28-10-10

vandaag geen berichten over toneel... gewoon even een (belgisch) verhaaltje

Dag 0
In een mergelgroeve van Zichen-Zussen-Bolder stort een schacht in. Liefst 33 arbeiders van een champignonkwekerij lijken verloren, ze bevinden zich op 70 meter diepte.
Dag 2
Er worden direct twee provinciale rampenplannen afgekondigd - de groeve blijkt zich net op – of eigenlijk onder - de taalgrens te bevinden. Annemie Turtelboom, federaal minister van Binnenlandse Zaken, kondigt een onderzoekscommissie aan. Die commissie moet de diepte en oriëntatie van de mergelgroeven en -gangen in kaart brengen, om te achterhalen wie méér verantwoordelijkheid draagt: Vlaanderen of Wallonië. De Waalse politici verklaren dat ze bereid zijn onderhandelingen aan te vatten maar willen eerst een francofoon blok op poten zetten en zich in een eerste fase dus zeker niet binden aan geschreven tekst of termijn of deadline.
Dag 6
Vlaams Minister-President Kris Peeters kondigt aan dat hij een nieuw departement heeft opgericht, het Vlaamse Centrum voor Ondergrondse Land- en Tuinbouw... en dat hij de verantwoordelijkheden in zijn portefeuille neemt.
Dag 9
Filip Daals, een 13-jarige jongen uit Riemst, hoort uit een gat in de grond flauw geroep komen. Hij smst naar VTM om te waarschuwen dat de arbeiders waarschijnlijk nog in leven zijn. Diezelfde avond is hij te gast bij de Laatste Show, Terzake, Goedele, Man Bijt Hond en Telefacts, zijn moeder merkt ’s nachts dat hij compleet over zijn toeren is en doet een pathetische oproep om hem alstublieft gerust te laten... ze vreest dat hij anders domme dingen gaat doen... Jef Vermassen staat een uur later aan hun deur, verklaart prompt dat hij - indien nodig - de verdediging van de jongen en zijn familie zal op zich nemen, en deelt nadien kwistig handtekeningen uit aan de verbaasde buren.  
Dag 11
De Vlaamse regering geeft opdracht een koker te boren om de ingesloten arbeiders te ontzetten, de nodige hulpmaterialen geraken echter slechts moeizaam ter plaatse omdat de wegen vol zitten met ramptoeristen. Het filerecord wordt ruim gebroken... er staat op een gegeven moment meer kilometer file dan dat er in Limburg verharde wegen liggen.
Dag 12
Rudy Demotte, Waals minister-president, predikt ondertussen rust en kalmte en kondigt aan dat Wallonië onmiddellijk start met het boren van een extra koker, dat Vlaanderen ook al zo'n koker boort, vindt hij geen enkel probleem, hij eist wel dat de Waalse bijkomende koker met Vlaams geld moet worden bekostigd, daar de instorting vermoedelijk net aan Vlaamse kant gebeurde.
Dag 15
Via de alarmbelprocedure laat NVA-voorzitter Bart De Wever de werken aan de Waalse koker stilleggen. "Het is nu al duidelijk dat de twee kokers met elkaar verbonden zullen geraken onder de grond en dat die verbinding oorzaak zal zijn van nieuwe noord-zuid-transfers."
Dag 17
De koning duidt Didier Reynders aan als Koninklijk “Lampadaire”, om klaarheid te brengen in de ondergrondse situatie.
Dag 19
Vlaams Minister Joke Schauvlieghe kondigt aan dat ze Piet Huysentruyt heeft ingehuurd om de mijnwerkers te helpen: "We hebben nood aan een extra 'koker' en met SOS Piet heeft meneer Huysentruyt ervaring in het beheersen en oplossen van crisissituaties", kirt de minister, niet gehinderd door enige kennis ter zake.
Dag 20
Antwerps Open VLD-raadslid Annick De Ridder wil niet dat Antwerpen mee betaalt voor de reddingswerken. "We hebben onze eigen tunnel te graven, dat kost al meer dan we wilden, onze haveneconomie  is bovendien niet gebaat met nieuwe tunnels tussen Limburg en Luik". Janssens zwijgt: hij zit net op dat moment in één van de talrijke raden van beheer en overlegt met Dehaene hoe ze hun zitpenning best kunnen beleggen, trouwens, de ramp gebeurde niet in “’t Stad”, ’t zal hem worst wezen.
Dag 22
Koninklijk Lampadaire Didier Reynders stuurt zijn agenda naar de media: in de komende weken zal hij gesprekken voeren met de partijvoorzitters, het middenveld, de sociale partners, zijn schoonmoeder, de huidige bondscoach én diens voorganger, de patron van Comme Chez Soi, Eddy Merckx en prins Laurent.
Dag 25
Elio Di Rupo lanceert het voorstel om tussen de Waalse en de Vlaamse koker een derde, bredere en diepere koker te boren, waarin een smalspoor kan worden gebouwd. De arbeiders kunnen dan sneller worden geëvacueerd en de technologie en apparatuur zal worden geleverd door een half dozijn Waalse bedrijven gecontroleerd door politiekers van PS-signatuur en de werkgelegenheid in deze achtergestelde regio zal worden aangezwengeld.
Dag 26
In 4 van die 6 uitverkoren Waalse bedrijven breekt een wilde staking uit: de arbeiders verklaren zich solidair met de champignonkwekers – die ook al weken niet kunnen werken - en vermoeden bovendien dat een mogelijke verhoogde productiecapaciteit zal resulteren in sociale afbraak en de vakbonden zijn pisnijdig omdat geen enkel overleg voorafgaand werd gevoerd door de directie.
Dag 27
Het smalspoorplan wordt inderhaast afgevoerd maar de PS eist wel dat als tegemoetkoming voor het niet-aanleggen van die 3e koker de onderhandelingen over BHV worden bevroren tot de week na Sint Juttemis. De voorzitters van CD&V, SP.a en Groen beleggen inderhaast een persconferentie en verklaren unaniem dat de eisen van de PS zeker in overweging kunnen worden genomen en de basis zouden kunnen vormen van een eerste aanzet naar een voorlopige oplossing van het probleem en dit met behoud van wederzijds respect... tegenover de Franstaligen.
Dag 28
De koning ontheft Koninklijk Lampadaire Reynders van zijn taken, consulteert vervolgens een week lang zowat iedereen die ervaring heeft met “in de put zitten of steken” en bedreven is in “ondergronds gekonkelfoes”: alle partijvoorzitters (behalve die van het Vlaams Belang) passeren de revue en nadien volgen de voorzitters van Kamer en Senaat, Olivier Maingain, de beide broers Happart, de drie CEO’s van de ijzerenweg, de koffiemadam van het Brussels parlement, de keeper van Anderlecht, de manager van Bart Wellens, een oud-lief van Phaedra Hoste en de Dirk Benedict van “the A-team” (die toevallig in Brussel is voor iets totaal anders), na 12 vruchteloze dagen en slapeloze nachten duidt de vorst een Koninklijke Projecteur aan: Wilfried Martens, die zijn groot licht moet laten schijnen op de zaak en eerst en vooral zeker te weten moet komen of die champignonkwekers ondertussen nog wel in leven zijn. Dat zijn ze nog, ze overleven wel op een eenzijdig dieet... champignons, de sfeer is nog goed maar ze zien ze bijwijlen wel vliegen!
Dag 40
Tijdens een persconferentie verklaart Eerste-Minister-Van-Lopende-Zaken Yves Leterme dat hij zeer constructieve gesprekken had met de president van Kirgizië. Op de vraag hoe hij de situatie in Zichen-Zussen-Bolder inschat, antwoordt de premier dat hij de kansen op promotie dit seizoen laag inschat, maar dat zijn diensten de zaak op de voet zullen volgen.
Dag 41
Brussels minister-president Charles Picqué kondigt aan dat vandaag, als steunbetuiging aan de opgesloten champignonkwekers, tot feestdag wordt uitgeroepen en het bijgevolg een vrije dag is voor het hele Brusselse gewest, inclusief Halle en Vilvoorde. Het TAK hangt diezelfde nacht de gevel van het Brussels stadhuis vol paddestoelen.
Dag 43
Sp.a-voorzitter Caroline Genez stuurt Frank Vandenbroucke naar Limburg om hem ter plaatse eigenhandig een berekening te laten maken over de probabiliteit van reddingspossibiliteiten van arbeiders in afgesloten mergelgroeven minus exponentieel gewichtsverlies per capita.
Dag 45
CD&V veteraan Eric Van Rompuy steunt het afgevoerde voorstel van Elio Di Rupo om één grote koker te bouwen maar dan met waterdichte garanties voor de Vlamingen en eist dat de koker na gebruik onverwijld wordt gesplitst.
Dag 50
Omdat een buur van de mijnsite bij de Raad van State klacht had neergelegd wegens overdreven nachtlawaai, worden de werken stilgelegd.
Dag 56
Koninklijk Projecteur Wilfried Martens wenst onverwacht zijn opdracht terug te geven aan de koning, die laatste was echter stiekem wat gaan uitblazen in zijn stulpje aan de Cote d’Azur en dient met spoed door Air De Crem te worden gerepatrieerd... het vliegtuig krijgt echter af te rekenen met motorpech, de vorst landt pas na middernacht en al die tijd staat Wilfried - vergezeld van zijn huidige vrouw en al zijn kinderen - op het bordes in Laken te wachten.
Dag 57
Wilfried Martens twittert dat zijn jongste een valling heeft opgedaan en Miet last heeft van een ingezworen teennagel wegens uren rechtstaan met haar nieuwe schoenen aan..
Dag 58
Vlaams minister van Media Ingrid Lieten wil dat de VRT ononderbroken beelden van de reddingsoperatie uitzendt. De VRT besteedt daarop de opdracht uit aan Woestijnvis, omdat ze geen eigen personeel meer bijeenkrijgen voor dit soort opdrachten.
Dag 62
CDH-voorzitter Joëlle Milquet keert terug van een korte vakantie in familieverband en weigert prompt de rol van “Koninklijk Speleologe”.
Dag 65
Vlaams Minister Hilde Crevits geeft opdracht plannen uit te werken voor een snelweg van de Vlaamse koker naar de Waalse, om zo de nog steeds te redden champignonkwekers sneller te kunnen ontzetten, als het moment daar is. De plannen lekken via acht verschillende parlementariërs nog dezelfde dag uit in de media... op deze plannen zijn aan de Vlaamse kant van de 800 meter lange snelweg, 19 flitspalen voorzien.
Dag 67
Het FDF eist faciliteiten voor de Franstalige opgesloten champignonkwekers, de MR distancieert zich in eerste instantie, maar later toch weer niet en de PS protesteert luidkeels omdat de ploegbaas van de opgeslotenen onder geen vast bediendencontract werd aangenomen. De sector legt daarop collectief het werk neer, de actie wordt gesteund door het FGTB.
Dag 71
Groen!-voorzitter Wouter Van Besien komt aan in Zichen-Zussen-Bolder. "De verbindingen met het openbaar vervoer laten in Limburg echt wel te wensen over"', zegt hij bij aankomst.
Dag 75
In Telefacts op VTM zijn de eerste beelden van de ingesloten arbeiders te zien... die toevallig Jean-Marie Dedecker op bezoek hebben.
Dag 79
Frank Vandenbroucke stelt zijn berekeningen voor op een persconferentie. De aanwezige journalist snapt er de ballen van en had eigenlijk nog liever 70 meter diep in de paardenmest gezeten dan in dat sombere achterzaaltje van het plaatselijke Volkshuis.
Dag 86
Vlaams minister Geert Bourgeois stelt zijn oplossing van het probleem voor. Hij heeft een kaart ontworpen waarop zowel Zichen-Zussen-Bolder als Eben-Emael verdwenen zijn. De Franstaligen reageren furieus en stellen prompt hun eigen kaart voor, waarop een drie kilometer lange corridor staat aangeduid tot boven de bewuste mergelgroeve, die bovendien plots Franstalig gebied is geworden.
Dag 87
Federaal minister van Economie Vincent Van Quickenborne neemt als steun voor de getroffen families een plaatje op (De Champioenen) en lanceert een oproep om meer champignons te eten, indien mogelijk bij voorkeur verwerkt tot spacecake... maar snuiven en roken mag ook.
Dag 92
Federaal minister Inge Vervotte start onderhandelingen met de vakbonden over de overuren die de geblokkeerde arbeiders presteren en ondertussen swingen de prijzen van champignons de pan uit op de vroegmarkt.
Dag 99
Vlaams Minister Pascal Smet verklaart in een krantenartikel dat zijn studiereis naar Limburg heeft aangetoond dat er daar al decennia lang geen mijnen meer zijn en dat de bevolking er bovendien graag Engels zou leren praten.
Dag 105
Open VLD-voorzitter De Croo kondigt aan dat zijn partij zich terugtrekt uit de onderhandelingen. Zijn partijgenoot, begrotingsminster Vanhengel, zegt dat de Open VLD nooit bij onderhandelingen was betrokken, hetgeen zij heel heel heel heel erg betreuren.
Dag 111
Minister van Landsverdediging Pieter De Crem kondigt aan dat hij het leger niet kan inzetten bij de reddingsoperatie, omdat alle spades en schoppen mee zijn op missie naar Afghanistan.
Dag 117
PS-kopstuk Michel Daerden opent een cafeetje naast de ingang van de Waalse reddingskoker (ondertussen toch al bijna 14 meter diep) en verklaart dat hij uit solidariteit daar zal blijven kamperen tot alleman buiten is geraakt.
Dag 125
Bart De Wever trekt de stekker uit de boormachines.
Dag 133
Federaal Staatssecretaris voor mobiliteit Etienne Schouppe installeert aan de ingang van de Vlaamse koker (ondertussen toch al 24 meter diep) een weegbrug om de vrachtwagens, die de uitgegraven grond transporteren, te wegen. Hij trekt de minimumleeftijd voor vrachtwagenchauffeurs op tot 45 jaar en verbiedt hen om in het weekend te rijden.
Dag 148
Bert Anciaux roept via zijn eigen website op de mosselpot van Broodthaers mossel per mossel te verkopen en de opbrengst aan de families te schenken.
Dag 152
Vlaams minister van begroting Philip Muyters schenkt de champignonkwekers elk 45  maaltijdcheques om de eerste honger te stillen, maar de cheques zullen later wel worden belast als voordeel in natura.
Dag 157
Op de VRT missen de kijkers de rechtstreekse uitzending, er loopt op dat moment net een herhaling van seizoen 11 van F.C. De Kampioenen, maar op VTM wordt het reclameblok speciaal onderbroken en kan Vlaanderen life meemaken hoe de uitgeputte arbeiders één na één uit de groeve worden gered. De kroonprins en zijn gade – vergezeld van al hun kinderen, nannies, bodyguards, raadgevers, kleedsters en de persoonlijke coiffeur van Mathilde - houden eraan de slachtoffers direct te verwelkomen en moed in te spreken maar eigenlijk lopen ze dik in de weg en door de uitgebreide veiligheidsmaatregelen worden de familieleden van de geredden 4 kilometer van de groeve vandaan gehouden en kunnen enkel de feestelijkheden volgen in een tent op groot scherm. Belgocontrol staakt bovendien weeral - omdat net die ochtend de chauffeur/zoon van de baas promotie kreeg zonder examens - en de talrijke buitenlandse familieleden geraken dus niet per vliegtuig in België en de inderhaast ingelegde autobus staat in panne net voor de Poolse grens... de kranten staan vol van de geslaagde reddingsoperatie en voor heel even zijn een troep simpele champignonloonarbeiders echte "helden".

Een week later zijn de media - en dus ook het volk - de hele boel vergeten, zitten de 33 sukkels in de psychiatrie en geldt voor de politiekers: “AMBRAS AS USUAL”...

Tong uitsteken

14:30 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-10-10

Repetitie

26102010323.jpg

26102010337.jpg

26102010341.jpg

voila zie...

'k heb eens een paar "actiefotootjes" van ons repeteren getrokken... sinds gisteren doen we dat namelijk met een schoon dekor op de achtergrond... weliswaar een dekor van Sneeuwwitje en de 7 dwergen... peins ik toch... maar een fout dekor is ook een dekor... dus beter dan niks... en de speelzaal in dat schooltje van Sint-Brixius-Rode ziet er alvast veel fleuriger uit...

       

15:56 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-10-10

SMULLEN MET SNULLEN

De laatste tijd is het hier blogsgewijs héél rustig... de internetboel thuis draait namelijk niet echt helemaal zoals het zou moeten... mijn draadloze internetconnectie op het laptopke valt gedurig uit en zelfs onze BELGACOM-TV heeft last van storingen en geeft tussendoor een mooi zwart scherm... een heel groot plat scherm weliswaar...maar zwart is toch maar zwart... 'k heb mij ondertussen al - op aanraden van een vriendelijk helpdeskmeiske - een nieuw draadloos speeltje aangeschaft, maar afgezien van mijn rekening die prompt 75 Euro lager stond, is er voor de rest niet echt iets wezenlijks veranderd...

een mens heeft dan al eens wat minder goesting om zijn dagelijkse portie onzin te spuien via deze weg... en daarbij... toneel gaat voor: ondertussen lopen de repetities van mijn producties vlotjes verder... hoog tijd dus om toch al wat reclame te maken voor mijn "Smullen met Snullen", bij Kriskras in Meise...

affiche.jpg

meer info op: http://kriskras.synthasite.com/actueel.php

         

14:03 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-10-10

Parkeren in Zaventem

BWLU 464.JPG

Parkeren in Zaventem... 't is tegenwoordig altijd een beetje spannend... en vooral kostelijk... de nijvere controleurs zijn onverbiddelijk en schrikken er niet voor terug om niets vermoedende Hollanders dagenlang een contributie aan te smeren... ze hebben natuurlijk gelijk... reglement is reglement... ook voor Hollanders...

maar dat er al dagen een stomme aanhangwagen plat voor mijn deur staat... zonder blauwe pakeermeterkaart of bewonersvignet of wat dan ook... dat ergert mij... enfin, toch een beetje... vooral omdat ik geen idee heb van wie het ding is... dat kan daar dus nog maanden staan!

'k zal er ook eens een foto van trekken en bij Vincipark navragen of dát allemaal wel mag! 

 

10:42 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nunc est ambulandum !

genoeg gezeverd over die motorhome... vandaag gaat het over autootjes... enfin... toch een beetje...

Op ons eigen vehikel komt wat sleet... na 18 jaar is het beste er eigenlijk toch wel een beetje af... hij produceert tegenwoordig zelfs een resem geluiden die er door de firma Ford initieel niet werden bijgeleverd... maar het ding rijdt nog... en dit tot groot genoegen van mijn kroost!  

Hij is namelijk geslaagd in zijn rijexamen... na een eerdere mislukte poging... de opluchting en vreugde was groot... vanaf nu mag hij onbelemmerd de weg op... en doet dat voorlopig nog wel met mijn auto... enfin, eigenlijk is dat cabriooke officieel van Martinneke!

We gaan dus noodgedwongen aan "autodelen" moeten doen... en zien dat we alledrie overeenkomen!

Onbeslist

11Mitsubishi.jpg

ik kan natuurlijk nog altijd mijn "geheim wapen" bovenhalen... de "Classic Jap" die al een jaar of zeven in de garage staat te blinken, klaar om terug in het verkeer te geraken... maar we zien wel... 

enfin... 't is maar dat u het weet... één dezer gaat mijn kroost vermoedelijk met gepaste trots zijn rijbewijs op de gemeente gaan afhalen... en die L op de ruit ook...  en nadien - wreed enthousiast doch voorzichtig - het gild der automobilisten vervoegen... zet voor alle veiligheid vanaf heden liever uw vuilbakken, fietsen of ander straatgarnituur niet te dicht meer bij de stoeprand... en haal misschien best loslopende honden, spelende kinderen en huwbare dochters in één keer ook van de straat...  

'k had er toevallig net verleden week al wel een fotootje van gepost... maar herhaal het voor alle zekerheid nog eens... hij verplaatst zich momenteel dus in een blauw Ford-cabriooke van een jaar of 18 oud... zeg dus niet dat ge van niks wist!

BIMG_1128.jpg

10:15 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voer sleutelwoorden in |  Facebook |

12-10-10

de weduwenclub

de repetities in Hoeilaart vorderen gestaag... traag maar gestaag... en ze zijn vooral plezant... we brengen daar met theatergroep Klem halfweg december "de Weduwenclub" van Ginette Beauvais-Garcin... een vrij tragisch verhaal over onverwachte accidenten, wateroverlast, weduwschap, homofiele coiffeurs, ontrouw en andere toestanden... kortom... 't wordt iets om mee te lachen...

11102010298.JPG

11102010296.JPG

11102010283.JPG

11102010285.JPG

11102010292.JPG

11102010287.JPG

11102010289.JPG

enfin, d' er is nog redelijk wat werk aan, maar tijdens de repetities lachen de dames ondertussen toch al wat af... en gisterenavond viel er als toemaatje zelfs te smikkelen ook... één van mijn (meer jeugdige) actrices is vandaag jarig en bracht gisteren een doos profiterollekes mee... en chocoladesaus en poedersuiker... zelfs serviettekes... de snoepscène kon dus door Ann alvast eens gerepeteerd worden zoals het hoort... nog wel met een boekske maar toch al héél calorierijk... lekker, maar verschrikkelijk slecht voor de lijn... 

'k ben enkel vergeten te vragen hoe jong ze eigenlijk vandaag is geworden... niet Ann... maar Evi... maar zoiets vraag je dan ook vermoedelijk niet zomaar aan een dame niewaar... zelfs al is 't een prille twintiger... peins ik(?)           

12:37 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

van betogingen en andere feestelijkheden...

het is weeral even geleden dat ik hier wat zever kon verkondigen... 'k was een beetje het kabeltje kwijt tussen het fototoestel en de PC... en kon dus - gedurende de week dat het ding zoek was - geen posten meer blogsgewijs loslaten op het wereldwijde web... niet dat dit gemis er ook maar iets toe deed "in het licht der eeuwigheid"... de wereld is gewoon doorgedraaid... het weer was zelfs beter dan verwacht, de N-VA steeg in de peilingen, we hebben nog altijd geen regering en Di Rupo vertelt nog altijd onzin... 

en wij amuseerden ons uitermate op allerhande trouw-, verjaardags- en familiefeesten... (van Nancy&Michel, Manuela en de verzamelde Lambrechtsen... in die volgorde), aten mosselen ten voordele van een carnavalgroep, gingen tappen voor het "goede doel" (de mosselsouper van Ons Tehuis Brabant in Kampenhout), speelden enthousiast mee ordedienst op de TAK-betoging in Wezembeek-Oppem, zorgden een heel weekend lang voor logistieke ondersteuning bij het seniorenfeest van Belgacom en zijn voor de rest 's avonds druk bezig met theater...

19092010273.JPG

19092010277.JPG

19092010278.JPG

19092010275.JPG

19092010274.JPG

die betoging is seffens al een maand geleden, mijn foto's geraakten niet op de computer wegens dat kabeltje... maar de actie zelf was een wreed succes... er waren véél meer betogers dan politie... en die laatsten waren nochtans massaal opgetrommeld... uit alle hoeken en kanten en van alle soorten en modellen... waarbij er soms al wel eens eentje tussenzat die niet goed wist wat er gebeurde... toen we voor aanvang druk bezig waren met het "versieren" van de camion, stopte er bijvoorbeeld plotsklaps een plaatselijke sherif - volgens eigen zeggen de officier van wacht - die kompleet uit de lucht viel en geen idee had wat wij daar kwamen doen... betogen?... in zijn dorp?... niks van!... na een telefoontje met één of andere iets hoger gegradeerde was de boel snel uitgeklaard... maar toch... ze zitten bij die gasten duidelijk niet allemaal op dezelfde frequentie... tja... communicatie... 't is echt wel een vak apart!

Na de noen moest ik toen op een familiefeest zijn... 'k heb dus de speechen gemist... maar als ik deze week Di Rupo hoor wauwelen dat het toekomstige "Belgique-Francofolle" gaat bestaan uit de Walen, Brussel én de zes Vlaamse faciliteitengemeenten.... tja, dan hoef ik mij geen zorgen te maken... dan gaan we nog dikwijls in Wezembeek gaan "wandelen", peins ik...   

09:56 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |