mij mogelijk dat Zaventem bezig is dit record te benaderen of te verbreken! Welke beroepsmogelijkheden zijn er nog voor de blauwe garde? Cassatie is mijn inziens mogelijk.

Gepost door: André Libin | 09-07-13

Les bâtiments et locaux de bureaux en France n'ont pas perdu est la fierté même après cette période beaucoup. C'est à cause de ses matériaux précis et de haute qualité utilisés pour sa construction. Bon à savoir que vous y aviez visité. Merci pour le partage de votre expérience.

Gepost door: stop snoring | 30-04-14

De commentaren zijn gesloten.