31-05-11

Taalwetgeving in de Rand... erg heel erg!

 

infogids pag 13.jpg

 

Zoals u hier eerder kon lezen, werd Zaventem onlangs naar tweejaarlijkse gewoonte verblijd (oeps, alleen met d! bedankt Anneke!) met een gemeentelijk publicitair schrijfsel... waarbij het voorwoord in 4 talen was opgesteld... een duidelijke overtreding van de taalwet volgens onze bescheiden mening... en met ons de mening van enkele Vlaamsgezinde politici... en er volgde dus prompt wat heen en weer geschrijf en gemail tussen coalitieleden waarbij de verantwoordelijke schepen én uitgever eerst vond dat ze niets te verantwoorden had gezien ze niet verantwoordelijk was voor de uitgave en later moest toegeven dat ze het toch weer wel was ('t stond er namelijk letterlijk in!)... maar volgens haar eigen partij - bij monde van de voorzitter - was ze zeker niet schuldig aan enig vergrijp, gezien de gemeente - en haar schepen van communicatie - diezelfde overtreding al jaren beging... (goed om weten: als ge bij ons maar lang genoeg iets mis doet, is 't niet meer mis!) en dit dus al jaren straffeloos... en nu gij!

Kortom, er was helemaal niks mis met dat boekske... 't waren eigenlijk de "klokkeluiders" die gewoon ambras zochten, met de nakende verkiezingen in het achterhoofd... de overtreding werd bijgevolg kamerbreed geminimaliseerd waarbij door een aantal bestierders met allerhande loze argumenten werd geschermd... soit... dorpspolitiek op zijn smalst... een open debat ten gronde over deze onverkwikkelijke zaak werd ons spijtig genoeg echter ontzegd... hoewel wij reikhalzend onze opwachting maakten op de publieksbank van de toenmalige gemeenteraad werd er die avond over vanalles geluld, maar niet over het infoboekske... vermoedelijk werd hierdoor wel een bitse confrontatie binnen de meerderheid vermeden, want ik kan me niet voorstellen dat de betrokken schepen ondertussen geen waterdichte verdediging zou hebben opgesteld... ruggedekt door de hogere overheid... wij kennen namelijk ondertussen ook het standpunt van de gouverneur!  

Want een wakkere en bezorgde burger schreef inderdaad een klachtenbrief naar de gouverneur en kreeg onlangs volgend antwoord in zijn bus:

Betreft: Uw klacht d.d. 18 april 2011 betreffende de gemeentelijke infogids Zaventem.

Geachte heer .............,

Ik ben zo vrij terug te komen op uw klacht d.d. 18 april 2011 betreffende de gemeentelijke infogids 2011-2012. Uw klacht betrof het feit dat het voorwoord in deze gids in vier talen werd gesteld.
Zoals ik u reeds meedeelde in mijn brief d.d. 20 april 2011 heb ik het college van burgemeester en schepenen om bijkomende inlichtingen verzocht. D.d. 6 mei 2011 ontving ik volgende informatie van het college:

De gemeentelijke informatiebrochure wordt reeds sedert 2001 met de medewerking van een publiciteitsfirma om de twee jaar uitgegeven.
Sinds de editie 2003 wordt een drietalige introductie na het voorwoord van de burgemeester en de schepen voor informatie vermeld. Deze teksten zijn sedert 2003 haast onveranderd gebleven en zijn bedoeld om de integratie van anderstaligen te bevorderen, onder meer door via deze introductie een aanzet te geven tot het volgen van Nederlandse lessen.

De brochure wordt volledig gefinancierd door middel van de commerciele advertenties die door het aangeduide publiciteitsagentschap namens het gemeentebestuur worden ingezameld. Voor de editie 2011-2012 werd de opdracht na marktbevraging (collegebesluit van 20 September 2010) gegund aan de firma MediaDisign uit Alken.

Ik ontving bovendien een exemplaar van deze informatiegids 2011-2012 alsook kopieën van de bewuste passage uit de edities 2003-2004, 2005-2006, 2008- 2009.

Op basis van het geheel van deze inlichtingen kom ik tot volgende conclusie.

In de gemeentelijke informatiegids 2009-2011 werd inderdaad na het voorwoord een tekst opgenomen in het Frans, het Engels en het Duits.

In deze tekst worden de anderstaligen verwelkomt en zoals het gemeentebestuur stelt, aangemoedigd om zich te integreren en om Nederlands te leren.
Hoewel de taalwetgeving een gemeentebestuur uit het Nederlandstalig taalgebied oplegt om de berichten en mededelingen gericht aan de bevolking enkel in het Nederlands te stellen, laat de Vaste Commissie voor Taaltoezicht soms toch toe dat berichten en mededelingen in meerdere talen ter beschikking worden gesteld van het publiek onder meer met het oog op de integrate van de allochtone bevolking.

Gelet op het feit dat in dit welkomstwoord uitdrukkelijk wordt gesteld dat het belangrijk is om Nederlands te leren en eveneens wordt verwezen naar de instanties waar men een taalcursus kan volgen, ben ik van oordeel dat dergelijk bericht in meerdere talen mag worden verspreid. Dit past perfect in het kader van de bevordering van de integratie van de allochtone bevolking.

In een soortgelijke klacht die ik ontving betreffende de gemeentelijke informatiegids werd bovendien gesteld dat er een aantal tweetalige advertenties van handelaars werden gepubliceerd.

Ik heb de informatiegids gescreend en een advertentie teruggevonden waar een aantal Nederlandstalige woorden worden vertaald in het Frans. Een tweetal advertenties werden voor het grootste deel in het Engels opgesteld. Ik wil u erop wijzen dat de taalwetgeving niet van toepassing is op reclame van prive-bedrijven. Ik laat het dan ook over aan de appreciatie van de burgemeester om afspraken te maken met het publiciteitsagentschap wat anderstalige reclame betreft.

Als bijlage vindt u een kopie van mijn brief aan het college van burgemeester en schepenen.

Hoogachtend,

Lodewijk De Witte, Gouverneur.

Kaat Boon wd.provinciegouverneur

 

Ziezo, dat weten we nu ook weeral... de wet is weliswaar de wet, maar in dit geval is het een taalwet en die hoeft blijkbaar niet zo strikt opgevolgd, vooral als het Vlaamse aangelegenheden betreft in de Vlaamse Rand... want de Vaste Commissie voor Taaltoezicht laat soms toe dat berichten aan de bevolking wel in "meerdere talen" worden ter beschikking gesteld van het publiek... er zijn dus achterpoortjes gelaten en soms kunnen en mogen die worden gebruikt en heel toevallig is dit er toch wel zo eentje zeker... Leuven ligt maar dik 10 kilometer weg van de "Rand", maar dat is precies al genoeg om geen enkele voeling meer te hebben met de "frontstreek"... blijkbaar wordt er daar ter kantore van de gouverneur geen onderscheid gemaakt tussen allochtonen en onaangepaste francofonen... al wat geen Nederlands kan (of wil!) spreken in de Vlaamse Rand, 't zijn dus allemaal dezelfde soort vreemdelingen... en die dienen "bepamperd" en dus aangesproken in een andere taal... niet in het Arabisch, Roemeens of Pools of zo (hetgeen je eigenlijk wel zou verwachten als je het straatbeeld een beetje bekijkt) maar in het Duits, Engels of Frans... en dat allemaal ter bevorderig van mogelijke integratie... ja hoor, leg ze - nog maar eens - in het Frans uit dat ze best Nederlands zouden leren.. ook als het bijvoorbeeld verfranste Brusselaars betreft die hier al twee of meer generaties wonen maar het vertikken de taal van de streek te leren of spreken... tsjonge... dat gaat nogal effect geven hoor!

Goed bezig mijnheer de gouverneur... we gaan er ver mee komen... het UF is bij ons nu al groter dan pakweg partijen als SP.A, CD&V of N-VA...

Ha... integratie? Mijn oor... en wat betreft die andere inwijkelingen, die van verder komen dan de zogezegde "fédération-wallo-bruxelles"... 'k heb zo een gebuur gehad... werkte en woonde 25 jaar lang in Zaventem en sprak - toen hij eens gepensionneerd terug naar Spanje vertrok - nog altijd geen gebenedijd woord Nederlands... niet gekund, niet gewild en vooral: niet gemoeten!!

We zouden beter af zijn met een gouverneur die de situatie hier wel begrijpt en bereid is echt iets te doen aan de toenemende verfransingsdruk...

Wat peinsde bijvoorbeeld van de Vik Van Aelst?

11:32 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

30-05-11

UPGRADE

 

assurancetourix.jpg

Vandaag tot mijn stomme verbazing gelezen in de gazet dat Di Rupo zich gaat laten opensnijden... en daarna laten naaien ook, mag ik hopen... allé nu, onder het mes begot... dan is die kerel eindelijk na 11 maanden treuzelen aan zet willen komen... zij het onder lichte dwang... en prompt laat hij zijn eigen opereren... aan de stembanden(!)... nu ja... d' er komt inderdaad de laatste tijd meer en meer onzin uit die mens zijn mond... mogelijke communicaties kunnen er nadien alleen maar op verbeteren, volgens mij!

De stembanden dus... en onder volledige verdoving... welwelwel... als dat maar goedkomt...

Hij klapte inderdaad wel wat raar natuurlijk... vooral als hij trachtte te wauwelen in de taal van de meerderheid van dit apenland... volgens mij hé, gaan ze er - stoemmelings - een verbeterde versie van het "Nederlands" op inplanten...

 "le Vlaams pour dummies, version 5.1" of zoiets... 

nu ja, 't is te hopen dat hij dan eindelijk alle klinkers juist kan uitspreken... da's toch handiger tegen dat hij ooit premier wordt nietwaar... en de streefdatum dáárvan is naar 't schijnt Sint Juttemis... of toch ergens in die buurt!

16:38 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-05-11

BURENBABBEL

De burenbabbel was heel plezant gisterenavond... of vanmorgen vroeg... 't is maar hoe je het bekijkt...

ik trok rond acht uur opgewekt richting kerkhof, met een fles cava in mijn zak en een oude terrasstoel over de schouder... dankzij een fikse wandeling en een culinair sobere vrijdag had ik een massa "points" opgespaard en was er dus helemaal klaar voor... 'k bleek wel de enige pipo die een plastieke terrasstoel mee had gezeuld, de rest van de - meer praktisch aangelegde? - buren opteerde voor vouwstoeltjes... 'k ga ons peins ik toch eens zo een paar dingen aanschaffen bij Blokker... komt nog van pas als we met de motorhome weggaan...

IMG_2487.JPG

IMG_2485.JPG

 in elk geval de sfeer was goed... de cava koud en de chips en hapjes verleidelijk... te verleidelijk!

IMG_2496.JPG

er kwamen nog meer buren aangewandeld... of toegereden... bepakt en bezakt met allerhande soorten drank en ander lekkers... en soms ook al eens met een tuinkachel, vuurkorf, motorzaag en een aanhangwagen vol palletten... zodat er - eens het wat frisser werd - een vuurtje kon worden aangestoken... 

IMG_2493.JPG

en eens dat geval goed in brand was... bleken er zelfs marshmallows voorradig... marshmallows begot... ik ken die dingen vooral van in amerikaanse films op TV, maar had nog nooit zelf zo een zoete spek geroosterd... tsjonge... da's dus lekker... echt lekker zeg... ik durf niet op te zoeken hoeveel punten zoiets mij heeft gekost... maar die dingen hebben echt gesmaakt... een zwansossiske daarentegen... pfft... dat blijft gewoon een zwansossiske als ge dat wat in het vuur houdt... een weliswaar nadien wat opgewarmd maar vooral een lichtjes uitgedroogd geblakerd en vooral niet lekkerder exemplaar dan voorheen...

en zo rond een uur of elf - peins ik - maar 't kan ook vroeger of later zijn geweest, de eerste flessen cava waren al lang wijlen, kregen we bezoek van een politiepatrouille... een redelijk vriendschappelijk geuniformeerd koppeltje.. dat zo te horen van de Limburg afkomstig was en precies nog nooit van burendag of burenbabbel had gehoord, maar toen hen door Bea zeer omstandig werd uitgegelegd dat we voor dit evenement toestemming hadden gekregen van de minister, van de burgemeester en bij uitbreding van zowat de hele overheid op alle echeleons, mochten we ons verder amuseren... enkel wel wat opletten met dat vuurtje...! 

IMG_2497.JPG

wat we dan ook prompt deden... er werd vooral goed opgelet dat het niet uit zou gaan en gezien de nacht hoe langer hoe frisser werd, was een bijkomend open vlammetje zeer welkom...  

IMG_2499.JPG

IMG_2501.JPG

en zo keuvelden wij onder buren gezellig de nacht door... straffe verhalen werden opgedist... plezante roddels wereldkundig gemaakt, interessante nieuwtjes verspreid... pikante anekdotes bovengehaald... en vooral... menige fles cava en wijn gekraakt... en toen plots een buurman zelfs enkele koude Duvels tevoorschijn toverde, kon de avond absoluut helemaal niet meer stuk...  

tot er zo rond half twee opnieuw een auto stopte... een gewone "burger"auto... waaruit twee stoere kerels stapten... die - hoewel geen buren - toch op het eerste zicht grote interesse betoonden voor ons evenement... en op het tweede zicht weeral politieagenten bleken te wezen... maar van een ander soort dan die van de vooravond... een iets grimmiger vorm en niet direct tot vrolijke vlotte communicatie bereid... op zeer assertieve wijze werd gepeild naar onze bedoelingen, Bea, de verantwoordelijke uitgever van het evenement, diende mee naar de auto voor identiteitscontrole en wij werden gesommeerd het vuur te doven... zoniet zou de brandweer het in onze plaats komen doen... onder het motto "wat we zelf doen, doen we beter... en vermoedelijk een pak goedkoper" werden dus de blussingswerken aangevat!

IMG_2503.JPG

IMG_2505.JPG

IMG_2506.JPG

pas op, we begrijpen dat wel hoor... de natuur ligt er wreed droog bij... maar dankzij de uitgekiende plaats van ons vuur was er nooit direct gevaar voor verspreiding... denken we toch... in elk geval... een kwartiertje later was alles vakkundig gedoofd en opgeruimd...

IMG_2513.JPG

overschotten van paletten en lege flessen werden ingeladen en weggebracht... iedereen nam klapstoel, glas en leeggoed ter hand... en afscheid van malkander en ik, ik knuffelde vooral uitgebreid en ontstuimig de Nero - mijn vriend, den boxer. Die was met Bea net piskes gaan doen en bleek - ondanks het nachtelijke uur - letterlijk "uitgelaten" toen hij mij zag... 

IMG_2510.JPG

en toen restte er me niks anders dan ook mijn stoeltje over de schouder te hijsen en rustig huiswaarts te wandelen... namijmerend over een ongelooflijke plezante avond... bedankt Bea voor het initiatief! 

en de "points" dat blijkt al bij al best mee te vallen... vanmorgen woog ik net zoveel als gisteren... 'k heb dus gisterenavond blijkbaar géén strafpunten vergaard... meer moet dat niet zijn!

Onbeslist

13:00 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

27-05-11

HOERA BURENDAG

Vandaag geen gezeur over onnozele verkeersboetes of andere "onrechtvaardigheden"!

Onbeslist 

't is "burendag"... vanavond bouwen we - onder impuls van de Bea - samen met een aantal buren uit de wijk een feestje... op de parking naast het kerkhof(!)... nu ja, misschien een rare plek, maar daar is plaats genoeg om te zitten en we storen er niet direct iemand... en verleden jaar was dat hééél plezant! 

burendag.jpg

straks dus een terrasstoel over de schouder gooien en op naar het kerkhof, tegen achten begint het... de fles cava staat al koud en mogelijke hapjes of chips laat ik liever aan mij voorbijgaan... 'k ben namelijk voor de zowat elvendertigste keer aan het "regimen" geslagen... met de formule van de WeightWatchers... maar dan wel volgens een persoonlijke - en redelijk vrije - adaptatie: 'k ga daar niet elke week tussen een hoop dikke madammen op de weegschaal gaan staan, pas op, dat heeft zoal zijn voordelen ook, als meestal enige manspersoon tussen een gans peleton dames te kijk staan... maar daar heb ik momenteel niet echt zin in... we gaan het op ons eigen proberen en dus tel ik wel nauwgezet mijn "points" bij alles wat ik binnenspeel... 'k ben de vierde dag bezig en er is bijna 2 kilo af! Nu ja... in 't begin gaat dat wel snel... 't zal erop aan komen vol te houden!

een fles cava, dat zijn 6 glazen aan 1,5 punten per glas... 'k zal voor alle zekerheid vandaag 10 punten reserveren voor vanavond... en als ik eerst een uurtje of zo ga wandelen, heb ik zelfs recht op een paar puntjes meer!

           

09:12 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-05-11

PRIJS

We rijden ondertussen al een jaar of 5 met de moto rond... en tot nu toe redelijk foutloos... we zijn met ons eerste vehikel - een bijna antieke Suzuki 350 - ooit wel eens geslipt op een vettig plekske en het dekor ingeschoven, ergens tegen Londerzeel en met het huidige model zijn we verleden jaar al wel eens omgevallen... wegens wegdek in wreed slechte staat... in Vilvoorde-centrum... maar tot nu toe waren we verkeersgewijs steeds zeer voorzichtig en hielden ons vooral nauwgezet aan alle mogelijke snelheids- en andere beperkingen... maar deze maand is 't zover... we hebben prijs... geflitst!... dedju... op de Schaarbeeklei in Vilvoorde... enkel weken geleden op een zondagvoormiddag

We bevonden ons in overtreding met art. 11.1.al.1 van het KB 01.12197... want reden volgens de verbaliserende hoofdinspecteur van PZ Vilvoorde-Machelen die bewuste zondag, 't stad in tegen 66 km/u, gecorrigeerde snelheid 60 km/u... en net in de bebouwde kom! We twijfelen niet aan zijn geschrijf... die mens kan het weten, zijn camera had een geldig ijkcertificaat en hijzelf "werd specifiek gevormd voor de hantering van het gebruikte apparaat"... 'k weet wel niet goed wat ik me dáár moet bij voorstellen... 2 jaar in avondschool op 't RITS gezeten of zo?... 

tja... als brussels onaangepast krapuul de boel komt op stelten zetten - een straat verder aan het station - steken ze die herriemakers gratis op de bus naar Hofstade... of naar huis... zonder enige boete of bestraffing...

Maar dit is natuurlijk géén geval van systematische "overlast" door bendes probleemjongeren, dit is een geval van "verkeersovertreding", gepleegd door een Vlaming van middelbare leeftijd... en zoiets, dat moet wel prompt beboet worden... ha jaa... hoewel ik - peins ik toch - niemand in gevaar bracht en bovendien voor geen enkele overlast zorgde, zijn de gepleegde feiten vermoedelijk maatschappelijk veel erger dan een buskotteke afbreken of in bende de politie aanvallen... of soortgelijk guitig gedrag... nee hoor... wij, wij reden 10 km te hard met onze moto... dus... een boete... een "pro justitia"... en daar heeft een mens uiteindelijk geen verhaal tegen...

60 km/u (gecorrigeerd!)... echt rap is dat niet... maar wel te rap natuurlijk... en 'k snapte wel niet goed wáár ze mij nu hadden gecontroleerd... want normaal rij ik braaf 50 of 30... of iets anders... beetje al naargelang de honderden verkeersborden die je in Vlaanderen op je weg tegenkomt... dus zijn we vanmiddag eens op de moto gekropen (mijn hoesten, kuchen en rochelen is al stukken beter) om te checken aan welke vermaledijde kilometerpaal ik die bewuste zondagmorgen ben "voorbijgevlogen"... en nu snap ik het!

IMG_2476.JPG

IMG_2475.JPG

De Schaarbeeklei is kilometers lang een weg waar je 70 mag... een lange zowat kaarsrechte weg met 2x2 vakken en een brede middenberm... maar aan het kruispunt met de Parkstraat in Vilvoorde staat een klein verkeersbordje "bebouwde kom" en even voorbij de verkeerslichten staat een plaat "max 50"... er hangt wel een bordje "herhaling" onder, maar dat klopt dus niet! Dit bord is het eerste op die hele Schaarbeeklei dat aangeeft dat je maar 50 km/u mag... en dáár - net aan kilometerpaal 6.3 - stonden ze dus die zondagvoormiddag opgesteld... hun combi een beetje weggestopt waarschijnlijk, want 'k heb ze echt niet zien staan... je komt dus een lange rechte 4 vaksweg afgetuft op een rustige zondagvoormiddag zo rond half tien... 't is groen voor jou aan de Parklaan, dus je rijdt gezwind het kruispunt over en eens de verkeerslichten gepasseerd los je je gas om de flauwe bocht naar links te nemen te nemen en braaf tegen maximum 50 Vilvoorde binnen te rijden... maar dat is buiten de dappere dienders gerekend... zowat net een metertje voorbij de plaat "50 km/u" moeten ze gestaan hebben, volgens hun eigen plaatsbeschrijving op het PV... en wee dus diegenen die op die plaats nog iets rapper rijden maar aan het uitbollen zijn... 't is goed om weten... ze gaan mij geen 2 keer liggen hebben!

We gaan die boete - nu ja, dat voorstel tot onliddelijke inning - vereffenen... 50 euro... binnen de 10 dagen... juist is juist... maar ik dok wel af met een wrang gevoel... 'k reed nog net ietsje te rap daar op die plaats, maar ben er zeker van dat ik 100 meter verder géén overdreven snelheid meer deed... 'k moest trouwens iets verder stoppen om een brief te gaan insteken bij de mutualiteit... 't is misschien maar een gedacht.. maar ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat dergelijke vorm van controle gewoon een soort mensenkloterij is... zet je camera dan 300 meter verder... of zelfs 100 meter... diegenen die daar dan nog te rap doorkomen, OK voor mij, zet ze erop, dat zijn moedwilligaards... maar net een meter voorbij het allereerste verkeersbord dat aangeeft dat je maar 50 mag... op een baan waar je 6 kilometer lang 70 hebt gemogen... kom zeg... dat heeft volgens mij niks meer met verkeersveiligheid te maken, maar meer met geldklopperij... 

En van geldklopperij gesproken... ongewild werk ik deze maand verdorie mee aan de beruchte financiële transfers van noord naar zuid... in de walen wordt veel minder geflitst en beboet dan bij ons, zodat uiteindelijk 83 % van de inkomsten van het federale verkeersveiligheidsfonds wordt opgehoest door de Vlamingen... maar "dankzij" de verdeelsleutel - zoals zoveel federale dingen weeral in het nadeel van Vlaanderen - komt slechts 54% terug naar de Vlaamse steden en gemeenten... daar heb ik het nu eigenlijk nog moeilijker mee dan met die 50 euro zelf!

't is enkel te hopen dat Vilvoorde het geld dat ze toch binnenkrijgen - al is 't dan niet alles waar ze recht op hebben - gaan besteden aan het vullen van de putten in hun wegdek... 'k ben wel niet meer gaan zien of die stomme put - waardoor ik verleden jaar met mijne moto viel (tegen hoop en al 25 km/u!) - ondertussen al gevuld is... nee hoor... 'k ben geboren in het Far-West en steeds in mijn binnenste een beetje Vilvoordenaar gebleven... maar nu ben ik "opgesmeten"!... in dat centrum, daar zien ze me de eerste tijden niet meer! 

en nog iets... 11.11.11, Kom-op-tegen-kanker, 't Rood Kruis, Vredeseilanden of wat dan ook... ze gaan het dit jaar zonder mijn bijdrage moeten doen... 't budget is op! Moi, j'ai déjà donné!     

18:45 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-05-11

ADEMLOOS

het weekend was goed begonnen... héél goed zelfs... nu ja... vrijdag hebben ze een kies moeten trekken... vermoedelijk afgebroken een week eerder bij de "plombage"... en dus nu vrijdag getrokken... hij brak tijdens dat trekken in drie stukskes... hetgeen een hoop gepruts en gekerf met zich mee bracht... en er bleek een ontsteking onder te zitten als toemaatje... manmanman... miserie... tegen dat ik 's avonds achter de toog stond in Stalstudio, lag de helft van mijn bakkes nog altijd zwaar in slaap... een geluk: Duvel, dat maakt weinig of geen plekken op uw hemd als ge smost.... 

maar voor de rest was het weekend dus goed begonnen: de voorstelling vrijdagavond was héél goed... van horen zeggen, want ik stond zoals gezegd achter den toog... en zaterdag eindelijk begonnen met mijn tuinbank te verven en 's middags een BBQ'tje gedaan en 's avonds als toeschouwer naar toneel... in zondags kostuum!... hoewel het nog maar zaterdag was.. maar "noblesse oblige"... de leerlingen - waaronder onze eigen zoon - speelden voor de jury.. en voor zo een officieel examen moet een mens zich toch wat opkleden newaar...

het stuk was goed... héél goed... origineel concept, bangelijk dekor, puike regie en schitterend gespeeld... foutloze belichting en muziek (Koo is een straffe madam!)... en geen - of bijna geen - schoonheidsfoutjes... we genoten... maar het zweet liep wel van mijn rug van de zenuwen en van 't lachen... maar 't kan ook van de warmte geweest zijn... en van het feit dat ik mijn zondagse vest had aangehouden in dat bomvol zolderzaaltje... dat goed was opgewarmd na een schitterende lentedag... nu ja, we zaten net naast de jury en zagen vanuit onze ooghoek dat die het ook warm hadden maar zich in elk geval óók goed amuseerden...

en de uitslag was eveneens schitterend... Laura, de eindejaars haalde 91 % en was in de wolken, bij de 7 eerstejaartjes lagen de kwoteringen tussen 64 en 94... grote verschillen... terecht... en 't heeft als voordeel: daar zit dus bij sommigen nog serieus mogelijkheid tot rek op.... en onze Jan kreeg "grootste onderscheiding" (88%)... net een titselke meer dan zijn medeleerlingen van het tweede jaar... nu ja... ik denk soms... "het zal onze Jan worst wezen hoeveel hij heeft en of dat nu meer of minder is dan de rest"... triviale aspecten zoals punten bij een examen.. dáár ligt hij vooraf niet echt wakker van... en nadien eigenlijk ook niet... vroeger aan de VUB al niet... nadien op de Hogeschool ook niet... tot onze grote spijt... maar soit... als ze maar gezond zijn... denken wij dan...  

Maar als hij iets graag doet, dan gáát hij er voor... complexloos en met flair... op zijn eigen ontwapenende manier... en als de rest - en de jury - dat toevallig dan nog goed en leuk vindt ook, dan is dat lekker meegenomen... toch?

IMG_2471a.jpg

en ondertussen had het 's nachts eens goed geregend, zodat vijver en regenton waren bijgevuld, maar was het zondag alweer prachtig weer... en hebben we zowat de hele dag buitengezeten... en nagekaart over het examen... tijdens alweer een BBQ'tje... maar deze keer niet meer in mijn zondags kostuum... en mijn tand - nu ja, het gat waar hij had gestaan - deed al veel minder zeer... de valies van Martinneke geraakte gevuld... de oma bestoefte uitgebreid mijn kookkunst en het weer blééf goed tot 's avonds laat... en zo verliep aldus een prachtig weekend, dat al goed begonnen was...

en maandag voelde ik me plots ziekjes... hoesten, rochelen, slijmen... dus naar de dokter geweest... het verdict: serieuze ontsteking van de onderste luchtwegen... 'k zit dus wreed rap "zonder asem" en moet het als "cara"patient noodgewongen een weekje héél rustig aan doen... en braaf puffen en goed mijn pillekes pakken... en liefst een kilooke of tien vermageren ook... Martine is vannacht vertrokken naar Bodrum voor een weekje... en de zoon is gaan schilderen bij Fredje op zijn appartement... dus zit ik hier nu in de hof, eet een appeltje en loer wat naar mijn half afgewerkte bank... ademloos...

IMG_2474.JPG

        

          

11:07 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

20-05-11

limbo limbo...

De zenuwen staan stilletjesaan strakker en strakker gespannen ten huize van ondergetekende... bij mijn kroost een klein beetje, maar vooral bij mij... want morgen is het zover... de grote dag.. het examen "hogere graad toneel" in de Stedelijke Academie van Vilvoorde... vanavond spelen ze nog een laatste "gewone" voorstelling... en morgen is het dus de grote finale van een plezant en prachtig toneeljaar... ze spelen dan voor de jury... maar 't gaat goed zijn... zeker weten!

ik heb de try-out gezien... en die was al mooi en sindsdien is het er alleen nog beter op geworden... zeggen ze... en "ze" kunnen het weten... en onze Jan, die zit goed in zijn rol, amuseert zich zichtbaar op de scène en heeft van vrienden en kennissen al lovende kritieken gekregen... ik ben waarschijnlijk niet helemaal objectief... maar zij kunnen het weten... 'k ben er puur trots op begot... hij is veel meer getalenteerd dan ik ooit was... peins ik bij mijn eigen als ik hem bezig zie...

en ik, ik ga vanavond "den toog doen"... kuisen, tappen en afwassen... kortom, mijn nuttig maken... maar morgen zitten we mee in de zaal... mama en papa... in ons zondagse goed... reikhalzend, lichtjes nerveus en vol verwachting... we kijken er echt naar uit... en als u er ook graag wil bij zijn, maar nog niet reserveerde, tja... dan hebt u pech... u hoeft echt niet meer te komen hoor... 't zit vol, bomvol!

LA DIVINA HYSTERIA.jpg

         

10:35 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-05-11

MET VRIENDELIJKE GROETEN

'k heb gisteren een brief van mijn energieboer in de bus gekregen... dat is sinds enkele jaren Nuon... 't was jaren lang Electrabel, maar die foefelaars werden buitengesmeten omdat ze het te bont hadden gemaakt... die mannen bestonden het om een heel jaar dergelijke hoge voorschotfacturen op te maken dat ik bij de eindafrekening niks moest betalen en zelfs daarna nog meer dan 600 euro(!) tegoed had... een som die ze echter om één of andere nooit opgehelderde oorzaak niet zomaar konden terugstorten... maar in de loop van het toen volgende jaar wel zouden in mindering brengen bij de eerstkomende voorschotten... kortom, ze hadden dus eigenlijk meer dan een half jaar geld van mij op hun rekening staan... voor mij toen veel geld (en nu eigenlijk nog)... geld dat mij geen bal interest opbracht... pas op... er worden blijkbaar verwijlinteresten aangerekend - en administratieve kosten erbovenop - van zodra een mens zijn factuur een dag te laat betaald, maar omgekeerd gaat dat niet... 't was bij hen niet voorzien dat zij interesten betaalden aan klanten van wie ze onrechtmatig geld hadden ontvangen... 'k heb toen lange gesprekken gevoerd met allerhande gladde callcenterpipo's...maar tegen zo een grote machtige firma kan je niet echt op... het enige wat je kan doen is ze buitensmijten en van levenacier veranderen... wat we dan ook gedaan hebben... en dus zitten we nu al enkel jaren bij Nuon... tot onze eigen gematigde tevredenheid...

en die tevedenheid is momenteel tanende... die mannen van Nuon beginnen tegenwoordig blijkbaar precies al dezelfde linke stoten uit te halen... verleden jaar hadden we krek hetzelfde verbruik als het jaar voordien... op enkel kWh na... en de voorafbetalingen waren ook hier weeral zeer ruim bemeten... ik trok bij de eindfactuur 50 euro terug, een bedrag dat wel prompt werd teruggestort... dat was dus al een verbetering, maar toch had ik weeral een heel jaar teveel betaald en dus eens te meer een soort renteloze lening verstrekt aan de firma... zij het van veel kleinere orde dan vroeger bij Electrabel...

maar mijn situatie gaf volgens Nuon toch aanleiding genoeg om de voorschotten "lichtjes" aan te passen... gezien alles ging duurder worden en zo... vanaf 2011 betaal ik dus 24% meer... maar we zeuren niet... energie is inderdaad een pak duurder geworden en mede dankzij de kamerbrede ministeriële onkunde in deze materie, zal dat er niet direct op verbeteren peins ik...

en gisteren kreeg ik dus een brief... van Nuon...

Zoals ik recent in de pers heb kunnen vernemen, zijn de tarieven voor de distributie van elektriciteit sinds 1 april aanzienlijk gestegen. De verhoging van deze tarieven wordt doorgevoerd door uw distributienetbeheerder, onder andere door de stijging van zijn kosten voor de aankoop van groenestroomcertificaten. Deze verhoging geldt dus voor alle elektriciteitsverbruikers, onafhankelijk van hun energieleverancier.  

met andere woorden: onze dappere bestierders - niet gehinderd door enige stielkennis - hebben dus weeral iets ineengevezen waarbij ze totaal geen zicht hadden op de mogelijke gevolgen en nu het geweldig foutloopt, mag de burger opdraaien voor hun stommiteiten... wanneer zijn er weeral verkiezingen?

en mijn brief gaat verder:

Het tarief voor de distributie van elektriciteit vertegenwoordigd ruim een derde van het totaalbedrag op uw elektriciteitsfactuur. de verhoging van dit tarief zal dus duidelijk merkbaar zijn op uw volgende jaarafrekening.

WAT KAN NUON HIERBIJ VOOR U DOEN?

Nuon kan u helpen te voorkomen dat u de volledige verhoging in één keer moet bijbetalen bij uw jaarafrekening, hetgeen allerminst prettig is. Het is daarom beter om de tariefverhoging te spreiden over verschillende maanden. Vandaar zal het bedrag van uw toekomstige maandelijkse voorschotfacturen worden verhoogd met 15%.

Nuon streeft continu naar een hoge klantentevredenheid. Ook deze preventieve maatregel is één van onze inspanningen om u een optimale dienstverlening te garanderen.

Met vriendelijke groeten

Voila... en nu gij... 't is dus niet de bedoeling om vooraf zoveel mogelijk geld uit onze zakken te kloppen, nee hoor, die verhoging kadert in de onverdroten inspanningen om mij een optimale dienstverlening te garanderen...

Die gasten beslissen dus blijkbaar in mijn plaats wat ik zoal prettig vind of niet... en beschouwen de gemiddelde klant zo te zien als een soort onmondige en een beetje simpele ziel... een kneusje dat je moet bijsturen en helpen bij het voorkomen van sommige mogelijk onaangename dingen...

Ja hallo zeg, mag ik zelf nog beslissen wat ik prettig vind of niet... als ik liever op het einde van het jaar een echte eindfactuur wil betalen, in plaats van het hele jaar door gratis krediet te geven... mag ik daar dan alstublieft zelf voor kiezen ja... me dunkt dat er andere mogelijkheden zijn om als firma inspanningen te leveren om mij een optimale dienstverlening te garanderen... eens een deftig rekenmachientje kopen voor de facturatiedienst bijvoorbeeld...

Volgens berekeningen in de gazet zou in Zaventem een gemiddeld gezin met 2 kinderen jaarlijks zowat 97 euro moeten bij ophoesten voor die verdomde zonnepanelen... zevenennegentig!!

Wij zijn een gemiddeld gezin (peins ik toch) met één kind... daar gaan we echter niet moeilijk over doen... die van ons telt voor twee! Maar kan er mij bij deze eens iemand uitleggen waarom mijn voorschotfactuur prompt maandelijks 12 euro hoger wordt? Dat is op jaarbasis 144 euro of zowat de helft meer dan nodig... mijn verstrekt krediet aan die mannen wordt weeral groter... en dat allemaal zonder interest!

Madam de minister, doe daar eens wat aan! U bent bij deze alvast op voorhand bedankt!      

10:01 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

15-05-11

WEG!

Ze zijn weg... definitief weg... nu ja, eigenlijk nog niet officieel... de echte "eindeloopbaandatum" is 20 mei, maar verleden donderdag was, voor de meeste collega's die dit jaar vertrekken, hun laatste echte werkdag.. niet dat er veel gewerkt werd, want zo een afscheid, dat moet gevierd worden nietwaar... geen cadeau's, bloemen of kransen... maar met de hele bende, een stukske sossis en kaas, een zakske chips, een glaasje wijn en een bakske jupiler een feestje gebouwd in het "rustzaaltje"...  we hebben er weliswaar een paar foto's van genomen maar gaan die privacygewijs niet posten... 'k heb anders misschien weeral ambras...  

maar 'k heb wel wat kiekjes van buiten het gebouw ook en dát mag wel... peins ik

IMG_2451.JPG

IMG_2454.JPG

voor- en achteraf zijn we namelijk samen uitgebreid een pint gaan pakken... voor die toch wel speciale gelegenheid waren er zelfs een aantal "anciens" uitgenodigd... en gekomen(!)... mannen die al één of meer jaren thuis zijn... het weerzien was hartelijk en de namiddag bijzonder vrolijk... en er werden dure eden gezworen om samen deze zomer nog eens iets te doen... we gaan ze dus waarschijnlijk eens mee inviteren op "teambuilding"... samen de Lesse afvaren of zoiets... en daarna ergens op een terrasje doorzakken en blijven plakken... meer moet dat niet zijn...

volgend jaar is 't aan ons zie... nog precies één kalenderjaar... en minder dan 100 werkdagen te gaan...

dat gaat daar wreed rap zijn, mijn gedacht!

15:27 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-05-11

van zonnepanelen en positieve energie

Vandaag geen gezever meer over taxichauffeurs... de gazetten staan er al vol genoeg van en vermoedelijk gaat er op korte termijn niks veranderen aan de mentaliteit van die meestal francofone Brusselaars van zuiderse origine... en op lange termijn ook niet... dat denkt altijd en overal dat het alles mag en daar gaan de talrijke regeringen en dito ministers nog zo direct niks aan verhelpen peins ik...

't was trouwens gisterenavond wreed rustig op de toegangswegen naar de luchthaven, 'k ben er met de moto gepasseerd op weg naar een vergadering met de toneelkring "Hoop op Oogst" in Nieuwenrode, maar er was nergens ambras... geen politie te bespeuren en de taxi's vlogen mij voorbij zoals vanouds... "business as usual" 

Maar zelfs als er geen files zijn, is zo een moto toch wel handig... op voorwaarde dat het een beetje goed weer is... maar dat zit de laatste tijd wel goed, dat weer... ondanks het feit dat het deze week de ijsheiligen zijn... als "ongelovige" heb ik daar trouwens heel weinig last van... en 't is hier bovendien tegenwoordig zowat even warm of zelfs warmer dan bijvoorbeeld in het zuiden van Spanje en daar hebben ze dan nog aardbevingen erbovenop ook... 

maar over ons weer gesproken... 't is dus zonnig... heel zonnig... de mensen die van die panelen op hun dak lieten plaatsen worden steenrijk mijn gedacht... zo rijk als den Tuybens... 

zonnepanelen... ik denk altijd dat door de luchtvervuiling boven Zaventem die dingen binnen de kortste keren hun effectiviteit zouden verliezen... ge moet na één dag mijn terrasmeubelen soms eens zien...

dus op ons dak liggen er (nog) geen... veel plaats hebben we er niet op en de terrassen boven de keuken en badkamer liggen een groot deel van de dag in de schaduw... dus wij hebben niks op ons dak liggen... behalve dan pannen en zink en zo...

maar daar heeft een collega nu iets anders op gevonden... die had ook geen plaats voor zonnepanelen op zijn dak en legt nu zijn terras vol met een origineel alternatief...

zonnepanelen.JPG

't is een veel schoner zicht dan die lelijke panelen en kunt naar het schijnt niet geloven hoeveel (positieve!) energie een mens ervan opdoet!

(voila, en daarmee heb ik weeral eens - via een omwegje - kans gezien om een fotootje van een nest halfblote meiskes te posten zie, speciaal om den David - een collega van mijn zoon - plezier te doen: da's een franstalige die regelmatig deze blog volgt en dus soms al eens redelijk wat moeite moet doen om al mijn geschrijf te ontcijferen... met zo een fotootje erbij maakt dat de voldoening na inspanning toch wel aanzienlijk groter... durf ik te hopen!)        

    

09:16 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |