18-02-13

dorps- en ander theater: soms toch wel spectakel van de bovenste plank!

Het teaterseizoen trekt zich terug op gang... de uitnodigingen lopen binnen om her en der naar toneelstukken te gaan kijken... en vanaf vandaag zijn de reservaties open voor de nieuwste van Theater Stalstudio in Vilvoorde: "The light of a fading star" van mijn mede oud-leerling en klasgenoot én nog steeds Stalboegbeeld én Vilvoordenaar Eric Silverans: http://www.stalstudio.be/

't zal heel goed worden... ook het dekor, want dáár ben ik verleden zaterdag mee gaan aan timmeren...

 en van theater gesproken... vanavond is het gemeenteraad in mijn eigen dorp... de eerste gemeenteraad sinds de Raad voor Verkiezingsbetwistingen zijn uitspraak deed... gisteren lag het gemeentehuis er doodstil en zelfs wat sereen bij, zo op een winterse zondagvoormiddag in de mist...

IMG_8735.JPG

Maar... vanavond zal er meer ambiance zijn peins ik... de burgemeester is nog niet benoemd, twee schepenen zijn hun mandaat kwijt, het hele schepencollege dient opnieuw verkozen maar een vijftal mandatarissen mogen niet meer meestemmen... of toch wel?... en als ze dienen vervangen, door wie gaat dat dan zijn... en voor hoelang... want de fraudeurs gaan naar het schijnt in beroep bij de Raad van State... tegen de uitspraak "van die N-VA'ers die rechtertje willen spelen"...  

Geen hond die blijkbaar precies weet hoe het nu ondertussen verder moet... wie er nog wel mag zetelen en/of stemmen en wie zeker niet... we zijn razend nieuwsgierig... maar één ding staat nu al vast... het wordt ongetwijfeld een zeer amusant stukje dorpstheater... een klucht ofte platte komedie... nu ja... toch voor diegenen die in de oppositie zitten... en zeker voor het publiek van die strekking...

reserveren hoeft niet, de voorstelling gaat door in de raadszaal en het doek gaat op om half acht... en er is mogelijkheid om nadien iets te drinken ook en misschien zelfs om met sommige komedianten (nu ja, toch met zij die nog willen klappen met ons) een klapke te doen aan de toog!

Onschuldig

  

 

11:07 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-02-13

"Wimokkio" Desloovere beschuldigt Raad voor Verkiezingsbetwistingen van partijdigheid

Hallo... bij de plaatselijke liberalen beginnen ze de laatste dagen nu echt wild om zich heen te schoppen!

een beetje geschiedenis:

De voorzitter Wim Desloovere trommelde - samen met Lieve Wierinck - vlak na de verkiezingen in oktober, zelf de voorzitters en lijstrekkers van sp.a en N-VA op, om in alle stilte de huidige burgemeester aan de kant te schuiven en met een nieuwe "jonge" formatie aan te treden. Die burgemeester is eigenlijk al lang pensioengerechtigd, kreeg trouwens onlangs een luttele afscheidsvergoeding (552.500€) omdat hij federaal op zijn lauweren moét rusten en was vooraf door zijn eigen partijbestuur naar de laatste plaats verwezen, maar de mens wou toch nog niet echt wijken, voerde stevig campagne en haalde een pak meer voorkeurstemmen dan Wierinck... en eigenlijk wilden ze daar toen bij de liberalen zowat allemaal burgemeester worden peins ik... en wij, wij vonden dat toen grappig... toen nog wel!

IMG_7777.JPG

IMG_7795.JPG

De blauwe voorzitter Desloovere slaagde er in om samen met N-VA en sp.a én zijn 6 eigen dissidenten een bestuursakkoord in mekaar te vijzen én een voordrachtakte te tekenen. Het zaakje was rond op 17 oktober en de euforie bij alle partijen groot... doch discreet! Er diende ten stelligste vermeden dat bijvoorbeeld aftredend burgemeester Vermeiren te vroeg lucht zou krijgen van deze "coup", een paleisrevolutie gepleegd door zijn eigen kopvrouw en voorzitter.

Máár... een premature SMS, verstuurd door een al te enthousiaste verkozene, kwam ongewild bij de verkeerde mensen - van CD&V strekking(?) - terecht en die briefden prompt hun vriendje Vermeiren. Deze verslikte zich zowat in zijn eigen speeksel, schoot in een vliegende colère en parkeerde even later zijn dikke Audi dwars voor de deur van een kapperszaak in Nossegem en bedreigde aldaar één van de dissidente open vld-ers met faillissement en andere miserie! De ziedende burgervader zette zoveel druk op de dissident dat deze brave kleine zelfstandige uit pure schrik dezelfde dag nog smeekte bij voorzitter Desloovere om op zijn handtekening terug te kunnen komen... een handtekening wel degelijk gezet dus op een voordrachtakte... een officieel document... dat sindsdien - wat onverklaarbaar - helemaal spoorloos verdween.

Op dat moment echter bestond het document nog duidelijk, want diezelfde voorzitter stuurde in paniek(?) een mail naar de "provincie" met de melding dat één van de verkozenen zijn geplaatste handtekening wou terugtrekken en of zoiets mogelijk was... later op de hoorzitting herinnerde hij - de liberale voorzitter - zich wel niet meer wat er precies was gebeurd in die dagen en schoof de heikele vraag na wat gebazel dan ook door naar kopvrouw Wierinck!

In het mailverkeer dat volgde op de vraag voor terugtrekken van een geplaatste handtekening, werd duidelijk verwezen naar "Piet" en inderdaad, er woont een zekere Piet in Nossegem... net dáár waar toevallige voorbijgangers die bewuste dag de Audi van de burgervader opmerkten, een redelijk opvallende wagen en op de koop toe toen wat fout geparkeerd ook... en - ook toevallig - maakt(e) deze mandataris "Piet" deel uit van de dissidente groep liberalen! Toeval blijft toeval natuurlijk...

Onbeslist

Maar op de zitting in Leuven herinnerde mevrouw Wierinck zich echt niet meer of ze nu Piet, Pol of Jan had gezegd en trouwens... die naam deed er niet echt toe want het betrof een louter hypothetische vraag... 't moest zo eens zijn dat er iemand op een gegeven woord misschien ooit zou willen terugkomen... dan wilden zij toch op voorhand weten of dat wel kon en waar ze dan aan toe waren!... blijkbaar was het vertrouwen dan toch niet zo heel groot tussen de 6 "afgescheurden" onderling... en als je als politieker de regeltjes niet kent, kan je vooraf die wetgeving ongetwijfeld ook wel vinden op het internet... denk ik dan bij mezelf... voor dergelijke hypothetische vragen moet je toch geen dringende mails sturen naar ambtenaren... of wel?    

En nog iets... wat betreft dat begrip "vertrouwen"! Er heerste toch op zijn zachtst uitgedrukt een beetje verwarring binnen het (op dat moment nog altijd) afgescheurde groepje open vld'ers... op de vraag "waarom er van die voordrachtakte duidelijk wel een (copie) van het blad bestaat met de namen en handtekening van N-VA en sp.a/groen!/leef, maar dus géén van het blad van open-vld!?", was hun uitleg ongeveer: "het vertrouwen tijdens de onderhandelingen was tussen de zes mandatarissen onderling zo groot, dat ze geen handtekening behoefden te zetten... ze hadden dat niet nodig en wilden eerst rondgaan bij de andere partners om handtekeningen te verzamelen... daarna zouden ze zelf tekenen... als alles rond was(!) en dát laatste, dat is er dus nooit van gekomen!"

"Vertrouwen" is dus voor deze partij duidelijk een zeer rekbaar begrip... en ook het feit of iets rond is of niet daar willen ze al eens duister over doen: volgens hun eigen zeggen tekenden ze nooit ofte nimmer de voordrachtakte omdat de onderhandelingen "afsprongen"... blijkbaar nadat N-VA en sp.a hun gedeelte wel hadden getekend... maar de N-VA mandatarissen kunnen getuigen dat het open vld gedeelte wel getekend en wel op tafel lag, toen zij hun handtekening zetten! Maar ja.. 't is hun woord tegen dat van de anderen!

Desloovere en co loochenen dit "tekenen" nu beenhard en in alle tinten blauw... en gezien N-VA toen geen copie kreeg van dat stuk - "want dat was niet nodig gezien het vertrouwen" - hebben ze enkel tastbaar bewijs van hun stukje... feitelijk is het betreffende document sindsdien van de aardbodem verdwenen... hopelijk ergens in een kluis bij voorzitter Desloovere, want die mensen hebben de neiging om dingen te vergeten en dan heeft hij tenminste toch ook nog iets om druk te zetten op de rest van de bende, mocht er een dag komen dat het intern iets minder goed gaat in zijn partij!

Onschuldig

Daarbij komt, dat het "niet bestaan" van dit getekende document redelijk ongeloofwaardig wordt, als je weet dat op 17 oktober diezelfde blauwe voorzitter een mail stuurde naar zijn twee kersverse coalitiepartners om dezelfde dag nog een persmededeling te verzenden naar de media, met volgende tekst, ik citeer:

Persbericht: Coalitie gevormd in Zaventem : een nieuwe wind door de gemeente

Vanaf 1 januari 2013 zal de gemeente Zaventem bestuurd worden door een coalitie bestaande uit 3 lijsten, nl Open Vld, N-VA, en sp.a/groen/leef.
De gesprekken verliepen zeer constructief, een akkoord werd dan ook snel bereikt.
Er zijn tussen de drie besturende lijsten voor de legislatuur 2013-2018 negen mandaten te verdelen, met name de Burgemeester, zeven Schepenen en de Voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) die vanaf 2013 ook deel uitmaakt van het College van Burgemeester en Schepenen.
 
De negen mandaten voor de legislatuur 2013-2018 worden verdeeld als volgt:
Open VLD:
- Burgemeester: Lieve Wierinck (Federaal Parlementslid en uittredend OCMW-Voorzitter)
- 3 schepenen: Piet Ockerman, Anne Lefevre, Sonja Jacobs
- gesplitst mandaat OCMW-Voorzitter (de laatste 3 jaar): Wim Desloovere
N-VA:
- drie schepenen: Eric Rennen, Luc Vander Elst en Roger Artois
Sp.a/groen/leef :
- 1 schepen: Amy Gille
- gesplitst mandaat OCMW-Voorzitter  (de eerste 3 jaar): Jean-Paul Martens

De huidige coalitie bestond uit Open VLD en CD&V-N-VA. De uitvoerende mandaten gingen toen in hoofdzaak naar Open VLD als grootste partij met 12 verkozenen in de gemeenteraad.
 
In de nieuwe coalitie wordt de kaart getrokken van de vernieuwing. Dit betekent dat Open VLD enkele uitvoerende mandaten zal inboeten. Bij de verkiezingen van 14 oktober behaalde de partij weliswaar een goede uitslag met 11 verkozenen in de gemeenteraad. Maar gezien de samenstelling van het aantal verkozenen, was niet gegarandeerd dat een vernieuwing kon doorgevoerd worden.
Enkele vertrouwde gezichten verdwijnen hiermee van het toneel, zij blijven evenwel zetelen in de gemeenteraad.
 
Open VLD wenst hen evenwel te bedanken voor alle bewezen diensten en uitgevoerde projecten als uitvoerend mandataris in de voorbije jaren.
Lieve Wierinck
Amy Gille
Erik Rennen


De persmededeling werd op het allerlaatste moment niet verstuurd, omdat zoals we nu weten ondertussen Vermeiren naar Nossegem was gevlogen en "Piet" even later al wenend had gemeld dat hij zijn handtekening terug wou trekken...

De volgende dagen gonsde het dorp van de geruchten maar bleef het bladstil op het politieke front... en van front gesproken... na enige dagen bleek duidelijk dat tijdens die "stille" periode, de oude burgervader zijn dissidente troepen terug in het gareel had gedwongen en gekregen en dat ze opnieuw één front vormden...

De N-VA werd ontboden op het gemeentehuis "om aftastende coalitiegesprekken te voeren"... en ze troffen daar tot hun verbazing Vemeiren aan, temidden van zijn voltallige en weerom eensgezinde(?) acolieten... de hele bende deed alsof er nooit iets van bespreking of akkoord was geweest sinds de avond van 14 oktober...

Later zou duidelijk worden dat de heer EVR (plaatselijk oppertjeef, zelfverklaard Vlaams voorman en gordelaar in foute outfit) als bevoorrechte partner werd binnengehaald door de burgemeester... die twee kennen mekaar héél goed... en sinds de commissie financiën (die de miserie met de Gemeentelijke Holding en Dexia diende uit te spitten) kennen ze mekaar nog beter... "ons kent ons"... ook en zeker in de dorpspolitiek!

Er diende nog wel een bijkomende coalitiepartner gezocht, want de CD&V weegt tegenwoordig bij ons niet zwaar genoeg meer om dat alleen te klaren... en dat werd sp.a, dat het kartel opblies voor een schepenzeteltje, maar zich wel nog gesteund weet door groen! en leef... voor zolang dat duurt... want die mannen zijn ondertussen ook elk uitzicht op een uitvoerend mandaat en stemrecht voor het aanstellen van een schepencollege kwijt! 

En toen wij - die van de N-VA - durfden te opperen dat er "onregelmatigheden" waren gebeurd, werden we door Desloovere en co prompt en zwaar verweten voor leugenaars, slechte verliezers en ambrasmakers. We dienden niet na te trappen maar respect te betonen voor de burger van Zaventem en zijn keuze voor een coalitie. Ja Hallo!

"Respect"... ze kunnen daar bij de liberalen met moeite het woord foutloos spellen begot... zeker als het gaat over "respect voor een gemaakt akkoord"!

Maar ondertussen kregen wij gelijk... de Raad voor Verkiezingsbetwistingen oordeelde na twee zittingen - en een waarlijk hallucinant verhoor onder ede van de betrokken voorzitter - dat er inderdaad onregelmatigheden werden vastgesteld en dat er voldoende aanwijzingen zijn om vijf betrokkenen uit hun mandaat te zetten... de vier ondertekenaars van het roodgroene kartel en Piet Ockerman... voor meer details kan u terecht op de puike website: http://www.johanslembrouck.be/

Wij - en ondertussen heel Zaventem - weten dat open vld een vuil spelletje speelde... de burgemeester moest opzij maar wilde niet wijken, de dissidenten hebben gegokt en verloren... tja, mijn respect waren ze al kwijt... de blauwe opportunisten, die andere partijen meetrokken in een avontuur, maar iedereen prompt lieten vallen zodra er enige interne tegenkanting kwam... ze hebben er vooraf duidelijk niet genoeg over doorgedacht en nadien toen het fout liep geweigerd om ook maar enige verantwoordelijkheid te dragen... ze zijn beginnen liegen en geraken nu niet meer uit die leugens uit... ze blijven dus volharden... ze kunnen waarschijnlijk niet meer anders dan het spel vuil te blijven spelen maar nu spelen ze niet langer op de bal, maar voluit op de man.

En tegelijk kruipen ze in de rol van Calimero... en dát, dat is pas onvergeeflijk, want normaal is dat volgens de gazetten het voorrecht van de N-VA... Calimero spelen...

Maar in Zaventem gaan de liberalen er voluit voor, voor een rol als Calimero: zij hebben niks misdaan... zij zijn zuiver op de graat... ze herinneren zich alleen niet goed meer wat er gebeurde in die bewuste periode direct na de verkiezingen... een spijtig maar absoluut toevallig geval van selectieve, periodieke én collectieve amnesie...  het zijn al de anderen - vooral dan die van de N-VA - die een stuitend gebrek aan eerlijkheid en respect tentoonspreiden... en die Raad voor Verkiezingsbetwistingen, há... dat is een zootje N-VA ers die rechtertje willen spelen! Die professor Vuye en Maddens en co zijn dus kompleet vooringenomen en voor geen haar te vertrouwen... en daarbij... er zijn procedurefouten gemaakt... veel procedurefouten... en hun eigen liberale advokaat Dervaux heeft die allemaal opgelijst... wacht maar!

Procedurefouten... dat zeggen volgens mij meestal advokaten enkel als ze overduidelijk op een normale manier hun gelijk niet kunnen halen... maar soit... de procedure werd volgens de Raadsleden (en volgens ons en volgens de rest van de beschaafde wereld) wel gevolgd... maar dat, dat telt niet volgens Desloovere want... dat zijn een zootje N-VA ers die rechtertje...!

Voorzitter Desloovere en zijn - volgens eigen zeggen - zwaar benadeelde partijgenoten gaan dus bij de Raad van State hun gelijk halen... wel, ze doen maar.

Ondertussen slaat dezelfde voorzitter Desloovere meer en meer wild om zich heen... figuurlijk dan... op de zitting babbelde hij zich weliswaar muurvast in zijn vertelsels en wenste dan plots "geen verdere verklaringen af te leggen" maar op de sociale media heeft hij tegenwoordig al terug veel meer praat... 

Mocht hij begot in plaats van Wim, Pinokkio heten, hij kon ondertussen een sigaret roken onder de douche!

Wij noemen hem alvast Wimokkio en zullen bij deze blijven zorgen dat heel Zaventem en omstreken weet hoe de politieke vork echt in de steel zit... en vriend Roel was gisteren op dat gebied alvast heel goed bezig!

Lachen

 clash.jpg

15:58 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-02-13

zeven kilo "sjokolat"!

'k ben vandaag nog eens naar Brussel geweest... niet dat er daar iets speciaals te doen was... er is in Zaventem trouwens de laatste dagen veel meer te beleven... zeker op politiek vlak... (zie voor meer info bijvoorbeeld de gazetten maar eens na of neem een kijkje op de website van Johan: http://www.johanslembrouck.be/ )

13022013078.jpg

nee, 't is simpel, 'k moest de N-VA chocolaatjes gaan afhalen op het partijsecretariaat... dus ik vanmiddag met fikse stap, muts, sjaal en dikke jas én met een grote lege kabas naar de trein... en in Brussel Centraal fluks de berg op naar de Koningsstraat... waar tot mijn grote verbazing vlak naast de deur van het N-VA hoofdkwartier een stel friese ruiters klaar stond voor gebruik...

13022013067.jpg

Hallo... dat er een hetze bezig is in de media en alle uitspraken van onze voorzitter extreem worden uitvergroot, dat wist ik al, maar verwachten ze bij één van de talrijke Brusselse overheden nu ook al echte ambras voor de deur van mijn partij? Er wordt in elk geval blijkbaar niets aan het toeval overgelaten... nu ja, er lagen de laatste dagen daar op het 6e dan ook duizenden gepersonaliseerde chokolaatjes klaar voor Valentijn... 'k weet niet wat de chocolade kost per kilo, maar de pralines in het winkeltje op de Vilvoordelaan in Zaventem zijn alvast geweldig prijzig...  enige proactieve voorzichtigheid in deze periode was dus zeker aangewezen!

Ik geraakte probleemloos met mijn gote kabas binnen en boven, werd ontvangen door een vriendelijke medewerker, kreeg met de glimlach mijn twee dozen chocolaatjes overhandigd en met een beetje wringen het zaakje in mijn kabas en stapte dan - met iets minder fikse pas want zeven kilo zwaarder geladen - terug naar het centraal station... en merkte dan op een hoek even verder dat er dáár ook al friese ruiters klaar stonden... deze keer zelfs al opengeplooid en al!

13022013069.jpg

Bij ons staan er hier en daar al wel eens banken en bloembakken in de weg, maar blijkbaar behoren in Brussel dergelijke versperringen tot het gewone straatmeubilair(?)... of zijn er daar in de buurt zoveel betogingen en andere ambras dat de federalen tussenin de moeite niet meer doen om hun rommel op te ruimen en weg te bergen... 'k weet het niet precies, maar 't is geen mooi zicht en bovendien nog gevaarlijk ook... je moet als voetganger gewoon de straat op en die pinnekesdraad is volgens mij niet veilig als je met kinderen passeert!

Nu ja... ik ben al iets groter, weet wanneer ik ergens mijn pollen moet afhouden en bleef er dus nu ook braaf af en geraakte zonder kleerscheuren terug in het centraal station van Brussel... Brussel, hoofdstad van Vlaanderen en bij uitbreiding den belgiek en van heel Europa... het zootje wordt bestuurd door zowat 1000 politiekers waaronder ook een tros groenen tegenwoordig en je merkt dat aan de details... niet alleen bovengronds hebben ze vreemd en gevaarlijk straatmeubilair... ondergronds ziet het landschap er ook wat "apart" uit... 

13022013070.jpg

je zal hier als nietsvermoedende toerist maar uit de trein stappen... sjongesjonge... er hangt wel een bord om te melden dat ze de boel gaan verfraaien... er staat alleen niet echt bij wanneer!  

'k ben dan nog even overgestapt in het Noord, want bleek per abuus op een trein te zitten die rechtstreeks naar de luchthaven reed... 'k ben het treinrijden duidelijk wat verleerd sinds ik niet meer ga werken... nu ja, 'k had 20 minuten de tijd in het Noord om wat rond te kijken wat ik dan ook deed... en daar even verder aan de laan staat begot mijn ouwe bureau tegenwoordig helemaal in zijnen bloten... het vroegere Belgacomgebouw is tot op het bot gestript... beetje raar zicht... 'k heb geen idee van wie het nu is of wat ze er mee gaan aanvangen, maar het zal in elk geval ook nog niet voor direct zijn, zo te zien.

13022013071.jpg

maar de winterzon scheen uitbundig... zelfs boven Brussel... en ik proefde alvast een chocolaatje... en merkte dat ze lekker zijn!

13022013074.jpg

Morgenvroeg vanaf 7.30u delen we ze uit aan het station in Zaventem... een kleine ludieke Valentijnsactie om aan de mensen te tonen dat er ook nog politiekers zijn met een hart voor hun gemeente en voor zijn inwoners... en dát is tegenwoordig begot zeer nodig hier in Zaventem!          

14:54 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-02-13

NUL - DRIE

Gisteren zijn we - voor de allereerste keer - eens lijfelijk naar "de voetbal" geweest in Zaventem. Ze speelden thuis tegen de ploeg die op kop staat en een kameraad had halvelings gevraagd of ik ook niet kwam.

Nu is het plein net op de hoek van de straat, dus iets voor drie uur stap ik dik aangekleed en goedgemutst (want het is zonnig maar wreed frisjes) mijn straat uit, wandel tot achter de sporthal en koop mij braaf een ticketje voor de match... voor de modeste som van 10 euro kan je er in en eens binnen ben je best dat je je dadelijk ruim voorziet van bonnetjes... denk ik toch op dat moment, want er blijkt redelijk wat volk te zijn... ik vind een zitplaatsje op de tribune, net naast mijn buurman... dus als het niet spannend mocht worden, kunnen we toch al een babbeltje doen...

10022013064.jpg

En het wordt niet echt spannend, volgens mijn bescheiden mening... dat ligt niet direct aan de mannen op het veld, maar vooral aan mijneigenzelve: jaren geleden - toen ik nog werkte - werd ik door een toenmalige leverancier een paar keer uitgenodigd op Anderlecht... als nieuwjaarscadeautje... eerst een diner in de "St Gidon" of hoe dat interne restaurant daar ook mag heten, dan naar de match kijken vanuit een business seat, tussendoor nog meer eten en drinken en na afloop een uitgebreide VIP-receptie... met alles er op en er aan... tot en met een chauffeur die mij nadien thuis voor de deur afzette... hetgeen toen zeer nodig was!

Het eten en drinken daar op Anderlecht was dik in orde en de receptie zeer plezant, maar de match zelf? pffftt... 'k weet echt niet meer wie er speelde... Anderlecht hoogstwaarschijnlijk... maar die andere ploeg waartegen ze toen moesten sjotten(?)... 'k had er toen al geen helder idee van wie dat was en wie er uiteindelijk won... en weet het nu nog altijd niet... en "spannend" was het eigenlijk al helemaal niet... 'k peins dat na 12 seizoenen bij F.C. Kampioenen, mijn povere genegenheid voor voetbal redelijk over was... maar we wijken af.

10022013063.jpg

Ik schrik even als ik op de tribune boven en links van mij zowat uitsluitend Frans hoor praten en denk "dat is hier al even erg als in sommige Zaventemse winkels en restaurants, verdorie, dat komt er van zie, als je gemeentebestuur al jaren weigert om een schepen van Vlaamse Aangelegenheden te creëren, de verfransing slaat kamerbreed toe, ook in het voetbal!"... maar dan realiseer ik mij dat we tegen Virton spelen en dat die hun supporters blijkbaar massaal mee zijn afgezakt... vermoedelijk is er in dat dorp ginderachter op zondag echt niks te doen buiten voetbal? 

10022013065.jpg

Ik bestudeer wat onwennig de situatie op het veld want dit is voor mij totaal nieuw!... en kom te weten van mijn buurman dat die van ons van links naar rechts spelen, in het blauw en geel, met reclame voor DHL... dat weten we dan ook weer... de eerst helft verloopt vooral op de helft van Zaventem... vlak voor onze neus... best wel handig maar voor zover ik er iets van afweet, loopt het niet echt vlotjes met die van ons... ze hebben om te beginnen wind tegen en broddelen regelmatig, geven niet altijd loepzuivere passen en komen meer en meer onder druk en na iets meer dan een half uur is het prijs... 0-1... de Zaventemse kenners iets verder rechts op de tribune leggen mekaar omstandig uit "dat dit normaal is als je met 3 zieken zit én een geschorste en dat Virton toch te ver los staat en dat ze beter winnen volgende week tegen... 'k weet niet meer wie... en dat het bovendien een heel andere match zou zijn moest Mauriske erbij zijn"!

Ik heb geen idee wie Mauriske mag wezen... maar hij is er dus niet bij... en dat scheelt blijkbaar een slok op de borrel... en van borrel gesproken: om 15u42 stipt zegt mijn buurman dat het "de moment" is... we trekken naar de kantine, net voor affluiten, want anders staat er seffens te veel file aan de toog en geraakt ge nooit aan een pint voor de halftime voorbij is ... een fijn plan... binnen consumeer ik de eerste van mijn jetonnekes, doe nog een praatje tegen de buur en zijn maat en zie dan onze N-VA kopman staan... ik trakteer een rondje en hij daarna ook ééntje en er komen nog enkele voetballiefhebbers bij staan en terwijl buiten de tweede helft begint, kijken wij knus binnen aan een staantafeltje naar de finale van het veldrijden op TV en naar Standard-Bergen op een ander scherm en drinken onderwijl pinten... ik laat de hotdogs wel aan mij voorbij gaan... maar mijn jetons geraken toch vlotjes allemaal op en we merken ondertussen halvelings dat er buiten ook nog twee keer gescoord wordt... door Virton... waarvan één keer vanop de penaltystip... 'k heb niet gezien wie er wat fout deed, herhalingen geven ze blijkbaar ook al niet op zo een "life" match en het kan mij eigenlijk ook niet veel schelen wie er in de fout ging... Mauriske zal het zeker niet geweest zijn... 

De rest van de middag blijven we keuvelen over voetbal, sneeuw, congé en politiek... dinsdag valt in Leuven namelijk de uitspraak van de commissie voor verkiezingsbetwistingen en gaan we eindelijk weten of de plaatselijke openVLD-ers al dan niet wegkomen met hun leugens en frauduleus gedrag! 

Tegen zessen zijn we verzadigd van voetbal en van al de rest, diepen onze muts, sjaal en handschoenen weer op en wandelen huiswaarts... 0-3.. en dat voor de eerste keer dat ik er bij was... 'k denk niet dat ik direct in aanmerking kom als geluksbrengende talisman of mascotte... maar binnen twee weken ga ik terug kijken peins ik... het eten en drinken zijn dan misschien iets minder dan op den Anderlecht... maar de pinten zijn fris, de sfeer is goed en je komt al eens wat gekend volk tegen... en wie weet speelt Mauriske ook mee volgende keer!

14:03 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-02-13

Gorgonia Beach - Marsa Alam 05/01/13: INPAKKEN

op mijn allerlaatste dag - allee, toch van deze congé - sta ik vroeg op en trek voor de laatste keer de zonsopgang vanop het terras... 't gaat precies weeral goed weer worden... warm en windstil

IMG_8656.JPG

als we om half tien op het strand komen, klopt het inderdaad: geen rimpelje, geen golfje, geen zuchtje... eigenlijk hebben we wreed chance gehad met het weer en vooral de wind denk ik, want op Zoover en andere sites wordt voor Marsa Alam meestal 3 tot 4 Beaufort en zelfs meer gegeven en vorige keer in de "Fayrouz" was dat ook zo... maar we zitten hier nu wel 100 km zuidelijker dan het vliegveld en Port Ghalib...

IMG_8657.JPG

de ochtend breng ik grotendeels door met de kop onder water... nog één keer het schitterende koraalrif bewonderen en de visjes en de zeeschildpadden...

IMG_8659.JPG

en dan zet ik mijn nieuwe brilleke en snorkel en sloefen te drogen op ons schutsel...

en trek eens de familie uit Merksem die naast ons liggen...

IMG_8658.JPG

en laat mezelf door Martine eens trekken... waarbij ze zich stichtelijk amuseert met de cadrage van het kiekje!

IMG_8661.JPG

's middags even frieten eten en wat fastfood aan de Sandy Bar... ons gewicht is vermoedelijk toch naar de knoppen... dat wordt sowieso "op dieet" als we thuiskomen... en zo loopt de laatste dag weg als droog zand door de vingers... zand waarvan ik trouwens een zakje mee heb... voor mijn zandverzameling thuis...

en voor we het weten en willen is het kwart voor vijf... tijd om op te krassen... we nemen ons boeltje bijeen en trekken naar de kamer: douchen, reiskleren aandoen, alles verder inpakken en valies buiten klaarzetten... tegen zes uur moeten we uit de kamer en komen ze de bagage oppikken...

IMG_8664.JPG

aan de souks weten ze precies ook dat we weggaan... de hele verzameling etagage poppen staan buiten aan het klerenwinkeltje om ons uit te wuiven... of omdat ze toevallig vandaag met een grote kuis en opruim bezig zijn... dat kan ook...   

IMG_8666.JPG

we leveren even verder aan het kotteke onze handdoeken in en ik trek op weg naar de kamer nog een paar fotootjes van het park... de mensen die op Zoover tot een jaar geleden kloegen dat de beplanting in het hotel wat kaal was, mogen gerust zijn... 't heeft allemaal goed gegroeid de voorbije seizoenen... 

IMG_8665.JPG

IMG_8667.JPG

 IMG_8668.JPG

IMG_8669.JPG

IMG_8670.JPG

enkel aan de achterkant van onze rij gebouwtjes - helemaal aan de buitenkant van het hotel  - staan de planten nog wat schraal... maar dit is de noordkant, die hebben dan ook meer last van de wind en het zand... maar ook hier wordt dagelijks gesproeid en zelfs bijgeplant... het moet gezegd: ze doen hun best om er iets moois van te maken!

IMG_8675.JPG

wij doen ons best om alles in de valiezen te krijgen... hetgeen na wat lijfelijk aandringen toch lukt... en ik maak me nuttig door niet in de weg te lopen en de schuiven en kluis te checken en TV te kijken en foto's te nemen... 

IMG_8674.JPG

IMG_8672.JPG

IMG_8673.JPG

alles zit daar in waar het moet inzitten, de handbagage is klaar en ik heb het geld en de documenten op zak... een laatste blik naar buiten...

IMG_8676.JPG

en dan zijn we weg...

IMG_8677.JPG

de valiezen komen een half urtje later toe aan de ingang en wij staan even te mijmeren op het bordes...

IMG_8678.JPG

IMG_8680.JPG

IMG_8679.JPG

de tent is ondertussen afgebroken... de sporen van de voorbije feestelijkheden en van de kerstvakantie worden stilaan uitgewist... tijd om te gaan aperitieven en eten en daarna iets drinken en tegen half tien staat de bus er...

IMG_8683.JPG

stipt op tijd wat ons in Gorgonia betreft en blijkbaar veel te vroeg voor de rest... in het volgende hotel staat er nog geen kat... er is blijkbaar wat verwarring geslopen in de organisatie van de "pick-up" tijden... vermoedelijk door die andere tijdrekening die Gorgonia hanteert... we moeten bijna een uur voor de deur wachten vooraleer iedereen hier eindelijk zijn spullen heef aangezeuld en ingeladen...   

maar ieder nadeel heeft zijn voordeel... we zitten vannacht al genoeg in bussen en vliegtuigen, dus ik ga op verkenning - mijn blauw bandje is zowat van hetzelfde blauw als die van hier - en ontdek dat deze Hilton ook best een mooi hotel is, met propere wc's... maar wel redelijk beperkte en heel lawaaierige lounge... de zetels zitten zo goed als vol... en het buffet in het restaurant achteraan loopt op zijn einde maar ziet er degelijk en lekker uit... de paar hapjes die ik probeer zijn goed te doen en de wijn smaakt redelijk... en de brandy aan de bar is krek dezelfde als bij ons... 'k vermoed dat het in heel Egypte alle soorten sterke drank allemaal van dezelfde firma komen...

IMG_8681.JPG

en zo passeert de tijd en geraken we uiteindelijk toch tot op de luchthaven... waar de check-in en de talrijke controles heel vlot verlopen... we mogen naadloos het land terug uit en zitten tegen middernacht aan ons laatste glas Italiaanse koffie-met-melk... 

IMG_8684.JPG

 de vlucht vertrekt stipt op tijd maar we vliege er wel een uur langer over dan op de heenreis...blijkbaar moeten we om één of andere duistere reden met een enorme omweg terug naar Zaventem: eerst volgen we de kust van de Rode Zee, dan slaan we voorbij Hurgahda af en vliegen over Cairo, daraaien dan naar links en passeren zowat in de buurt van Istambul om dan zo over Bulgarije en Servië en langs Oostenrijk en zo naar Vlaanderen te vliegen... een serieuze omweg van honderden kilometers gezien we er een uur langer over doen en een volgens mij onnodige verspilling van kerosine... maar het zal allemaal wel zijn redenen hebben zeker... de wegen des (Europese) heren zijn ondoorgrondelijk... ook die in de lucht!

Zie zo

Het zit er op, mijn reisverhaal... het was leuk maar ondertussen toch alweer een maand geleden en dus al bijna horende tot de prehistorie... vanaf nu gaan we via dit medium trachten over andere meer actuele dingen te zeveren... over dorpspolitiek bijvoorbeeld... want in Zaventem gebeuren er tegenwoordig op dat vlak héél vreemde dingen!

           

13:09 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |