16-10-11

NIET IN MIJN NAAM!

NIET IN MIJN NAAM.jpg

·         Factuur voor Vlaanderen: kan oplopen tot 2,2 miljard euro per jaar?

ü  Niet in mijn naam

§  Bij de optimistische economische scenario’s die de onderhandelaars hanteren, krijgt Vlaanderen er binnen 18 jaar 300 miljoen per jaar bij. Een peulschil. Maar volgens ‘De Tijd’ zijn die verwachtingen onrealistisch. Als de economie groeit zoals de voorbije twintig jaar, verliest Vlaanderen in het jaar 2030 liefst 2,5 miljard.

·         Geld voor Brussel: blanco extra cheque van 461 miljoen, elk jaar groeiend?

ü  Niet in mijn naam

§  Brussel krijgt 461 miljoen extra (een toename met zowat 15% van de middelen). Dat bedrag wordt geïndexeerd en neemt dus elk jaar toe. In ‘ruil’ sloten de onderhandelaars een Brussel-akkoord af dat door alle commentatoren als een vrijwel lege doos wordt beschouwd. Kortom: geld in ruil voor… niets. Niemand zou verarmen, maar Brussel krijgt wel meer. Hoe men die rekening laat kloppen, blijft een raadsel. 

·         Zes faciliteitengemeenten: loskoppelen van Vlaanderen?

ü  Niet in mijn naam

§  Bij de splitsing van de kieskring B-H-V worden de zes Vlaamse faciliteitengemeenten vergeten. De inwoners kunnen nog altijd voor de Franstalige Brusselse lijsten stemmen. De Franstalige onderhandelaars noemen dat een belangrijke stap naar de aanhechting van de zes bij Brussel. Wie de gemeenschappelijk vastgelegde taalgrens betwist, wordt beloond. Nog steeds is de erkenning van de taalgrens te veel gevraagd.

·         Vlaams fiscaal zelfbestuur: nog altijd ondermaats?

ü  Niet in mijn naam

§  Vlaanderen zal de eigen belastingen niet zelf kunnen innen en de vrijheid om de heffing zelf te bepalen, wordt amper uitgebreid. Van alle Vlaamse middelen komt amper één-derde uit eigen belastingen. Maar de financieringswet wordt wel nog ingewikkelder.

·         Brussel: bevorderen tot super-gewest?

ü  Niet in mijn naam

§  Brussel krijgt niet alleen meer geld, maar wordt ook een volwaardig gewest zoals de andere twee, met nieuwe bijkomende bevoegdheden die van Vlaanderen worden overgeheveld. De drieledigheid is een feit, al eist het Vlaamse regeerakkoord dat België wordt uitgebouwd op basis van de twee grote deelstaten. Als klap op de vuurpijl wordt een nieuwe instelling opgericht voor heel Brabant, die de basis vormt voor de heel-Groot-Brusselse gedachte.

·         Halle-Vilvoorde: Franstalige rechtspraak verankeren en uitbreiden?

ü  Niet in mijn naam

§  Het gerechtelijk arrondissement B-H-V wordt niet gesplitst tussen Brussel en Halle-Vilvoorde. Er komen twee rechtenbanken, één Franstalig en één Nederlandstalig, die beiden bevoegd zullen zijn voor het hele grondgebied van B-H-V. Het aantal Nederlandstalige rechters wordt verminderd. Het nieuwe Vlaamse (?) parket Halle-Vilvoorde krijgt Franstalige magistraten toegevoegd.

·         Wat is Vlaams en wat is Belgisch: nog onduidelijker geregeld?

ü  Niet in mijn naam

§  Door halfslachtige overhevelingen dreigen we nog meer botsingen te krijgen tussen de overheden van dit land. We willen een meer doorzichtige staatsstructuur, maar met deze staatshervorming krijgen we juist meer versnippering. Van de door Kris Peeters geëiste Copernicaanse omwenteling, die de macht moet verplaatsen van de Belgische federatie naar de deelstaten, is geen sprake. Hij noemt de staatshervorming zelf ‘een stap in de richting van…’. Met andere woorden: het doel van Kris Peeters werd niet bereikt.

·         Vlaamse geldtransfers: zonder voorwaarden voortzetten?

ü  Niet in mijn naam

§  De nieuwe financieringsregels voorzien een compensatie voor Wallonië gedurende 20 jaar, afnemend vanaf jaar 11, en zelfs daarna – in de onwaarschijnlijke veronderstelling dat de regels tegen die tijd niet weer worden gewijzigd – gaat die ‘inspanning’ over minder dan 10% van de totale transfers van Vlaanderen naar het zuiden.

·         De burger: een lastpost die zo weinig mogelijk z’n stem mag uitbrengen?

ü  Niet in mijn naam

§  In de toekomst komen er ‘samenvallende verkiezingen’. Dat komt er op neer dat de Vlaamse verkiezingen een aanhangwagentje worden van de Belgische en dat het Belgische parlement (verkozen voor vijf in plaats van vier jaar en dus een jaar langer ‘beschermd’ tegen weerbarstige kiezers) nooit meer voortijdig kan ontbonden worden bij ernstige problemen. Bij een zware regeringscrisis zijn de partijen verplicht door te gaan ook al is de samenwerking totaal zoek. Een tussentijds oordeel van de kiezer kan nooit meer gevraagd worden.     

·         En bovendien: een regering die gedomineerd wordt door de Franstaligen?

ü  Niet in mijn naam

§  De komende regering zal 43 op 88 Vlaamse Kamerzetels vertegenwoordigen (48,8% en dus niet eens een meerderheid) en 50 op 62 Franstalige Kamerzetels (80,6%). In het zuiden van het land bestaat slechts een flinterdunne oppositie tegen deze regering. De meerderheid bestaat voor slechts amper 46% uit Vlamingen, hoewel die 60% van de Belgische bevolking vormen. Met de groene partijen bij staat Franstalig België vrijwel helemaal achter de Di Rupo-staatshervorming (93,5%), in Vlaanderen is dat net een meerderheid (54,5%).

 

10:32 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.