29-06-12

INPAKKEN

't is bijna het moment... nog twee dagen en we vertrekken... morgenavond mag ik al "mijn" camper gaan afhalen in Grobbendonk en zondag bollen we richting Frankrijk... en goed weer... hoop ik... want de voorspellingen zijn niet echt fameus voor de eerste dagen... nu ja... als we maar eens weg zijn... 't zal goed doen, na die twee maanden intensief gejongleer met gips, rolstoel en krukken!

de voorbereidingen zijn dus in volle gang... de batterijen van fototoestel en GSM zijn opgeladen, 'k heb een hele avond geprutst en op internet gezocht, voor ik erin slaagde de franse flitspalen van mijn GPS te "deleten", een berg zomerkledij en zwemgerief ligt verzameld in manden, voedingswaren en drank staan klaar, tuinstoelen, plooitafel, jerrycans, BBQ, emmer en dweil, verlengkabel, gieter, leatherman, zaklamp, twee alcoholtesters(!) en nog zowat honderd andere - absoluut onmisbare spullen -liggen in de veranda en gang wat in de weg... en de rolstoel moet ook nog mee maar wordt voorlopig dagelijks gebruikt om naar de kinesist te rijden...

't is trouwens te hopen dat de voetpaden aan de Franse Atlantische kust en in het Baskenland er wat deftiger bijliggen dan die in Zaventem... want anders gaan we niet te veel gaan moeten bezichtigen onderweg... ik heb het al eerder aangehaald: in mijn eigen dorp zijn zwakke weggebruikers - en bij uitbreiding hun voetpaden - duidelijk geen prioriteit voor onze bestierders... de nieuw aangelegde exemplaren in het centrum bestaan uit klinkers waarop je dokkert als ware je op tocht door het bos van Wallers-Arenberg of de Carrefour de l'arbre... en de oude exemplaren hellen af, liggen vol losse dallen of zijn dusdanig gestructureerd dat je een "4x4" rolstoel moet hebben met hele dikke banden om veilig op je bestemming te geraken... 

15062012644.jpg

15062012645.jpg

en dan heb ik het nog niet over palen, betonblokken, massieve bloembakken, werftoestanden of foutgeparkeerde auto's of zwerf- en ander vuil dat regelmatig rondslingert op de stoepen en in de goten... dat alles maakt de doorgang wreed moeilijk... om nog te zwijgen van het feit dat die rommel en vuiligheid ongetwijfeld beesten aantrekt! (maar over beesten seffens meer)  

13062012639.jpg

de PMD-zakken hierboven werden niet meegenomen door de vuilkar en hebben er drie dagen gelegen... en die éne hieronder in de struiken lig er al meer dan een week en lag er gisteren nog altijd!

13062012640.jpg

hopelijk gaat dat probleem opgelost zijn tegen dat we terugkomen... niet dat ik denk dat ze op die twee weken tijd de trottoirs in mijn wijk gaan gekuist, genivelleerd en gefatsoeneerd hebben, nee hoor, zo rap zijn onze huidige politiekers niet, peins ik... zelfs niet in een verkiezingsjaar... neen, ik bedoel dat we van harte hopen dat binnen twee weken die rolstoel definitief terug naar de "mutuel" gaat kunnen en mijn madam weer wat te been gaat zijn! 

15062012642.jpg

je komt onderweg trouwens in Zaventem niet alleen erbarmelijke en vuile voetpaden tegen... er kruisen soms als eens vreemde dieren je pad... hoewel... kruisen... veel "kruisen" gaat dit exemplaar duidelijk niet meer doen...

15062012643.jpg

ik las onlangs in de krant dat er meer en meer "wilde" dieren opduiken in onze dorpen en steden... nu is dit exemplaar - een fret of een marter of zoiets - misschien wel ergens in de buurt ontsnapt uit een hok en per abuus doodgereden... maar toch... ik ben het denk ik ooit - op een zonnige ochtend enkele maanden geleden - nog in levende lijve tegengekomen aan de spoorwegberm... 

maar 't is volgens de gazet dus wel een feit dat beestjes die normaal niet thuishoren in dorp of stad er de laatste tijd min of meer massaal naar toe migreren... het heeft te maken met verstedelijking en het verdwijnen van hun natuurlijke habitat... ze duiken dus massaal op in bebouwde gebieden in Vlaanderen en integreren zich blijkbaar vrij snel...

en van integratie gesproken: 't is toch wel echt raar dat de eerste de beste vos of steenmarter er wel toe in staat is... zich integeren in onze regio bedoel ik... en de gemiddelde franstalige inwijkeling blijkbaar niet... zelfs niet na twee of drie generaties... ik ben verleden maandag nog eens naar de gemeenteraad geweest en moest weeral tot mijn verbazing vaststellen dat een aantal van die UF-ers - die hier al jaren wonen - nauwelijks verstaan wat er wordt verteld... ik laat in het midden of het van niet willen is of van niet kunnen... mmm... zou het dan toch een kwestie van IQ zijn... ?

Onschuldig

'k had hen het voordeel van de twijfel willen geven, maar daar ben ik vanaf gestapt, het zijn volgens mij gewoon communautaire stokers en tegenwringers: als ze het dan soms al wel eens hebben begrepen, gaan ze niet akkoord met de genomen voorstellen... meestal enkel en alleen om louter "communautaire" redenen... zodra ze ondervinden dat ze toch wel echt in Vlaanderen wonen en zich eigenlijk beter navenant zouden gedragen, voelen ze zich schromelijk tekort gedaan, sleuren er de grondwet, de Raad van Europa, de Rechten van de Mens of de Conventie van Genève bij en kraaien uit volle borst dat ze "geen respect" krijgen!... rare jongens... die UF-ers... dat gaat ergens anders lopen om bij ons te komen wonen... omdat het hier dus vermoedelijk beter is, anders waren ze ginder gebleven peins ik dan... en het enige wat ze beijveren is net dezelfde situatie en omgeving creëren als die vanwaar ze kwamen... waarom zijn ze dáár dan begot niet gebleven(?)... zoals ik al zei... rare jongens... ces francopholes...  

En dan altijd dat gewauwel over respect... ze krijgen dus géén respect... tsongesjonge... op de koop toe zijn die gasten dus fundamenteel oneerlijk in hun kritiek want in vergelijking met bijvoorbeeld Vlamingen in Brussel hebben ze op gebied van respect absoluut geen reden tot klagen, die franstalige onaangepaste medemensen in de Rand! De modale Vlaming in Brussel is een pak slechter af!

'k Ben verleden week nog in UZ-Jette geweest... mijn madam moest met haar voet door de scanner... in naam is dat een Nederlandstalige instelling maar in de praktijk is zowat iedereen die er werkt vlot tweetalig en worden de patienten - indien nodig - probleemloos in het Frans geholpen... 'k ben er niet onverdeeld gelukkig mee, maar 't is een kwestie van gezond verstand denk ik dan... een patient heeft meestal al genoeg aan zijn eigen miserie, daar bovenop in een vreemde taal "geholpen" worden, kan enkel voor bijkomende problemen zorgen... de taal van de patient spreken getuigd op dergelijke momenten gewoon van gezond verstand en respect!

En aan onze kant van de Ring ligt dat andere AZ: Saint Luc in Sint-Lambrechts-Woluwe... en dáár zal je als Vlaming maar eens per abuus terechtkomen: 'k heb het zelf ooit aan den lijve ondervonden toen - na ziek worden op een buitenlandse reis - een ziekenwagen en MUG-team mij thuis kwamen "helpen"... de dokter sprak geen gebenedijt woord Nederlands, laat staan de rest van het personeel en op de koop toe gebeurde nadien alle correspondentie in het Frans, zelfs na telefonisch aandringen bleek niemand in dat hele ziekenhuis blijkbaar in staat een brief - of factuur - te produceren in de voertaal van de patient... "respect" noemen ze dat...

mijn oor ja... respect... 't moet blijkbaar altijd alleen maar van één kant komen... en de splitsing van BHV - zoals ze nu wordt gestemd door de tjeven en andere traditionele en zogezegd Vlaamse partijtjes - gaat die situatie nog verergeren volgens mij... de fransdolle medemensen worden hierdoor gaan hierdoor nog meer denken dat de Rand eigenlijk tweetalig is... of toch zou moeten zijn... Van Rompuy kakelt op TV wel triomfantelijk dat dit een goede oplossing is en bovendien eindelijk een oplossing voor een probleem dat 52 jaar aansleepte, maar hij dwaalt... 't is ondermeer zijn eigen partij die al die tijd meestal mee aan de macht was en de boel liet aanslepen en vooral... 't is zijn eigen partij die nu verregaande toegevingen heeft gedaan... telkens opnieuw opsommen wat de franstaligen allemaal vroegen maar niet hebben gekregen, is volgens mij geen goede manier om een nederlaag uitgelegd te krijgen... de verfransing gaat niet afnemen... integendeel, onze fransdolle medemensen krijgen nu zelfs eigen rechters in héél Vlaams Brabant... eigen volk eerst... maar dan in het Frans!   

trouwens, mijn eigen gemeentebestuur heeft ook boter op zijn hoofd... wij hebben geen echte "Schepen voor Vlaamse Aangelegenheden", die functie wordt al jaren waargenomen door de burgervader... alsof die mens nog geen werk genoeg had met burgemeester spelen en jobkes cumuleren bij Dexia en de Gemeentelijke Holding en in een dozijn andere mandaten... het gevolg is wel dat Zaventem zich de voorbije decennia absoluut niet profileerde als Vlaamse gemeente... tot op vandaag... zelfs op de wegenwerken - uitgevoerd in opdracht van de gemeente - is tweetalige communicatie blijkbaar normaal...

13062012641.jpg

wel, ik vind dat niet normaal... en hoop van harte dat er na de 14 oktober een echte Vlaamse coalitie wordt gevormd... met een echte Schepen voor Vlaamse Aangelegenheden... 't is hoognodig, mijn gedacht!   

en zo merk ik weeral dat wat ik hier ook schrijf... eigenlijk zowat alles in onze regio uiteindelijk onder te brengen is bij "communautair"!

Mijn Leeuwenvlag is ook al ingepakt... de 11e zitten we wel normaal in Baskenland... maar "de beest" gaan we die dag wel uithangen... zeker weten!  

11:14 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.