17-02-12

goed bezig?

Onze Valentijnsaktie "een hart voor Zaventem" is een redelijk succes geworden... we deelden op dinsdagmorgen aan het station in Zaventem een duizendtal chokolaatjes uit... en die werden bijna allemaal vriendelijk aanvaard door de pendelaars... we kregen één enkele botte en agressieve reactie van een wat verzuurd(?) medemens die van oordeel was dat wij "onnozelaars" waren en "die chokolat konden steken waar hij het dacht"... hij verzuimde echter meer details prijs te geven aangaande de locatie die hij in gedachte had en beende prompt na zijn verklaring bokkig weg... we gaan dus nooit precies weten wáár hij die dingetjes dacht op te bergen en hebben ook het gissen naar zijn diepere beweegredenen... allergisch voor chokola?... of voor Sint Valentijn?... of voor de N-VA?...  of voor Zaventem en meer bepaald het station?...  of gewoon met het verkeerde been het bed uit gestapt?... we hopen wel van harte dat het die dag toch nog goed is gekomen met die mens.  

DSC2846a.jpg

Na afloop van de aktie vond ik op de stationstrappen even verder alles bij mekaar geteld zes(6) chokolaatjes terug... dat zijn dus in totaal zeven "missers" op een duizendtal uitgedeelde exemplaren... eigenlijk lijkt me dat zelfs geen "redelijk" maar een héél groot succes... 

Ik werd echter op de markt wel aangeklampt door de heer Van Rompuy... momenteel Schepen in de koalitie, ex-kartelpartner en sinds jaar en dag plaatselijk en nationaal politieker en zelfverklaard voorvechter van de Vlaamse zaak... de eer viel mij te beurt omdat ik de week voordien op de infodag met hun voorzitter Beke enkele opmerkingen had gepleegd... de heer Beke was namelijk op woensdagavond aan de Zaventemse achterban omstandig komen uitleggen waarom de huidige splitsing van BHV een schitterende zaak is, waarom de N-VA dat zaakje grondig fout had aangepakt, hoe zijzelf - als enige gezagsdragende partij - het land en de Vlaming hadden gered van de chaos en hoe en waarom de N-VA laffelijk was gaan lopen van de onderhandelingstafel, na eerst in Vollezele een stiekem akkoord te hebben willen sluiten dat op niks trok... of zoiets... helemaal begreep ik et allemaal niet maar zelfs de faktuur van dat Vollezeelse etentje werd breed uitgesmeerd... tijdens zjn exposé viel het letterwoord N-VA duidelijk vaker dan de eigen partijbenaming... maar dat zal een bewuste strategie geweest zijn peins ik... of een tegemoetkoming aan de omvangrijke delegatie in de zaal... die N-VA delegatie slikte echter niet alles zo vlot door als de eigen achterban en ook ikzelf permiteerde mij om wat - blijkbaar ambetante - vragen te stellen... o.a. tijdens het slotwoord van de heer Van Rompuy... vragen waar ik echter toen geen antwoord op kreeg...

Maar op de Zaventemse markt vond hij het dan toch opportuun om me te woord te staan en tevens op vaderlijke toon te bezweren op te passen en me te hoeden voor die haatdragende en agressieve toestanden... zoals bijvoorbeeld het blitsbezoek van het Taal Aktie Komitee tijdens diezelfde bewuste infoavond... de heer Van Rompuy ging wel even voorbij aan het feit dat ik braaf in de zaal zat en die bewuste avond hoegenaamd niks te maken had met eender welke blitsaktie en dat er tijdens die onverwachte en blijkbaar ludiek bedoelde "interventie"  eigenlijk maar één iemand echt lijfelijk agressief uit de hoek kwam... en dat was hijzelf, toen hij het door TAK aangeboden truitje voluit in het gezicht sloeg van één van de aktievoerders... die mannen waren natuurlijk wel wat "geëxiteerd" en uit de adem toen ze binnenkwamen, maar hoe zou je zelf zijn als je je eerst een weg moet banen doorheen een deurblokkade van potige flikken in burger... het filmpje van het gebeuren heeft ondertussen zelfs de nationale media gehaald, maar dit even terzijde!

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DM...  

Vergeleken met de kromme politieke situatie in onze regio, zijn dergelijke schermutselingen echter "fait-divers" en hadden trouwens absoluut niet nodig geweest als en indien de heer Van Rompuy - en bij uitbreiding zijn partij - de laatste decennia hadden gezorgd voor een korrekt en Vlaams bestuur in onze Rand, in Brussel zelf en in heel Vlaanderen... maar de tjeven zijn jarenlang - onder het mom van goed bestuur en staatsmanschap - systematisch en kamerbreed plat op de buik gegaan voor zowat alle mogelijke - en onmogelijke! - franstalige eisen... dankzij het jarenlange "staatsmanschap" van al de traditionele partijen, waaronder zijn eigen CVP, zitten we nu verdorie met een compleet absurde staatsstruktuur, waarin een franstalige minderheid ongehinderd en ongebreideld de wet kan stellen aan een Vlaamse meerderheid, en indien nodig het zaakje jarenlang kan platleggen middels allerhande grendels en alarmbelprocedures... een struktuur waarin diezelfde Vlaamse meerderheid momenteel zelfs niet korrekt wordt vertegenwoordigd in een nationale regering en waarin de Vlaming een beleid wordt opgedrongen waarvoor hij absoluut niet heeft gekozen... maar ze zijn goed bezig!

En wat betreft de Vlaamse Rand, onze eigen regio, waarin hij blijkbaar zo fier en trots kan terugkijken op een jarenlange "strijd"... wel in onze Vlaamse Rand gaat de verfransing ongehinderd voort, worden de voorrechten van de franstaligen binnenkort zelfs op juridisch vlak uitgebreid tot half Vlaams Brabant en zijn de faciliteitengemeenten in de praktijk opgegeven, krijgen de incivieke burgemeesters vrij spel en worden de zes in de praktijk feitelijk ingelijfd bij Brussel... en deze regering gaat ondertussen de grondwet even buiten spel zetten om de scheve situatie "wettelijk" te kunnen betonneren voor eeuwig en zes dagen.. allemaal in het voordeel van die franstaligen... maar ze zijn goed bezig!

De heer Van Rompuy is zelf ook nog steeds vervuld van de gedachte dat hij goed bezig was... en is... en dat ondanks de cijfertjes: enkele gemeenteverkiezingen geleden waren beiden ongeveer even groot ... momenteel heeft zijn partij in Zaventem nog twee zetels... de unie van fransdolle medemensen heeft er ondertussen zes... maar toch blijven ze overtuigd dat ze goed bezig zijn... tja... de situatie is nu eenmaal demografisch veranderd en zij - de CVP - konden daar niks aan doen... ook de N-VA zal daar trouwens niets aan kunnen veranderen... zelfs al zouden ze een absolute meerderheid halen... tja... ergens heeft hij op één punt gelijk vrees ik... dat we niet direct datgene gaan kunnen rechttrekken wat zij jarenlang lieten scheefgroeien... maar een absolute meerderheid... dat zo best leuk zijn...

en in afwachting van die o zo belangrijke verkiezingen zullen we tussendoor trachten te bewijzen waarom die huidige "splitsing" van BHV een slechte zaak is voor de Vlamingen, zeker niet zal bijdragen tot pacificatie of integratie maar integendeel de franstalige drang naar gebiedsuitbreiding nog zal aanwakkeren... want als er één ding vast staat dan is het wel dat we van die kant geen tegemoetkomingen of toegevingen moeten verwachten... integendeel... ik dien me volgens hem "te hoeden voor die haatdragende en agressieve toestanden"... 'k peins het ook... pesterijen, haat en agressie gaan meer en meer ons deel zijn peins ik... meer dan ooit tevoren!

in Sint-Genesius-Rode hadden ze deze week bijvoorbeeld weer eens prijs:

http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/139534...

038.JPG

049.JPG

maar volgende week even geen politiek... we vertrekken morgen naar Egypte... voor een weekje... even naar de zon en de zee... en de all-inclusive... vandaag stond de weegschaal op 92,4...

tot volgende week!     

11:31 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.